Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi ve Yenilik İktisadı Selim ŞANLISOY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi ve Yenilik İktisadı Selim ŞANLISOY."— Sunum transkripti:

1 Bilgi ve Yenilik İktisadı Selim ŞANLISOY

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 BİLGİ TOPLUMUNUN EKONOMİK PARAMETRELERİ Bilgi toplumunun iki temel ekonomik parametresi vardır. Bunlardan birincisi, bilgi sektöründeki istihdam oranı, ikincisi bilgi sektörünün GSMH'ye katkısıdır. Bilgi sektörünün ekonomideki payını ölçmeye yönelik ilk çalışmalar 1960'ların başında ABD'de başlamış, 1970'li yıllarda diğer ülkelerde yapılan analizlerle devam etmiştir.

17 F. Machlup, M. R. Rubin ve M. T. Huber'İn Analizleri F. Machlup, bilgi sektörünün ABD ekonomisindeki payını üretim ve istihdam açısından incelemiştir. Bilgi sektörünün istihdamdaki payı F. Machlup, bilgi sektörünün istihdamdaki payını belirlemek amacıyla, ABD istatistiklerinde yer alan beş meslek grubundaki işgücünü, bilgi üreten (knowledge producing) ve bilgi üretmeyen (non-knowledge producing) olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Tablo 5.12, her bir meslek grubundaki bilgi üreten işgücünün payını göstermektedir.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Şekil: Eğitim İnsan İlişkisi

32 4

33 TOPLUMSAL ALANLARDA YÖNTEMLER Bilgi Uygarlığı 2023 Grupsal İlişkide İşbirliği - İnsanlar arası etkileşim (Sinerji yaratmak) REFORM DÜZEYİ VE POLİTİKALAR İnsan Varlığın Sürdürülmesi- Güvenlik Dünya Görüşü Eğitim-Başarı Katılımcı Demokrasi Bilimsellik (Kuantum Düşüncesi) ANA VİZYON MERKEZİ UNSUR Adalet-Eşitlik TEMEL AMAÇLAR Esnek Rasyonellik Uzlaşma Farklı Değerlerin Korunması Yenilikçi Piyasa Sistemi (Kalite) Katılımcı Örgütlenme ve Yönlendirme UYGULAMA İLKELERİ Kültürel Alan: Türk-Anadolu Kültürü (Sistemleşme-Yapılanma- Süreçte etkinlik) Teknolojik Alan: Teknolojik Uyg. (Sistemleşme- Yapılanma-Süreçte etkinlik,AR-GE etk.)- Politik Alan: Katılımcı Demokrasi Politik sistemleşme- Yapılanma- Süreçte etkinlik Ekonomik Alan: Bilgi Ekonomisi (Sistemleşme - Yapılanma - Süreçte etkinlik) TOPLUMSAL ALANLAR -Toplumsal Düzey (Türk-Anadolu Kültürü) -Kurumsal Düzey (Kurum Kültürü) - Örgütsel Düzey(Örgüt Kültürü) -Kişisel Düzey (Kişisel Kültür) -Toplumsal Düzey (Açık Toplum) -Kurumsal Düzey (Sinerjik Etkileşim) -Örgütsel Düzey(Öğrenen Örgüt) -Kişisel Düzey (Özgür-İşbirlikli=Katılımcı Kişilik) Sosyal Alan: Açık Toplum (Sistemleşme - Yapılanma - Süreçte etkinlik) -Toplumsal Düzey (Bilgi Teknolojileri) -Kurumsal Düzey (Bilginin Yenilenmesi) Örgütsel Düzey(Yenilikçi Örgüt) -Kişisel Düzey (Yaratıcı Kişilik) -Toplumsal Düzey (Bilgi Ekonomisi) -Kurumsal Düzey (Verimlilik Toplam Kalite- Küresel Bütünleşme) -Örgütsel Düzey( Rekabet Avantajı) - Kişisel Düzey (Kendini Aşma) - Toplumsal Düzey (Katılımcı Demokrasi) -Kurumsal Düzey (Partiler, Yasama- Yürütme-Yargı, Seçim Sistemi) -Örgütsel Düzey(Baskı Grupları) -Kişisel Düzey (Bireysel Katılım) 1. Zaman Boyutunda Geleceğin ve gelecek değerlerinin önem kazanması hız - senkronize zaman 2. Mekan BoyutundaKüreselleşmeYerelleşmeYoğunlaşma = Teknokentler 3. İçerik (Nitelik) Boyutunda a) Rekabet - Dayanışma - Sosyal Sorumluluk b) Esneklik - Çeşitlenme - Farklılaşma 4. Stratejik ÖncelikEğitimli İnsanDemokrasi : Temel araç, nitelikli eğitim (Düşüncede Devrim) 5. Genel Strateji : Sürdürülebilir Yenilikçi Gelişme Stratejisi (SÜYEGES) İnsani Değerler: -İnsan Sağlığı ve Güvenliği -Eğitimli İnsan - İnsan Onuru - İnsan Hakları - İnsani Kalkınma - Temel Kişisel Özgürlükler (Demokrasi politikası İçinde) Reformlar: - Sosyal Güvenlik, - Başarı İlkesine Geçerlilik Kazandırıcı Politikalar Barış Hoşgörü Yaratıcılık Katılımcı Özgürlük Yenilik UYGARLIK Kişisel ve Ortak Tatmin UYGARLIK


"Bilgi ve Yenilik İktisadı Selim ŞANLISOY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları