Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Olgu sunumları Prof. Dr.Kürşat Uzun. Olgu-1 34y, K, Ev hanımı, İl merkezi Sigara içmiyor DM AML tanısı, 2009 Kemoterapi Febril nötropeni – Piperasilin-tazobaktam,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Olgu sunumları Prof. Dr.Kürşat Uzun. Olgu-1 34y, K, Ev hanımı, İl merkezi Sigara içmiyor DM AML tanısı, 2009 Kemoterapi Febril nötropeni – Piperasilin-tazobaktam,"— Sunum transkripti:

1 Olgu sunumları Prof. Dr.Kürşat Uzun

2 Olgu-1 34y, K, Ev hanımı, İl merkezi Sigara içmiyor DM AML tanısı, 2009 Kemoterapi Febril nötropeni – Piperasilin-tazobaktam, daha sonra – İmipenem Ateş devam ediyor HRCT Prokalsitonin, 5.7 Teikoplanin ekleniyor 30.12.2099

3 Olgu-1 BK: 580, Hb: 11.1, Htc: %31.3 – N: %14, L: %64, PLT: 25 Gl: 146, Üre:14, Na:143, K: 3, Ca: 7.4, LDH: 382, CPK: 49, T.prot: 5.9, Alb: 2.9, Tbil: 4.4, Dbil: 2.5, AST: 25, ALT: 21 CRP: 92.6 Ateş, öksürük, balgam ve nefes darlığı Fizik M: A:39 o C, TA: 145/90 mmHg, SS:28/dk İki taraflı solunum seslerinde azalma, İki taraflı arkada alt zonlarda inspiratuar ince raller ve arkada skapula altında bronşiyal solunum sesi APACHE II: 25 YBÜ Süre: 8 Hastane süre: 31 3.01.2010

4 Akciğer grafisi

5 Tanı

6 Viral pnömoni (H1N1) Bakteriyel pnömoni Akciğer Ödemi ARDS Lösemi akciğer tutulumu

7 Bakteriyel pnömoni H1N1: (-)

8 Kan gazı – pH: 7.49 ↑ – PaCO 2 : 27.6 ↓ – PaO 2 : 52.9 ↓ – HCO 3 : 23.6 – SatO 2 : 90.6 – FiO 2 : %40 – PaO 2 / FiO 2 :132 EKO – EF: %60 – MY: minimal – Sağ boşluklar: N – Minimal perikardial efüzyon – Kalp yetm: Ø

9 Medikal tedavi İmipenem, Teikoplanin, Metranidazol Oseltamivir Sıvı

10 Tanı

11 Hiperkapnik SY, Akut Respiratuar Asidoz Hipoksemik SY, Akut Respiratuar Alkaloz Kompanse Respiratuar Asidoz Kompanse Respiratuar Alkaloz

12 Hipoksemik SY, Akut Respiratuar Alkaloz

13 Tedavi

14 Oksijen tedavisi Endotrakeal entübasyon ve İMV Noninvaziv MV

15

16 NIMV BIPAP Vision EPAP: 5 cmH 2 O IPAP: 15 cmH 2 O Oronazal maske – Tüm yüz maskesi İlk günlerde devamlı Nazal oksijen ile takip TarihpHPaO 2 PaCO 2 Sat O 2 HCO 3 FiO 2 4.1.20107.4560369225100 5.1.20107.5387389832.375 7.1.20107.4992339826.840 8.1.2010*7.57732983835 *Nazal O 2

17 PA Akciğer grafisi

18 Olgu-2

19 36 y, erkek Nefes darlığı, balgam 4 yıldır eforla ilişkili nefes darlığı, son 3 aydır süren beyaz renkli koyu kıvamlı balgam, Yemek sonrası aspirasyon, Bir gündür nefes darlığında artış ve genel durumunda bozulma, öksürük zayıf

20 Öz geçmiş 2 y başlayan ve günlük- sosyal yaşantısını kısıtlamayacak derecede giderek artan kas güçsüzlüğü Soy geçmiş Kız kardeşinin ve annesinin aynı nedenlerle ex

21 Fizik muayene A:36.2 o C, SS:32/dk, TA: 150/100 mmHg, N: 116/dk, ritmik Siyanotik, interkostal ve supraklaviküler çekilme Ajite-huzursuz görünüm Solunum seslerinde yaygın azalma, sol bazalde inspiratuar ince ral Nörolojik muayenesi – Alt ekstremitelerde daha fazla olmak üzere tüm ekstremitelerde kas gücünde azalma ve flask tarzda kas tonusu – Ayrıca derin tendon refleksleri alınamıyordu. Diğer muayene bulguları doğaldı.

22 Kan Gazı ve akciğer grafisi – pH: 7.21 ↓ – PaCO 2 : 74.2↑ – PaO 2 : 45.4 ↓ – HCO 3 : 23.1 – SatO 2 : 70.6 – FiO 2 : %40

23 TANI

24 Hiperkapnik SY, Akut Respiratuar Asidoz Hipoksemik SY, Akut Respiratuar Alkaloz Kompanse Respiratuar Asidoz Kompanse Respiratuar Alkaloz

25 Hiperkapnik SY Nöromuskuler Hastalık Pnömoni

26 Tedavi

27 Nazal oksijen NIMV İMV

28 NIMV

29 Geliş AKG – pH: 7.21 ↓ – PaCO 2 : 74.2↑ – PaO 2 : 45.4 ↓ – HCO 3 : 23.1 – SatO 2 : 70.6 – FiO 2 : %40 – SS: 32/dk 2 saat sonra AKG – pH: 7.29 ↓ – PaCO 2 : 65↑ – PaO 2 : 55 ↓ – HCO 3 : 26 – SatO 2 : 84 – FiO 2 : %50 – SS:22

30 Devam Tamam NIMVIMV

31 Devam NIMV

32 1 gün sonra – pH: 7.27 ↓ – PaCO 2 : 78↑ – PaO 2 : 76 ↓ – HCO 3 : 35 – SatO 2 : 95 – FiO 2 : %50 – SS:30 – Uykuya meyil, sesli uyaran zor cevap

33 Ne yapalım ?

34 NIMV devam IMV

35 Entübasyon IMV – pH: 7.46 – PaCO 2 : 46 – PaO 2 : 160 – HCO 3 : 31 – SatO 2 : 99 SIMV-Volüm f: 14/dk VT: 550 PEEP: 5 cmH 2 O Triger: 1 I/E: 1:3 P supp : 15 cmH 2 O FiO 2 : %100

36 ET sonrası GCS: 15, Kan gazı iyi Self ekstübasyon NE YAPALIM ???

37 NIMV Tekrar IMV

38

39 Trakeostomi ???

40 Nöromuskuler hastalık Öksürük zayıf Bronşektazi Koyu balgam MIP ? MEP ?

41 ET sonrası 3.gün Trakeostomi

42 Weaning Spontan mod – Psupp: 10 cmH 2 O – PEEP: 5 cmH 2 O T-Tüp – pH: 7.43 – PaCO 2 : 33 – PaO 2 : 162 – HCO 3 : 23 – SatO 2 : 99

43 T-tüp Öksürük yeterli değil MIP: 24 MEP: 19 Aspiratör ile aspirasyon Hastanın genel durumuiyi Geceleri sıkıntı oluyor Hastada tekrar MV bağlanma korkusu

44 TABURCU NASIL PSG – AHI: 5.1 – Sat O 2 :80-90 – Artmış üst hava yolu rezinstans sendromu MIP: 24 MEP: 19 Aspiratör Oksijen konsantratörü Ev tipi MV BIPAP S/T

45 Ev tipi MV İşine başladı Araba sürüyor Konuşabiliyor Öksürük zayıf Aspiratör ile balgam çıkartıyor Geceleri MV kullanıyor

46 Olgu-3

47 35y, K, ev hanımı Nefes darlığı, öksürük, ateş, bulantı, kusma 10-15 gün önce, halsizlik, öksürük, ateş, baş ağrısı, daha sonra nefes darlığı Öz geçmiş: HBV, hipotroidi, Fizik muayene: – SS:40/dk, A:37.7 o C, N:92/dk, TA: 110/77 mmHg – Siyanoz, – İki taraflı solunuma az katılma ve iki taraflı yaygın inspirasyonda ince ral, – KVS: özellik yok

48 Olgu-3 Tam Kan – KK: 4.08 – BK:2.82 – Hb: 12.8 – Htc: 33 – Sed: 28 – PLT: 265 Biyokimya – AKŞ:180 – Üre: 27 – Kreat: 0.7 – AST: 85 – ALT: 21 – LDH: 1246 – CPK: 584 – CRP: 37.2 – pH: 7.47 – PaCO 2 : 32 – PaO 2 : 30 – HCO 3 : 23 – SatO 2 : 62 – FiO 2 :%40 – SS:40 APACHE II: 14

49 Radyoloji

50 Tanı

51 Viral pnömoni (H1N1) Bakteriyel pnömoni Akciğer Ödemi ARDS

52 Viral pnömoni H1N1: (+) Medikal tedavi – Oseltamivir 75 mg 2x2 – Linezolid, Pip-tazobaktam – Sıvı tedavisi

53 Tedavi

54 Nazal Oksijen NIMV İMV

55 NIMV BIPAP vision Tüm yüz maskesi 20 saat SS:35 Sat: %85 Genel durumu daha iyi NIMV devam edildi

56 2 gün sonra – pH: 7.51 – PaCO 2 : 27 – PaO 2 : 64 – HCO 3 : 21 – SatO 2 : 92 – FiO 2 : %100

57 Devam NIMV Tamam IMV

58 NIMV devam – pH: 7.48 – PaCO 2 : 31 – PaO 2 : 78 – HCO 3 : 23 – SatO 2 : 95 – FiO 2 : %100 – pH: 7.48 – PaCO 2 : 36 – PaO 2 : 93 – HCO 3 : 27 – SatO 2 : 98 – FiO 2 : %100

59 NIMV süresi 12 saat 6 saat FiO 2 azaltıldı YBÜ süre: 18 Hastane süre: 20 12 gün NIMV tedavisi 13. gün – Nazal O 2 pH: 7.55 PaCO 2 : 34 PaO 2 : 108 HCO 3 : 33 SatO 2 : 99 FiO 2 : %40

60 Çıkış PA 3.gün PA

61 Olgu-4

62 40y, K Ateş, öksürük, halsizlik, burun akıntısı 10 gün önce şikayetleri başlamış Devlet hastanesinde tedavi Ateşlerinin düşmemesi ve genel durumun bozulması Acil servise başvuru Öz geçmiş: hipotroidi FM: – A:37.6, N:106/dk, SS:30/dk – Obez (BMI: 47), Siyanoz, genel durum orta – İki taraflı yaygın inspirasyon ince ral

63 Lab Tam kan KK:3.5 BK:9.2 Hb:9.2 Htc: 27.6 Sed:58 Plt: 273 Biyokimya AKŞ: 120 Üre:37 Kreat: 0.8 AST:28 ALT:23 Tbil:1.1 Dbil: 0.1 LDH:284 CPK:94 CRP: 66 APACHE II: 12

64 PA Akciğer grafisi

65 Tanı Viral pnömoni (H1N1) Bakteriyel pnömoni Akciğer Ödemi ARDS

66 Viral pnömoni H1N1: (+) Medikal tedavi – Oseltamivir 75 mg 2x2 – Linezolid, Moksifloksasin – Sıvı tedavisi

67 Arter Kan Gazı Giriş – pH: 7.47 – PaCO 2 : 34 – PaO 2 : 36 – HCO 3 : 24 – SatO 2 : 68 – FiO 2 : %100 1 saat sonra – pH: 7.44 – PaCO 2 : 35 – PaO 2 : 42 – HCO 3 : 24 – SatO 2 : 74 – FiO 2 : %100

68 Ne yapalım NIMV Entübasyon, IMV

69 ET IMV

70 Ne yapalım Devam, NIMV Şuur – Uykuya meyil – Sözlü uyarana yanıt az SS – 40 Kan gazı – pH: 7.52 – PaCO 2 : 33 – PaO 2 : 40 – HCO 3 : 26 – SatO 2 : 82 Tamam, IMV SIMV, VC – VT 6mg/kg – f:14/dk – Vmax: 50 – FiO 2 : %100 – PEEP: 10 cmH 2 O – P supp : 15 cm H 2 O – Tetikleme: 1

71 Sedasyon ??

72 Evet Hayır

73 Evet SS: 40/dk

74 Kas gevşetici Evet Hayır

75 Sedasyon etkisiz Kas gevşetici

76 PEEP SatO 2 değerine göre AKG – pH: 7.50 – PaCO 2 : 31 – PaO 2 : 70 – HCO 3 : 24 – SatO 2 : 95 – FiO 2 : %100 PEEP – 6 cmH 2 O AKG – pH: 7.45 – PaCO 2 : 41 – PaO 2 : 118 – HCO 3 : 28 – SatO 2 : 99 – FiO 2 : %50

77 Weaning Kriter ???

78 Klinik düzelme Radyolojik düzelme AKG düzelme Şuur durumu Sekresyon kontrolü Hepsi

79

80 Radyolojik düzelme

81 Kan gazı düzelmesi – pH: 7.45 – PaCO 2 : 38 – PaO 2 : 103 – HCO 3 : 26 – SatO 2 : 98 – FiO 2 : %40 – PEEP: 5 cmH 2 O

82 Sedasyon kesildi Şuur açık Koopere Öksürük iyi Sekresyon kontrolü tam

83 Spontan solunum – 30 dk P supp : 15 cmH 2 O PEEP: 5 cmH 2 O YBÜ süre: 11 Hastane süre: 11 T –Tüp – 30 dk-2 saat AKG – Nazal O 2 pH: 7.50 PaCO 2 : 33 PaO 2 : 107 HCO 3 : 27 SatO 2 : 98

84 Olgu-5

85 Hikaye 37y, K 36 hf gebe Nefes darlığı, öksürük, hemoptizi 5 gün önce ateş, göğüs ağrısı, ilk önce kuru öksürük, sonra balgamlı öksürük ve nefes darlığı Bulantı, kusma, ishal, boğaz ağrısı Öz geçmiş:astım Soy geçmiş: Anne (astım) Fizik muayene A: 36.8, N: 126/dk, SS:42/dk, TA: 130/80 mmHg Siyanoz, şuur açık, koopere İki taraflı solunum sesleri azalmış, iki taraflı VT artmış, İki tatarflı matite, İnspirasyonda ince ral, iki taraflı inspiratuar ve ekspiratuar sibilan sonor ronküs KVS: N

86 Lab Tam kan KK:4.16 BK: 4.87 Hb:11.2 Htc:33 Sed: 40 Plt: 259 Biyokimya AKŞ:113 Üre:26 Kreat: 0.9 AST: 54 ALT: 17 Tbil:1.5 Dbil: 0.35 LDH:805 CK: 279 CRP:74 AKG pH: 7.42 PaCO 2 : 37 PaO 2 : 37 HCO 3 : 24 SatO 2 : 72 FiO 2 : %50 SS:42/dk APACHE II: 18

87 Radyoloji 24.11.2009 4.12.2009

88 Tanı Viral pnömoni (H1N1) Bakteriyel pnömoni Kardiyojenik, Akciğer Ödemi ARDS

89 Viral pnömoni H1N1: (+) Medikal tedavi – Oseltamivir 75 mg 2x2 – Ampisilin/sulbaktam, Klaritromisin – Sıvı tedavisi – Bronkodilatör ve antiinflamatuar tedavi

90 Ne yapalım NIMV Entübasyon, IMV

91 NIMV Şuur açık Sekresyon kontrolü var Gebe

92 2 saat sonra SS:35/dk Şuur açık SatO 2 :85-90 – (pulse oksimetre) pH: 7.39 PaCO 2 : 26 PaO 2 : 54 HCO 3 : 17 SatO 2 : 86 FiO 2 : %100 SS:35/dk

93 DEVAM, NIMVTAMAM, IMV

94 DEVAM GENEL DURUM İYİ SS: 30-35/dk SatO 2 : 85-90

95 12 saat sonra (sabah 06:00) SatO 2 : 60-65 (pulse oksimetre) Şuur: uykuya meyil AKG: pH: 7.38 PaCO 2 : 29 PaO 2 : 42 HCO 3 : 19 SatO 2 : 76 FiO 2 : %100 SS:45/dk

96 Ne yapalım NIMV, devam Entübasyon, IMV Sezeryan

97 Entübasyon, IMV

98 Kadın doğum konsültasyonu Epidural anestezi altında sezeryan ile Apgar 10.dk da 8 olan sağlıklı erkek çocuk SatO 2 : 60-65 (pulse oksimetre) Hasta ET ile MV bağlanma

99 İlk ayar MV öncesiSIMV, volüm VT: 6mg/kg (ideal ağırlık) – 400cc f: 14/dk V max : 50 P supp :15 cm H 2 O Tetikleme: 3 FiO 2 : %100 PEEP: 10 cmH 2 O SS: 45-50 pH: 7.20 PaCO 2 : 47 PaO 2 : 47 HCO 3 : 18 SatO 2 : 74 FiO 2 : %50 (transport) SS:45-50/dk

100 Başka ne yapalım Sedasyon, kas gevşetici PEEP artımı, satO 2 ile SS artımı, PaCO 2 düzeyine göre Plato basıncı takibi Hepsi

101

102 Sedasyon başlanıldı – Midazolam – Fentanil Kas gevşetici uygulandı pH: 7.10 PaCO 2 : 74 PaO 2 : 75 HCO 3 : 17 SatO 2 : 89 FiO 2 : %100 SS:18/dk PEEP: 14 cmH 2 O VT: 380cc Plato P: 35-40 cmH 2 O

103 pH: 7.12 PaCO 2 : 94 PaO 2 : 44 HCO 3 : 23 SatO 2 : 70 FiO 2 : %100 SS:26/dk PEEP: 20 cmH 2 O VT: 340 cc Plato P: 30-32 cmH 2 O pH: 7.16 PaCO 2 : 85 PaO 2 : 64 HCO 3 : 24 SatO 2 : 88 FiO 2 : %100 SS:30/dk PEEP: 24 cmH 2 O VT: 340 cc Plato P: 30-32 cmH 2 O Aynı ayar ile devam, Ayarları değiştirelim

104 Aynı Ayar ile Devam pH: 7.30 PaCO 2 : 62 PaO 2 : 59 HCO 3 : 27 SatO 2 : 89 FiO 2 : %100 SS:26/dk PEEP: 24 cmH 2 O VT: 340 cc Plato P: 30-32 cmH 2 O

105 pH: 7.47 PaCO 2 : 32 PaO 2 : 64 HCO 3 : 22 SatO 2 : 93 FiO 2 : %90 SS:20/dk PEEP: 22 cmH 2 O VT: 340 cc Plato P: 30 cmH 2 O pH: 7.44 PaCO 2 : 39 PaO 2 : 55 HCO 3 : 26 SatO 2 : 89 FiO 2 : %60 SS:18/dk PEEP: 14 cmH 2 O VT: 340 cc Plato P: 28 cmH 2 O

106 Hangisi stop Sedasyon Kas gevşetici

107

108 pH: 7.16 PaCO 2 : 85 PaO 2 : 64 HCO 3 : 24 SatO 2 : 88 FiO 2 : %100 SS:30/dk PEEP: 24 cmH 2 O VT: 340 cc Plato P: 26 cmH 2 O pH: 7.55 PaCO 2 : 43 PaO 2 : 86 HCO 3 : 37 SatO 2 : 97 FiO 2 : %50 SS:14/dk PEEP: 10 cmH 2 O VT: 340 cc Plato P: 24 cmH 2 O

109 Ne yapalım Weaning düşün Sedasyonu kes

110 Sedasyon kesildikten sonra weaning düşün Spontan solunum denemesi T-tüp Ekstübasyon Hasta iyi Radyolojik düzelme Kan gazı iyi Oksijensiz kan gazı hipoksemi mevcut Oksijen tüpü ile taburcu YB süre: 13 Hastane süre: 13

111 Olgu-6

112 Hikaye 57y, E, Sigara(90 paket/yıl) Nefes darlığı, öksürük, balgam 10 yıldır şikayetleri var, 10 gündür şikayetleri artmış Öz geçmiş: 1 yıl çnce YBÜ yatış FM A:36.6, N:107/dk, SS:48/dk, TA: 175/110 mmHg Uykuya meyil,yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor Göğüs ön arka çap artmış, her iki hemitoraks solunuma az katılıyor, sol sesleri azalmış, ekspiratuar sibilan ronküs

113 Lab Tam kan KK:6.1 BK: 21.7 Hb:18.2 Htc:55 Sed: 23 Plt: 236 Biyokimya AKŞ:88 Üre:113 Kreat: 0.8 AST: 44 ALT: 46 Tbil:1.2 Dbil: 0.20 LDH:453 CK: 150 CRP:146 AKG pH: 7.33 PaCO 2 : 63 PaO 2 : 55 HCO 3 : 32 SatO 2 : 87 FiO 2 : %50 SS:48/dk

114 03.12.2009

115 Tanı

116 Hiperkapnik SY, Akut Respiratuar Asidoz Hipoksemik SY, Akut Respiratuar Alkaloz Kompanse Respiratuar Asidoz Kompanse Respiratuar Alkaloz

117 Tanı Hiperkapnik SY, Akut Respiratuar Asidoz

118 Tedavi NIMV ET IMV

119 Tedavi NIMV Medikal tedavi – Antibiyotik – Bronkodilatör – Antiinflamatuar – DVT proflaksisi

120 NIMV 1. saat3.gün pH: 7.35 PaCO 2 : 53 PaO 2 : 51 HCO 3 : 29 SatO 2 : 85 FiO 2 : %50 SS:29/dk pH: 7.38 PaCO 2 : 67 PaO 2 : 59 HCO 3 : 39 SatO 2 : 90 FiO 2 : %50 SS:20/dk

121 NIMV 4.gün pH: 7.34 PaCO 2 : 79 PaO 2 : 67 HCO 3 : 42 SatO 2 : 91 FiO 2 : %50 SS:23/dk Genel durum Balgam çıkaramıyor Öksürük zayıf Uykuya meyil Sözlü uyarana cevap yok

122 Ne yapalım NIMV, devam Entübasyon, IMV

123 ET IMV

124 ET sonrası pH: 7.34 PaCO 2 : 79 PaO 2 : 67 HCO 3 : 42 SatO 2 : 91 FiO 2 : %50 SS:23/dk SIMV VT: 7 cc/kg (ideal ağırlık) – 550cc f: 12/dk V max : 50 P supp :15 cm H 2 O Tetikleme: 3 FiO 2 : %100 PEEP: 5 cmH 2 O SS: 24

125 ET sonrası 1.gün pH: 7.38 PaCO 2 : 74 PaO 2 : 86 HCO 3 : 47 SatO 2 : 98 FiO 2 : %40 SS:24/dk ET sonrası 2. gün self ekstübasyon pH: 7.42 PaCO 2 : 70 PaO 2 : 69 HCO 3 : 44 SatO 2 : 94 FiO 2 : %40 SS:20/dk

126 Self ekstübasyon sonrası Ne yapalım NIMV Reentübasyon

127 NIMV Hiperkapnik SY KOAH Hasta iyi Kan gazı iyi Öksürük ve balgam çıkarabiliyor Taburcu

128 Olgu-7

129 Hikaye 77y, E, Sigara (30-45 paket/yıl) Nefes darlığı 15 yıldır şikayetleri var DM (15 yıl), KAH (1 yıl) Kardiyoloji servisinden göğüs hastalıklarına yatış Serviste ABY FM A:36, N:65/dk, SS:25/dk, TA: 110/45 mmHg Uykuya meyil,yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor, şuur kapalı Göğüs ön arka çap artmış, her iki hemitoraks solunuma az katılıyor, sol sesleri azalmış, ekspiratuar sibilan ronküs

130

131 Tanı KOAH KAH Pnömoni ABY

132 Lab Tam kan KK:2.97 BK: 25.7 Hb:8.3 Htc:24 Sed: 66 Plt: 399 Biyokimya AKŞ:107 Üre:116 Kreat: 2.5 AST: 228 ALT: 134 Tbil:1.2 Dbil: 0.4 LDH:369 CK: 498 CRP:67 AKG pH: 6.95 PaCO 2 : 66 PaO 2 : 45 HCO 3 : 14 SatO 2 : 59 FiO 2 : %40 SS:25/dk

133 Medikal tedavi – KOAH – KAH – ABY

134 Ne yapalım NIMV Entübasyon, IMV

135 Entübasyon ve IMV Derin asidoz Metabolik ve respiratuar asidoz Şuur kapalı, öksürük yok, yüzeyel solunum

136 ET sonrası pH: 7.30 PaCO 2 : 50 PaO 2 : 80 HCO 3 : 24 SatO 2 : 95 FiO 2 : %40 SS:20/dk SIMV VT: 7 cc/kg (ideal ağırlık) – 500cc f: 12/dk V max : 50 P supp :15 cm H 2 O Tetikleme: 3 FiO 2 : %100 PEEP: 5 cmH 2 O SS: 25

137 ET sonrası 2.gün pH: 7.47 PaCO 2 : 30 PaO 2 : 77 HCO 3 : 23 SatO 2 : 96 FiO 2 : %40 SS:18/dk Weaning Sedasyon kesildi

138 Weaning 3.gün Spontan solunum Psupp/PEEP – 15/5 cmH 2 O AKG pH: 7.30 PaCO 2 : 51 PaO 2 : 72 HCO 3 : 20 SatO 2 : 90 FiO 2 : %50 SS:22/dk

139 Ne yapalım SIMV moduna dön Weaning devam

140 SIMV moduna devam VT: 7 cc/kg (ideal ağırlık) – 500cc f: 14/dk V max : 60 P supp :15 cm H 2 O Tetikleme: 3 FiO 2 : %50 PEEP: 6 cmH 2 O SS: 25

141 Trakeostomi 5.günde Evet Hayır

142 Trakeostomi Bol sekresyon Genel durum weaning uygun değil

143 Prognoz Böbrek yetmezliği devam ediyor Diyaliz devam ediyor Sepsik şok sonrası 21. gün ex

144 Olgu-8 Hikaye 74y, E, sigara (110 paket/yıl) Nefes darlığı, öksürük, balgam 10 yıldır şikayetleri var Küçük hücreli akciğer ca tanısıyla takip ediliyor (Kemoterapi) Onkoloji servisinde yatarken şikayetlerinde artma FM A: 36, N: 96/dk, SS: 25/dk, TA: 190/91 mmHg Şuur açık, koopere, siyanoz, yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor Göğüs ön arka çap artmış, her iki hemitoraks solunuma az katılıyor, sol sesleri azalmış

145 Lab Tam kan KK:4.47 BK: 15.49 Hb:12.5 Htc:40.6 Sed: 24 Plt: 235 Biyokimya AKŞ:276 Üre:46 Kreat: 0.6 AST: 21 ALT: 34 CRP:15 AKG pH: 7.28 PaCO 2 : 92 PaO 2 : 71 HCO 3 : 42 SatO 2 : 91 FiO 2 : %40 SS:25/dk

146 PA Akc g

147 Ne yapalım NIMV IMV

148 NIMV 1.saat pH: 7.39 PaCO 2 : 72 PaO 2 : 64.7 HCO 3 : 42 SatO 2 : 92 FiO 2 : %40 SS:20/dk 1. gün pH: 7.45 PaCO 2 : 54 PaO 2 : 89 HCO 3 : 35 SatO 2 : 97 FiO 2 : %30 SS:16/dk

149 Ne yapalım Basınçları azaltalım NIMV süresini azaltalım Geceleri NIMV kullansın Nazal Oksijen ile takip edelim

150 Sıra ile 1- Basınçları azaltalım 2- NIMV süresini azaltalım 3- Geceleri NIMV kullansın 4- Nazal Oksijen ile takip edelim

151 Olgu-9

152 Hikaye 28y, K, sigara bırakmış (6 paket yıl) Nefes darlığı, öksürük 15 gün önce tozla dumanla artan nefes darlığı, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı, kusma ve ishal Öz geçmiş: travma (Çocuklukta) FM A: 38.3, N: 147/dk, SS: 35/dk, TA: 155/88 mmHg Şuur açık, koopere, dispneik Göğüs deformitesi, kifoskolyozu var, solda arkada orta ve altta ve sağda altta inspiratuar ince ral APACHE II: 16

153 Lab Tam kan KK:5.33 BK: 6.7 Hb:11.6 Htc:36.8 Sed: 16 Plt: 138 Biyokimya AKŞ:103 Üre:13 Kreat: 0.8 AST: 28 ALT: 27 LDH:316 CPK:26 CRP:74 AKG pH: 7.53 PaCO 2 : 31 PaO 2 : 39 HCO 3 : 25 SatO 2 : 75 FiO 2 : %40 SS:50/dk

154 Radyoloji Toraks BT

155 Tanı

156 Kifoskolyoz+Pnömoni, bakteriyel Kifoskolyoz+Pnömomi, viral ARDS Akciğer ödemi

157 Tanı Kifoskolyoz Pnömoni – Viral ? – Bakteriyel ? Akut hipoksemik SY

158 Medikal tedavi Pip-tazobaktam Linezolid Olsetamivir

159 Tedavi NIMV IMV

160 BIPAP Oronazal maske IPAP 15 cmH 2 O EPAP 5 cmH 2 O Alabildiği kadar

161 NIMV 2. saat pH: 7.53 PaCO 2 : 28 PaO 2 : 60 HCO 3 : 23 SatO 2 : 94 FiO 2 : %50 SS:42/dk 2.gün pH: 7.46 PaCO 2 : 37 PaO 2 : 73 HCO 3 : 26 SatO 2 : 96 FiO 2 : %40 SS:34/dk

162 Radyolojik düzelme PA Akciğer grafisiToraks BT

163 Sıra ile 1- Basınçları azaltalım 2- NIMV süresini azaltalım 3- Geceleri NIMV kullansın 4- Nazal Oksijen ile takip edelim

164 Nazal Oksijen pH: 7.40 PaCO 2 : 42 PaO 2 : 103 HCO 3 : 25 SatO 2 : 97 FiO 2 : %40 SS:16/dk Oksijensiz kan gazı pH: 7.45 PaCO 2 : 38 PaO 2 : 55 HCO 3 : 25 SatO 2 : 88 FiO 2 : %21 SS:20/dk

165 Ne yapalım Evde uzun süreli oksijen Evet Hayır

166 Kifoskolyoz Kontrollerde takip AKG göre karar vermek gerekir YB süre: 10 Hastane süre: 10


"Olgu sunumları Prof. Dr.Kürşat Uzun. Olgu-1 34y, K, Ev hanımı, İl merkezi Sigara içmiyor DM AML tanısı, 2009 Kemoterapi Febril nötropeni – Piperasilin-tazobaktam," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları