Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Okullarda Ö ğ renim Görecek Ö ğ rencilere Verilecek ‘E ğ itim Ve Ö ğ retim Deste ğ i.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Okullarda Ö ğ renim Görecek Ö ğ rencilere Verilecek ‘E ğ itim Ve Ö ğ retim Deste ğ i."— Sunum transkripti:

1 Özel Okullarda Ö ğ renim Görecek Ö ğ rencilere Verilecek ‘E ğ itim Ve Ö ğ retim Deste ğ i

2 1. Özel Okulların MEBB İ S üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır? E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ inden yararlanmak isteyen özel okullar 08-25 A ğ ustos 2014 tarihleri arasında MEBB İ S’te yer alan Özel Ö ğ retim Kurumları modülü üzerinden başvurularını yapacaktır. A ğ ustos 2014 tarihleri

3 2. Ö ğ rencilerin e-Okul üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır? E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ inden yararlanmak isteyen ö ğ renci velisi/vasisi e- Okuldaki Özel Kurumlar E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i Menüsü üzerinden 8-25 A ğ ustos 2014 tarihleri arasında yapacaktır.

4 3. Ö ğ renci ve okulların ilçe onay işlemleri hangi tarihlerde yapılacaktır? Ö ğ renci başvurusu başvuru yapılan okulda 8-25 A ğ ustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Teşvikten yararlanmak isteyen özel okulların ilçe onay işlemleri 19-25 A ğ ustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

5 4. Destek verilecek Özel Okulların ve destekten yararlandırılacak ö ğ rencilerin ilanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır? Destekten yararlandırılacak ö ğ renciler ve özel okulların ilanları 28 A ğ ustos 2014 tarihinde yapılacaktır.

6 5. Destek verilecek Özel Okul Kontenjanlarının İ lanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır? Destek verilecek özel okulların kontenjanları 4 Eylül 2014 tarihinde yayımlanacaktır. 6. Destekten yararlanacak Ö ğ renciler tercihlerini hangi tarih aralı ğ ında yapacaktır? Destekten yararlanmak isteyen ö ğ renciler tercihlerini 5-9 Eylül 2014 tarihinde yapacaklardır

7 7. E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ inden yararlanacak ö ğ rencilerin yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecektir? E ğ itim ve Ö ğ retim deste ğ inden yararlanmak isteyip tercih yapan ö ğ renciler için 10 Eylül 2014 tarihinde Yerleştirme Sonuçları ilan edilecektir.

8 8. E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ inden yararlanacak ö ğ rencilerin kesin kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır? E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ inden yararlanmaya hak kazanan ö ğ renciler kesin kayıtlarını 10-18 Eylül 2014 tarihlerinde özel okullarına yapacaklardır.

9 9. E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ inden yararlanacak ö ğ rencilerin kesin kayıt sonrası yedek ö ğ renci kayıtlarının ilanı hangi tarihte açıklanacaktır? Yedek ö ğ rencilerin kayıtlarının ilanı 19 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. 10. Yedek ö ğ renci kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır? Yedek ö ğ renci kayıtları 22-30 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

10 11. 2014-2015 E ğ itim ve Ö ğ retim Yılında Özel Okullarda Ö ğ renim Gören Ö ğ renciler İ çin E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i Verilmesine İ lişkin Tebli ğ ’de yer alan okul türlerine göre toplam kaç ö ğ renciye destek verilecektir? Okul öncesi 50.000, ilkokul 50.000, ortaokul 75.000, ortaö ğ retim/temel lise 75.000 ö ğ renci olmak üzere toplam 250.000 ö ğ renciye e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i verilecektir.

11 Kurum Türü Adı Destek Tutarları Destek Verilecek Ö ğ renci Sayıları 1 Okul Öncesi 2.500,00 50.000 2 İ lkokul 3.000,00 50.000 3 Ortaokul 3.500,00 75.000 4 Ortaö ğ retim 3.500,00 75.000 Temel Lise 3.000,00 Toplam 250.000

12 d) Okul öncesi e ğ itim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) ö ğ renim görecek yaşları 48-66 ay arasında olan ö ğ rencilerin velileri/vasileri e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i için resmi okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

13 E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ inden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi ö ğ rencilerin velileri/vasileri okul öncesi e ğ itim yapılan resmi okullara aday kayıtlarını yaptırarak e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i için e-Okuldaki Özel Kurumlar

14 İ lkokul, ortaokul ve ortaö ğ retim okullarında ö ğ renim gören ö ğ rencilerin velileri/vasileri, e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i için e-Okul üzerinden belirlenen tarihlerde ö ğ rencinin kayıtlı bulundu ğ u resmi okul müdürlüklerine başvurabilecektir. 19. İ lkokul, ortaokul ve ortaö ğ retim okullarında ö ğ renim gören ö ğ rencilerin başvuruları nasıl yapılacaktır? Başvurular ö ğ rencilerimizin kayıtlı oldu ğ u resmi okul müdürlüklerinde yapılacaktır.

15 21. E ğ itim ö ğ retim deste ğ i almaya hak kazanan; ilkokul, ortaokul ve orta ö ğ retim okul türlerinde ö ğ renim gören ö ğ rencilerin, destekten yararlanma süresi ne kadardır? E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ inden yararlanmaya hak kazanan ö ğ renci okulun e ğ itim süresince bu haktan yararlanacaktır. Örne ğ in ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ inden ö ğ renci yararlandırılacaktır. Geçişlerde ö ğ renci ayrıca destekten yararlanmak için başvuru yapabilecektir.

16 22. E ğ itim ö ğ retim deste ğ i almaya hak kazanan ö ğ renciler hangi durumlarda destekten yararlanma haklarını kaybederler? Uzun süreli tedavi gördü ğ ünü sa ğ lık raporuyla belgelendirenler hariç sınıf tekrarı yapan ö ğ renci e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i hakkını kaybedecektir. 23. E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i almaya hak kazanan ö ğ rencilerden belirtilen tarihlerde kaydı yapılmayan ö ğ renciler destekten faydalanabilecek mi? E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i almaya hak kazanan ö ğ renci belirtilen tarihlerde özel okula kaydını yaptırmaz ise bu hakkını kaybedecektir.

17 24. Tercih sonrasında yerleşmeye hak kazanan ö ğ renciler başvurularını nereye yapacaklardır? Yerleşmeye hak kazanan ö ğ renciler e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i almaya hak kazandıkları özel okul müdürlü ğ üne kayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptıracaktır.

18 25. E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i almaya hak kazanan ö ğ rencilerin e ğ itim ve ö ğ retim destek bedeli nasıl ödenecektir? E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i almaya hak kazanan ö ğ rencilerin e ğ itim ve ö ğ retim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere ö ğ renim gördükleri okullarına ödenecektir. Okula verilecek farkını veli ödeyecek

19 28. Ö ğ renciler tercihlerini yaparken nelere dikkat etmelidir? Ö ğ renci velileri, tercih etmeyi düşündükleri özel okulların kayıt ücretlerine ve şartlarına dikkatedeceklerdir.

20 E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i almaya hak kazanan ö ğ rencilerin Bakanlıkça e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, destek devam edecek mi? E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i almaya hak kazanan ö ğ rencilerin Bakanlıkça e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, ö ğ renciye nakil oldu ğ u okulun türüne göre e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i ödemesine devam edilir. Bu durumdaki ö ğ renciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil oldu ğ u okuluna yapılır.

21 E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i almaya hak kazanan ö ğ rencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken hangi belgeler istenecektir? Olimpiyatlarda derece aldı ğ ına dair belge Ö ğ rencinin birlikte yaşadı ğ ı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge, Ailede Ö ğ renim Gören Di ğ er Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014- 2015 e ğ itim ö ğ retim yılında üniversitede okumaya hak kazanan ö ğ rencilerin belgeleri, Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta ö ğ renim ça ğ ındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri, kayıt esnasında özel okula teslim edilir.

22 34. Okul öncesinde e ğ itim gören ö ğ rencilerde aranacak şartlar nelerdir? Okul öncesi e ğ itimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında do ğ muş olmak. 35. İ lkokul 1.sınıfta e ğ itim gören ö ğ rencilerde aranacak şartlar nelerdir? İ lkokul birinci sınıflarda 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak, 36. Ortaokulu ve imam hatip ortaokulu 5.sınıflarına kayıt yaptıracak ö ğ rencilerinin başvuru şartları nelerdir? 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle ortaokul ve imam- hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak,

23 39. Ö ğ renci başvurularını alacak resmi okulların ve azınlık okullarının yapacakları işlemler nelerdir? Okul yöneticileri varsa Yönetmelik eki E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i Verilebilecek Ö ğ rencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun1’inci maddesinin b, c, d fıkralarında yer alan bilgileri Modüle işleyecektir. Tespit Formu (Ek-12)’nun1’inci maddesinin b, c, d fıkralarında yer alan bilgileri Modüle işleyecektir. Okul yöneticileri Yönetmelik eki E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i Verilebilecek Ö ğ rencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun2’nci maddesinde belirtilen; Ailenin Aylık Toplam Gelirine ilişkin belgeyegöre bilgileri Modüle girecektir.

24 Okul yöneticileri Yönetmelik eki E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i Verilebilecek Ö ğ rencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Ö ğ renim Gören Di ğ er Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014- 2015 e ğ itim ö ğ retim yılında üniversitede okumaya hak kazanan ö ğ renci bilgilerini Modüle girecektir. Özel okul yöneticileri Yönetmelik eki E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i Verilebilecek Ö ğ rencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncümaddesine göre 2013-2014 e ğ itim ö ğ retim yılında kurumlarında ücretsiz ö ğ renim gören ö ğ rencilerin bilgilerini Modüle girecektir.

25 Okul yöneticileri, Yönetmelik eki E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i Verilebilecek Ö ğ rencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Modüle işleyeceklerdir. Başvuru çıktısının onaylı bir örne ğ i veliye/vasiye verilecek bir örne ğ i de okul müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Yukarıda belirtilen belgelerin aslı görülerek bir örne ğ i okul müdürlü ğ ü tarafından teslim alınacaktır.

26 40. Destekten yararlanmak isteyen ö ğ renci velilerinin/vasilerinin yapacakları işlemler nelerdir? Veliler/vasiler, ö ğ rencinin kayıtlı bulundu ğ u resmi veya azınlık okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır. Belgelerin aslının okula teslim edilmesi grekmektedir

27 41. Ö ğ rencilere kaç tercih hakkı verilecektir? E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i almaya hak kazanan ö ğ rencilerin velileri/vasileri 5-9 Eylül 2014 tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

28 42. İ lçe millî e ğ itim müdürlüklerinin yapacakları işlemler nelerdir? İ lçe Millî E ğ itim Müdürlükleri; ücretsiz ö ğ renim gören harp veya vazife malulü kişilerinçocuklarının belgelerini kontrol ederek onaylayacaktır. Özel okullar tarafından başvuru esnasında Modüle girilen Yönetmelik eki E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i Verilebilecek Okulların Tespit Formu (Ek-11)’nda belirtilen bilgileri belgeleriyle kontrol ederek Modül üzerinden onay vereceklerdir. Başvuru çıktısının onaylı bir örne ğ i özel okula verilecek bir örne ğ i de ilçe millî e ğ itim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

29 44. Kayıt alacak özel okulların yapacakları işlemler nelerdir? Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldı ğ ına ilişkin belgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örne ğ i, Ö ğ rencinin birlikte yaşadı ğ ı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge, Ailede Ö ğ renim Gören Di ğ er Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 e ğ itim ö ğ retim yılında üniversitede okumaya hak kazanan ö ğ rencilerin belgeleri, Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta ö ğ renim ça ğ ındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri, kayıt esnasında özel okullar tarafından teslim alınarak muhafaza edilecektir.

30 Gelir beyanın da hangi tarih baz alınacaktır? Ö ğ rencinin birlikte yaşadı ğ ı aile bireylerine ait toplam gelir durumunu gösteren belgenin tarihi 2014 yılı Haziran ayı olacak.

31 46. Kontenjanlar hangi kriterlere göre belirlendi? Yörenin kalkınmada öncelik derecesi, gelişmişlik durumu, e ğ itim bölgesinin ö ğ renci sayısı, derslik başına düşen ö ğ renci sayısı ve illerdeki özel okul sayıları göz önünde bulundurularak kontenjanlar belirlenmiştir.

32 Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılacaktır? E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i verilebilecek ö ğ rencilerin tespitinde; ö ğ rencinin başarı durumu,ailesinin aylık geliri, ailede ö ğ renim gören kardeş sayısı, anne babanın durumu, ö ğ rencinin aldı ğ ı disiplin cezaları gibi faktörler belirleyici olacaktır. E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ i verilebilecek okulların tespitinde ise; okulun bulundu ğ u ilin teşvik bölgesi, okulun ö ğ renci puan ortalaması,ücretsiz ö ğ renim gören harp veya vazife malulü kişilerin çocuklarının sayısı, derslik başınadüşen ö ğ renci sayıları, özel okul sayısı, ö ğ retmen başına düşen ö ğ renci sayısı, okuldaki ö ğ retmensayısı, bina kontenjanı gibi faktörler belirleyici olacaktır.

33 Özel okullarda kayıtlı veya ilk defa kayıt yapacak ö ğ renciler e ğ itim ve ö ğ retimdeste ğ inden faydalanabilecekler midir? E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ inden yararlanabilmek için resmi okullarda kayıtlı olmak gerekmektedir. Özel okulda kayıtlı olan ö ğ renciler nakillerini resmi okullara almaları halinde 8-25 A ğ ustos 2014 tarihleri arasında E ğ itim ve Ö ğ retim Deste ğ ine nakil oldukları resmi okul müdürlüklerinden başvuru yapabilirler.

34 İ lkokul, Ortaokul ve Liselerde e ğ itim gören ö ğ rencilere e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i ne kadar süre ile geçerli olacaktır? E ğ itim ve ö ğ retim deste ğ inden yararlanmaya hak kazanan ö ğ renci okulun e ğ itim süresince bu haktan yararlanacaktır. Örne ğ in ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ inden ö ğ renci yararlandırılacaktır. Geçişlerde ö ğ renci ayrıca destekten yararlanmak için başvuru yapabilecektir.

35 TEOG sınavına katılan Özel Okulda okuyan ö ğ rencilerin e ğ itim ö ğ retim deste ğ i nasıl yapılacaktır? 8. Sınıf ö ğ rencileri sınıf atlatma işlemi sonrasında resmi okullardan e ğ itim ve ö ğ retim deste ğ i için başvurabileceklerdir. Ödeme miktarı maliye bakanlı ğ ı tarafından belirlrnir

36 SABIRLA D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER


"Özel Okullarda Ö ğ renim Görecek Ö ğ rencilere Verilecek ‘E ğ itim Ve Ö ğ retim Deste ğ i." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları