Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebelik komplikasyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebelik komplikasyonları"— Sunum transkripti:

1 Gebelik komplikasyonları
Ebe Nuray ER Sağlık Slaytları Sağlık Slaytları <a href=“

2 Gebelik ve doğum yaşam süresince normal bir evre olarak kabul edilmektedir.
Ancak doğacak çocukların %10-20 si,gebelerin ise %20-30u risk grubuna girmektedir.

3 İlk Trimestr Sorunlarını Düşündüren Tehlike Belirtileri
Emezis gravidarumun ilerlemesi: Bulantı kusma kadının yeme-içmesini engelleyecek kadar ilerleyebilir. Bu durumda oral alım kesilir ve IV tedavi uygulanır.

4 Abortuslar : Fetüsun uterus dış ortamda yaşama yeteneği kazanmadan, gebeliğin sonlanması durumudur. Gebeliğin 20. haftasından küçük ve 500gr. dan az fetüsler düşük olarak kabul edilir. Tüm gebeliklerin %10 nu ilk 12 hafta içinde spontan düşükle sonuçlanır.

5 En büyük nedeni kromozom anamolileridir.
Yüksek düzeyde radyasyon, kimyasallar,sigara kafein gibi plasental vasküler bozukluğa yol açan hasara neden olan durumlarda etkilidir.

6 Düşük çeşitleri Spontan düşükler Kaçırılmıs düşük (missed abortus)
Servikal yetmezliğe bağlı düşükler Alışılmış düşük (habitual) Septik düşükler Kriminal düşükler

7 İkinci trimestr kanamaları
Gebeliğin 20. haftasından sonra görülen kanamalardır. Plasenta previa: Plasentanın uterus alt kısmına yerleşerek serviksi kısmen ya da tamamen kapamasıdır. Çok ve sık doğum, 3 ya da daha fazla düşük yapma,plasentanın normalden büyük olması gibi..

8 Ablasyo Plasenta: Normal implante olmuş plasentanın uterus duvarından erken ayrılmasıdır. Travma, kronik vasküler böbrek hastalığı, çok doğum yapma, HT gibi..

9 PRETERM EYLEM Doğum ağırlığına bakılmaksızın SAT’ den itibaren gebelik haftaları arasında doğum ağrılarının başlaması PRETERM EYLEM ve Bu olayın doğumla sonlanması da PRETERM DOĞUM olarak isimlendirilir.

10 Preterm Eylem Kriterleri:
1-1 saatte 4-6 kontraksiyon olması, 2-Kontraksiyonların en ez 30 sn sürmesi ve regüler olması, 3-Servikal dilatasyonun > 2 cm olması, 4-Servikal silinmenin > % 80 olması.

11 Belirtileri: Ağrısız uterin kontraksiyonlar,
Bel ağrısı ve pelvik bası hissi, Suprapubik bası hissi Vaginal akıntıda artış Uyluğa doğru vuran ağrı Vaginal kanama

12 Erken Membran Rüptürü:
Erken membran rüptürü zarların,eylem başlamadan yırtılmasıdır. Böylece,fetüsle dış ortam arasındaki bölmenin bütünlüğü kaybolur ve sıvı kaybı ile birlikte sıvı fonksiyonları ciddi biçimde aksar.

13 Genellikle ikinci trimestrde görülen bir gebelik komplikasyonudur.
Ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte yatkınlığı arttıran bazı durumlar bilinmektedir: Önceki EMR öyküsü Servikal yetmezlik Servisit Amniosentez

14 Plasenta previa Ablasyo plasenta Polihidroamnios Abdomen veya uterusa künt travma Çoğul gebelik Genital organ anomalileri

15 Erkem membran rüptürünün sonucunda ;
Erken doğum eylemi Enfeksiyon Fetal enfeksiyon Fetal distress

16 Gestasyonel diabet (GDM)
İlk kez gebelik sırasında tanı konulan ve gebeliğin sona ermesinden sonra ortadan kalkan glikoz intoleransıdır. Gebe kadınların %3-5 inde görülür. GDM hastaların %15 kadarında insülin tedavisi gerekmektedir

17 Diabetik anneler ve insüline bağımlı anneler ilk trimestide “hipoglisemi” ye yatkındırlar.
Hipogliseminin ketozisle sonuçlanması, yeni doğanda nörolojik gelişimde bozuklukla sonuçlanabilmektedir. İkinci, üçüncü trimestrde “diabetojenik etki” söz konusudur. Hormonal değişikliklere bağlı olarak glukoz toleransı azalır.

18 Gebelikte diabete bağlı olarak;
Spontan Düşük Makrozomi(iri bebek) Doğum eylemi sırasında ; omuz distosisi PIH( gebeliğin indüklediği hipertansiyon) Hidroamnios Enfeksiyon Diabetik Ketoasidoz

19 HİPERTANSİF HASTALIKLARI
Gebeliğin Ortaya Çıkardığı Hipertansiyon/ Gestasyonel Hipertansif Bozukluklar PIH (Pregnancy Induced Hypertension) Gebeliğin 20. haftasından sonra, doğumda ya da doğumdan sonra 7 gün içinde gelişen hipertansiyon ya da proteinüri ile ortaya çıkan tablodur.

20 PIH Kan Basıncı Doğum Sonu 12 hf. dan önce normale döner.
Geçici Hipertansiyon Daha önce normotansif olan, proteinürisi veya patolojik ödemi olmayan kadında gebelikte orta derecede HT gelişmesidir. Gestasyonel Proteinüri Daha önce proteinürisi ve HT olmayan bir gebe kadında gebeliğin 20. hf. sonra proteinüri gelişmesidir.

21 Preeklemsi Daha önce normotansif olan bir kadında gebeliğin 20. hf. sonra ya da postpartum erken dönemde HT ve proteinüri gelişmesidir(Trofoblastik hst. varsa 20. hf. önce gelişir). Eklemsi Preeklemtik bir hastada konvülsiyon ya da komanın görülmesidir.

22 Risk Faktörleri: Tüm gebeliklerin % 6-8’inde preeklemsi gelişir. Yüksek risk grubu: Yaş ; < 19 , 35 > Şiddetli preeklemsi öyküsü bulunanlar. Aile öyküsü Diyabet / kr. HT gibi önceden varolan vasküler hst. Çoğul gebelik Rh uyuşmazlığı

23 HELLP Sendromu: Preeklemsili kadınların % 2-12 ’nde
gelişen bir sendromdur: H : ( Hemolysis of red blood cells ) Kırmızı kan hücrelerinde hemoliz > Sarılık gelişir. E L : ( Elevated Liver enzyme ) Karaciğer enzimlerinde yükselme > Sağ üst kadranda hassasiyet/ epigastrik ağrı, bulantı-kusma. L P : ( Low Platelets ) Trombosit sayısında azalma. Vakaların % 10-20’sinde kan basıncı normal bulunmaktadır.

24 Teşekkürler.


"Gebelik komplikasyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları