Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deniz AKKAHVE Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARININ YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deniz AKKAHVE Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARININ YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 Deniz AKKAHVE Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARININ YÖNETİMİ ve YAPISAL FONLARA HAZIRLIK AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARININ YÖNETİMİ ve YAPISAL FONLARA HAZIRLIK Bölgesel Gelişme ve Yönetişim Sempozyumu, 7-8 Eylül 2006, Ankara

2 İçerikİçerik  Yeni Bölgesel Kalkınma Anlayışı  Stratejik Çerçeve  AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları  Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi  Kapasite Oluşturma Faaliyetleri  Değerlendirme

3 Yeni Bölgesel Kalkınma Anlayışı  Stratejik planlama (performans göstergeleri)  Yerel paydaşların hazırlık, uygulama ve izleme süreçlerine katılımı  Pro-aktif, esnek, dinamik  Önceliklerin belirlendiği kesin adımların yer aldığı Uygulama Programlarına dayalı  Bölgesel ve kurumsal planlar için (stratejik+fiziksel) yeni bir yapılanma  Kaynak planlaması ve finansal programın entegrasyonu

4  Katılım Ortaklığı Belgesi  Ulusal Program  İlerleme Raporları  Katılım Öncesi Ekonomik Program  Ön Ulusal Kalkınma Planı Stratejik Çerçeve

5 Ön Ulusal Kalkınma Planı  Bölgesel Gelişme Ekseni kapsamında ulusal düzeyde bölgesel gelişme stratejisi belirlenmiş ve bu doğrultuda öncelik alanları tanımlanmıştır:  Tarım ve Kırsal Kalkınma  KOBİ’ler  Küçük ve Orta Ölçekli Altyapı (çevresel altyapı, kırsal altyapı, bölgesel ulaşım altyapısı, sanayi altyapısı, turizm altyapısı vb.)  Yerel Kalkınma Girişimleri (kültür, turizm, tanıtım, istihdam, eğitim, sağlık, kapasite geliştirme vb.)  Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması ve Güçlendirilmesi

6 AB Destekli Bölgesel Kalkınma ve Sınır Ötesi İşbirliği Programları

7  Doğu Anadolu Kalkınma Programı-DAKP (Bitlis, Hakkari, Muş, Van)  GAP Bölgesel Kalkınma Programı (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak)  TR82, TR83 ve TRA1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat)  TRB1, TRA2, TR72 ve TR52 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Iğdır, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Sivas, Tunceli, Yozgat)  TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı-DOKAP (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon)  Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (Edirne ve Kırklareli)

8 Bütçe

9  Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması  Bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi  Uygulamaya yönelik yapıların oluşturulması, koordinasyonu, yönetimi ve uygulamada etkinliğin sağlanması (Yerel+Merkezi)  Proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin artırılması  Ortak proje üretme ve uygulama kültürünün ve sahiplenmenin geliştirilmesi  Yapısal fonlara hazırlık Temel amaç

10 Coğrafi Kapsam Ağrı Ardahan Iğdır Kars TRA2 Karaman Konya Bingöl Elazığ Malatya Tunceli Kayseri Sivas Yozgat TRB1 TR52 TR72 AB Bölgesel Kalkınma Programı Bitlis Hakkari Muş Van TRB2

11 Uygulama Mekanizmaları  Hizmet Alımı İhalesi: Programlarda merkez ve bölgede oluşturulan Program Uygulama Birimlerine teknik destek vermek üzere Teknik Yardım Ekibi belirlenmesi  Yapım İhalesi: Arıtma tesisi, yol, restorasyon vb. “Tanımlanmış Çevre ve Altyapı Projeleri”nin yapımının gerçekleştirilmesi  Tedarik İhalesi: Teknik ekipman alımı, tarım ve hayvancılığa yönelik alımlar, ayni yardım uygulamaları: çiftçilere eğitimle birlikte küçük alet ekipman, fide, tohum gibi ayni yardım paketlerinin dağıtılması  Hibe Programı Uygulamaları (Teklif Çağrısı): Y arışma ortamında projelerin desteklenmesi

12 Süreç  Programlama (12 –18 ay)  “Proje Fişinin” hazırlanması  Uygulama Hazırlığı (9-12 ay)  Teknik Yardım Ekibinin Belirlenmesi  Bölgelerde Yerel Birimlerin Kurulması  Ana Dokümanların Hazırlanması  Uygulama  Başlangıç Dönemi  Teklif Çağrısı Dönemi  Başarılı Projelerin Sahada Fiili Uygulaması  İzleme  Değerlendirme

13 Temel Aktörler •Hazine Müsteşarlığı •Ulusal Fon •Avrupa Birliği Genel Sekreterliği •Merkezi Finans ve İhale Birimi •Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu •DPT DIS Aktörleri •DPT-BGYUGM •Program Koordinasyon Merkezi (DAKP) •Program Uygulama Birimleri (SKE ve AKKM) •Yerel Teknik Sekreterya (CBC Bulgaristan- Türkiye) Merkez-Bölge Program Uygulama Birimleri •İl Özel İdareleri •Belediyeler •Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri •Ticaret, Sanayi, Esnaf, Ziraat Odaları •KOSGEB •KOBİ’ler •Sivil Toplum Kuruluşları •Tarım Kooperatifleri ve Çiftçiler Bölgesel Düzeyde Faydalanıcılar

14 Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi-DIS  Ulusal Mali Yardım Koordinatörü (NAC) AB Genel Sekreteri  Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) Hazine Müsteşarı  Program Yetkilendirme Görevlisi Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı  Mali İşbirliği Komitesi Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, DPT, Hazine ve ABGS  Ortak İzleme Komitesi Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Mali İşbirliği Komitesi, Avrupa Komisyonu

15 Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi-DIS Avrupa Birliği kurallarına göre ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama Program/Projelerin teknik sorumluluğu, belgelerin hazırlanması, yönetim ve izleme KIDEMLİ PROGRAM GÖREVLİSİ (KPG) MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

16 Kapasite Oluşturma Faaliyetleri-Kurumsal Düzenlemeler  DPT’de oluşturulan yapılar (DIS’e ilave) - AB Bölgesel Programları Dairesi - İzleme ve Değerlendirme Dairesi Program Uygulama Birimleri (PUB) Program Koordinasyon Merkezi Yerel/Bölgesel Teknik Sekreteryalar(Valilikler) Kalkınma Ajansları Hizmet Birlikleri  Bölgelerde Oluşturulan Yapılar

17 Yerel Birimlerin Teşkili Hizmet Birliklerinin KurulmasıProgram Uygulama Birimlerine Eleman Alımı Kapasite Oluşturma Faaliyetleri İş İlanı İş Tanımları / Teknik Şartlar Mülakatlar / Seçim Göreve Başlama Eğitim İş Tanımları Staj

18 Program Uygulama Birimleri (PUB) Birlik Müdürü Program Teknik Koordinatörü Bileşen Sorumlusu PUB 1PUB 3PUB 2 Kıdemli Program Görevlisi/DPT

19 Kapasite Oluşturma Faaliyetleri - İnsan Kaynakları  İhtiyaç Analizi (Merkez ve bölgeler için)  Merkezdeki ve bölgelerdeki birimlerle yerel paydaşlara (nihai faydalanıcılar) yönelik sistematik eğitim  Eğitim stratejisi ve planı  Her kademede duyulan ihtiyaca göre ayrı eğitim programı  AB üye ülkelerindeki iyi örnekleri incelemek üzere çalışma ziyaretleri  PKM & PUB elemanlarına yönelik eğitimler  İş tanımları / Prosedürler / Kurallar  DIS roller ve sorumluluklar  Hibe programı yönetimi  Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

20 Kapasite Oluşturma Faaliyetleri-Hukuki Düzenlemeler  Prosedürlerin ve kuralların belirlenmesi (Rehberler)  Sorumlulukların tanımlanması (Yönerge ve Tüzükler)  İş Tanımları (Sözleşmeler)  Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği alanlarını belirleyici Protokoller  2006 Yılı Program Kararnamesi  5444 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

21 Değerlendirme - Kazanımlar Hibe Programları Çerçevesinde:  Yerel İşbirliği Ağları  Merkez-Bölge-İl İşbirliği  Yerinde proje hazırlama, uygulama ve yönetme  AB prosedürlerine uygun Proje Döngüsü Yönetimi Sınır Ötesi İşbirliği Programları Çerçevesinde:  Üye ülkelerin örnek uygulamaları  Yapısal Fonların kuralları ve prosedürleri  Diğer aday ve üye ülkelerin karşılaştığı sorunlar

22 Değerlendirme - Kazanımlar  Nihai yararlanıcıların eğitimi ile kapasitenin artırılması  AB satın alma işlemleri  AB PRAG Rehberi uygulamaları  Sahiplenme ve işbirliği duygusunun güçlenmesi  Çözümü başkalarından ve tümüyle Merkezden bekleyen anlayıştan vazgeçilmesi  Stratejik planlama yaklaşımının kazanılması  Uygulamaya yönelik yapıların oluşturulması, koordinasyonu yönetimi ve uygulamada etkinliğin sağlanmasında yoğun tecrübe birikimi  AB formatında proje hazırlama ve uygulama deneyimi kazanılması

23 Değerlendirme - Sorunlar PUB’lara ilişkin:  Yapısal fonların uygulanması için ihtiyaç duyulan idari ve mali yapıya sahip olmamaları  Hukuki statü, bütçe ve yetki sorunları  Birliklerin gelecekteki “yararlanıcı” konumu DIS’e ilişkin:  Tüm taraflarda çok disiplinli yetişmiş proje grupları oluşturma ihtiyacı  Ön onay aşamalarında yaşanan gecikmelerin uygulamaya yeterli süre bırakmaması  Aktörler arasında rol ve sorumlulukların paylaşımında yaşanan problemler

24 Teşekkürler... Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Bölgesel Programları Dairesi http://www.dpt.gov.tr/bgyu/abbp/abbp.html


"Deniz AKKAHVE Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARININ YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları