Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI 8C – 8D 02.04.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI 8C – 8D 02.04.2015."— Sunum transkripti:

1 YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI 8C – 8D 02.04.2015

2 SORU 1 Yandaki diyagramda zekât ibadetinin tarihçesi hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgiler mantık bütünlüğünü bozmuştur? A) Ayça ve HikmetB) Yunus ve Bekir C) Yunus ve HikmetD) Hikmet ve Bekir

3 CEVAP C

4 SORU 2 I- İslam’a girmeyenler için işkence odaları açması II-Mescid-i Nebevi’nin bitişiğine Suffe okulunu açması III- Hılfu’l Fudul derneğine üye olması IV- Hacerü’l Esved’in yerine konmasında hakemlik yapması Peygamberimiz hem peygamberliği sırasında hem peygamberliğinden önce yaptığı faaliyetlerle insanlara değer vermiş, onlara faydalı olmaya çalışmıştır. Buna göre yukarıdakilerden hangileri bu faaliyetlerden biri değildir? A) Yalnız IB) Yalnız II C) I ve IVD) II ve III

5 CEVAP A

6 SORU 3 I. Allah’ın sıfatları II.Cennet ve Cehennem’in yaratılışı III.İnsanın yaratılışı IV.Cinlerin varlığı Kur’an’a göre doğru bilgi kaynakları; vahiy, akıl ve duyu organlarıdır. Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudan vahiyle bildirilen bilgilerdendir? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) II ve III D) I, II ve IV

7 CEVAP D

8 SORU 4 Ahmet: How did the nation accept the new clothing style? Hasret: They trusted Atatürk very much. They wanted to modernize their country and wanted to bring it to the level of................ civilizations. A) backward B) contemporary C) ancient D) European

9 CEVAP B

10 SORU 5 Anlam akışını bozan cümleyi bulunuz (I)M.Kemal had victories in the far corners of Ottoman Empire (II) Ottoman Empire lost World War I (III) It signed Mundros Armistice (IV) Allies started to occupy Anatolia a) I b)II c)III d) IV

11 CEVAP A

12 SORU 6 Hatice: Did the police find any real evidence? Kürşat: Yes,......................... Hatice: Oh, that’s good news. A) They found nothing. B) The thieves escaped from the police. C) The police couldn’t catch the burglars. D) They found the fingerprints and footprints of the burglars.

13 CEVAP D

14 SORU 7

15 CEVAP C

16 SORU 8

17 CEVAP D

18 SORU 9 A)3 B) 9 C) 2 D) 6

19 CEVAP A

20 SORU 10 Sıradan olayları anlatan, bunlardan gerçek anlamda ürünler ortaya koyan sanatçılar olduğu gibi, önemli nitelendirdiğimiz konulardan hiçbir kalıcı yanı olma­yan yapıtları üretenler de var. 1. Parçaya göre bir eserin kalıcı olması neye bağlıdır? A) Yazarın üslubuna B) Seçilen konuya C) Anlatılanların gerçekliğine D) Konusunun evrenselliğine

21 CEVAP A

22 SORU 11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ya­zım yanlışı yapılmamıştır? A) Yeni aldığı arabaya yüz yirmiüç bin lira vermiş. B) TBMM'nin 87'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladık. C) 15 Eylül Pazartesi günü okullar açıldı. D) Bu yaşlı adam hepimize 5'şer kitap dağıttı.

23 CEVAP c

24 SORU 12 Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına göre olumsuzdur? A) Son günlerde ders çalışmıyor değil. B) Hırsız kısa sürede yakalandı. C) Programa tüm öğrenciler eksiksiz katıldı. D) Bugün ne kitap okudu ne ders çalıştı.

25 CEVAP D

26 SORU 13 Yukarıda aynı miktarda farklı çözeltiler bulunan K, L ve M kaplarına mavi turnusol kağıtları ayrı ayrı batırılıyor. Buna göre hangi kapta turnusol kağıdının rengi değişmez? A) Yalnız LB) Yalnız M C) L ve MD) K, L ve M

27 CEVAP c

28 SORU 14 Yukarıdaki şişelerden 1 şişesine bir çubuk yardımı ile vuruluyor. 2 şişesine ise üfleniyor. Bu şişelerden elde edilen seslerin incelik-kalınlık durumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 1 2 A) İnce İnce B) Kalın Kalın C) Kalın İnce D) İnce Kalın

29 CEVAP A

30 SORU 15 Besin zincirinin ilk basamağında hangi canlı grubu yer alır? A)Üreticiler C) Ayrıştırıcılar B)TüketicilerD) Mantarlar

31 CEVAP A

32 SORU 16 Aşağıdakilerden hangisi eğitim,kültür, sanat ve ekonomi alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir ? a)Medreselerin kapatılması b)Musiki Muallim Mektebinin açılması c) Hıfzıssıhha Enstütisinin Kurulması d)Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılması

33 CEVAP c

34 SORU 17 Aşağıdakilerden hangisi TBMM ‘yi uluslar arası alanda tanıyan ilk İtilaf devleti olmuştur? a)İngiltere b)Fransa c)Rusya d)Yunanistan

35 CEVAP B

36 SORU 18 Aşağıdaki savaşlardan hangisinin ardından M Kemal’ e “Gazilik” ünvanı ve “Mareşallik” rütbesi verilmiştir ? a)Sakarya Meydan Savaşı b)II. İnönü Savaşı c)Çanakkale Savaşı d)Kütahya- Eskişehir Muharebeleri

37 CEVAP A

38 SORU 19 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başbakanı kimdir? a)Bülent Arınç b)R. Tayyip Erdoğan c)Abdullah Gül d)Ahmet Davutoğlu

39 CEVAP D

40 SORU 20 Son günlerde TV de tanıtımı yapılan ve gelecekte yapılması planlanan Türkiyenin ilk Nükleer Enerji Santralinin adı nedir? a)KARAKUYU SANTRALİ b)AKKUYU SANTRALİ c)AKSARAY SANTRALİ d)URLA SANTRALİ

41 CEVAP B

42 SORU Yedek

43 CEVAP D


"YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI 8C – 8D 02.04.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları