Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEDEN EĞİTİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAYALI(EŞLİ) ÖĞRENME YÖNTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEDEN EĞİTİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAYALI(EŞLİ) ÖĞRENME YÖNTEMİ"— Sunum transkripti:

1 BEDEN EĞİTİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAYALI(EŞLİ) ÖĞRENME YÖNTEMİ

2 Yöntem Bir sorunu çözmek, bir konuyu öğrenmek yada öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenilen düzenli yoldur ( Fidan,1999)

3 BEDEN EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Anlatım Yöntemi Sözlü açıklama yöntemi Gösteri yöntemi Alıştırma Yöntemi Görevlendirme yöntemi Eşli Çalışma Yöntemi Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi Problem Çözme Yöntemi Bağımsız çalışma yöntemi Soru-cevap yöntemi Değerlendirme yöntemi Medya yardımlı öğretim yöntemi

4 İşbirliğine Dayalı(Eşli Çalışma)
Öğrenme Yöntemi İşbirliğine dayalı öğretim, eşli çalışma şeklinde de isimlendirilmektedir. Çünkü öğrenciler eşleştirilerek çalışma yaparlar. Çalışmalarda her eş bir görevi yerine getirir. Eşlerden birisi istenen hareketi yapar ve hareketle ilgili kararları verir. Diğeri ise, yapılan hareketi izleyerek öğretmenin verdiği ölçütlere dayalı olarak eşinin performansı hakkında bilgi verir. Uygulama sırasında eşlerin görevleri sürekli değişir. Öğrenci, uygulama sırasında kararlara katılmaktadır. Değerlendirme de ise sadece düzeltme ve pekiştireç sunma anlamında kararlara katılma durumu vardır.

5 İşbirliğine dayalı öğretimin temel amacı, öğrenciler arasında toplumsal hoşgörü ile iletişimi sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilere bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda bağımsız öğrenim deneyimi sunmaktır. Öğretmenin rolü ortamı hazırlamaktır. Öğrenci ise uygulayıcı ve yardımcı rolleri üstlenmiştir. Öğrenci merkezli öğretim stili uygulanmaktadır.

6 Bu yöntemde öğrenciler birbiri ile eşleştirilerek çalışmalara katılırlar. Çalışmalarda her eş belli bir görevi yerine getirir. Eşlerden biri istenen hareketi yapar ve hareketle ilgili kararları verir. Diğeri ise yapılan hareketi izler öğretmenin verdiği ölçütlere uygun olarak eşinin performansı ile ilgili bilgileri verir.

7 Öğrenciler performansları hakkında anında bilgi alabilirler
Öğrenciler performansları hakkında anında bilgi alabilirler. Öğretmen eşlerin çalışması esnasında gözlem yapan öğrencilerin ne ölçüde başarılı olduklarını izler. Gerektiğinde düzeltmelerin yapılması için uyarılarda bulunur.

8 Performans ölçüleri konusunda performans ölçüt çizelgesi kullanılmaktadır. Çizelgenin olması hem gözleyene hem de hareketi yapana somut bilgiler sunarak yararlar sağlamaktadır. Öğretmen, gözlemci ve öğrenci ile kuracağı iletişimde; gözlemci öğrenciye gözlemcilik rolü ile ilgili sorular sormalı, yanlış dönüt verdiğinde performans standartlarını tekrar incelemesi sağlanmalı, uygulayıcıyı incitecek sözcükler kullanması engellenmeli ve dönüt vermediği zaman onu uyarmalıdır.

9 Eşler arasındaki toplumsal ilişkiler
ve anında dönüt sağlamanın koşulları işbirliğinin iki önemli parçasıdır. Eşlerin seçilmesinde boy, kilo, beceri düzeyi, v.b. özelliklerden yararlanılabilir. İkiden fazla kişi de gruba katılabilir. Örneğin, grup üç kişi olursa bir kişi hareketi yapar, bir kişi gözler, bir kişi de sonuçları kaydeder. Grup dört kişiden oluşuyorsa gözlemci sayısı iki kişi olmalıdır.

10 İşbirliğine dayalı öğretim büyük sınıflarda ve araç-gerecin kısıtlı olduğu ortamlarda kolaylıkla kullanılabilir. Grup içinde roller değiştikçe yorulan öğrenciler dinlenme fırsatı bulabilirler. Grupları oluştururken öğrencilerin eşit katılım göstermelerini sağlamak için beceri yönüyle benzer düzeyde olanların aynı grupta olmalarını ve iş birliği ilkesinin temele alınmasını sağlamak önemlidir. Bu teknikte, hareketlerin sürekli izlenmesi, anında düzeltilmesi ve doğru hareketlerin pekiştirilmesinin gelişim üzerinde önemli etkisi vardır.

11 Olumlu Yönleri: *Öğrenciler, birbiri ile yardımlaşma içine girerek kararlara daha fazla katılabilirler. *Öğrenciler, öğretmen sürekli yanlarında olmadan, iki taraflı bir ilişki içinde öğrenmeye zaman harcayabilirler *Öğrenme ortamında öğrenciler birbirlerine bağımlı olduklarından sınıfta toplumsal ortamın gelişmesi olanaklıdır. Sabır, saygı, hoşgörü, eleştiri, iletişim ve sorumluluk gibi özelliklerin kazanılması ilk göze çarpan noktalardır. Ayrıca, etkin katılımdan dolayı zihinsel becerilerin kazanılması da mümkün olmaktadır.

12 Sınırlılıkları: *Gözlemcinin uygulayıcıya yanlış dönüt sunduğu bir durum ortaya çıkabilir. Bu durumda öğretmen, öğrenci ile birlikte ölçütleri teker teker gözden geçirmek zorundadır. *Gözlemci sözlü davranışını kötüye kullanabilir. Bu durumda, öğretmen sorulardan çok ifadelere başvurur.

13 YARALANILAN KAYNAKLAR
1. MOSSTON, M. ASHWORTH, S. Beden Eğitimi Öğretimi. Çev. Eda Tüzemen. Ankara: Bağırgan Yayınevi, 2001 2. ÇÖNDÜ, A. Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım,1999 3. DEMİRHAN, G. Spor Eğitiminin Temelleri. Ankara: Bağırgan Yayımevi, 2006 4. FİDAN, N. Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi,1999


"BEDEN EĞİTİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAYALI(EŞLİ) ÖĞRENME YÖNTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları