Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vaka Sunumu Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vaka Sunumu Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Vaka Sunumu Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü

2 Acil Servis-1  37 yaşında kadın hasta  3 gün önce başlayan ÜSYE şikayetlerini takiben öksürük, yüksek ateş, ve göğüs ağrısı tarif ediyor  Özgeçmişi: DM  Hastanın bilinci açık, oryantasyonu tam  FM’de TA:90/70, nabız: 100/dakika, solunum sayısı:25/dakika, yardımcı solunum kaslarını kullanmıyor  Akciğer sesleri bazallerde azalmış

3 Laboratuvar Bulguları  pH:7.25, pCO2:20, pO2:77, HCO3:16  Na:140, K:3, Cl:104  Kan şekeri: 180  BUN / kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri normal  Lökositoz / sola kayma  Hb:12  AC grafisi yetersiz inspirasyon / infiltrasyon yok

4 Soru-1  Hastanın asit-baz dengesizliğini aşağıdakilerden hangisi açıklar? A- Laktik asidoz A- Laktik asidoz B- Artmış santral solunum dürtüsü (respiratory drive) B- Artmış santral solunum dürtüsü (respiratory drive) C- İntravasküler volüm kontraksiyonu C- İntravasküler volüm kontraksiyonu D- Hipokalemi D- Hipokalemi E- A ve B E- A ve B F- Hepsi F- Hepsi pH:7.25, pCO2: 20, pO2:77, HCO3:16 Na:140, K:4, Cl:104 pH:7.25, pCO2: 20, pO2:77, HCO3:16 Na:140, K:4, Cl:104 pH:7.25, pCO2: 20, pO2:77, HCO3:16 Na:140, K:3, Cl:100

5 Cevap-1  Hastanın asit-baz dengesizliğini aşağıdakilerden hangisi açıklar?  A- Laktik asidoz  B- Artmış santral solunum dürtüsü (respiratory drive)  C- İntravasküler volüm kontraksiyonu  D- Hipokalemi  E- A ve B  F- Hepsi pH:7.25, pCO2: 20, pO2:77, HCO3:16 Na:140, K:4, Cl:104

6 Acil Servis-2  Hasta acil serviste göğüs hastalıkları uzmanı / YBÜ fellow’u tarafından değerlendiriliyor.  YBÜ’ye yatışın gerektiğine karar veriyor.  Ancak yatışın 1 saat gecikeceğini görüyor

7 Soru-2  Bu şartlar altında hastaya en öncelikli olarak uygulanması gereken tedaviler hangileridir? A- Bikarbonat i.v. puşe ve infüzyon A- Bikarbonat i.v. puşe ve infüzyon B- Antibiyotik tedavisi B- Antibiyotik tedavisi C- Serum fizyolojik 250 cc bolus C- Serum fizyolojik 250 cc bolus D- Non-invaziv mekanik ventilasyon D- Non-invaziv mekanik ventilasyon E- B ve C E- B ve C F- Hepsi F- Hepsi

8 Cevap-2  Bu şartlar altında hastaya en öncelikli olarak uygulanması gereken tedaviler hangileridir? A- Bikarbonat i.v. puşe ve infüzyon A- Bikarbonat i.v. puşe ve infüzyon B- Antibiyotik tedavisi B- Antibiyotik tedavisi C- Serum fizyolojik 250 cc bolus C- Serum fizyolojik 250 cc bolus D- Non-invaziv mekanik ventilasyon D- Non-invaziv mekanik ventilasyon E- B ve C E- B ve C F- Hepsi F- Hepsi

9 Yoğun Bakım-1  Hasta 1 saat sonra YBÜ’ye transfer ediliyor.  Hastanın uykuya meyilli olduğu ve zaman ve yer oryantasyonunun olmadığı görülüyor.  Hızlıca arteriyel line takılıyor  Kan gazı: pH:7.22, pCO2: 27, pO2:68, HCO3: 15  Ne yaparsınız?

10 Yoğun Bakım-2  Hasta 2 mg midazolam kullanılarak entübe ediliyor.  Entübasyondan 10 dakika sonra TA:80/50, nabız: 140 sinüs ritmi  Ne yaparsınız?

11 Cevap-3  Hipotansiyonun şiddetine ve gelişme hızına göre Trendelenburg pozisyonu Trendelenburg pozisyonu Hasta ventilatörden ayrılır ve %100 O 2 ile ambulanır Hasta ventilatörden ayrılır ve %100 O 2 ile ambulanır Akciğer ödemi bulguları yoksa sıvı bolusu Akciğer ödemi bulguları yoksa sıvı bolusu Akciğer ödemi bulguları varsa vazopresör Akciğer ödemi bulguları varsa vazopresör  Ayırıcı tanı Oto-PEEP  Hasta ventilatörden ayrılınca düzelir / Ventilatör ayarları tekrar düzenlenir Oto-PEEP  Hasta ventilatörden ayrılınca düzelir / Ventilatör ayarları tekrar düzenlenir Diğer sebepler (hipovolemi / kalp pompa yetersizliği) Diğer sebepler (hipovolemi / kalp pompa yetersizliği)

12 YBÜ 3.gün  Hastaya vizit yapıyorsunuz.  Mekanik ventilatör ayarları: A/C 18, TV:500, PEEP:10, FiO2:0.7  Başka neleri değerlendirirsiniz?

13 Cevap-4  Kan gazı: 7.44/ 35 / 77  Ppeak: 40, Pplat:30, Auto-PEEP yok  Hastanın bilinç durumu  Hastanın spontan solunum hızı:18/dakika  Ne yaparsınız?

14 YBÜ-3.gün (devam)  Hastanın diğer tedavileri Saline / %5 dekstroz infüzyonu 80 cc/saat Saline / %5 dekstroz infüzyonu 80 cc/saat Dopamin infüzyonu 8 mcg/kg/dakika Dopamin infüzyonu 8 mcg/kg/dakika Midazolam infüzyonu 2 mg/saat Midazolam infüzyonu 2 mg/saat Seftriakson Seftriakson Klaritromisin İ.V. Klaritromisin İ.V.  Ne yaparsınız?

15 YBÜ 8.gün  Hastaya vizit yapıyorsunuz (saat 07:00).  Hasta hafif uykulu, ama sözlü uyaranla çabucak uyanıyor, denilenleri yapıyor.  Mekanik ventilatör ayarları: SIMV 10, PS:10,TV:500, PEEP:5, FiO2:0.4  Kan gazı: 7.42/ 37 / 75  Ppeak: 25, Pplat:20, Auto-PEEP yok  Hastanın spontan solunum hızı:13  Ne yaparsınız?

16 YBÜ 8.gün (devam)  Hasta CPAP 5 cmH2O moduna alınıyor RSBI: 80 RSBI: 80  i.v. sedasyon stoplanıyor.  Enterik beslenme stoplanıyor.  Hastanın başı dikleştiriliyor  09:00’da hasta T-parçasına alınıyor ‘Başarılı’ ‘Başarılı’  Kaf kaçağı 200 cc, sekresyonları minimal, gastrik rezidü yok  Ne yaparsınız?

17 Ekstübasyon  Hastaya ne yapılacağı açıklanır  Hasta ET tüp aracılığıyla aspire edilir  Hastanın ağız içi aspire edilir  ET tüpü yerinde tutan bağlantılar çözülür  ET tüp kafı indirilir ve tüp çekilir  Hastanın öksürmesine fırsat tanınarak gerekirse ağız içi tekrar aspire edilir  NIMV’ye bağlanmayacak hastalarda hava yolu aerosol maskesi ile uygun FiO2 seçilerek nemlendirilir.  Hastanın vital bulguları, akciğer ve trakeası oskülte edilir.  Hastanın vital bulguları ve solunumunun stabilleştiği gözlenir

18 Özet  Hastanın tüm klinik ve laboratuvar verileri değerlendirilerek bir problem listesi oluşturulmalıdır  Problem listesi ve tedavi hedefleri sık olarak gözden geçirilmelidir.  Destek tedavisi tüm YBÜ hastalarında standart bir şekilde uygulanmalıdır  Ventilatör stratejisi gerek duyuldukça değiştirilmelidir  Hastanın klinik durumunda düzelme başladığı andan itibaren hasta weaning açısından düzenli olarak değerlendirilmelidir.


"Vaka Sunumu Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları