Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir."— Sunum transkripti:

1 Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir.

2 20 12 – 201 3 Eğitim – Öğretim Yılı Kovanlıköy İlk okulu ve Orta Okulu Bilgi – Kültür Yarışmasına HOŞ GELDİNİZ…

3 SORU: 1 – TÜRKÇE Her toplum, insanlığın bir parçasıdır. Bir toplumun mutluluk ve mutsuzluk nedenleri ne ise, öbür toplumlarınki de aynıdır. Bir toplumda mutluluk varsa, bunun olumlu etkileri öbür toplumlar üzerinde de görülür. Bunun tersine bir toplum mutsuz ise, bunun olumsuz etkilerinden öbür toplumlar da rahatsız olur. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygarlık dünyasındaki her atılım, gelecek atılımların ateşleyicisidir. B) Bir toplumdaki olumsuzluklar, diğer toplumları da etkiler. C) Uygarlık tüm toplumların katkılarıyla oluşur. D) Hiçbir toplum insanlık dünyasından ayrı düşünülemez.

4 SORU: 1– TÜRKÇE Her toplum, insanlığın bir parçasıdır. Bir toplumun mutluluk ve mutsuzluk nedenleri ne ise, öbür toplumlarınki de aynıdır. Bir toplumda mutluluk varsa, bunun olumlu etkileri öbür toplumlar üzerinde de görülür. Bunun tersine bir toplum mutsuz ise, bunun olumsuz etkilerinden öbür toplumlar da rahatsız olur. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygarlık dünyasındaki her atılım, gelecek atılımların ateşleyicisidir. B) Bir toplumdaki olumsuzluklar, diğer toplumları da etkiler. C) Uygarlık tüm toplumların katkılarıyla oluşur. D) Hiçbir toplum insanlık dünyasından ayrı düşünülemez.

5 SORU: 1 – TÜRKÇE D

6 SORU: 2 – TÜRKÇE Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin haber verilişi yapılışından sonradır? A) Akşamki toplantı bizde yapılacak. B) Kuşlar gider gönlümden uzak diyarlara. C) Bir mevsim boyunca umutsuzca bekledim seni. D) Bakıyor yemyeşil sularıyla gözlerimin içine.

7 SORU: 2 – TÜRKÇE Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin haber verilişi yapılışından sonradır? A) Akşamki toplantı bizde yapılacak. B) Kuşlar gider gönlümden uzak diyarlara. C) Bir mevsim boyunca umutsuzca bekledim seni. D) Bakıyor yemyeşil sularıyla gözlerimin içine.

8 SORU: 2 – TÜRKÇE C

9 SORU: 3 – TÜRKÇE İnsanlar iki türlüdür ( ) K imi kendisine verilmiş olanı beğenir ( ) onunla yetinir ( ) kimi de onu düzeltmek ( ) kendince daha güzelleştirmek i ster. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (;) (,) (,) (, ) B) (:) (,) (,) (, ) C) (:) (;) (,) (,) D) (:) (,) (;) (,)

10 SORU: 3 – TÜRKÇE İnsanlar iki türlüdür ( ) K imi kendisine verilmiş olanı beğenir ( ) onunla yetinir ( ) kimi de onu düzeltmek ( ) kendince daha güzelleştirmek i ster. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (;) (,) (,) (, ) B) (:) (,) (,) (, ) C) (:) (;) (,) (,) D) (:) (,) (;) (,)

11 SORU: 3 – TÜRKÇE D

12 SORU: 4 – TÜRKÇE Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli değildir? A- düş B- kız C- koş D- sal

13 SORU: 4 – TÜRKÇE Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir? A- düş B- kız C- koş D- sal

14 SORU: 4 – TÜRKÇE c

15 SORU: 1 – MATEMATİK 1, 4, 13, 40 şeklindeki bir sayı örüntüsünün bir sonraki adımında hangi sayı vardır? A- 110 B- 115 C- 121 D- 125

16 SORU: 1 – MATEMATİK C

17 SORU: 2 – MATEMATİK Göl kıyısında balık avlayan Ali, yerden 18 m yükseklikteki bir dala tırmanıyor. Gölün derinliği 36 m olduğuna göre tam dipteki balığı yakalayabilmesi için en az kaç m’lik oltaya ihtiyacı vardır? A) 18 B) 28 C) 36 D)54

18 SORU: 2 – MATEMATİK D

19 SORU: 3 – MATEMATİK 12 kg’lık sütten 9 kg yoğurt elde ediliyor. Buna göre 27 kg yoğurt elde etmek için kaç kg’lık süte ihtiyaç vardır? A) 32B) 36C) 40D) 44

20 SORU: 3 – MATEMATİK B

21 SORU: 4 – MATEMATİK 20 kişilik bir sınıfın 12 ‘si kız olduğuna göre bu sınıfın yüzde kaçı erkektir? A) 40 B) 50C) 60D)70

22 SORU: 4 – MATEMATİK A

23 SORU: 1 – FEN BİLGİSİ Buna göre 10 saniye sonra araçların durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) C) D) Sürat – zaman grafikleri verilen K ve L araçları şekilde gösterildiği gibi ok yönünde hareket etmektedir.

24 SORU: 1 – FEN BİLGİSİ Buna göre 10 saniye sonra araçların durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) C) D) Sürat – zaman grafikleri verilen K ve L araçları şekilde gösterildiği gibi ok yönünde hareket etmektedir.

25 SORU: 1 – FEN BİLGİSİ B

26 SORU: 2 – FEN BİLGİSİ Şekildeki sistemde IV no’lu dişli çark ok yönünde dönerse aşağıda verilen dişlilerden hangileri aynı yönde döner? A) I ve III B) II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV

27 SORU: 2 – FEN BİLGİSİ Şekildeki sistemde IV no’lu dişli çark ok yönünde dönerse aşağıda verilen dişlilerden hangileri aynı yönde döner? A) I ve III B) II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV

28 SORU: 2 – FEN BİLGİSİ C

29 SORU: 3 – FEN BİLGİSİ A) K ve LB) L ve M C) K ve MD) M ve N Şekildeki elektrik devresinde, hangi anahtarlar kapatılırsa devredeki ışık veren ampul sayısı değişmez?

30 SORU: 3 – FEN BİLGİSİ A) K ve LB) L ve M C) K ve MD) M ve N Şekildeki elektrik devresinde, hangi anahtarlar kapatılırsa devredeki ışık veren ampul sayısı değişmez?

31 SORU: 3 – FEN BİLGİSİ D

32 SORU: 4 – FEN BİLGİSİ Yukarıdaki tabloda mitoz ve mayoz hücre bölünmelerine ait özellikler verilmiştir. Buna göre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) (-) dir. Çünkü mayoz bölünme sadece üreme ana hücrelerinde görülür. B) (2) dir. Çünkü mitoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur. C) (-) dir. Çünkü mayoz bölünme ile oluşan hücreler kalıtsal açıdan birbirinin aynısıdır. D) (+) dır. Çünkü mayoz bölünmede parça değişimi gerçekleşir. ( “+” ; özelliği gösterir, “-” ; özelliği göstermez.)

33 SORU: 4 – FEN BİLGİSİ Yukarıdaki tabloda mitoz ve mayoz hücre bölünmelerine ait özellikler verilmiştir. Buna göre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) (-) dir. Çünkü mayoz bölünme sadece üreme ana hücrelerinde görülür. B) (2) dir. Çünkü mitoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur. C) (-) dir. Çünkü mayoz bölünme ile oluşan hücreler kalıtsal açıdan birbirinin aynısıdır. D) (+) dır. Çünkü mayoz bölünmede parça değişimi gerçekleşir. ( “+” ; özelliği gösterir, “-” ; özelliği göstermez.)

34 SORU: 4 – FEN BİLGİSİ C

35 SORU: 1 – SOSYAL BİLGİLER Sibel 7 yaşında bir kız çocuğudur ve kız olduğu için ailesi onu okula göndermemektedir. Bu olayda Sibel’ in hangi hakkı elinden alınmaktadır? A- Barınma B- Giyinme C- Eğitim D- Tedavi olma

36 SORU: 1 – SOSYAL BİLGİLER C

37 SORU: 2 – SOSYAL BİLGİLER Kurtuluş Savaşı’nda meydana gelen olaylardan bazıları şunlardır: I. Sakarya Savaşı IV. Mudanya Ateşkes Antlaşması, II. İnönü Savaşı V. Büyük Taarruz III. Moskova Antlaşması Bu olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, III, IV, VB) I, III, II, V, IV C) II, III, I, V, IVD) II, IV, I, III, V

38 SORU: 2 – SOSYAL BİLGİLER C

39 SORU: 3 – SOSYAL BİLGİLER Osmanlı Divan Örgütü, Anadolu Selçuklu Devleti’nin divan örgütü örnek alınarak düzenlenmiştir. Temeli Orhan Bey döneminde atılan Divan- ı Hümayun, son şeklini Fatih Sultan Mehmet zamanında almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri divan üyesi değildir? I. Kaptan-ı DeryaIII. Nişancı II. KazaskerIV. Defterdar A) Yalnız IB) Yalnız IVC) II ve IVD) I ve III

40 SORU: 3 – SOSYAL BİLGİLER A

41 SORU:4SOSYAL BİLGİLER Malazgirt Savaşından sonra aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi Erzurum ve çevresinde kurulmuştur? A- Mengücekler B- Saltuklar C- Danişmentliler D- Artuklular

42 B

43 SORU:1 İNGİLİZCE

44 A

45 SORU:2 İNGİLİZCE SSS

46 C

47 SORU:3 İNGİLİZCE

48 A

49 SORU:4 İNGİLİZCE

50 C


"Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları