Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK İ YEDE B İ R İ LK “ OKULUM GELİŞİYOR, HAYALİM DEĞİŞİYOR” OKUL GELİŞİM PROGRAMI 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK İ YEDE B İ R İ LK “ OKULUM GELİŞİYOR, HAYALİM DEĞİŞİYOR” OKUL GELİŞİM PROGRAMI 2010."— Sunum transkripti:

1 TÜRK İ YEDE B İ R İ LK “ OKULUM GELİŞİYOR, HAYALİM DEĞİŞİYOR” OKUL GELİŞİM PROGRAMI 2010

2 OKUL GEL İŞİ M PROGRAMI Okul Gelişim Programı (OGP), Hükümetimiz ile Dünya Bankası (IBRD) arasında 28 Nisan 2006 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren bütçesi 80. milyon avro olan Orta Öğretim Projesi (OÖP) Alt bileşeni olarak uygulamaya konulan ve 31 Aralık 2011 tarihinde tamamlanacak olan 24 milyon Avroluk bütçe bir programdır.

3 OKUL GELİŞİM PROGRAMININ AMACI kayıt oranları %90’nın altında olan ilçelerdeki tüm okullara fon sağlanarak ekonomik krizden en çok etkilenen ilçelerde bulunan okulların, öğrencilerinin öğrenim koşullarınını geliştirmek, öğretmen ve yöneticilerin kapasitelerini arttırarak, çevrede farkındalık oluşturmak.

4 OKUL GELİŞİM PROGRAMININ İÇERİĞİ Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan OGP, hedeflenen ilk ve orta öğretim okullarına kapasite oluşturmalarında ve eğitim kalitesini ve kayıt oranlarını artırmaya yardımcı olacaktır. Bu kapsamdaki okullarda anasınıflarının desteklenmesi, okul kütüphanelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, aileler için okula devam etmenin faydalarına ilişkin bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi, okul bazlı öğretmen eğitimlerinin düzenlenmesi ve sınıf için gerekli ekipmanların alınması gibi belli başlı ihtiyaçlarını giderecek ilave kaynak kullanabilecekleri geniş bir faaliyet kapsamı sunulmaktadır

5 OKUL GELİŞİM PROGRAMA OKULLARIN SEÇİMİ Desteklenecek yerleşim yerleri ve okullar; Bakanlığımız e-okul sisteminde bulunan veriler değerlendirilerek, ortalamanın altında kayıt oranları olmaları ve en son ekonomik krizden en çok etkilenen alanlar olmaları sebebiyle ek yardıma ihtiyaç duyan ilçedeki okullar bu kriterlere dayandırılmak suretiyle, program bütçesi de dikkate alınarak seçilmiştir. Seçilen ilçenin tüm okulları programa dahil edilmiştir.

6 OKUL GELİŞİM PROGRAMININ HEDEFİ 25 ildeki 46 ilçe ve bu ilçelerdeki 2552’si ilköğretim ve 158’i orta öğretim okulu olmak üzere toplam 2710 okula fon sağlanacaktır. 46 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplam 2710 okul Toplam 493.774 Öğrenci Yaklaşık 2710*5=13.550 Yönetici ve öğretmen yararlanacaktır.

7 İL İLÇE SAYISI OKUL SAYISIÖĞRENCİ SAYISIFON TUTARI Afyonkarahisar 3 9616664939.200,00 Ağrı 4 389894663.369.250,00 Aksaray 1 590148.550,00 Ankara 1 336639.500,00 Batman 1 919261677.800,00 Bingöl 1 497893346.100,00 Bitlis 2 173189371.326.050,00 Diyarbakır 1 9118032763.350,00 Erzurum 3 267311651.909.850,00 Giresun 2 213403193.450,00 Hakkari 1 9812881753.000,00 Isparta 1 498923495.250,00 K.Maraş 1 10240897.850,00 Karaman 1 761561.600,00 Kırşehir 1 328327383.500,00 Konya 1 9105596.000,00 Kütahya 1 252337183.300,00 Mardin 1 184515164.550,00 Muş 1 9522666906.750,00 Siirt 1 538968435.450,00 Sivas 1 818382586.550,00 Şanlıurfa 2 319762092.719.600,00 Trabzon 1 239030.000,00 Van 7 5631179015.133.400,00 Yozgat 5 164221091.374.150,00 TOPLAM 271049377423.034.050,00 TOPLAM OKULLARA =23.034.050,00 TOPLAM 46 İLÇEYE = 1.000.000,00 GENEL TOPLAM = 24.034.050,00

8 OGP’ DEN OKULLARA AYRILACAK FON TUTARI Orta Öğretim Okulları için: Desteklenecek her bir orta öğretim okulu için, öğrenci başına 300 Avro ödenecektir. Bununla birlikte, öğrenci sayısı 21’den az olan orta öğretim okulları için asgari 6000 Avro, öğrenci sayısı 66’dan fazla olan okullar içinse azami 20.000 Avro tahsis edilecektir. İlköğretim Okulları için : Desteklenecek her bir ilköğretim okulu için, öğrenci başına 150 Avro ödenecektir. Bununla birlikte, öğrenci sayısı 21’den az olan ilköğretim okulları için asgari 3000 Avro, öğrenci sayısı 66’dan fazla olan okullar içinse azami 10.000 Avro tahsis edilecektir

9 Her İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri için ; ilçedeki okul sayısı, 0-10 arasında olan ilçelere 5000 Avro; okul sayısı 11-50 arasında olan ilçelere 8.000 Avro; 51-100 arasında olanlara 10.000 Avro; 100 okuldan fazla olanlara ise 13.000 Avro ödenek tahsis edilecektir. İlçe MEM’ler kendilerine tahsis edilen fonun tamamı ile mal veya hizmet alacakları gibi ikisini birden de alabileceklerdir. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE SAĞLANACAK EK FİNANSMAN

10 OGP BAŞVURULARI Başvurular gerekli eğitimler tamamlandıktan sonra başlayacaktır. Okullar kılavuzda yer alan başvuru formunu nen son Haziran 2010 sonuna kadar, İlçe MEM’ler sunacaklardır İlçe MEM’ler söz konusu başvuruları inceledikten sonra en son 31 Temmuz 2010’a kadar PKM göndereceklerdir. Son başvuru tarihinden önce yapılacak teklifler değerlendirmeye alınacaktır.

11 OGP MAL VE HİZMET SATIN ALMA Mal alınması; okullar tahsis edilen fonun en fazla % 60 ile Hizmet alınması okullar tahsis edilen fonun en fazla % 40 ile Küçük inşaat işleri İlköğretim okulları ve ilçe milli eğitim müdürlülükleri için gerçekleştirilecek satın alımlar, ilgili İlçe MEM’ler tarafından gerçekleştirilirken, orta öğretim okulları satın alımlarını kendileri gerçekleştireceklerdir

12 OGP BAŞVURULARININ İNCELENMESİ VE PROTOKOL YAPILMASI OGP Protokolü; İlçe MEM bünyesinde kurulacak İnceleme Komisyonlarının nihai kararlarına müteakip ilçe bazlı toplam bütçe ve satın alma planını hazırlayarak MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’na gönderecek. Raporlama; Başlangıç ve Ara olmak üzere iki raporundan oluşur. Bu raporlar İl/ilçe PKY Ekipleri tarafından hazırlanıp PKM ye gönderilecektir. Nihai Rapor ise faydalanıcılar tarafından hazırlanıp İl/ilçe MEM gönderilecek burada değerlendirilerektir. İlçe Nihai Final Raporu olarak PKM’ye ileteceklerdir PKM ilçe bazlı programı uygun bulması durumunda İlçe MEM ve PKM arasında protokol imzalanacaktır.

13 OGP İZLENME VE RAPORLAMA Yararlanıcıların bağlı bulundukları il ve/veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan İl/ilçe Projeler Koordinasyon Ekiplerince (PKY) rutin bir izlemeye tabi tutulurlar.Bu konuda PKY ekiplerine gerekli eğitimler verilecektir. Raporlama; Başlangıç ve Ara olmak üzere iki raporundan oluşur. Bu raporlar İl/ilçe PKY Ekipleri tarafından hazırlanıp PKM ye gönderilecektir. Nihai Rapor ise faydalanıcılar tarafından hazırlanıp İl/ilçe MEM gönderilecek burada değerlendirilerektir. İlçe Nihai Final Raporu olarak PKM’ye ileteceklerdir Tüm okullar faaliyetleri ile ilgili olarak denetime ve kontrole tabidirler. Denetleme; iç ve dış denetim olmak üzere farklı kuruluşlarca yapılacaktır.

14 OGP DENETLEMMESİ Tüm harcamalar kamu denetimine ve bankanın denetime açıktır, iç ve dış denetim olmak üzere farklı kuruluşlarca yapılacaktır Hazine müsteşarlığı tarafından yapılan dış denetimler de yine faaliyetin yapıldığı ilçe, okulda yapılacaktır. Banka ve hazine tarafından yapılacak denetimlerde PKM gerekli koordineyi sağlayacaktır. Tüm okullar ve ilçeler faaliyetleri ile ilgili olarak denetime ve kontrolerle ilgili bilgi ve belgeleri arşivleyecektir.

15 OGP ÖDEMELERİ Mal ya da hizmetin satın alım sürecinin tamamlanmasından sonra ödeme yapılacaktır. Ödeme talebini, İlçe Mal Müdürlüklerine göndereceklerdir. Mal müdürlüğü ödeme talebini MEM merkez sağmanlığına bildirecektir( Bilgisayar ağı üzerinden) MEB Merkez Saymanlığı ödeme yapılacak listeyi PKM ye gönderecektir. PKM, Merkez Bankasındaki özel hesaptan MEB Merkez Saymanlığı tarafından bildirilen alacaklılar adına banka hesaplarına ödeme yapılması için gerekli olan “ödeme talep formlarını” hazırlayacak MEB Merkez Saymanlığı bu ödeme talep formlarını onayladıktan sonra, Merkez Bankası ödemeyi yapacaktır.

16 OGP SATIN ALMA Mal ve Küçük İnşaat İşlerinin Satın Alımı Alım-150.000 TL’nin altındaki fiyatların kıyaslanması Bu yöntem; standart özelliklerdeki hazır malların, çok küçük ölçekli inşaat işlerinin, rehabilitasyon ve onarım işleri ile okulların bulunduğu bölgesel bazda pek çok tedarikçi tarafından sağlanacak atölye çalışmaları ve alan gezilerine ilişkin ulaşım ve lojistik hizmetler için kullanılacaktır. Satın Alma Komisyonunun aynı mal/iş/hizmet kalemleri ile aynı kalem listesi için uygun olan en az üç (3) teklifi alıp kıyaslaması yapılarak. Teknik şartnameyi karşılayan ve en düşük fiyatı veren tedarikçi seçilecektir.

17 OGP SATIN ALMA Tahmini Maliyeti 150.000 TL ile 1.500.000 TL arasındaki Mallar için Ulusal Rekabetçi İhale Bu yöntem, standart özelliklerdeki hazır mallar ile ülke çapında pek çok tedarikçi tarafından sağlanacak atölye çalışmaları ve alan gezilerine ilişkin ulaşım ve lojistik hizmetler için kullanılacaktır

18 OGP SATIN ALMA Tahmini Maliyeti 150.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki İnşaat İşleri için Ulusal Rekabetçi İhale İlköğretim/orta öğretim okullarının bir grup okulun içinde bulunacağı, mal ve işlerle ilgili Alım prosedürünün tavan eşiğini aşan ve 150.000TL’yi aşan bir sözleşme kapsamında alınabilecek yukarıda tanımlanan işleri kapsayan konsolide bir satın alım talebinin olması durumunda, bu tür sözleşmeler prosedürlere uygun olarak İlçe MEM’ler tarafından gerçekleştirilecektir.

19 OGP SATIN ALMA Tahmini Maliyeti 1.500.000 TL’nin üzerindeki Mallar ile 2.000.000 TL üzerindeki Küçük İnşaat İşleri için Uluslararası Rekabetçi İhale (ICB) Konsolide bir satın alımın tahmini maliyeti 1.500.000 TL’nin üzerindeki Mallar ile 2.000.000 TL üzerindeki Küçük İnşaat İşleri için, Uluslararası Rekabetçi İhale prosedürünün kullanılması suretiyle, Mayıs 2004’te yayımlanan ve Ekim 2006’da revize edilen Dünya Bankasının “Esas ve Usulleruygun olarak PKM tarafından gerçekleştirilecektir.

20 OGP DANIŞMANLARININ SEÇİMİ Tahmini Maliyeti 300.000 TL altındaki hizmetlerle ilgili Danışmanlık Firmalarının İstihdamı Aşağıdaki seçim yöntemi kullanılacaktır: Bir Danışmanlık firmasının Seçimi Danışmanın Niteliklerine Dayalı Seçim (CQ)). Tahmini Maliyeti 50.000 TL altındaki hizmetlerle ilgili Bireysel Danışmanların İstihdamı Akademisyenlerin Kiralanması (Üniversite Araştırmacıları/Personeli) Üniversite profesörleri ile araştırma enstitülerindeki bilim adamları, kurumlarıyla tam zamanlı sözleşmeleri olmaları ve Banka finansmanı çerçevesinde finanse edilmeden önceki dönemde, düzenli olarak bir ya da birden fazla yılı aşkın bir süredir görevlerine devam ediyor olmaları koşuluyla bireysel olarak istihdam edilebilirler.

21 OGP PROGRAMININ UYGULAMA SÜRECİ Okullar başvuralarını ilçe MEM yapacalar İlçe MEM başvuraları inceleyecek, İlçe konsolide bütceyi ve satın alma planını oluşturacak ve PKM ye gönderecek, PKM inceleyecek ve PKM ile İlçe MEM arasında OGP protokolü imzalanacak. İlçe MEM gerekli satın almalar için ihaleyi yapacak ve sözleşmeleri imzalayacak. Sözleşme hükümlerini İlçe MEM takip edecek ve her 3 ayda bir PKM ye rapor gönderecek. Mal ve hizmeti alan okul/ilçe ödeme evrakını mal müdürlüğüne verecek aynı zamanda PKM yi bilgilendirecek. PKM gerekli gördüğünde yerinde inceleme yapacak. İlçe MEM Final Raporunu Hazırlayacak ve PKM ye gönderecek

22 OGP PROGRAMININ EĞİTİM SÜRECİ Eğitimler, Bakanlık temsilcileri Banka temsilcileri,İl temsilcileri ve ilçe MEM müdürlerinin katılımı ile 08 Mart 2010 başlayacaktır. 09,10,11 Mart 2010 tarihlerinde İl PKY koordinatörleri ve ilçe koordinatörlerine gerekli eğitimler verilecektir. PKY il koordinatörü İlçe ile gerekli çalışmaları ve bilgilendirmeleri yapacaktır. Eğitim görevlisi olarak, proje hazırlama,Satın alma ve İzleme Değerlendirme uzmanları görevlendirilecektir.


"TÜRK İ YEDE B İ R İ LK “ OKULUM GELİŞİYOR, HAYALİM DEĞİŞİYOR” OKUL GELİŞİM PROGRAMI 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları