Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU TANISINDA FEV 1 /FEV 6 ORANININ YERİ İlknur Başyiğit 1, Haşim Boyacı 1, Serap Argun Barış 1, Cavit Işık Yavuz 2, Füsun Yıldız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU TANISINDA FEV 1 /FEV 6 ORANININ YERİ İlknur Başyiğit 1, Haşim Boyacı 1, Serap Argun Barış 1, Cavit Işık Yavuz 2, Füsun Yıldız."— Sunum transkripti:

1 1 HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU TANISINDA FEV 1 /FEV 6 ORANININ YERİ İlknur Başyiğit 1, Haşim Boyacı 1, Serap Argun Barış 1, Cavit Işık Yavuz 2, Füsun Yıldız 1 1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2 2 Giriş Solunum fonksiyon testleri, hava yolu hastalıklarının tanısında ve tedavi izleminde kullanılmaktadır. Spirometrik değerlendirmede FEV 1 /FVC oranının <%70 olması obstrüksiyonunun göstergesi olarak kabul edilmektedir.

3 3 Giriş Fakat özellikle FVC manevrasının uygulanmasındaki güçlük nedeniyle zorlu ekspiryumun ilk 6 saniyesinde çıkarılan hava volümünün (FEV 6 ) FVC yerine kullanılması önerilmektedir.

4 4 Çalışmanın amacı Hava yolu obstrüksiyonu tanısında yeni bir kriter olarak önerilen FEV 1 / FEV 6 değerinin, obstrüksiyonun tespitinde altın standart kabul edilen FEV 1 / FVC ile karşılaştırılması amaçlandı.

5 5 Metod Prospektif çalışma Solunum fonksiyon testi (SFT) ünitemize 1 ay içerisinde başvuran hastalar çalışmaya alındı Hastaların yaşı, cinsiyeti, vücut kitle indeksi (VKİ), SFT isteme nedenleri ve ön tanıları kaydedildi. SFT tetkiki Vmax 20C spirometre kullanılarak yapıldı. FEV 1, FVC, FEV 1 /FVC, FEV 6 ve FEV 1 /FEV 6 değerleri belirlendi.

6 6 Bulgular Çalışmaya 280 kadın, 290 erkek olmak üzere 570 hasta alındı. Hastaların; yaş ortalaması, 53 ± 15 yıl yaş ortalaması, 53 ± 15 yıl VKİ 33.6 ± 13.3 kg/m 2 bulundu. VKİ 33.6 ± 13.3 kg/m 2 bulundu.

7 7 Tablo-1: Demografik özellikler Yaş, yıl 53 ± 15 VKİ, kg/m ± 13.3 FVC, l 2.82 ± 0.97 FVC % beklenen 84.5 ± 21 FEV 1, l 2.07 ± 87.7 FEV 1 % beklenen 75 ± 23 FEV 1 / FVC, % 73 ± 15 FEF 25-75, l 1.9 ± 1.33 FEF % beklenen 54 ± 32 FEV 6, l 2.71 ± 0.96 FEV 1 / FEV 6 % 75.4 ± 13.5

8 8 Bulgular En sık SFT isteme nedenleri; -103 hastada astım, -103 hastada astım, -124 hastada nefes darlığı tetkiki, -124 hastada nefes darlığı tetkiki, -108 hastada preoperatif değerlendirme -108 hastada preoperatif değerlendirme -89 hastada KOAH -89 hastada KOAH

9 9 Tablo-2: İsteme nedenlerine göre SFT bulguları (FEV 1 /FVC değerine göre) n01234Toplam 1.Astım BHR KOAH Dispne Öksürük Preop Diğer O:Normal, 1:Obstrüktif, 2:Restriktif, 3:Mixt, 4:Küçük Havayolu Hastalığı

10 10 Tablo-3: İsteme nedenlerine göre SFT parametreleri nFVC FVC % FEV 1 FEV 1 % FEV 1 /FVC % FEV 6 FEV 1 /FEV 6 % Astım ± ± ± ± ± ± ± 9 BHR ± ± ± ± ± ± ± 10 KOAH ± ± ± ± ± ± ± 12 Dispne ± ± ± ± ± ± ± 12 Öksürük ± ± ± ± ± ± ± 9 Preop ± ± ± ± ± ± ± 12 Diğer ± ± ± ± ± ± ± 11

11 11 Bulgular FEV 1 / FVC değeri’ne göre; hastalar obstrüktif (FEV 1 / FVC <%70) ve obstrüktif olmayan olarak iki gruba ayrıldığında; obstrüktif grupta 212, obstrüktif olmayan grupta 358 hasta olduğu görüldü.

12 12 Bulgular FEV 1 / FEV 6 değeri temel alındığında ise; 176 hasta obstrüktif, 394 hasta ise obstrüktif olmayan şeklinde değerlendirildi. 176 hasta obstrüktif, 394 hasta ise obstrüktif olmayan şeklinde değerlendirildi.

13 13 Tablo-4: FEV 1 /FVC ve FEV 1 /FEV 6 oranlarına göre obstrüktif olan ve olmayan vaka sayıları FEV 1 / FEV 6 Obstrüktif Non- obstrüktif Toplam FEV 1 / FVC Obstrüktif Non- obstrüktif Toplam

14 14 Grafik-1

15 15 Bulgular FEV 1 / FEV 6 oranının hava yolu obstrüksiyonunu tespitinde sensitivitesi %82.1, sensitivitesi %82.1, spesifitesi %99.4, spesifitesi %99.4, pozitif prediktif değeri %98.9 ve pozitif prediktif değeri %98.9 ve negatif prediktif değeri %90.4 olarak hesaplandı. negatif prediktif değeri %90.4 olarak hesaplandı.

16 16 Bulgular FVC ile FEV 6 arasındaki farkın (FVC-FEV 6 ) obstrüktif hastalarda diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu ± 23.5 ml (max:122 ml) vs. 3.3 ± 14.7 ml (max: 114 ml), p= ± 14.7 ml (max: 114 ml), p=0.000

17 17 Tablo-5: Obstrüktif ve non-obstrüktif gruplarda FVC-FEV 6 dağılımı (FVC-FEV 6 ) ml ObstrüktifNon-obstrüktif n%n% 0 ml ml ml ml ml 6300 >100 ml Toplam

18 18 Sonuç FEV 1 / FEV 6 oranının hava yolu obstrüksiyonu tespitinde FEV 1 / FVC kadar duyarlı olmadığı düşünülmektedir. FVC ile FEV 6 arasındaki farkın obstrüktif grupta daha yüksek bulunması nedeniyle, FEV 6 ’nın diagnostik değerinin özellikle bu subgrupta daha tartışmalı olduğu düşünülmektedir.


"1 HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU TANISINDA FEV 1 /FEV 6 ORANININ YERİ İlknur Başyiğit 1, Haşim Boyacı 1, Serap Argun Barış 1, Cavit Işık Yavuz 2, Füsun Yıldız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları