Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVET PADİŞAHİM SALTANAT YOK.CUMHURİYET VAR VE DAHA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ. NE KADAR DEĞİŞMİŞSİNİZ!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVET PADİŞAHİM SALTANAT YOK.CUMHURİYET VAR VE DAHA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ. NE KADAR DEĞİŞMİŞSİNİZ!"— Sunum transkripti:

1

2 EVET PADİŞAHİM SALTANAT YOK.CUMHURİYET VAR VE DAHA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ. NE KADAR DEĞİŞMİŞSİNİZ!

3 İNKILAPLAR ÖNCESİ & SONRASI

4 ÖLÇÜ B İ R İ MLER İ NDE YAPILAN DE ĞİŞİ KL İ KLER  Atatürk dünya ile ili ş kilerimizi düzenli yürütmek için ölçü birimlerinde de ğ i ş iklikler yaptı.

5  HARF İNKLABI

6

7 TAKVİM SAAT ÖLÇÜ BİRİMİN DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

8

9

10

11  HUKUK ALANINDA YAPILAN DE ĞİŞİ KL İ KLER

12

13  KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKINIIN VERİLMESİ  1928

14

15 S İ YASAL ALAN DA YAPILAN YEN İ L İ KLER

16

17

18 EKONOMİ ALANIN YAPILAN YENİLİKLER

19

20

21 EĞİTİM ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

22

23

24 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in İlanı 1923 İzmir İktisat Kongresi 3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması

25 20 Nisan 1924 1924 Anayasasının Kabul Edilmesi 1924 - 1937 Mecellenin Kaldırılması 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu

26 17 Şubat 1925 Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka kanunu

27 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması 1925 – 1935 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler

28 1926 – 1934 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması 17 Şubat 1926 Medeni Kanunun Kabulü 1926 Türk Ceza Kanunu 1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

29 1926 Medreselerin Kapatılması 1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu 28 Mayıs 1927 Sanayi Te ş vik Kanunu 1 Kasım 1928 Harf Devrimi

30 24 Kasım 1928 Millet Mekteplerinin Açılması 1928 Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler 1931 Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması

31  1933 – 1937 I. ve II. Kalkınma Planları  1933 Üniversite Reformu  21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu  26 Kasım 1934 Lâkap ve unvanların kaldırılması

32  3 Aralık 1934 Kılık ve Kıyafette Değişiklik  1935 Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması  1935 Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması

33 1924 - 1937 Mecellenin Kaldırılması 1924 Te ş kilatı Esasiye Kanunu 1924 Ş eriyye Mahkemelerinin Kapatılması 3 Mart 1924 Ö ğ retimin Birle ş tirilmesi

34 9 A ğ ustos 1924 Çok Partili Hayata Geçi ş Denemeleri (Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurulması)

35 1925 Çiftçinin Özendirilmesi 1925 Örnek Çiftliklerin Kurulması 1925 Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması

36

37  D)HARF İNKILABI

38

39  C) I-II-III-IV


"EVET PADİŞAHİM SALTANAT YOK.CUMHURİYET VAR VE DAHA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ. NE KADAR DEĞİŞMİŞSİNİZ!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları