Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çizgisel Dansiteler Dr. Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çizgisel Dansiteler Dr. Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Çizgisel Dansiteler Dr. Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

2

3

4

5 980674 ss

6

7

8

9

10

11

12 Akut diffüz retikülasyonlar 1. Akut interstisyel ödem konjestif kalp yetmezliği sıvı yüklenmesi üremi 2. Akut interstisyel pnömoni viral mikoplazma PCP

13 Kronik diffüz retikülasyonlar A. Venöz obstrüksiyon mitral darlığı, sol atrial miksoma, pulmoner venooklusif hastalık sklerozan mediastinit B. Lenfatik obstrüksiyon lenfanjitis karsinomatoza mediastinal kitle lenfoma/ lösemi lenfositik interstisyel pnömoni lenfanjiektazi

14 C. İnhalasyon hastalıkları silikozis asbestozis ağır metaller hipersensitivite pnömonisi (kronik) D. Granülomatöz hastalıklar sarkoidoz Langerhans h.li histiositozis Kronik diffüz retikülasyonlar

15 E. Kollajen doku hastalıkları romatoid artirit skleroderma F. İlaç reaksiyonları G. İdyopatik UIP, DIP, idyopatik pulmoner hemosiderozis amiloidozis interstisyel kalsifikasyon (kronik böbrek yet.) Kronik diffüz retikülasyonlar

16 YÇBT vs AC grafisi Duyarlılık Doğruluk AC grf AC grf %80 %27 YÇBT YÇBT %94 %53

17 1-1.5 mm 8.5-9 mm

18 Kesit kalınlığı 5 mm Kesit kalınlığı 1 mm

19 Kesit kalınlığı 5 mm

20 Yumuşak doku filtresiKemik filtresi Kesit kalınlığı 1 mm

21

22

23

24 Sekonder pulmoner lobül ve pulmoner arteriol (baryum arteriografi)

25

26 3-5 mm

27 Çizgisel ve Retiküler Dansiteler Peribronkovaskülerİnterstisyel kalınlaşmalar: PeribronkovaskülerİnterlobülerİntralobülerSubplevral Arayüzey bulgusu Subplevral çizgiler Parenkimal bantlar Balpeteği

28 Peribronkovasküler İnterstisyel Kalınlaşma Lenfanjtis karsinomatoza, lenfoma, lösemi Lenfoproliferatif hastalık (LIP) Pulmoner ödem Sarkoidoz İdyopatik pulmoner fibrozis ve UIP’nin diğer nedenleri Nonspesifik interstisyel pnömoni Silikozis/ kömür işçileri pnömokonyozu, talkozis Hipersensitivite pnömonisi (kronik)

29

30

31 Sarkoidoz

32 Silikozis

33

34 İnterlobüler Septal Kalınlaşma İnterlobüler septumların fibrozis, ödem veya hücre infiltrasyonu nedeniyle anormal kalınlaşmasıdır.

35 İnterlobüler Septal Kalınlaşma Lenfanjtis karsinomatoza, lenfoma, lösemi Lenfoproliferatif hastalık (LIP) Pulmoner ödem Pulmoner hemoraji Pnömoni (PCP) Sarkoidoz

36 İnterlobüler Septal Kalınlaşma İdyopatik pulmoner fibrozis ve UIP’nin diğer nedenleri Nonspesifik interstisyel pnömoni Silikozis/ kömür işçileri pnömokonyozu, talkozis Asbestoz Hipersensitivite pnömonisi (kronik) Amiloidoz

37

38

39 Ödem

40 Mitral Darlığı

41

42 Kor triatriatum

43 Pulmoner venooklüsif hastalık 18 y, F

44

45

46 PCP

47 Arnavut Kaldırımı Bulgusu Akut interstisyel pnömoni, ARDS Pulmoner ödem- hemoraji Pnömoni (PCP, Mikoplazma, Bakteriyel P) Akut eozinofilik pnömoni Radyasyon pnömonisi Alveolar proteinozis Nonspesifik inters. Pnömoni Hipersensitivite pnömonisi OP Churg- Strauss send Lipoid pnömoni Bronkoalveolar karsinoma

48 İlaç reaksiyonu

49

50 Akut İnterstisyel Pnömoni

51 7 OcakARDS

52 25 Şubat

53

54 Lenfanjitis karsinomatoza (kolon CA)

55

56 Meme CA

57

58 Sarkoidoz

59 Silikozis

60 RT etkisi

61 Patoloji: UIP

62

63

64

65 İPF

66

67 İntralobüler Kalınlaşma İntralobüler interstisyumun kalınlaşmasıdır; ince retiküler, veya ağ şeklinde görünüm oluşturur. Fibrozisin erken bulgusu olabilir. Ödem ve hemorajide görülebilir.

68 İntralobüler Kalınlaşma  İdyopatik pulmoner fibrozis ve UIP’nin diğer nedenleri  Hipersensitivite pnömonisi (kronik)  Asbestoz  Nonspesifik interstisyel pnömoni ve diğer idyopatik interstisyel pnömoniler  Lenfanjitis karsinomatoza/ lenfoma/ lösemi  Pulmoner ödem- hemoraji  Pnömoni (viral, PCP)  Alveolar proteinozis  Amiloidoz

69 IPF

70 RA

71 NSIP

72 İlaç reaksiyonu

73 z Bleomisin

74 Asbestozis

75 Bronkoalveolar Karsinom

76 Arayüzey bulgusu

77

78 Subplevral Çizgi

79 Asbestozis

80 UIP

81 Parenkimal Bantlar Asbestoz Sarkoidoz Silikoz/ kömür işçileri hast. Tüberküloz

82 Sarkoidoz

83 RA 3216192 RA

84 Haziran 2004GVHD

85

86 Bal Peteği Bronşiolar epitel ile döşeli, kalın fibrotik duvarlı kistik hava boşluklarıdır. Akciğer harabiyetine neden olan pulmoner fibrozis sonucu oluşur. Alveoller erir ve aciner yapı kaybolur.

87 Bal Peteği İdyopatik pulmoner fibrozis ve UIP’nin diğer nedenleri Asbestoz Hipersensitivite pnömonisi (kronik) Sarkoidoz Nonspesifik interstisyel pnömoni Diğer idyopatik interstisyel pnömoniler (DİP, OP, Aku İP) Amiloidoz Silikozis/ kömür işçileri pnömokonyozu

88 Bal Peteği Subplevral, posterior, Alt loblarda daha fazla Diğer dağılım (santral, üst lob) IPF (%60) Kollajen doku hast. Asbestoz İlaç fibrozisi Hipersensitivite pnömo. Sarkoidoz (nadir) Sarkoidoz (sık) Hipersensitivite pnömo. Radyasyon Son dönem ARDS Kollajen doku hast. İlaç fibrozisi

89

90

91 IPF

92

93 Skleroderma

94

95 RA İPF

96 Carbotaxol

97 Bergama


"Çizgisel Dansiteler Dr. Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları