Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretimdeki Yeni Yaklaşımlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretimdeki Yeni Yaklaşımlar"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretimdeki Yeni Yaklaşımlar
Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretimdeki Yeni Yaklaşımlar Osman YALÇIN Proje Direktörü

2 Neden Yeni Bir Yaklaşım
Eğitim ile İş Piyasası arasındaki denge giderek bozulmuş, küresel piyasalarla bütünleşmeye çalışan Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap verecek yetişmiş, nitelikli ve esnek bir işgücü hacmi giderek daralmaya başlamıştır.

3 Neden Yeni Bir Yaklaşım
Dünyadaki teknolojik gelişmeler bir yandan ekonomik büyüme ve refah ortamı oluştururken, diğer yandan yeni çalışma ortamlarına ve biçimlerine, bireylerin ve toplumların eğitim yoluyla hazırlanması gerçeği ortaya çıkmıştır.

4 Neden Yeni Bir Yaklaşım
Bu gerçekten hareketle; iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, ilköğretim, genel ve mesleki orta öğretim ve yüksek öğretim sistemleri ile bütünlük içerisinde, modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemi için yeni bir yaklaşım oluşturulması gerekmektedir.

5 Yeni Yaklaşım Kapsamında Uygulamaya Konulan Modelde

6 8. Beş Yıllık Kalkınma Plânında

7 Yeni Yaklaşımın Hedefleri
İş piyasasındaki arz talep dengesini gözeten hayat boyu öğrenme ilkelerine fırsat veren bir mesleki ve teknik eğitim sistemi geliştirmek,

8 Yeni Yaklaşımın Hedefleri
Mesleki ve teknik eğitim sisteminin karar alma, uygulama ve izleme süreçlerine ulusal ve yerel düzeylerdeki paydaşların katılımını sağlamak,

9 Meslekî eğitim sistemimizi;
Yeni Yaklaşımın Amacı Meslekî eğitim sistemimizi; AB ve gelişmiş ülkelerdeki eğitim sistemi ile eşgüdümlü hale getirmek, Hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda ve iş piyasasındaki arz talep dengesini gözetecek şekilde düzenlemek.

10

11 Mesleki eğitimi iyileştirme çalışmaları müfredat geliştirme

12 Neden işgücü piyasası ve beceri ihtiyaç analizi?
Yerel düzeyde iş piyasasının yapısı Hangi mesleklerin önem kazanmaya başladığı/başlayacağı ve hangilerinin ortadan kalkacağı Ekonominin hangi mesleklere ihtiyaç duyduğu İhtiyaç duyulan becerilerin neler olduğu İşletmelere uygulanan anketler yardımıyla

13 Meslek Analizi ve Meslek Standartları
Sektör ve iş analizi çalışmalarında 2., 3. ve 4. seviyelerde mesleklere ilişkin analiz çalışmaları yapılmıştır. Geçmişte yapılan meslek standardı çalışmaları da dikkate alınarak uluslar arası formatlar incelenerek Türkiye’ye özgü bir format oluşturulmuştur. Yapılan meslek analizleri meslek standardı formatına uygun hale getirilmiştir. Mesleki Yeterlilik kurumu kurulmuştur.

14 Eğitim Standartları Meslek standartları ve meslek analizlerinden hareket edilerek mesleklere ilişkin yeterlilikler belirlenmiş ve eğitim öğretim programları için eğitim standardı hazırlanmıştır. Bu kapsamda program geliştirme çalışmaları Sosyal Ortaklarla (TOBB, TUSIAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ) birlikte yürütülmüştür

15 Program Geliştirme Türkiye genelinde uygulamaya konulan 50 alanda 224 dal programları ile 10, 11 ve 12 sınıflarına ait yaklaşık modüler eğitim materyali geliştirilmiştir.

16 Çalışmaların ulusal ve uluslar arası geçerliliği
Hazırlanan programlarda UNESCO tarafından geliştirilen ISCED 97’ (International Standard Classification of Education -Uluslararası Eğitim Standart Sınıflandırılması) kullanılmıştır. Meslek standartları çalışmalarında ISCO-88 (The International Standard Classification of Occupations – Uluslararası Meslekler Standart Sınıflandırılması) sınıflandırma sistemi Avrupa Yeterlilik Çervesi (AYÇ)

17 Avrupa Yeterlilik Çerçevesine Göre Referans Seviyelendirme
Örgün Öğretimde 8 Referans Seviye

18

19 Program Yapısı (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve Dalları)

20 Yaygın Eğitimden Örgün Eğitime (Sertifikadan Diplomaya)

21 Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki Eğitimi İyileştirme Çalışmalarında
Endüstriyel Eğitim Projesi ( ) Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi ( ) Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ( ) Orta Öğretim Projesi ( ) İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi ( )

22 Osman YALÇIN İKMEP Proje Direktörü
Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı TEŞEKKÜRLER Osman YALÇIN İKMEP Proje Direktörü


"Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretimdeki Yeni Yaklaşımlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları