Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI
8A – 8B

2 SORU 1 Yukarıdaki diyagramda zekât ile ilgili birbiriyle bağlantılı ifadeler yer almaktadır. Verilen bilgilerin D (doğru) veya Y (yanlış) olduğuna karar verilerek kaç numaralı çıkışa ulaşabiliriz? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3 CEVAP A

4 SORU 2 Bir gün sahabeden Abdullah İbni Amr İbni As bir koyun kestirmişti. Hizmetçisine: "Yahudi komşumuza verdin mi? Yahudi komşumuza verdin mi?" diye telaşla sorduktan sonra, hizmetçisi ona neden bunda ısrar ettiğini sorduğunda hizmetçisine Peygamberimizin şu hadisini hatırlatmıştır: "Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım." Yukarıda verilen durumda vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Din, dil, ırk vb ayrım gözetmeksizin insanlara değer vermeliyiz. B) Bir insanla komşuluk etmek için onun hangi dinden olduğunu sormalıyız. C) Komşulukta asıl olan, komşuya yemek vermektir. D) Başka görüşten veya inançtan bir komşumuzla aynı sofrada oturmamız yanlıştır.

5 CEVAP A

6 SORU 3 Şekilde Kur’an’da bilgi edinme kaynakları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bu kaynaklardan birine işaret etmez? A) “Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) göstermedik mi?” (Beled Suresi, 8-10) B)… Ve şüphesiz, ahirete inanmayanlar için de acı bir azap hazırlamışızdır.(İsra Suresi, 10) C) “Onlara: "İnsanların (müslümanların) inandığı gibi inanın." denilince, "Biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız?" derler. İyi bilin ki, asıl beyinsiz kendileridir fakat bilmezler.” (Bakara Suresi, 13) D) “Biz, Beyt'i (Kâbe'yi) insanlara toplanma merkezi ve güvenli bir yer kıldık.” (Bakara Suresi, 125)

7 CEVAP D

8 SORU 4 M.Kemal …………………… from the Academy and ……………… as a staff officer in Salonika and İstanbul. A)Graduated/ landed B) Served/ graduated C)Served/ graduated D)Graduated/ served

9 CEVAP D

10 SORU 5 Teacher : Why did Atatürk make a lot of reforms?
Student : in order to …………….. A) Bring his country to the level of contemporary civilizations B) accept his nation to be servants C) become the commander in chief D) land in Samsun to start the war of independence

11 CEVAP A

12 SORU 6 I think it’s not right to trust someone quickly
B: Why do you think so? A: Jack was my best friend but he ………………………. A)is the victim of the robbery B)is the murderer of the man C)is unsuspected person D)never steals

13 CEVAP B

14 SORU 7

15 CEVAP A

16 SORU 8

17 CEVAP D

18 SORU 9 Yukarıda ısı-sıcaklık grafiği verilen bir X katısının buharlaşma sıcaklığı kaç 0C dir? A) B) C) D) 150

19 CEVAP C

20 SORU 10 “Tatlı söz söyleyen, hiç kimseden kötü söz işitmez.” cümlesinde vurgulanan ögenin cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Belirtisiz nesne B) Yer tamlayıcısı C) Özne D) Yüklem

21 CEVAP A

22 SORU 11 Virgül (,) aşağıdakilerin hangisinde “Bir varmış, bir yokmuş.” cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır? A) Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan sonra bu sıcak odanın havasında erir gibi oldum. B) Eski yapılar, dikkat ettiniz mi, hep birbirine benzer. C) Hasan Bey, oğlunun sesini duyar duymaz koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı açmıştı. D) O geçip gitti, ben arabamı kapını

23 CEVAP D

24 SORU 12 “Serpilmeye başladı bir rüzgâr ince ince, Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince.” Faruk Nafiz Çamlıbel Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir? A) Başladı B) Rüzgâr C) Yokuş D) Çevrilince

25 CEVAP D

26 SORU 13 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

27 CEVAP B

28 SORU 14

29 CEVAP B

30 SORU 15

31 CEVAP A

32 SORU 16 Komşumuz olan Suriye'deki karışıklıklar yüzünden yakın zamanda yeri değiştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları sayılan türbe kime aittir. Osman Bey C) Ertuğrul Gazi Battal Gazi D)Süleyman Şah

33 CEVAP D

34 SORU 17 25. Dönem TBMM üyelerini seçmek için yapılacak seçimin tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir 7 Haziran C) 12 Nisan 2015 29 Haziran D) 18 Temmuz 2015

35 CEVAP A

36 SORU 18 Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplara örnek olarak gösterilemez? a)Soyadı Kanununun Kabulü b)Takvim, Saat ve Ölçülerde değişiklik c)Yeni Türk alfabesinin kabulü d)Kılık Kıyafet (Şapka Kanunu) İnkılabı

37 CEVAP c

38 SORU 19 Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal ATATÜRK’ ün askerlik yaşamı boyunca bizzat katılıp yönettiği savaşlardan birisi değildir? a)Sakarya Meydan Muharebesi b)Trablusgarp Savaşı c)I. Dünya Savaşı d)II. İnönü Savaşı

39 CEVAP D

40 SORU 20 Tbmm’yi uluslararası alanda tanıyan ilk Avrupa Devleti aşağıdakilerden hangisidir? a)FRANSA b)RUSYA c)ERMENİSTAN d)İNGİLTERE

41 CEVAP B

42 SORU Yedek

43 CEVAP D


"YENİFAKILI MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları