Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education 5 Esneklik BÖLÜM İÇERİĞİ Talebin Fiyat Esnekliği Eğim ve Esneklik Esneklik Türleri Esneklikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education 5 Esneklik BÖLÜM İÇERİĞİ Talebin Fiyat Esnekliği Eğim ve Esneklik Esneklik Türleri Esneklikleri."— Sunum transkripti:

1 1 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education 5 Esneklik BÖLÜM İÇERİĞİ Talebin Fiyat Esnekliği Eğim ve Esneklik Esneklik Türleri Esneklikleri Hesaplama Yüzde Değişiklikleri Hesaplama Esneklik Bir Yüzde Orandır Orta-Nokta Formülü Doğrusal Talep Eğrisi Boyunca Esneklik Değişimi Esneklik ve Toplam Gelir Talep Esnekliğinin Belirleyicileri İkame malların Varlığı Önemsiz Olmanın Önemi Zaman Boyutu Diğer Önemli Esneklikler Talebin Gelir Esnekliği Talebin Çapraz-Fiyat Esnekliği Arz Esnekliği Geleceğe Bir Bakış Ekler: Nokta Esnekliği

2 2 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education esneklik Bir değişkendeki değişikliğe karşı bir başka değişkenin duyarlılığını ölçmek için kullanılan genel bir kavram

3 3 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Learning Objective 6.1 Esnek ve Esnel olmayan talep egrileri

4 4 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Learning Objective 6.1 Ozet

5 5 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education tam inelastik talep Talep edilen miktarın fiyattaki değişikliğe hiçbir duyarlılık göstermediği talep Talebin Fiyat Esnekliği Esneklik Türleri tam esnek talep Fiyatta küçük bir artma karşısında talep edilen miktarın sıfıra düşmesi. İki tam esneklik arasaındaki farkı hatırmanın en iyi yolu:

6 6 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 5.2 Tam Esnek ve Tam İnelastik Talep Eğrileri Şekil 5.2(a) insülin için tam inelastik bir talep eğrisini göstermektedir. Talebin fiyat esnekliği sıfırdır. Talep edilen miktar sabittir; fiyat değişince talep edilen miktar değişmez. Şekil 5.2(b) buğday üreten bir çiftçinin karşı karşıya olduğu tam esnek bir talep eğrisini göstermektedir. Küçücük bir fiyat artışı talep miktarını sıfıra indirmektedir. Temel olarak, tam esnek bir talep, üreticilerin piyasadaki devam eden fiyata istedikleri ürünü satabilecekleri ancak daha yüksek bir fiyat belirleyemeyecekleri anlamına gelmektedir. Talebin Fiyat Esnekliği Esneklik Türleri

7 7 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education fiyatın talep esnekliği talep edilen miktardaki yüzde değişikliğin fiyattaki yüzde değişikliğe oranı; talep edilen miktarın fiyattaki değişikliklere olan duyarlılığını ölçer. Talebin Fiyat Esnekliği Eğim ve Esneklik

8 8 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Talebin Fiyat Esnekliği formulu Learning Objective 6.1 Orta Nokta Formulu Talebin fiyat esnekligi=

9 9 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Elastik (Esnek) talep Talebin fiyat esneklik büyüklüğü 1 den büyükse Talep esnektir. fiyattaki % değişime karşılık, talep miktarındaki % değişim daha azsa örn, fiyat %5 arttığında talep miktarı %7 azaliyorsa Talep esnekliği = -7  5 = -1.4 ©McGraw-Hill Companies, 2010

10 10 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Inelastik (esnek olmayan) talep Talebin fiyat esneklik büyüklüğü 1 den küçükse Talep esnek değildir, inelastiktir. fiyattaki % değişime karşılık, talep miktarındaki % değişim daha azsa örn, fiyat %5 arttığında, talep miktarı sadece %3.5 azalıyorsa Talep esnekliği = -3.5  5 = -0.7 ©McGraw-Hill Companies, 2010

11 11 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Birim esnek talep Talebin fiyat esneklik büyüklüğü 1 eşitse Talep birim esnektir. fiyattaki % değişim talep miktarındaki % değişime eşitse örn, fiyat %5 arttığında, talep miktarı da %5 azalıyorsa Talep esnekliği = -5  5 = -1 ©McGraw-Hill Companies, 2010

12 12 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education inelastik talep Fiyattaki değişikliklere büyük miktarda değil ancak biraz duyarlılık gösteren talep. Esnekliksiz talebin rakamsal değeri her zaman sıfır ve -1 arasındadır. Talebin Fiyat Esnekliği Esneklik Türleri birim esneklik Bir ürünün miktarındaki yüzde değişikliğinin mutlak değer olarak fiyattaki yüzde değişikliğiyle aynı olduğu bir talep ilişkisi (–1 değerinde bir talep esnekliği). esnek talep Talep edilen miktardaki yüzde değişikliğin mutlak değer olarak fiyattaki yüzde değişiklikten büyük olduğu bir talep ilişkisi (mutlak değeri 1’den büyük olan bir talep esnekliği).

13 13 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education İşaretlere çok dikkat etmelisiniz. Genelde talep esnekliklerinin negatif oldukları sonucuna varıldığından (talep eğrileri negatif eğimli olurlar), coğunlukla bu esneklikler negatif işaret olmadan rapor edilir ve ele alınır. Talebin Fiyat Esnekliği Esneklik Türleri Bir Uyarı:

14 14 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Talep edilen miktar ve fiyattaki değişiklikler yuzdelere donuşturuldukten sonra esnekliği hesaplamak basit bolme işleminden ibarettir. Esnekliğin bicimsel tanımını tekrar hatırlayalım: Esneklikleri Hesaplama Esneklik Bir Yüzdeler Oranıdır

15 15 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education orta-nokta formülü Fiyattaki yüzde değişikliğini hesaplamak için taban olarak P 1 ve P 2 ‘nin tam ortasındaki değeri, talep edilen miktardaki yüzde değişikliğini hesaplamak için taban olarak Q 1 ve Q2 ‘nin tam ortasındaki değeri kullanıyoruz. Esneklikleri Hesaplama Orta-Nokta Formülü

16 16 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Fiyattaki yüzde değişikliğini hesaplamak için P 1 ve P 2 ‘nin tam ortasındaki değeri taban olarak kullanarak aşağıdakini elde ediyoruz. Esneklikleri Hesaplama Orta-Nokta Formülü

17 17 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Esneklikleri Hesaplama Orta-Nokta Formülü

18 18 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education ŞEKİL 5.2 İşyeri Restoranında Öğle Yemeğine Talep Çizelgesi Fiyat (öğün başına) Talep edilen miktar (bir ayda yenilen öğle yemeği) $11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  ŞEKİL 5.3 İşyeri Restoranında Öğle Yemeğine Talep Eğrisi A ve B noktaları arasında, talep –6.4 seviyesinde oldukça esnektir C ve D noktaları arasında –.294 seviyesinde oldukça inelastiktir. Esneklikleri Hesaplama Doğrusal Bir Talep Eğrisi Üzerinde Esneklik Değişimi Talep oldukça esnek Talep pek az esnek

19 19 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Talep esnekliğinin Hesaplanması: A ve B noktaları arasında Talep Fiyat Esnekliği = Anlamı : Herbir %1 fiyat değişikliğine karşılık talep edilen miktar 6.4 katı daha fazla değişmektedir. Yani A ve B noktaları arasında talep fiyat değişikliğine karşı duyarlıdır. Ancak, C ve D noktaları arasında esneklik -0.294, yani talep inelastiktir. NOT: fiyat talep esnekliği mutlak değer olarak yorumlanır.

20 20 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education TR = P x Q toplam gelir = fiyat x miktar Herhangi bir pazarda P x Q üreticilerin elde ettiği toplam gelirdir (TR): Fiyat (P) düştüğünde talep edilen miktar (Q D ) artar. Bu iki faktör, P ve Q D, ters yönde hareket ederler. Fiyat değişimlerinin talep edilen miktar üzerinde etkisi: Esneklikleri Hesaplama Esneklik ve Toplam Gelir

21 21 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Toplam gelir P ve Q’nun çarpımı olduğu için, TR’nin fiyat artışı karşısında artması ya da azalması hangisinin büyük olduğuna, yani fiyattaki yüzde artışının mı yoksa talep edilen miktardaki yüzde düşüşün mü daha büyük olduğuna bağlıdır. (Talep esnekliğine bağlıdır) Bir fiyat artışı sonrasında talep edilen miktardaki yüzde düşüşü fiyattaki yüzde artışından büyükse, toplam gelir düşecektir. fiyat artışının inelastik talebe sahip olan ürün üzerine etkisi: fiyat artışının esnek talebe sahip ürün üzerine etkisi: Esneklikleri Hesaplama Esneklik ve Toplam Gelir

22 22 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Fiyat indirimi durumunda tersi de geçerlidir. Talep esnek olduğunda, fiyatta bir indirim geliri artırır: Talep inelastik olduğunda, fiyatta bir indirim geliri düşürür: fiyat düşüşünün esnek talebe sahip ürün üzerine etkisi: fiyat düşüşünün esnek olmayan talebe sahip ürün üzerine etkisi : Esneklikleri Hesaplama Esneklik ve Toplam Gelir

23 23 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Talep Esneklğinin Belirleyicileri Bir malın diğerinin yerini tutmasıyla ve tüketicinin bunu ne kadar kolaylıkla ve kısa sürede yapabildiğine bağlıdır. Örnek: Tüketiciler Alo deterjanı Omo deterjan yerine rahatlıkla kullanabilirler. Alo’nun fiyatı artarsa Omo ya hızla geçiş olur, Alo nun talep miktarı çok düşer. Yani Alo ya olan talep esnektir AMA Tüm deterjanların fiyatları artarsa, alternatifi bol ve kolay olmadığı için deterjana olan talep esnek değildir diyebiliriz. ©McGraw-Hill Companies, 2010

24 24 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Learning Objective 6.2 CEREAL Talep esnekliği Kellog K-2.5 Nestle Coco-pops-1.8 Tüm gevrekler-0.9 Kahvaltilik gevreklere olan talebin esnekligi Making the Connection Kellog K nın fiyatı % 10 artarsa talep miktarı %? Tüm gevreklerin fiyatı %10 artarsa talep miktarı %?

25 25 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Eger taxi, otobus, minibus alternatifse So demand for tube may be elastic (e.g., -1.4) and an increase in fares will reduce the number of journeys demanded and therefore the total spending Eger yolcularin pek alternatifi yoksa demand for tube may be inelastic (e.g. -0.7) so raising fares will have less effect on journeys demanded and revenue will improve Belediyenin toplam hasilari arttirmasi icin Metro bilet fiyatları ne olmalıdır? ©McGraw-Hill Companies, 2010

26 26 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education QUIZ I- Kahveye olan talep esnek degilse, kotu bir hasat sezonu ciftciye daha cok para kazandirabilir. Kotu sezonun piyasa analizini grafik ustunde yapin. Dene fiyat, miktar ve toplam hasilat ne yonde degisir? ©McGraw-Hill Companies, 2010

27 27 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education talebin gelir esnekliği talebin gelir değişikliklerine duyarlılığını ölçmek için kullanılan bir ölçüm. Diğer Önemli Esneklikler Talebin Gelir Esnekliği

28 28 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Gelir artarsa: Quantity Price D0D0 NORMAL MAL DUSUK MAL Quantity D0D0 Price D1D1 Saga kayar D1D1 Sola kayar ©McGraw-Hill Companies, 2010

29 29 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Ingiltere de mallara olan talebin gelir esneklikleri Broad categories Narrower categories Tobacco 0.5 Coal 2.0 Fuel 0.3 Bread & cereals 0.1 Food 0.5 Margarine -0.37 Alcohol 1.1 Liquid wholemilk-0.17 Clothing 1.2 Vegetables 0.9 Durables 1.5 Leisure goods 2.0 Services 1.8 Wines and spirits 2.6 ©McGraw-Hill Companies, 2010

30 30 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education talebin çapraz fiyat esnekliği Talep edilen bir ürün miktarının başka bir üründeki fiyat değişikliğine duyarlılığını ölçmek için kullanılan bir ölçüm. Talebin Gelir Esnekliği Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği

31 31 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Ingiltere de mallara olan talebin kendi ve capraz fiyat esneklikleri Fiyatta % degisim Food ClothingTransport Talep miktarinda % degisim Food Clothing and footwear Travel and communications 00.1 0.3 –0.4 –0.5 –0.1 ©McGraw-Hill Companies, 2010

32 32 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education arz esnekliği Arz edilen bir ürünün miktarının o üründeki bir fiyat değişikliğine duyarlılığı için bir ölçüm. Çıktı piyasasında pozitif olması muhtemeldir. Diğer Önemli Esneklikler Arz Esnekliği

33 33 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Ickilere olan talebin (kendi) fiyat capraz fiyat ve gelir esnekliklerini YORUMLAYINIZ. Uygulama Biraya olan talebin fiyat esnekligi-0.23 Bira ve sarap arasinda capraz fiyat esnekligi0.31 Bira ve diger ickiler arasinda capraz fiyat esnekligi0.15 Biraya olan talebin gelir esnekligi-0.09 Saraba olan talebin gelir esnekligi5.03 Ickilere olan talebin gelir esnekligi1.21 BOLUMU OZETLEYEN BIR ORNEK


"1 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education 5 Esneklik BÖLÜM İÇERİĞİ Talebin Fiyat Esnekliği Eğim ve Esneklik Esneklik Türleri Esneklikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları