Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVET PADİŞAHİM SALTANAT YOK.CUMHURİYET VAR VE DAHA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ. NE KADAR DEĞİŞMİŞSİNİZ!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVET PADİŞAHİM SALTANAT YOK.CUMHURİYET VAR VE DAHA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ. NE KADAR DEĞİŞMİŞSİNİZ!"— Sunum transkripti:

1

2 EVET PADİŞAHİM SALTANAT YOK.CUMHURİYET VAR VE DAHA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ. NE KADAR DEĞİŞMİŞSİNİZ!

3 İNKILAPLAR ÖNCESİ & SONRASI

4 ÖLÇÜ B İ R İ MLER İ NDE YAPILAN DE ĞİŞİ KL İ KLER  Atatürk dünya ile ili ş kilerimizi düzenli yürütmek için ölçü birimlerinde de ğ i ş iklikler yaptı.

5  HARF İNKLABI

6

7 TAKVİM SAAT ÖLÇÜ BİRİMİN DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

8

9

10

11  HUKUK ALANINDA YAPILAN DE ĞİŞİ KL İ KLER

12

13  KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKINIIN VERİLMESİ  1928

14

15 S İ YASAL ALAN DA YAPILAN YEN İ L İ KLER

16

17

18 EKONOMİ ALANIN YAPILAN YENİLİKLER

19

20

21 EĞİTİM ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

22

23

24 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in İlanı 1923 İzmir İktisat Kongresi 3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması

25 20 Nisan Anayasasının Kabul Edilmesi Mecellenin Kaldırılması 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu

26 17 Şubat 1925 Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka kanunu

27 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması 1925 – 1935 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler

28 1926 – 1934 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması 17 Şubat 1926 Medeni Kanunun Kabulü 1926 Türk Ceza Kanunu 1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

29 1926 Medreselerin Kapatılması 1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu 28 Mayıs 1927 Sanayi Te ş vik Kanunu 1 Kasım 1928 Harf Devrimi

30 24 Kasım 1928 Millet Mekteplerinin Açılması 1928 Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler 1931 Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması

31  1933 – 1937 I. ve II. Kalkınma Planları  1933 Üniversite Reformu  21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu  26 Kasım 1934 Lâkap ve unvanların kaldırılması

32  3 Aralık 1934 Kılık ve Kıyafette Değişiklik  1935 Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması  1935 Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması

33 Mecellenin Kaldırılması 1924 Te ş kilatı Esasiye Kanunu 1924 Ş eriyye Mahkemelerinin Kapatılması 3 Mart 1924 Ö ğ retimin Birle ş tirilmesi

34 9 A ğ ustos 1924 Çok Partili Hayata Geçi ş Denemeleri (Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurulması)

35 1925 Çiftçinin Özendirilmesi 1925 Örnek Çiftliklerin Kurulması 1925 Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması

36

37  D)HARF İNKILABI

38

39  C) I-II-III-IV


"EVET PADİŞAHİM SALTANAT YOK.CUMHURİYET VAR VE DAHA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ. NE KADAR DEĞİŞMİŞSİNİZ!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları