Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Macaristan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Macaristan."— Sunum transkripti:

1 Macaristan

2 Macaristan Yüz ölçümü :93.032 km2 Nüfusu :10.106 017
İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Budapeşte Önemli şehirleri :Györ, Miskolc, Debrecen. Dili :Macarca Dini :Hıristiyanlık Para birimi :Forint

3 Macaristan’ın Tarihçesi
Macarlar, Fin-Ugor soyundan gelen Türk asıllı bir halktır. Kafkaslardan göç ederek 10. yy'da Macaristan topraklarına yerleşmişlerdir. Macaristan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde aşamalı olarak Osmanlı yönetimine girmiştir. Daha sonra Avusturya ile birleşerek Avusturya-Macaristan imparatorluğu içinde yer almıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında Avusturya-Macaristan imparatorluğunun dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'nin işgaline uğramış ve komünistler ülke yönetimine hâkim olmuştur. 1990'da SSCB'nin baskısı kalkınca demokratik düzene geçilmiştir.

4 Macaristan’ın Sınırları
Kuzeyde Slovakya, güneyde Yugoslavya ve Hırvatistan, doğuda Ukrayna ve Romanya, batıda ise Slovenya ve Avusturya ile komşudur.

5 Macaristan’ın Yer Şekilleri
Kuzeybatısında Kısalföld (Küçük ova), Tuna nehrinin doğusunda da Büyük Alföld (Büyük ova) bulunur. Bakony Dağları’nın güneyinde Macaristan'ın en büyük gölü olan Balaton gölü yer alır. Tuna ve Tısa ırmakları önemli akarsulardır.

6 Macaristan’ın Yer Şekilleri

7 Macaristan’ın İklimi Macaristan'da genel olarak karasal iklim görülür.
Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır.

8 Budapeşte 47°K – 19°D / 138m 10,4°C / 518mm

9 Macaristan’ın Nüfusu Nüfusunun tamamına yakını Macar asıllıdır. Ayrıca ülkede Alman, Sırp, Slovak ve Romen azınlıklar da bulunur. Ülke nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşar. Önemli şehirleri; başkent Budapeşte ile Miskolc (Miskol), Debrecen, Szeged(Ziget), Györ (Giyör) ve Pecs (Peç)'tir. Şehirlerde yaşayan halkın önemli bir bölümü Budapeşte'de toplanmıştır. Macaristan'da doğum oranının çok düşük olması nedeniyle nüfus artış hızı azdır. Devlet tarafından nüfus artışını özendirici politikalar uygulanmaktadır.

10 Macaristan’ın Ekonomik Etkinlikleri
Genelde bir tarım ülkesidir. Buğday, mısır, pirinç, tütün, üzüm ve meyve, önemli tarım ürünleridir. Hayvancılık gelişmiştir. Linyit, doğal gaz, manganez ve boksit çıkarılır. Sanayi gelişmiştir. Eğlence ve sağlık turizmi, ekonomisi için önemlidir.

11 Tarım Topraklarının büyük bölümü tarıma elverişlidir. Bu nedenle ülke ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır. Tarımda modern yöntemlerin kullanılması nedeniyle yüksek verim sağlanır. En çok yetiştirilen tarım ürünleri; tahıl, şeker pancarı, patates, ayçiçeği, kolza, soya, tütün, keten ve çeşitli meyvelerdir. Buğday, mısır ve üzüm üretiminde Avrupa'nın önde gelen ülkelerindendir.

12 Hayvancılık Ülke ekonomisinde hayvancılığın da önemli bir yeri vardır.
En çok, domuz, sığır, merinos koyunu, at ve ipek böceği yetiştirilir. Kümes hayvancılığı da çok gelişmiştir.

13 Maden ve Enerji Macaristan'ın yer altı kaynakları rezerv bakımından yetersizdir. Önemli yer altı kaynakları linyit, taş kömürü ve boksittir. Ayrıca kurşun, manganez, çin­ko ve bakır yatakları işletilmektedir. Bunun dışında çok az petrol ve doğal gaz yatakları da bulunmaktadır.

14 Sanayi Ekonomisinin temelini sanayi oluşturur.
Ham madde ve enerji kaynaklarının yetersizliğine rağmen II. Dünya Savaşı'ndan sonra, sanayide önemli gelişmeler sağlanmıştır. Başlıca sanayi kolları metalürji, kim­ya, makine, otomotiv (kamyon-otobüs), gübre ve çimentodur.

15 Turizm Macaristan'da turizm de önemli bir gelir kaynağıdır. Turizm Balaton Gölü çevresinde yoğunlaşmış­tır.

16 Ulaşım Balkanları Orta ve Batı Avrupa'ya bağlayan konumu nedeniyle gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir. Ülkede kara ve demir yolu ulaşımı önemlidir. Tuna Nehri'nden de ulaşımda yararlanılır.

17 Ticaret İhracatı: Çeşitli makineler, ulaşım araçları, boksit, kimyasal ürünler, çelik ve gıda maddeleri satar. İthalatı: Ham madde, petrol, gıda maddeleri ve konfeksiyon ürünleri alır. Macaristan'ın dış ticaretinde Almanya ve İtalya önde gelir.

18 Macaristan – Türkiye İlişkileri
Türkiye-Macaristan ilişkileri tarihî temellere dayanır. İki ülke arasında siyasî, ekonomik ve kültürel ilişkiler 1990'dan sonra gelişme göstermiştir. Türkiye'ye ulaşım araçları, kimyasal ve plâstik ürünler ile canlı hayvan satar. Türkiye'den konfeksiyon ürünleri, gıda maddeleri ve çeşitli makineler alır.

19 Budapeşte

20 Budapeşte

21 Budapeşte

22 Budapeşte

23 Budapeşte

24 Budapeşte

25 Somogy

26 Balaton Gölü


"Macaristan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları