Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kauçuk Fabrikası Çalışanlarında Mesleksel Astım Ayşe Semara Demir 1 Nejat Demircan 1 Levent Kart 2 Erol Aktunç 1 Murat Ünalacak 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kauçuk Fabrikası Çalışanlarında Mesleksel Astım Ayşe Semara Demir 1 Nejat Demircan 1 Levent Kart 2 Erol Aktunç 1 Murat Ünalacak 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Kauçuk Fabrikası Çalışanlarında Mesleksel Astım Ayşe Semara Demir 1 Nejat Demircan 1 Levent Kart 2 Erol Aktunç 1 Murat Ünalacak 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 1 ve Göğüs Hastalıkları 2

2 GİRİŞ  Kauçuk endüstirisinde toksik olduğu bilinen bir çok kimyasal ajanlar kullanılmaktadır  Kullanılan zararlı ajanlara maruziyet akut ve kronik solunumsal bozukluklara yol açmaktadır

3 AMAÇ Kauçuk sanayinde çalışan, latex ve değişik kimyasallara maruz kalan işçilerde; -Solunum semptomları sıklığını araştırmak -Mesleksel Astım sıklığını belirlemek

4 MATERYAL ve METOD  Nisan 2006- Haziran 2006 tarihleri arasında Zonguldak Devrek Sanayi bölgesinde bir kauçuk fabrikasında çalışanlar  151 işçiden gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 141 işçi çalışmaya alındı  Anamnez  Fizik muayene  Solunum fonksiyon testleri

5  Sonuçları astımı düşündüren işçilere, Peak Expiratory Flow (PEF) takibi ve cilt prick testi uygulandı

6 PEF TAKİBİ  Çalışanların 15 gün boyunca günde üç kez olmak üzere; uyandıktan sonra, öğlen ve işten çıktıktan sonra peak flow-metreye 3 kez üfleyerek en yüksek değerleri kaydedildi  İşçilerin haftada 7 gün ve günde 8 saat 3 vardiya ile çalışmaları ve işten uzak geçirilen gün olmaması nedeni ile takipler bu şekilde düzenlendi  Takip süresince işçilerle görüşülerek kayıtları yapıp yapmadıkları kontrol edildi

7  PEF değişkenliği= PEFmax-PEFmin x100 1/2 (PEFmax+PEFmin) 1/2 (PEFmax+PEFmin)  Maksimum PEF kayıtları, maruz kalınan süredeki minimum PEF kayıtları arasında %20 den fazla anlamlı değişiklik olması meslek astım lehine değerlendirildi

8 PRİCK CİLT TESTİ  Astım düşünülen hasta grubuna prick cilt test (Stallergenes S.A.-Pauster, France) uygulandı  Negatif kontrol olarak serum fizyolojik, pozitif kontrol olarak Histamin %1 kullanıldı  Cilt testlerinde latex bakıldı  Tüm test ve değerlendirme tek doktor tarafından yapıldı

9  Testler 20 dakika sonra değerlendirildi  Testin pozitif sayılabilmesi için;  Pozitif kontrolunun olması  Latex 3 mm ürtiker oluşturması

10 BULGULAR  Çalışmaya dahil edilen 141 işçinin, 116’sı erkek (%82.3), 25’i (%17.7) kadın Tablo 3. Olguların yaşlara ve cinsiyete göre dağılımı nMinumum yaşMaksimum yaşYaş ortalaması ±SD Kadın25184428.8± 8.1 Erkek116188030.6 ± 8.0

11  Çalışma süreleri ort 3.7/yıl (min:1 max:20)  10 yıl ve üzeri çalışan %7.7 (n:11)

12 Tablo 5. Olguların çalıştığı bölümler ve astım düşünülen işçilerin dağılımı Çalıştığı bölümOlgu sayısı%Astım düşünülen işçi sayısı Metal2920.69 Kalıp128.5- Büro1510.6- Paketleme2618.4- Pres4330.55 Hamur1611.3- Toplam141100-

13  Hiçbir işçinin daha önce astım tanısı yok  22’sinin (%15.6) saman nezlesi  4’ünün (%2.8) ürtiker  11’inde (%7.8) egzama öyküsü  Ailesinde astım öyküsü olan 15 (%10.6) olgu Özgeçmiş

14 Sigara İçim Durumu  84’ü (%59.5) aktif olarak sigara kullanıyor  Sigara kullanımı ortalama 11.4 ±6.6/yıl  Günlük sigara tüketimi 14.2±7.1/adet

15 İşçilerinin Semptomları  Öksürük 23’ünde (%16.3)  Balgam 42’sinde (%29.8)  Nefes darlığı 20’sinde (%14.2)  Hışırtılı solunum 7’sinde (%5.0)  Olgulardan 7’sinde (%5) yılda üç aydan daha fazla kış aylarında öksürük semptomu  Şikayetlerinin iş ile bir ilgisi olduğunu düşünen 15 (%10.6) kişiden;13 (%9.2) fabrika işçisi işten uzaklaştığı zamanlarda şikayetlerinin azaldığını yada düzeldiği ifade etti.

16  Hışırtılı solunum öyküsü tarifleyen ve fizik muayene bulgusu olan 14 erkek işçiye (%9.9) PEF metre takibi ve prick testi uygulandı  PEF metre değişkenliği 9 işçide (%6.3) % pozitif bulundu  Latex için prick cilt testi uygulanan 14 işçinin sonuçları negatif olarak değerlendirildi

17 TARTIŞMA  Mesleksel astım tüm mesleki akciğer hastalıkları arasında %26 oranında görülür  Erişkin astımlı hastaların %2-15’ni oluşturur

18  Zuskin kauçuk işçilerinde yaptıkları on yıllık takip çalışmalarında;  Öksürük %68,5  Balgam % 64.1  Nefes darlığını % 70.9  Bizim yaptığımız çalışmanın verileri ile kıyaslandığında oranlar yüksektir

19  Çalışmamız kauçuk endüstirisinde toz ve dumanlara maruziyetin çalışmaya bağımlı solunumsal semptomların gelişimiyle ilişki olduğunu göstermektedir  Kauçuk işçilerindeki artan miktarda akciğer fonksiyon kaybı, respiratuar semptomların yüksek prevalansıyla tutarlıdır  Sigara içenler, içmeyenlerle karşılaştırıldığında içenlerin SFT sonuçları, daha yüksek risk altında olduklarını göstermektedir

20  Mesleksel Astımın tanısında ilk basamak hikayedir  Astım semptomlarının olması ve bunun işe maruz kalma ile ortaya çıkması, hikaye yönünden pozitif değerlendirilir  Mesleksel Astım düşündüren hikayesi olanlar, PEF takibi ve spesifik inhalasyon testleri ile beraber değerlendirildiğinde bunların sadece % 63’ ünün Mesleksel Astım olduğu saptanmıştır

21  Mesleksel Astımın tanısında RAST veya ELİSA yöntemiyle spesifik IgE veya IgG saptanması veya maruz kalınan etkenlerle cilt testlerinde pozitif reaksiyon gösterilmeside tanıda önemlidir  Ancak spesifik immunglobinlerin varlığı ve cilt testlerinin pozitifliği her zaman hastalığa işaret etmez, sadece duyarlılaşmayı ve/veya maruziyeti gösterebilir

22  Çalışmamızda teknik maddi nedenler ile spesifik immunglobulin tayini yapamadık  Hastalarımıza cilt prick testi uyguladık, ancak pozitif olgu saptamadık

23 SONUÇ  Sonuç olarak Kauçuk sanayi sektöründe çalışan işçilerde de mesleksel solunum sistemi semptomlarının gözlenebileceği ortaya çıkmaktadır  Mesleksel Astım tansısına yönelik prevalans araştırmalarında anket uygulanmasının yanında olguların PEF takiplerinin yapılması sonuçların daha doğru elde edilmesi bakımından önem taşımaktadır  Astım semptomları varsa bunun mesleksel maruziyete bağlı olabileceği düşünülerek imkanlar dahilinde ayrıntılı tetkikler yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır


"Kauçuk Fabrikası Çalışanlarında Mesleksel Astım Ayşe Semara Demir 1 Nejat Demircan 1 Levent Kart 2 Erol Aktunç 1 Murat Ünalacak 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları