Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTRAUTERİN ENFEKSİYONLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTRAUTERİN ENFEKSİYONLAR"— Sunum transkripti:

1 İNTRAUTERİN ENFEKSİYONLAR

2 TORCH Toxoplazma Other Rubella CMV HSV

3 PARVAVİRUS B19 İntrauterin hidrops fetalis etkeni!!!!

4 HEPATİT B Doğumu takiben aşılamayı hemen Ig ise 3 gün içinde yapılmalıdır.

5 Klinik Bulgular Erken doğum ve abortus Hepatomegali /splenomegali
Peteşi /purpura Mikrosefali/hidrosefali Katarakt/retinopati/glokom Konjenital kalp hatalıkları Oteokondrit Mukakütanöz lezyonlar mikroftalmi Sarılık,düşük doğum ağırlığı

6 TOKSOPLAZMOZ T.Gondi 1/800 Hidrosefalinin en sık saptandığı intra uterin enfeksiyon. İntrauterin 3. trimestride en fazla bulaş. İntra kraniyal kalsifikasyon,koryoretinit,hidrosefali vakaların %50-60’da. Koryoretinit;öğrenme güçlüğü ilerleyen yaşlarda

7 TANI USG:Hidrosefali,mikrosefali,hepatik ve intrakranieal kalınlaşma
KORDOSENTEZ:Toxo Igm,IgA Tedavi:Spiramisin

8 RUBELLA KVS:PDA,ASD TROMBOSİTOPENİ Sens orinoral sağırlık
Retinopati:tuz biber manzarası Katarakt %25-30 Korunma:Rubelle IgG negatif kadınlar aşılanmalı ve aşıdan sonra 3 ay hamile olmamaları önerilmelidir.

9 SİTOMEGALOVİRÜS Olguların %90 asemptomatik.
Sensoryanoral işitme kaybı ….koryoretinit MİKROSEFALİ ve yenidoğan SARILIĞI en sık CMV de görülür. Periventiküler serebral kalsifikasyonlar,ıugg HSM Peteşi,purpura Kalp blokları Psiko motor gelişme geriliği

10 HERPES SİMPLEX En sık EMR takiben asenden yolla bulaşır.
Intra uterin ölüme uol açabilir. DİC gelişebilir. HSM Sarılık Deride veziküler lezyonlar Mikrosefali,koryoretinit,SSS tutulumu 2-3 hafta görülür. canlı doğumda 1 görülür. Etkilenen fetus genellikle preterm doğar.

11 KORUNMA Herpetik lezyonları olan gebeler c/s ile doğurtulmalı.
Annede HSV öyküsü var ise yenidoğan dört hafta süre ile izlenmelidir.

12 SİFİLİZ Trypenoma pallidum. İntrauterin ölüm veya abortus.
ERKEN KONJENİTAL SFİLİZ:İlk 2 yaş….. HSM,RİNİT,LAP, epitroklear LAP !!! Anemi,osteomyelit,periostit,hareket azlığı Makulopapüler,peteşi,vezikülobülloz lezyonlar Makulopapüller lezyonlar kahverenge dönüşür. Lezyonlar el ve ayak tabanında gelişir. Nefrotik senrom,

13 GEÇ KONJENİTAL SFİLİZ Nörosifiliz:koryoretinit,optik atrofi,mmr,
Sağırlık Hutchinson triadı:sağırlık,hutchinson dişleri,interstisyel keratit. Periost kalınlaşmasına bağlı kemik dokuda deformiteler. Dizde bilateral efüzyon. Tedavi:PENİSİLİN

14 KONJENİTAL HIV Gelişme geriliği Çıkık alın,kısa burun,mikrosefali
Pulmoner lenfoid hiperplazi. Anneye c/s ile doğum ve antiviral tedavi.

15 KONJENİTAL SUÇİÇEĞİ Deri döküntüleri,mikrosefali,intraserebral kalsifikasyonlar Kortikal atrofi,İUGG, extremite anomalileri Mikroftalmi,optik atrofi,koryoretinit Pnomoni Temas sonrası ıg,gebede lezyonlar gelişirse asiklovir verilebilir. Anne gebeliğin son 3 haftasında suçiçeği geçirdi ise… Anne döküntüyü çıkardıktan 5 gün sonra doğum yapar veya doğumdan sonraki 2 gün içinde döküntü annede gelişti ise…yenidoğanda gün sonra döküntü….


"İNTRAUTERİN ENFEKSİYONLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları