Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi ve Yenilik İktisadı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi ve Yenilik İktisadı"— Sunum transkripti:

1 Bilgi ve Yenilik İktisadı
Selim ŞANLISOY

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 BİLGİ TOPLUMUNUN EKONOMİK PARAMETRELERİ
Bilgi toplumunun iki temel ekonomik parametresi vardır. Bunlardan birincisi, bilgi sektöründeki istihdam oranı, ikincisi bilgi sektörünün GSMH'ye katkısıdır. Bilgi sektörünün ekonomideki payını ölçmeye yönelik ilk çalışmalar 1960'ların başında ABD'de başlamış, 1970'li yıllarda diğer ülkelerde yapılan analizlerle devam etmiştir.

17 F. Machlup, M. R. Rubin ve M. T. Huber'İn Analizleri
F. Machlup, bilgi sektörünün ABD ekonomisindeki payını üretim ve istihdam açısından incelemiştir. Bilgi sektörünün istihdamdaki payı F. Machlup, bilgi sektörünün istihdamdaki payını belirlemek amacıyla, ABD istatistiklerinde yer alan beş meslek grubundaki işgücünü, bilgi üreten (knowledge producing) ve bilgi üretmeyen (non-knowledge producing) olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Tablo 5.12, her bir meslek grubundaki bilgi üreten işgücünün payını göstermektedir.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Şekil: Eğitim İnsan İlişkisi

32 4

33 REFORM DÜZEYİ VE POLİTİKALAR
TOPLUMSAL ALANLAR REFORM DÜZEYİ VE POLİTİKALAR UYGULAMA İLKELERİ TOPLUMSAL ALANLARDA YÖNTEMLER TEMEL AMAÇLAR MERKEZİ UNSUR ANA VİZYON Katılımcı Demokrasi Politik Alan: Katılımcı Demokrasi Politik sistemleşme-Yapılanma- Süreçte etkinlik -Toplumsal Düzey (Katılımcı Demokrasi) -Kurumsal Düzey (Partiler, Yasama-Yürütme-Yargı, Seçim Sistemi) -Örgütsel Düzey(Baskı Grupları) -Kişisel Düzey (Bireysel Katılım) Katılımcı Örgütlenme ve Yönlendirme Katılımcı Özgürlük Ekonomik Alan: Bilgi Ekonomisi (Sistemleşme - Yapılanma - Süreçte etkinlik) -Toplumsal Düzey (Bilgi Ekonomisi) -Kurumsal Düzey (Verimlilik Toplam Kalite- Küresel Bütünleşme) -Örgütsel Düzey( Rekabet Avantajı) - Kişisel Düzey (Kendini Aşma) Kişisel ve Ortak Tatmin Yenilikçi Piyasa Sistemi (Kalite) Esnek Rasyonellik Varlığın Sürdürülmesi- Dünya Görüşü Eğitim-Başarı Güvenlik İnsan UYGARLIK UYGARLIK UYGARLIK UYGARLIK Bilgi Uygarlığı 2023 -Toplumsal Düzey (Bilgi Teknolojileri) -Kurumsal Düzey (Bilginin Yenilenmesi) Örgütsel Düzey(Yenilikçi Örgüt) -Kişisel Düzey (Yaratıcı Kişilik) Bilimsellik (Kuantum Düşüncesi) Teknolojik Alan: Teknolojik Uyg. (Sistemleşme- Yapılanma-Süreçte etkinlik,AR-GE etk.)- Yaratıcılık Yenilik UYGARLIK UYGARLIK UYGARLIK UYGARLIK Sosyal Alan: Açık Toplum (Sistemleşme - Yapılanma - Süreçte etkinlik) -Toplumsal Düzey (Açık Toplum) -Kurumsal Düzey (Sinerjik Etkileşim) -Örgütsel Düzey(Öğrenen Örgüt) -Kişisel Düzey (Özgür-İşbirlikli=Katılımcı Kişilik) Grupsal İlişkide İşbirliği - İnsanlar arası etkileşim (Sinerji yaratmak) Uzlaşma Barış Kültürel Alan: Türk-Anadolu Kültürü (Sistemleşme-Yapılanma- Süreçte etkinlik) -Toplumsal Düzey (Türk-Anadolu Kültürü) -Kurumsal Düzey (Kurum Kültürü) - Örgütsel Düzey(Örgüt Kültürü) -Kişisel Düzey (Kişisel Kültür) Farklı Değerlerin Korunması Hoşgörü Adalet-Eşitlik İnsani Değerler: -İnsan Sağlığı ve Güvenliği -Eğitimli İnsan - İnsan Onuru - İnsan Hakları - İnsani Kalkınma - Temel Kişisel Özgürlükler (Demokrasi politikası İçinde) Reformlar: - Sosyal Güvenlik, - Başarı İlkesine Geçerlilik Kazandırıcı Politikalar 1. Zaman Boyutunda Geleceğin ve gelecek değerlerinin önem kazanması hız - senkronize zaman 2. Mekan BoyutundaKüreselleşmeYerelleşmeYoğunlaşma = Teknokentler 3. İçerik (Nitelik) Boyutunda a) Rekabet - Dayanışma - Sosyal Sorumluluk b) Esneklik - Çeşitlenme - Farklılaşma 4. Stratejik ÖncelikEğitimli İnsanDemokrasi : Temel araç, nitelikli eğitim (Düşüncede Devrim) 5. Genel Strateji : Sürdürülebilir Yenilikçi Gelişme Stratejisi (SÜYEGES)


"Bilgi ve Yenilik İktisadı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları