Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) (DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI) Erol Çakmak Programme Manager Ankara/ Eylül 2006 BİRLEŞMİŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) (DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI) Erol Çakmak Programme Manager Ankara/ Eylül 2006 BİRLEŞMİŞ."— Sunum transkripti:

1 THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) (DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI) Erol Çakmak Programme Manager Ankara/ Eylül 2006 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) TANIM: Doğu Anadolu Kalkınma Programı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarına (Common Country Framework) uygun olarak, kalkınma çabalarına destek olmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı ile işbirliği halinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan ve ortak yürütülen bir “İnsani Gelişme Programı”dır.

3 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) HEDEF: Kalkınmanın yerel paydaşlarının katılımı ile 1.Tarımda ve tarım dışı sektörlerde üretimi ve verimliliği artıracak, 2. Yerel toplumda kalkınma kapasitelerini geliştirerek yerel ağları güçlendirecek, 3. Dezavantajlı kesimlerin temel sosyal hizmetlerden yararlanma olanaklarını artıracak olan “sürdürülebilir kalkınma modelleri “ geliştirmek.

4 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) YAKLAŞIM: Katılımcı yöntemlerle belirlenmiş alanlarda, eğitim, beceri geliştirme ve örnek üretim faaliyetleri yoluyla gelir getirici ve iş yaratıcı faaliyetler temelinde kırsal toplumda kalkınma kapasiteleri oluşturmak, işletme geliştirme hizmetleri ve kapasite geliştirme çalışmaları yoluyla, KOBİ’ler ve yerel sivil toplum kuruluşlarını desteklemek ve sosyal sermayeyi güçlendirmek.

5 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) YAKLAŞIMIN TEMEL UNSURLARI Her aşamada paydaşların aktif katılımının sağlanması Yerel sahiplenme ortamının oluşturulması Yerel paydaşlarda kapasite geliştirilmesi Sürdürülebilirliğin temin edilmesi Açık ve şeffaf paylaşımla, sonuçların yayılması

6 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002)

7 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002)

8 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002)

9 PROGRAM FAALİYETLERİ UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) Katılımcı Kırsal Kalkınma Projesi Girişimciliği Destekleme Projesi Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi Diğer Kalkınma İnisiyatifleri

10 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) Katılımcı Kırsal Kalkınma Projesi Sonuçlar 3339 kişiye 29 farklı alanda uygulamalı eğitimler verildi. 238 hane ile çeşitli bitkisel üretim, hayvan yetiştiriciliği ve tarım dışı alanlarda katılımcı yöntemlere dayalı“demonstrasyon” çalışmaları gerçekleştirildi. Üretim ve verimlilik artışları ile 3 milyon ABD Doları’nın üzerinde katma değer yaratıldı. Kırsal toplumda kalkınma kapasiteleri oluşturuldu.

11 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) Girişimciliği Destekleme Projesi Sonuçlar Toplam 208 KOBİ’ye toplam 672 kez, işletme geliştirme hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verildi. 64 girişimci adayına, iş kurma konusunda danışmanlık hizmeti verildi. Bunların 28’ine ön-fizibilite çalışması yapıldı. 520 kişiye 21 programda Proje Döngü Yönetimi(PCM) eğitimi verildi. 37 KOBİ’ye ve 16 STK’ya AB Hibe Programına yönelik proje sunmaları için rehberlik yapıldı.

12 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) Turizmi Geliştirme Projesi Sonuçlar 285 kişi kırsal turizmin 7 farklı alanında uygulamalı eğitim aldı. 3 Yerel STK’nın kurulmasına rehberlik edildi. 8 mevcut küçük turizm işletmesinin(pansiyon) geliştirilmesine destek olundu. Yerel STK’lar ve Belediyelerle 8 AB Projesi geliştirildi 9 envanter çalışması tamamlandı. Çok sayıda ve çeşitlilikte tanıtım materyali hazırlandı

13 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME/ATATURK UNIVERSITY THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) ÇIKARILAN DERSLER 1.Katılımcılığın sağlanmasındaki güçlükler, 2.Kamunun yetki paylaşımına ve işbirliğine yanaşmaması, 3.Daha önce uygulanan politika ve projelerin “rant kollama davranışı” yaratmış olması, 4.Kamu kuruluşları arasında ortak düşünme ve hareket etme anlayışının olmaması(Kurumsal sermayenin yetersizliği), 5.İnsan sermayesinin erozyona uğramış olması, 6.Sosyal sermayenin gelişmemiş olması, 7.Bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeylerde kapasite geliştirmeye olan büyük ihtiyaç


"THE LINKING EASTERN ANATOLIA TO PROGRESS PROGRAMME(TUR/98/002) (DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI) Erol Çakmak Programme Manager Ankara/ Eylül 2006 BİRLEŞMİŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları