Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ Swot Analizi. GÜÇLÜ YANLARI Bölüm ders içeri ğ inin hedef dilin kültürünü ve ya ş ama biçimini tanıma konusunda yeterli olması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ Swot Analizi. GÜÇLÜ YANLARI Bölüm ders içeri ğ inin hedef dilin kültürünü ve ya ş ama biçimini tanıma konusunda yeterli olması."— Sunum transkripti:

1 ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ Swot Analizi

2 GÜÇLÜ YANLARI Bölüm ders içeri ğ inin hedef dilin kültürünü ve ya ş ama biçimini tanıma konusunda yeterli olması Ö ğ retim teknoloji ve yöntemlerinin e ğ itim ortamında yansıtılması E ğ itim programında 2. Yabancı dillin seçmeli olarak verilmesi Ö ğ renme kuramlarına dayanarak yabancı dil ö ğ renme ve ö ğ retme kuramlarına geni ş yer verilmesi

3 ZAYIF YÖNLER İ Sınıf mevcudunun ideal sayıdan fazla olması Sözlü ileti ş im alanına yeteri kadar yer verilmemesi Okul araç ve gereçlerinin yeterli olmaması

4 FIRSATLAR Avrupa Birli ğ i sürecinde 2. Yabancı dilin tüm okullara getirilmesinin gündemde olması Özellikle kentlerde ya ş ayan ailelerin çocuklarının 2. Yabancı dile verdikleri önemin artması

5 TEHD İ TLER Devletin Almanca ö ğ retmenlerini di ğ er bölümlere göre daha az ataması Fen Edebiyat Fakültesi ö ğ rencilerine pedagojik formasyon verilmesi Devlet kadrosuna girmek için KPSS’ nin zorunlu olması Bu bölümden mezun ki ş ilerin genellikle ö ğ retmenlikten ba ş ka bir meslek yapmaması


"ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ Swot Analizi. GÜÇLÜ YANLARI Bölüm ders içeri ğ inin hedef dilin kültürünü ve ya ş ama biçimini tanıma konusunda yeterli olması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları