Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-"— Sunum transkripti:

1 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. KADIN MECLİSLERİ BAĞLAMINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ

2 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Projeyi Destekleyen Kurum: Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler 2 Projesi Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Ortak Programı Proje No: 2014/BMOP/INFPA/69

3 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Proje (6 ay) Başlangıç Tarihi: 01 Ekim 2014 Bitiş Tarihi: 31 Mart 2015

4 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Proje Bütçesi: UNFPA dan Talep edilen 25.000 TL Toplam katkı ile 28.000 TL

5 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Ortaklar: SOMER: Projeye başvuran kuruluştur. Projenin yürütülmesi süresince koordinasyon ve işbirliği faaliyetlerini sağlayacaktır. Bütçe harcamalarından sorumlu olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi: Atölye çalışmaları için moderatör uzman görevlendirmekle sorumlu olacaktır. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi: Hedef kitle ile iletişime geçme ve atölye çalışmalarının olacağı Kadın Meclisleri Çalıştayının düzenlenmesinden sorumlu olacaktır. Ayrıca Proje kapsamındaki görünürlük tanınırlık kampanyalarına öncülük edecektir. Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü: Hedef kitleye uygulanacak ön test – son test sorularının hazırlanması ve analizi, yapılacak çalıştay da moderatör olarak uzman görevlendirmek ve Mevcut Durum Raporunun yayına hazır hale gelmesinde sorumlu olacaktır.

6 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Projenin Ana Hedefi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği anlayışının, öncelikli olarak; Toplumun farklı kesimlerinden kadınları bir araya getiren bir platform olan Kent Konseyleri Kadın Meclislerinde oluşması ile kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması

7 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Projenin Özel Hedefleri: Kent Konseyi Kadın Meclislerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bağlamında niteliklendirilmesi, Mevcut plan ve programlarını bu bağlamda gerçekleştirmek konusunda farkındalıklarının artırılması, Kadın Meclisleri arasında diyalog gelişiminin sağlanması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bölgesel etkilerinin, yereldeki uygulama ve sonuçlarının, farklı bölgelerden katılımcıların sağlayacağı avantajla değerlendirilmesi ve karşılaştırılması,

8 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Projenin Hedef Kitlesi: Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, İznik Kent Konseyi Kadın Meclisi, Yıldırım Kent Konseyi Kadın Meclisi olmak üzere Bursa İli ve ilçelerinde bulunan Kent Konseyi Kadın Meclislerinden 30 kişi ‘Kadın Dostu Kentler’ Projesinin Uygulandığı diğer 11 ilde (Adıyaman, Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Samsun, İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon) faaliyet gösteren Kent Konseyi Kadın Meclisleri ve YEEP Temsilcilerinden toplam 22 kişi Çalıştaya davet edilecek Bursa’da Kadın Konulu faaliyet gösteren STK temsilcilerinden 13 kişi olmak üzere Toplamda 65 Kişi doğrudan Projeye dâhil olan Kadın Meclisleri ve STK üyelerinden oluşan yaklaşık 4.000 kişi nihai faydalanıcı olacaktır.

9 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Projenin Faaliyetleri: 1.Yürütme Kurulunun Oluşturulması 2.İletişim ağının kurulması- Sosyal Medya 3. Web Sayfasının Tasarımının Yapılması ve güncelleştirilmesi 4.Proje Tanıtım-Broşür Tasarımı ve basımı 5.Hedef kitle Kadın meclisinin yerelindeki YEEP, STK ve Yerel yönetimden Temsilcilerden oluşturulacak komite ile Ön Hazırlık Toplantısını gerçekleştirmesi 6.İyi Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi ve Seçilmesi

10 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Projenin Faaliyetleri: 7.‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Neredeyiz ’Konulu Çalıştayın Hazırlıklarının Yapılması (Davet, Konaklama, vb..) 8. Ön Test-Son Test Sorularının Hazırlanması 9.‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Neredeyiz ’Konulu Çalıştayın Düzenlenmesi 10.Ön-Test Son-Test Sonuçları ve Atölye Çalışmalarının Yayın haline getirilmesi

11 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Projenin Faaliyetleri: 11.Basın Toplantısı 12.Yerel Basın ve medyada proje tanıtım ve görünürlüğünün sağlanması – Hayata Dair Programı ASTV 13.Hedef kitle Kadın meclisinin yerelindeki YEEP, STK ve Yerel yönetimden Temsilcilerden oluşturulacak komite ile Çalıştay sonrası Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirmesi 14.Hedef Kitle Kadın Meclislerinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ Çalışma grubunun Kurulması

12 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu- UNDP tarafından yürütülmekte olup İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından da finanse edilmektedir. Çıktılar 6 Adet Yürütme Kurulu Toplantısı 24 Adet Yerel Toplantı 1 Adet Çalıştay 1 Adet Durum Raporu Kitabı 1000 Adet Proje Tanıtım Broşürü 1 Adet Basın Toplantısı 1 Adet Yerel Medya Program Katılımı 12 Adet Çalışma Grubu


"İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları