Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARINLAR İÇİN YARIN SİZDEYİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARINLAR İÇİN YARIN SİZDEYİZ"— Sunum transkripti:

1 YARINLAR İÇİN YARIN SİZDEYİZ

2 PROJENİN AMACI Projenin temel amacı veli ziyaretleri ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin aileleriyle işbirliğini güçlendirmek bu sayede okul-aile arasındaki eğitsel birlikteliği sağlamak. Okul veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek faktörleri yerinde tespit ederek gerekli önlemleri almak Ağır yaşam koşulları nedeni ile okula gelemeyen aileleri, evinde ziyaret ederek bilgilendirmek Yapılan yardımların ve duyuruların yerine (Ailelere) ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek. Velilerin okula bakış açısını olumlu yönde geliştirmek Öğrenci devamsızlıkları azaltmak. Eğitim Öğretimde veli desteğini sağlayarak başarıda işbirliği sağlamak

3 PROJENİN UYGULAMA YERİ
Didim İlçesindeki Tüm Okullar

4 PROJE YARARLANICILARI
Didim ilçesindeki İlkokul,ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler ile bu öğrencilerin aileleridir.

5 PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI
Objektif olarak doğrulanabilir göstergeler olan; Okul disiplin olaylarındaki azalma, Öğrenci devamsızlığındaki azalma, Verilen destek eğitim hizmetleri sayısındaki artış, Velilerin okulu ziyaret sayılarındaki artış, Öğrenci notlarındaki artış, başarılı olduğu ders sayısındaki artış, aldıkları “Teşekkür - Takdir” belgelerindeki artış İlçemizin Ortak Sınavlar (Teogs, Ygs ve Lys sıralamalarında yükselişi,

6 PROJENİN GEREKÇESİ Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı karakter ve özgüven sahibi, farkındalığı yüksek iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun rolünün ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde ilçemizdeki öğrencilerin akademik başarının istenilen düzeye gelebilmesi, birey olarak daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde yetiştirilmeleri için okul-aile işbirliğinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuş bu amaçla ilçe geneli planlı veli ziyaretleri için Yarılar İçin Yarın Sizdeyiz Projesi hazırlanmıştır.

7 PROJENİN YÖNTEMİ Projenin yöntemi ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin aileleri ile iletişimi güçlendirip, ev ve iş ortamlarını görmeye ve okullara yapılan veli ziyaretlerini arttırmaya yönelik çalışmalara dayanır. Bu amaçla; proje kapsamında veli görüşmeleri, gözlem, veli ve öğrenci anket uygulamaları, veli toplantıları, veli eğitimleri ve veli/aile ziyaretleri hedeflenir.

8 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
‘Yarınlar için Yarın Sizdeyiz’ Projesi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Efeler ortaokulu web sitesi adreslerinde Projeler başlığında okulların kullanımına sunulacaktır. Okul Yönetimi, öğretmenleri, Öğrenci ve velileri “Yarınlar İçin Yarın Sizdeyiz” Projesi konusunda bilgilendirecektir. Sınıf Öğretmeni / Şube Rehber Öğretmeni tüm öğrencilerine “Öğrenci Tanıma Formu” (Ek – 9 A ve B formu) ve ‘Aile Anketi’(Ek – 8) doldurtacaktır.

9 Sınıf Rehber Öğretmeni, “Öğrenci Tanıma Formu” ve “Aile Anketi”nde yer alan bilgiler doğrultusunda öğrencinin akademik başarısını da değerlendirerek öncelik sırasına göre ziyaret edeceği ailelerin listesini yaparak “Ziyaret Edilecek Aile Formu ” nu (Ek – 2) (2 suret) dolduracaktır. Sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından 2 suret doldurulan Ziyaret Edilecek Aile formları ,Okul Müdürünün onayına sunulacaktır. Onaylanan formun bir örneği Okul Müdüründe bir örneği Sınıf Rehber Öğretmeninde bulunacaktır.

10 Okul müdürlükleri tüm sınıf rehber öğretmenlerinden aldıkları ziyaret edilecek aile listelerini birleştirerek okulun genel “ziyaret edilecek öğrencilerin aile bilgileri formu Yıllık Planı” (Ek-3) dolduracaktır.

11 Bu amaçla ev ziyaretleri 1. Dönem Kasım-Aralık aylarında ,
Sınıf Rehber Öğretmeninden beklenen; sınıfındaki tüm öğrencilerin ailesini, okul idaresinden bir, sınıfında derse giren en az bir branş öğretmeni varsa okul rehber öğretmeni ile ziyaret etmesidir Bu amaçla ev ziyaretleri 1. Dönem Kasım-Aralık aylarında , 2. Dönem Mart-Nisan-Mayıs aylarında çocuğun gelişimi izlenerek çalışma takviminde belirlenen zaman aralığında yapılacaktır. Ayrıca Sınıf Öğretmeni çalışan aileleri çalıştıkları mekânlarda da ziyaret edebilecektir.

12 Ziyareti mümkün olamayan bu gibi aileler ile iletişim araçları kullanılarak irtibat kurulacak ve aile-okul işbirliği sürekli hale getirilecektir. Ev ziyaretinin yapılması mümkün olamayan (Yerleşim yeri dışı, il dışı vs. ikamet eden) aileler ile görüşmeler okulda gerçekleştirilecektir. Okul yönetimi bu konuda gereken çabayı sarf edecektir. Okul Yönetimi ve Sınıf Rehber Öğretmeni, ev ziyareti yaparken “Ev Ziyaretinde Dikkat Edilecek Hususları” (Ek – 7 ) göz önünde bulunduracaktır.

13 Sınıf Reher Öğretmeni, Aile/veli ziyareti sonrasında ailenin Sosyo – Demografik özellikleri ile anne ve baba tutumlarına yönelik “Aile/Veli Ziyaret Formu”nu (Ek – 1a,1b) doldurulacaktır.Doldurulma işlemi asla velinin yanında yapılmamalıdır. Aile ziyareti akabinde, müdahalesinde fayda görülen hususlar geciktirilmeden Okul Yönetimi ve Okul Rehberlik Servisi /Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu ile paylaşılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

14 Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarında her şube için ayrı zaman diliminde, Okul Yönetiminin düzenleyeceği bir takvime göre, Projede hedeflenen amaca ulaşmak için her bir öğrenci ve ailenin durumu özenle değerlendirmeye alınacaktır. “Yarınlar için Yarın Sizdeyiz” Projesi, yapılacak her Öğretmenler Kurulu Toplantısında gündeme alınacak, projenin uygulama süreçleri değerlendirilecek, projenin uygulamasında görülen aksaklıklar, yaşanan problemler ve çözüm önerileri rapor halinde üst makamlara iletilecektir.

15 Projede belirtilen takvim çerçevesinde; İletişim Becerileri, Davranış Problemleri, Ergenlik Dönemi Becerileri, , Çatışma Çözme Becerileri, Anne Baba Tutumları, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, , Sınav Sürecinde Ebeveyn Olmak, Geleceği planlamak, Mesleki Bilgilendirme Sistemi konularında aileler bilgilendirilecektir. Her bir konu, okul müdürünün görevlendireceği okul/sınıf/şube rehber öğretmenler tarafından ailelere sunu şeklinde aktarılacaktır. Ayrıca aileler Halk Eğitim Merkezleri tarafından yürütülmekte olan Aile Eğitimi Kurs programlarına da yönlendirilecektir.

16 Okul Müdürlükleri, aile/veli ziyaret sayısını gösteren “Veli Ziyaretleri Aylık Sonuç Bildirim Formu” (Ek – 5 ) nu her ayın son Cuma günü ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne göndereceklerdir. Okul Müdürlükleri, öğretim yılı sonunda yapılan aile/veli ziyaret sayısını gösteren Veli Ziyaretleri Yıl Sonu Faaliyet Raporunu (Ek–6 ) ve Yıl Sonu Değerlendirme Raporu (Ek-4) nu haziran ayı sonuna kadar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.

17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatör Ekibi, gönderilen raporlar doğrultusunda Yılsonu İlçe Raporunu hazırlayacaktır. İlçe Milli Eğitim Komisyonları ve İlçe Danışma Kurulu Toplantılarında Yarınlar İçin Yarın Sizdeyiz Projesi’nin uygulama sonuçları değerlendirilecektir. Değerlendirmeler neticesinde, Yarınlar İçin Yarın Sizdeyiz Projesi’nin uygulanmasında performans değerlendirme ölçütlerine göre öne çıkan Okul Yöneticileri ve okul/sınıf rehber Öğretmenleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödüllendirilecektir.

18 Projeyi Uygularken Okullardaki Tüm İdareci ve Öğretmen Arkadaşlarımıza Kolaylıklar Diliyoruz. Efeler ortaokulu Proje Koordinatör Ekibi


"YARINLAR İÇİN YARIN SİZDEYİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları