Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Olgu sunumları Prof. Dr.Kürşat Uzun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Olgu sunumları Prof. Dr.Kürşat Uzun."— Sunum transkripti:

1 Olgu sunumları Prof. Dr.Kürşat Uzun

2 Olgu-1 34y, K, Ev hanımı, İl merkezi Sigara içmiyor DM
AML tanısı, 2009 Kemoterapi Febril nötropeni Piperasilin-tazobaktam, daha sonra İmipenem Ateş devam ediyor HRCT Prokalsitonin, 5.7 Teikoplanin ekleniyor

3 Olgu-1 BK: 580, Hb: 11.1, Htc: %31.3 N: %14, L: %64, PLT: 25
Gl: 146, Üre:14, Na:143, K: 3, Ca: 7.4, LDH: 382, CPK: 49, T.prot: 5.9, Alb: 2.9, Tbil: 4.4, Dbil: 2.5, AST: 25, ALT: 21 CRP: 92.6 Ateş, öksürük, balgam ve nefes darlığı Fizik M: A:39oC, TA: 145/90 mmHg, SS:28/dk İki taraflı solunum seslerinde azalma, İki taraflı arkada alt zonlarda inspiratuar ince raller ve arkada skapula altında bronşiyal solunum sesi APACHE II: 25 YBÜ Süre: 8 Hastane süre: 31

4 Akciğer grafisi

5 Tanı

6 Tanı Viral pnömoni (H1N1) Bakteriyel pnömoni Akciğer Ödemi ARDS
Lösemi akciğer tutulumu

7 Bakteriyel pnömoni H1N1: (-)

8 Kan gazı pH: 7.49 ↑ PaCO2: 27.6 ↓ PaO2: 52.9 ↓ HCO3: 23.6 SatO2: 90.6
FiO2: %40 PaO2/ FiO2:132 EKO EF: %60 MY: minimal Sağ boşluklar: N Minimal perikardial efüzyon Kalp yetm: Ø

9 Medikal tedavi İmipenem, Teikoplanin, Metranidazol Oseltamivir Sıvı

10 Tanı

11 Hiperkapnik SY, Akut Respiratuar Asidoz
Hipoksemik SY, Akut Respiratuar Alkaloz Kompanse Respiratuar Asidoz Kompanse Respiratuar Alkaloz

12 Hipoksemik SY, Akut Respiratuar Alkaloz

13 Tedavi

14 Tedavi Oksijen tedavisi Endotrakeal entübasyon ve İMV Noninvaziv MV

15 Noninvaziv MV

16 NIMV BIPAP Vision EPAP: 5 cmH2O IPAP: 15 cmH2O Oronazal maske
Tüm yüz maskesi İlk günlerde devamlı Nazal oksijen ile takip Tarih pH PaO2 PaCO2 Sat O2 HCO3 FiO2 7.45 60 36 92 25 100 7.53 87 38 98 32.3 75 7.49 33 26.8 40 * 7.5 77 32 35 *Nazal O2

17 PA Akciğer grafisi

18 Olgu-2

19 Olgu-2 36 y, erkek Nefes darlığı, balgam
4 yıldır eforla ilişkili nefes darlığı, son 3 aydır süren beyaz renkli koyu kıvamlı balgam, Yemek sonrası aspirasyon, Bir gündür nefes darlığında artış ve genel durumunda bozulma, öksürük zayıf

20 Öz geçmiş Soy geçmiş 2 y başlayan ve günlük-sosyal yaşantısını kısıtlamayacak derecede giderek artan kas güçsüzlüğü Kız kardeşinin ve annesinin aynı nedenlerle ex

21 Fizik muayene A:36.2oC, SS:32/dk, TA: 150/100 mmHg, N: 116/dk, ritmik
Siyanotik, interkostal ve supraklaviküler çekilme Ajite-huzursuz görünüm Solunum seslerinde yaygın azalma, sol bazalde inspiratuar ince ral Nörolojik muayenesi Alt ekstremitelerde daha fazla olmak üzere tüm ekstremitelerde kas gücünde azalma ve flask tarzda kas tonusu Ayrıca derin tendon refleksleri alınamıyordu. Diğer muayene bulguları doğaldı.

22 Kan Gazı ve akciğer grafisi
pH: 7.21 ↓ PaCO2: 74.2↑ PaO2: 45.4 ↓ HCO3: 23.1 SatO2: 70.6 FiO2: %40

23 TANI

24 Hiperkapnik SY, Akut Respiratuar Asidoz
Hipoksemik SY, Akut Respiratuar Alkaloz Kompanse Respiratuar Asidoz Kompanse Respiratuar Alkaloz

25 Nöromuskuler Hastalık Pnömoni
Hiperkapnik SY Nöromuskuler Hastalık Pnömoni

26 Tedavi

27 Nazal oksijen NIMV İMV

28 NIMV

29 NIMV Geliş AKG 2 saat sonra AKG pH: 7.21 ↓ PaCO2: 74.2↑ PaO2: 45.4 ↓
HCO3: 23.1 SatO2: 70.6 FiO2: %40 SS: 32/dk pH: 7.29 ↓ PaCO2: 65↑ PaO2: 55 ↓ HCO3: 26 SatO2: 84 FiO2: %50 SS:22

30 Devam Tamam NIMV IMV

31 Devam NIMV

32 1 gün sonra pH: 7.27 ↓ PaCO2: 78↑ PaO2: 76 ↓ HCO3: 35 SatO2: 95
FiO2: %50 SS:30 Uykuya meyil, sesli uyaran zor cevap

33 Ne yapalım ?

34 NIMV devam IMV

35 Entübasyon IMV pH: 7.46 PaCO2: 46 PaO2: 160 HCO3: 31 SatO2: 99
SIMV-Volüm f: 14/dk VT: 550 PEEP: 5 cmH2O Triger: 1 I/E: 1:3 Psupp: 15 cmH2O FiO2: %100

36 ET sonrası GCS: 15, Kan gazı iyi Self ekstübasyon NE YAPALIM ???

37 NIMV Tekrar IMV

38 Tekrar IMV

39 Trakeostomi ???

40 Nöromuskuler hastalık
Öksürük zayıf Bronşektazi Koyu balgam MIP ? MEP ?

41 ET sonrası 3.gün Trakeostomi

42 Weaning pH: 7.43 PaCO2: 33 PaO2: 162 HCO3: 23 SatO2: 99 Spontan mod
Psupp: 10 cmH2O PEEP: 5 cmH2O T-Tüp

43 T-tüp Öksürük yeterli değil MIP: 24 MEP: 19 Aspiratör ile aspirasyon
Hastanın genel durumuiyi Geceleri sıkıntı oluyor Hastada tekrar MV bağlanma korkusu

44 TABURCU Aspiratör Oksijen konsantratörü Ev tipi MV BIPAP S/T NASIL PSG
AHI: 5.1 Sat O2:80-90 Artmış üst hava yolu rezinstans sendromu MIP: 24 MEP: 19 Aspiratör Oksijen konsantratörü Ev tipi MV BIPAP S/T

45 Ev tipi MV İşine başladı Araba sürüyor Konuşabiliyor Öksürük zayıf
Aspiratör ile balgam çıkartıyor Geceleri MV kullanıyor

46 Olgu-3

47 Olgu-3 35y, K, ev hanımı Nefes darlığı, öksürük, ateş, bulantı, kusma
10-15 gün önce, halsizlik, öksürük, ateş, baş ağrısı, daha sonra nefes darlığı Öz geçmiş: HBV, hipotroidi, Fizik muayene: SS:40/dk, A:37.7oC, N:92/dk, TA: 110/77 mmHg Siyanoz, İki taraflı solunuma az katılma ve iki taraflı yaygın inspirasyonda ince ral, KVS: özellik yok

48 Olgu-3 APACHE II: 14 pH: 7.47 PaCO2: 32 PaO2: 30 HCO3: 23 SatO2: 62
Tam Kan KK: 4.08 BK:2.82 Hb: 12.8 Htc: 33 Sed: 28 PLT: 265 Biyokimya AKŞ:180 Üre: 27 Kreat: 0.7 AST: 85 ALT: 21 LDH: 1246 CPK: 584 CRP: 37.2 pH: 7.47 PaCO2: 32 PaO2: 30 HCO3: 23 SatO2: 62 FiO2:%40 SS:40 APACHE II: 14

49 Radyoloji

50 Tanı

51 Tanı Viral pnömoni (H1N1) Bakteriyel pnömoni Akciğer Ödemi ARDS

52 Viral pnömoni H1N1: (+) Medikal tedavi Oseltamivir 75 mg 2x2
Linezolid, Pip-tazobaktam Sıvı tedavisi

53 Tedavi

54 Nazal Oksijen NIMV İMV

55 NIMV BIPAP vision Tüm yüz maskesi 20 saat SS:35 Sat: %85
Genel durumu daha iyi NIMV devam edildi

56 2 gün sonra pH: 7.51 PaCO2: 27 PaO2: 64 HCO3: 21 SatO2: 92 FiO2: %100

57 Devam NIMV Tamam IMV

58 NIMV devam pH: 7.48 PaCO2: 31 PaO2: 78 HCO3: 23 SatO2: 95 FiO2: %100

59 NIMV süresi 12 saat 6 saat 12 gün NIMV tedavisi 13. gün FiO2 azaltıldı
YBÜ süre: 18 Hastane süre: 20 12 gün NIMV tedavisi 13. gün Nazal O2 pH: 7.55 PaCO2: 34 PaO2: 108 HCO3: 33 SatO2: 99 FiO2: %40

60 Çıkış PA 3.gün PA

61 Olgu-4

62 Olgu-4 40y, K Ateş, öksürük, halsizlik, burun akıntısı
10 gün önce şikayetleri başlamış Devlet hastanesinde tedavi Ateşlerinin düşmemesi ve genel durumun bozulması Acil servise başvuru Öz geçmiş: hipotroidi FM: A:37.6, N:106/dk, SS:30/dk Obez (BMI: 47), Siyanoz, genel durum orta İki taraflı yaygın inspirasyon ince ral

63 Lab APACHE II: 12 Tam kan Biyokimya KK:3.5 BK:9.2 Hb:9.2 Htc: 27.6
Sed:58 Plt: 273 AKŞ: 120 Üre:37 Kreat: 0.8 AST:28 ALT:23 Tbil:1.1 Dbil: 0.1 LDH:284 CPK:94 CRP: 66 APACHE II: 12

64 PA Akciğer grafisi

65 Tanı Viral pnömoni (H1N1) Bakteriyel pnömoni Akciğer Ödemi ARDS

66 Viral pnömoni H1N1: (+) Medikal tedavi Oseltamivir 75 mg 2x2
Linezolid, Moksifloksasin Sıvı tedavisi

67 Arter Kan Gazı pH: 7.47 PaCO2: 34 PaO2: 36 HCO3: 24 SatO2: 68
Giriş 1 saat sonra pH: 7.47 PaCO2: 34 PaO2: 36 HCO3: 24 SatO2: 68 FiO2: %100 pH: 7.44 PaCO2: 35 PaO2: 42 HCO3: 24 SatO2: 74 FiO2: %100

68 Ne yapalım NIMV Entübasyon, IMV

69 ET IMV

70 Ne yapalım Devam, NIMV Tamam, IMV Şuur SS Kan gazı SIMV, VC
Uykuya meyil Sözlü uyarana yanıt az SS 40 Kan gazı pH: 7.52 PaCO2: 33 PaO2: 40 HCO3: 26 SatO2: 82 SIMV, VC VT 6mg/kg f:14/dk Vmax: 50 FiO2: %100 PEEP: 10 cmH2O Psupp: 15 cm H2O Tetikleme: 1

71 Sedasyon ??

72 Evet Hayır

73 Evet SS: 40/dk

74 Kas gevşetici Evet Hayır

75 Sedasyon etkisiz Kas gevşetici

76 PEEP SatO2 değerine göre AKG PEEP AKG pH: 7.50 PaCO2: 31 PaO2: 70
HCO3: 24 SatO2: 95 FiO2: %100 PEEP 6 cmH2O AKG pH: 7.45 PaCO2: 41 PaO2: 118 HCO3: 28 SatO2: 99 FiO2: %50

77 Weaning Kriter ???

78 Klinik düzelme Radyolojik düzelme AKG düzelme Şuur durumu Sekresyon kontrolü Hepsi

79 Hepsi

80 Radyolojik düzelme

81 Kan gazı düzelmesi pH: 7.45 PaCO2: 38 PaO2: 103 HCO3: 26 SatO2: 98
FiO2: %40 PEEP: 5 cmH2O

82 Sedasyon kesildi Şuur açık Koopere Öksürük iyi Sekresyon kontrolü tam

83 Spontan solunum Psupp: 15 cmH2O PEEP: 5 cmH2O YBÜ süre: 11
30 dk Psupp: 15 cmH2O PEEP: 5 cmH2O YBÜ süre: 11 Hastane süre: 11 T –Tüp 30 dk-2 saat AKG Nazal O2 pH: 7.50 PaCO2: 33 PaO2: 107 HCO3: 27 SatO2: 98

84 Olgu-5

85 Olgu-5 Hikaye Fizik muayene 37y, K 36 hf gebe
Nefes darlığı, öksürük, hemoptizi 5 gün önce ateş, göğüs ağrısı, ilk önce kuru öksürük, sonra balgamlı öksürük ve nefes darlığı Bulantı, kusma, ishal, boğaz ağrısı Öz geçmiş:astım Soy geçmiş: Anne (astım) A: 36.8, N: 126/dk, SS:42/dk, TA: 130/80 mmHg Siyanoz, şuur açık, koopere İki taraflı solunum sesleri azalmış, iki taraflı VT artmış, İki tatarflı matite, İnspirasyonda ince ral, iki taraflı inspiratuar ve ekspiratuar sibilan sonor ronküs KVS: N

86 Lab APACHE II: 18 Tam kan Biyokimya AKG KK:4.16 BK: 4.87 Hb:11.2
Htc:33 Sed: 40 Plt: 259 AKŞ:113 Üre:26 Kreat: 0.9 AST: 54 ALT: 17 Tbil:1.5 Dbil: 0.35 LDH:805 CK: 279 CRP:74 pH: 7.42 PaCO2: 37 PaO2: 37 HCO3: 24 SatO2: 72 FiO2: %50 SS:42/dk APACHE II: 18

87 Radyoloji

88 Tanı Viral pnömoni (H1N1) Bakteriyel pnömoni
Kardiyojenik, Akciğer Ödemi ARDS

89 Viral pnömoni H1N1: (+) Medikal tedavi Oseltamivir 75 mg 2x2
Ampisilin/sulbaktam, Klaritromisin Sıvı tedavisi Bronkodilatör ve antiinflamatuar tedavi

90 Ne yapalım NIMV Entübasyon, IMV

91 Şuur açık Sekresyon kontrolü var Gebe
NIMV Şuur açık Sekresyon kontrolü var Gebe

92 2 saat sonra SS:35/dk Şuur açık SatO2:85-90 (pulse oksimetre) pH: 7.39
PaCO2: 26 PaO2: 54 HCO3: 17 SatO2: 86 FiO2: %100 SS:35/dk

93 DEVAM, NIMV TAMAM, IMV

94 GENEL DURUM İYİ SS: 30-35/dk SatO2: 85-90
DEVAM GENEL DURUM İYİ SS: 30-35/dk SatO2: 85-90

95 12 saat sonra (sabah 06:00) SatO2: 60-65 (pulse oksimetre)
Şuur: uykuya meyil AKG: pH: 7.38 PaCO2: 29 PaO2: 42 HCO3: 19 SatO2: 76 FiO2: %100 SS:45/dk

96 NIMV, devam Entübasyon, IMV Sezeryan
Ne yapalım NIMV, devam Entübasyon, IMV Sezeryan

97 Sezeryan Entübasyon, IMV

98 Kadın doğum konsültasyonu
Epidural anestezi altında sezeryan ile Apgar 10.dk da 8 olan sağlıklı erkek çocuk SatO2: (pulse oksimetre) Hasta ET ile MV bağlanma

99 İlk ayar MV öncesi SIMV, volüm VT: 6mg/kg (ideal ağırlık) f: 14/dk
pH: 7.20 PaCO2: 47 PaO2: 47 HCO3: 18 SatO2: 74 FiO2: %50 (transport) SS:45-50/dk VT: 6mg/kg (ideal ağırlık) 400cc f: 14/dk Vmax: 50 Psupp:15 cm H2O Tetikleme: 3 FiO2: %100 PEEP: 10 cmH2O SS: 45-50

100 Başka ne yapalım Sedasyon, kas gevşetici PEEP artımı, satO2 ile
SS artımı, PaCO2 düzeyine göre Plato basıncı takibi Hepsi

101 Hepsi

102 Kas gevşetici uygulandı
Sedasyon başlanıldı Midazolam Fentanil Kas gevşetici uygulandı pH: 7.10 PaCO2: 74 PaO2: 75 HCO3: 17 SatO2: 89 FiO2: %100 SS:18/dk PEEP: 14 cmH2O VT: 380cc Plato P: cmH2O

103 pH: 7.12 PaCO2: 94 PaO2: 44 HCO3: 23 SatO2: 70 FiO2: %100 SS:26/dk
PEEP: 20 cmH2O VT: 340 cc Plato P: cmH2O pH: 7.16 PaCO2: 85 PaO2: 64 HCO3: 24 SatO2: 88 FiO2: %100 SS:30/dk PEEP: 24 cmH2O VT: 340 cc Plato P: cmH2O Aynı ayar ile devam, Ayarları değiştirelim

104 Aynı Ayar ile Devam pH: 7.30 PaCO2: 62 PaO2: 59 HCO3: 27 SatO2: 89
FiO2: %100 SS:26/dk PEEP: 24 cmH2O VT: 340 cc Plato P: cmH2O

105 pH: 7.47 PaCO2: 32 PaO2: 64 HCO3: 22 SatO2: 93 FiO2: %90 SS:20/dk
PEEP: 22 cmH2O VT: 340 cc Plato P: 30 cmH2O pH: 7.44 PaCO2: 39 PaO2: 55 HCO3: 26 SatO2: 89 FiO2: %60 SS:18/dk PEEP: 14 cmH2O VT: 340 cc Plato P: 28 cmH2O

106 Hangisi stop Sedasyon Kas gevşetici

107 Kas gevşetici

108 pH: 7.16 PaCO2: 85 PaO2: 64 HCO3: 24 SatO2: 88 FiO2: %100 SS:30/dk
PEEP: 24 cmH2O VT: 340 cc Plato P: 26 cmH2O pH: 7.55 PaCO2: 43 PaO2: 86 HCO3: 37 SatO2: 97 FiO2: %50 SS:14/dk PEEP: 10 cmH2O VT: 340 cc Plato P: 24 cmH2O

109 Ne yapalım Weaning düşün Sedasyonu kes

110 Sedasyon kesildikten sonra weaning düşün
Spontan solunum denemesi T-tüp Ekstübasyon Hasta iyi Radyolojik düzelme Kan gazı iyi Oksijensiz kan gazı hipoksemi mevcut Oksijen tüpü ile taburcu YB süre: 13 Hastane süre: 13

111 Olgu-6

112 Olgu-6 Hikaye FM 57y, E, Sigara(90 paket/yıl)
Nefes darlığı, öksürük, balgam 10 yıldır şikayetleri var, 10 gündür şikayetleri artmış Öz geçmiş: 1 yıl çnce YBÜ yatış A:36.6, N:107/dk, SS:48/dk, TA: 175/110 mmHg Uykuya meyil,yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor Göğüs ön arka çap artmış, her iki hemitoraks solunuma az katılıyor, sol sesleri azalmış, ekspiratuar sibilan ronküs

113 Lab Tam kan Biyokimya AKG KK:6.1 BK: 21.7 Hb:18.2 Htc:55 Sed: 23
Plt: 236 AKŞ:88 Üre:113 Kreat: 0.8 AST: 44 ALT: 46 Tbil:1.2 Dbil: 0.20 LDH:453 CK: 150 CRP:146 pH: 7.33 PaCO2: 63 PaO2: 55 HCO3: 32 SatO2: 87 FiO2: %50 SS:48/dk

114

115 Tanı

116 Hiperkapnik SY, Akut Respiratuar Asidoz
Hipoksemik SY, Akut Respiratuar Alkaloz Kompanse Respiratuar Asidoz Kompanse Respiratuar Alkaloz

117 Tanı Hiperkapnik SY, Akut Respiratuar Asidoz

118 Tedavi NIMV ET IMV

119 Tedavi NIMV Medikal tedavi Antibiyotik Bronkodilatör Antiinflamatuar
DVT proflaksisi

120 NIMV 1. saat 3.gün pH: 7.38 pH: 7.35 PaCO2: 67 PaCO2: 53 PaO2: 59
HCO3: 29 SatO2: 85 FiO2: %50 SS:29/dk pH: 7.38 PaCO2: 67 PaO2: 59 HCO3: 39 SatO2: 90 FiO2: %50 SS:20/dk

121 NIMV 4.gün Genel durum Balgam çıkaramıyor Öksürük zayıf Uykuya meyil
pH: 7.34 PaCO2: 79 PaO2: 67 HCO3: 42 SatO2: 91 FiO2: %50 SS:23/dk Balgam çıkaramıyor Öksürük zayıf Uykuya meyil Sözlü uyarana cevap yok

122 NIMV, devam Entübasyon, IMV
Ne yapalım NIMV, devam Entübasyon, IMV

123 ET IMV

124 VT: 7 cc/kg (ideal ağırlık) f: 12/dk Vmax: 50 Psupp:15 cm H2O
ET sonrası SIMV pH: 7.34 PaCO2: 79 PaO2: 67 HCO3: 42 SatO2: 91 FiO2: %50 SS:23/dk VT: 7 cc/kg (ideal ağırlık) 550cc f: 12/dk Vmax: 50 Psupp:15 cm H2O Tetikleme: 3 FiO2: %100 PEEP: 5 cmH2O SS: 24

125 ET sonrası 1.gün ET sonrası 2. gün self ekstübasyon pH: 7.38 PaCO2: 74
PaO2: 86 HCO3: 47 SatO2: 98 FiO2: %40 SS:24/dk pH: 7.42 PaCO2: 70 PaO2: 69 HCO3: 44 SatO2: 94 FiO2: %40 SS:20/dk

126 Self ekstübasyon sonrası Ne yapalım
NIMV Reentübasyon

127 NIMV Hiperkapnik SY KOAH Hasta iyi Kan gazı iyi
Öksürük ve balgam çıkarabiliyor Taburcu

128 Olgu-7

129 Olgu-7 Hikaye FM 77y, E, Sigara (30-45 paket/yıl) Nefes darlığı
15 yıldır şikayetleri var DM (15 yıl), KAH (1 yıl) Kardiyoloji servisinden göğüs hastalıklarına yatış Serviste ABY A:36, N:65/dk, SS:25/dk, TA: 110/45 mmHg Uykuya meyil,yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor, şuur kapalı Göğüs ön arka çap artmış, her iki hemitoraks solunuma az katılıyor, sol sesleri azalmış, ekspiratuar sibilan ronküs

130

131 Tanı KOAH KAH Pnömoni ABY

132 Lab Tam kan Biyokimya AKG KK:2.97 BK: 25.7 Hb:8.3 Htc:24 Sed: 66
Plt: 399 AKŞ:107 Üre:116 Kreat: 2.5 AST: 228 ALT: 134 Tbil:1.2 Dbil: 0.4 LDH:369 CK: 498 CRP:67 pH: 6.95 PaCO2: 66 PaO2: 45 HCO3: 14 SatO2: 59 FiO2: %40 SS:25/dk

133 Medikal tedavi KOAH KAH ABY

134 Ne yapalım NIMV Entübasyon, IMV

135 Entübasyon ve IMV Derin asidoz Metabolik ve respiratuar asidoz
Şuur kapalı, öksürük yok, yüzeyel solunum

136 VT: 7 cc/kg (ideal ağırlık) f: 12/dk Vmax: 50 Psupp:15 cm H2O
ET sonrası SIMV pH: 7.30 PaCO2: 50 PaO2: 80 HCO3: 24 SatO2: 95 FiO2: %40 SS:20/dk VT: 7 cc/kg (ideal ağırlık) 500cc f: 12/dk Vmax: 50 Psupp:15 cm H2O Tetikleme: 3 FiO2: %100 PEEP: 5 cmH2O SS: 25

137 ET sonrası 2.gün Weaning Sedasyon kesildi pH: 7.47 PaCO2: 30 PaO2: 77
HCO3: 23 SatO2: 96 FiO2: %40 SS:18/dk Sedasyon kesildi

138 Weaning 3.gün Spontan solunum AKG Psupp/PEEP pH: 7.30 PaCO2: 51
15/5 cmH2O pH: 7.30 PaCO2: 51 PaO2: 72 HCO3: 20 SatO2: 90 FiO2: %50 SS:22/dk

139 SIMV moduna dön Weaning devam
Ne yapalım SIMV moduna dön Weaning devam

140 SIMV moduna devam VT: 7 cc/kg (ideal ağırlık) f: 14/dk Vmax: 60
Psupp:15 cm H2O Tetikleme: 3 FiO2: %50 PEEP: 6 cmH2O SS: 25

141 Trakeostomi 5.günde Evet Hayır

142 Trakeostomi Bol sekresyon Genel durum weaning uygun değil

143 Prognoz Böbrek yetmezliği devam ediyor Diyaliz devam ediyor
Sepsik şok sonrası 21. gün ex

144 Olgu-8 Hikaye FM 74y, E, sigara (110 paket/yıl)
Nefes darlığı, öksürük, balgam 10 yıldır şikayetleri var Küçük hücreli akciğer ca tanısıyla takip ediliyor (Kemoterapi) Onkoloji servisinde yatarken şikayetlerinde artma A: 36, N: 96/dk, SS: 25/dk, TA: 190/91 mmHg Şuur açık, koopere, siyanoz, yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor Göğüs ön arka çap artmış, her iki hemitoraks solunuma az katılıyor, sol sesleri azalmış

145 Lab Tam kan Biyokimya AKG KK:4.47 BK: 15.49 Hb:12.5 Htc:40.6 Sed: 24
Plt: 235 AKŞ:276 Üre:46 Kreat: 0.6 AST: 21 ALT: 34 CRP:15 pH: 7.28 PaCO2: 92 PaO2: 71 HCO3: 42 SatO2: 91 FiO2: %40 SS:25/dk

146 PA Akc g

147 Ne yapalım NIMV IMV

148 NIMV 1.saat 1. gün pH: 7.39 PaCO2: 72 PaO2: 64.7 HCO3: 42 SatO2: 92
FiO2: %40 SS:20/dk pH: 7.45 PaCO2: 54 PaO2: 89 HCO3: 35 SatO2: 97 FiO2: %30 SS:16/dk

149 Ne yapalım Basınçları azaltalım NIMV süresini azaltalım
Geceleri NIMV kullansın Nazal Oksijen ile takip edelim

150 Sıra ile 1- Basınçları azaltalım 2- NIMV süresini azaltalım 3- Geceleri NIMV kullansın 4- Nazal Oksijen ile takip edelim

151 Olgu-9

152 Olgu-9 Hikaye FM 28y, K, sigara bırakmış (6 paket yıl)
Nefes darlığı, öksürük 15 gün önce tozla dumanla artan nefes darlığı, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı, kusma ve ishal Öz geçmiş: travma (Çocuklukta) A: 38.3, N: 147/dk, SS: 35/dk, TA: 155/88 mmHg Şuur açık, koopere, dispneik Göğüs deformitesi, kifoskolyozu var, solda arkada orta ve altta ve sağda altta inspiratuar ince ral APACHE II: 16

153 Lab Tam kan Biyokimya AKG KK:5.33 BK: 6.7 Hb:11.6 Htc:36.8 Sed: 16
Plt: 138 AKŞ:103 Üre:13 Kreat: 0.8 AST: 28 ALT: 27 LDH:316 CPK:26 CRP:74 pH: 7.53 PaCO2: 31 PaO2: 39 HCO3: 25 SatO2: 75 FiO2: %40 SS:50/dk

154 Radyoloji Toraks BT

155 Tanı

156 Kifoskolyoz+Pnömoni, bakteriyel
Kifoskolyoz+Pnömomi, viral ARDS Akciğer ödemi

157 Tanı Kifoskolyoz Pnömoni Viral ? Bakteriyel ? Akut hipoksemik SY

158 Medikal tedavi Pip-tazobaktam Linezolid Olsetamivir

159 Tedavi NIMV IMV

160 BIPAP Oronazal maske IPAP 15 cmH2O EPAP 5 cmH2O Alabildiği kadar

161 NIMV 2. saat 2.gün pH: 7.53 PaCO2: 28 PaO2: 60 HCO3: 23 SatO2: 94
FiO2: %50 SS:42/dk pH: 7.46 PaCO2: 37 PaO2: 73 HCO3: 26 SatO2: 96 FiO2: %40 SS:34/dk

162 Radyolojik düzelme PA Akciğer grafisi Toraks BT

163 Sıra ile 1- Basınçları azaltalım 2- NIMV süresini azaltalım 3- Geceleri NIMV kullansın 4- Nazal Oksijen ile takip edelim

164 Nazal Oksijen Oksijensiz kan gazı pH: 7.40 PaCO2: 42 PaO2: 103
HCO3: 25 SatO2: 97 FiO2: %40 SS:16/dk pH: 7.45 PaCO2: 38 PaO2: 55 HCO3: 25 SatO2: 88 FiO2: %21 SS:20/dk

165 Evde uzun süreli oksijen Evet Hayır
Ne yapalım Evde uzun süreli oksijen Evet Hayır

166 Kifoskolyoz Kontrollerde takip AKG göre karar vermek gerekir
YB süre: 10 Hastane süre: 10


"Olgu sunumları Prof. Dr.Kürşat Uzun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları