Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU TANISINDA FEV 1 /FEV 6 ORANININ YERİ İlknur Başyiğit 1, Haşim Boyacı 1, Serap Argun Barış 1, Cavit Işık Yavuz 2, Füsun Yıldız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU TANISINDA FEV 1 /FEV 6 ORANININ YERİ İlknur Başyiğit 1, Haşim Boyacı 1, Serap Argun Barış 1, Cavit Işık Yavuz 2, Füsun Yıldız."— Sunum transkripti:

1 1 HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU TANISINDA FEV 1 /FEV 6 ORANININ YERİ İlknur Başyiğit 1, Haşim Boyacı 1, Serap Argun Barış 1, Cavit Işık Yavuz 2, Füsun Yıldız 1 1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2 2 Giriş Solunum fonksiyon testleri, hava yolu hastalıklarının tanısında ve tedavi izleminde kullanılmaktadır. Spirometrik değerlendirmede FEV 1 /FVC oranının <%70 olması obstrüksiyonunun göstergesi olarak kabul edilmektedir.

3 3 Giriş Fakat özellikle FVC manevrasının uygulanmasındaki güçlük nedeniyle zorlu ekspiryumun ilk 6 saniyesinde çıkarılan hava volümünün (FEV 6 ) FVC yerine kullanılması önerilmektedir.

4 4 Çalışmanın amacı Hava yolu obstrüksiyonu tanısında yeni bir kriter olarak önerilen FEV 1 / FEV 6 değerinin, obstrüksiyonun tespitinde altın standart kabul edilen FEV 1 / FVC ile karşılaştırılması amaçlandı.

5 5 Metod Prospektif çalışma Solunum fonksiyon testi (SFT) ünitemize 1 ay içerisinde başvuran hastalar çalışmaya alındı Hastaların yaşı, cinsiyeti, vücut kitle indeksi (VKİ), SFT isteme nedenleri ve ön tanıları kaydedildi. SFT tetkiki Vmax 20C spirometre kullanılarak yapıldı. FEV 1, FVC, FEV 1 /FVC, FEV 6 ve FEV 1 /FEV 6 değerleri belirlendi.

6 6 Bulgular Çalışmaya 280 kadın, 290 erkek olmak üzere 570 hasta alındı. Hastaların; yaş ortalaması, 53 ± 15 yıl yaş ortalaması, 53 ± 15 yıl VKİ 33.6 ± 13.3 kg/m 2 bulundu. VKİ 33.6 ± 13.3 kg/m 2 bulundu.

7 7 Tablo-1: Demografik özellikler Yaş, yıl 53 ± 15 VKİ, kg/m 2 33.6 ± 13.3 FVC, l 2.82 ± 0.97 FVC % beklenen 84.5 ± 21 FEV 1, l 2.07 ± 87.7 FEV 1 % beklenen 75 ± 23 FEV 1 / FVC, % 73 ± 15 FEF 25-75, l 1.9 ± 1.33 FEF 25-75 % beklenen 54 ± 32 FEV 6, l 2.71 ± 0.96 FEV 1 / FEV 6 % 75.4 ± 13.5

8 8 Bulgular En sık SFT isteme nedenleri; -103 hastada astım, -103 hastada astım, -124 hastada nefes darlığı tetkiki, -124 hastada nefes darlığı tetkiki, -108 hastada preoperatif değerlendirme -108 hastada preoperatif değerlendirme -89 hastada KOAH -89 hastada KOAH

9 9 Tablo-2: İsteme nedenlerine göre SFT bulguları (FEV 1 /FVC değerine göre) n01234Toplam 1.Astım10322343935103 2.BHR217314621 3.KOAH89148531489 4.Dispne124332829826124 5.Öksürük53276321553 6.Preop.108322123626108 7.Diğer722781741672 O:Normal, 1:Obstrüktif, 2:Restriktif, 3:Mixt, 4:Küçük Havayolu Hastalığı

10 10 Tablo-3: İsteme nedenlerine göre SFT parametreleri nFVC FVC % FEV 1 FEV 1 % FEV 1 /FVC % FEV 6 FEV 1 /FEV 6 % Astım103 2.94 ± 0.9 91 ± 17 2.12 ±0.75 79 ± 19 73 ± 10 2.86 ± 0.9 75 ± 9 BHR21 2.91 ± 0.9 83 ± 16 2.28 ±0.85 76 ± 20 77 ± 11 2.86 ± 0.8 78 ± 10 KOAH89 2.83 ± 0.87 77 ± 22 1.5 ± 0.67 51 ± 20 52 ± 13 2.51 ± 0.8 58 ± 12 Dispne124 2.76 ± 1.03 83 ± 22 2.1 ± 0.9 76 ± 22 76 ± 13 2.7 ± 1.02 79 ± 12 Öksürük53 3.25 ± 0.98 94 ± 20 2.65 ± 0.9 90 ± 19 81 ± 10 3.2 ± 0.9 82 ± 9 Preop.108 2.52 ± 0.9 81 ± 19 1.95 ± 0.7 78 ± 21 78 ± 13 2.46 ± 0.8 79 ± 12 Diğer72 2.87 ± 1.0 85 ± 21 2.27 ± 0.9 80 ± 23 78 ± 12 2.8 ± 1.0 80 ± 11

11 11 Bulgular FEV 1 / FVC değeri’ne göre; hastalar obstrüktif (FEV 1 / FVC <%70) ve obstrüktif olmayan olarak iki gruba ayrıldığında; obstrüktif grupta 212, obstrüktif olmayan grupta 358 hasta olduğu görüldü.

12 12 Bulgular FEV 1 / FEV 6 değeri temel alındığında ise; 176 hasta obstrüktif, 394 hasta ise obstrüktif olmayan şeklinde değerlendirildi. 176 hasta obstrüktif, 394 hasta ise obstrüktif olmayan şeklinde değerlendirildi.

13 13 Tablo-4: FEV 1 /FVC ve FEV 1 /FEV 6 oranlarına göre obstrüktif olan ve olmayan vaka sayıları FEV 1 / FEV 6 Obstrüktif Non- obstrüktif Toplam FEV 1 / FVC Obstrüktif17438212 Non- obstrüktif 2356358 Toplam176394570

14 14 Grafik-1

15 15 Bulgular FEV 1 / FEV 6 oranının hava yolu obstrüksiyonunu tespitinde sensitivitesi %82.1, sensitivitesi %82.1, spesifitesi %99.4, spesifitesi %99.4, pozitif prediktif değeri %98.9 ve pozitif prediktif değeri %98.9 ve negatif prediktif değeri %90.4 olarak hesaplandı. negatif prediktif değeri %90.4 olarak hesaplandı.

16 16 Bulgular FVC ile FEV 6 arasındaki farkın (FVC-FEV 6 ) obstrüktif hastalarda diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu. 23.4 ± 23.5 ml (max:122 ml) vs. 3.3 ± 14.7 ml (max: 114 ml), p=0.000 3.3 ± 14.7 ml (max: 114 ml), p=0.000

17 17 Tablo-5: Obstrüktif ve non-obstrüktif gruplarda FVC-FEV 6 dağılımı (FVC-FEV 6 ) ml ObstrüktifNon-obstrüktif n%n% 0 ml 8410228 0-24 ml 1255924970 25-49 ml 572761.7 50-74 ml 13600 75-100 ml 6300 >100 ml 3110.3 Toplam212100358100

18 18 Sonuç FEV 1 / FEV 6 oranının hava yolu obstrüksiyonu tespitinde FEV 1 / FVC kadar duyarlı olmadığı düşünülmektedir. FVC ile FEV 6 arasındaki farkın obstrüktif grupta daha yüksek bulunması nedeniyle, FEV 6 ’nın diagnostik değerinin özellikle bu subgrupta daha tartışmalı olduğu düşünülmektedir.


"1 HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU TANISINDA FEV 1 /FEV 6 ORANININ YERİ İlknur Başyiğit 1, Haşim Boyacı 1, Serap Argun Barış 1, Cavit Işık Yavuz 2, Füsun Yıldız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları