Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meme Kanserinde Fertilitenin Korunması Doç. Dr. L. Cem Demirel ACIBADEM HASTANESİ IVF Ünitesi İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meme Kanserinde Fertilitenin Korunması Doç. Dr. L. Cem Demirel ACIBADEM HASTANESİ IVF Ünitesi İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Meme Kanserinde Fertilitenin Korunması Doç. Dr. L. Cem Demirel ACIBADEM HASTANESİ IVF Ünitesi İstanbul

2 Türkiye: Kanser İnsidansı 15-44 yaş/100,000 (2005) Meme Lösemi Over Kolon ve rektum SSS Serviks NHL Tiroid Mide Akciğer

3 Yeni Meme Kanseri Vakalarının Yaşa Göre Dağılımı (ABD, 2007) ACS Surveillance Research, 2007

4 Meme Kanseri Primer Tedavi: –Rezeksiyon – mümkünse meme koruyucu cerrahi ve sentinel LN –Adjuvan kemoterapi –Adjuvan radyoterapi –Adjuvan hormonal tedavi

5 Kanser Tedavisinde Kalıcı Amenore Riski Risk DüzeyiTedavi Şekli Yüksek (>%80)Kök hücre nakli için siklofosfamid + tüm vücut RT veya siklofosfamid/busulfan Overleri içine alacak şekilde eksternal radyoterapi CMF, CEF, CAF x6, ≥40 yaş (siklofosfamid, doksorubisin, epirubisin içeren kombinasyonlarla adjuvan meme kanseri tedavisi) OrtaCMF, CEF, CAF x6, 30-39 yaş ( siklofosfamid, doksorubisin, epirubisin içeren kombinasyonarla adjuvan meme kanseri tedavisi) AC x4, ≥40 yaş (doksorubisin/siklofosfamid ile adjuvan meme kanseri tedavisi) Düşük (<%20)ABVD (doksorubisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazine; Hodgkin lenfoması) CHOP x4-6 çevrim (siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, prednizolon; NHL ve diğer hematolojik kanserler) AML tedavisi (antrasiklin + sitarabin) ALL tedavisi; Germ hücreli tümör tedavisi (BEP: bleomisin, etoposid, sisplatin) CMF, CEF, CAF x6, <30 yaş (siklofosfamid, doksorubisin, epirubisin içeren kombinasyonlarla adjuvan meme kanseri tedavisi) AC x4, <40 yaş (doksorubisin/siklofosfamid ile adjuvan meme kanseri tedavisi) Çok düşükVinkristin Metotreksat 5FU BelirsizTaksanlar (paklitaksel, dositaksel) Okzaliplatin (kolon ca) İrinotekan (kolon ca) Monoklonal antikorlar (trastuzumab, bevasizumab, cetuksimab) Tirozin kinaz inhibitörleri (erlotinib, imatinib)

6

7 diğer stratejiler deneyseldir

8

9 Fertilitenin Korunması ovarian tutulum evet hayır ? RT OT KT geciktirilebilir geciktirilemez ovarian krio IVM oosit / embryo krio

10 Fertilitenin Korunması oosit ve embryo kriyoprezervasyon KOH estrojen bağımlı kanser estrojen bağımlı olmayan kanser Konvansiyonel KOH Letrozole / tamoksifen

11 Meme kanserli hastalarda IVF için tamoxifen Tamoxifen 60 mg / gün hCG 2 410 12 siklus günü Oktay, et al, F/S 2005

12 Meme kanserli hastalarda IVF için devamlı kombine tamoxifen / FSH protokolü Tamoxifen 60 mg / gün FSH 150 IU / gün hCG 2 410 12 siklus günü Oktay, et al, F/S 2005 antagonist

13 Meme kanserli hastalarda IVF için devamlı kombine letrozole / FSH protokolü Letrozole 5 mg / gün FSH 150 IU / gün Letrozole 5 mg / gün hCG 2 410 12 siklus günü Oktay, et al, F/S 2005

14 Meme kanserli hastalarda IVF için devamlı kombine letrozole / FSH protokolü Letrozole 5 mg / gün FSH 150 IU / gün Letrozole 5 mg / gün hCG 2 410 12 siklus günü Oktay, et al, F/S 2005 antagonist

15 Tam-IVF vs Tam FSH - IVF vs Letrozole FSH - IVF DeğişkenTam - IVFTam FSH - IVF Letrozole FSH - IVF P değeri Peak E2 (pg / mL) 419 a,b 1182 a 405 a,b a< 0.01 b > 0.05 Toplam oosit1.7 a 6.9 a,b 11 a,b a< 0.001 b > 0.05 Matür oosit1.5 a,c 5.1 a,b,c 8 a,b a< 0.001 b, c < 0.05 2 PN embryo1.3 a 3.8 a,b 5.3 a,b a< 0.001 b > 0.05 Oktay et al, J Clin Oncol 2005; 23: 4347-53

16 Letrozole IVF vs Uzun GnRH a protokolü Letrozole + FSHKontrolp Peak E24591453< 0.001 Endometrial kalınlık 8.7 mm10.8 mm< 0.001 Matür oosit sayısı 8.49.20.47 2 PN embryo sayısı 6.36.60.65 FR (%)76720.71 Total FSH dozu14612355< 0.001 Oktay, et al,JCEM 2006

17 IVF (COH) yapılması meme kanserinde rekürrensi arttırıyor mu? 0. 25 0. 75 0. 50 0. 00 1. 00 4 231 yıllar kontrol IVF Rekürrens için hazards ratio: 1.38 (% 95 CI. 0.28 – 6.9) Oktay et al, J Clin Oncol 2005; 23: 4347-53

18 Acıbadem Hastanesi Deneyimi Meme Ca. Vaka 1 32 y, 2 G, 2 A, 0Y Özgeçmiş: 9/2005Laparoskopik bilateral endometrioma çıkartılması 16/10/2006:sağ parsiel mastektomi + sentinel lenf bezi bx Patoloji:ER (+), PR (+), c*erB-2 pr (HER-2/NEU) (-), invaziv duktal karsinom

19

20 OPU:26 oosit, ICSI:10 MII, 2PN:7 x 2PN, Kriyo:7 x D3 embryo 8 x MII oosit 2 x GV oosit toplam: 7 + 8 + 2 : 17 Acıbadem Hastanesi Deneyimi Meme Ca. Vaka 1

21 Acıbadem Hastanesi Deneyimi Meme Ca. Vaka 2 33 y, 0G, 0P Özgeçmiş:Özellik yok 05 /05/ 2007:Sol parsiel mastektomi ve sentinel lenf bezi bx Patoloji:İnvaziv duktal ca.

22 Acıbadem Hastanesi Deneyimi Meme Ca. Vaka 2 Operasyon:5 / 5 / 2007 Son adet tarihi:12 / 5 / 2007 IVF merkezine başvuru tarihi:21 / 5 / 2007

23 Acıbadem Hastanesi Deneyimi Meme Ca. Vaka 2 Operasyon:5 / 5 / 2007 Son adet tarihi:12 / 5 / 2007 IVF merkezine başvuru tarihi:21 / 5 / 2007 KOH için zaman yok

24 IVM Kararı Alındı !

25 IVM / doğal siklus D11 (22 / 5 / 2007) hCG 10 000 IU13 mm lead fol. Endo: 10.2 mm D 13 OPU1 x MII 2 x MI 1 x GV Acıbadem Hastanesi Deneyimi Meme Ca. Vaka 2

26 IVM 24. saatte 2 MI oosit MII’e geçti 48. saatte 1 GV oosit MII’e geçti Kriyo:1 x 2PN zigot 3 x D2 embryo Toplam: 1 + 3: 4 embryo Acıbadem Hastanesi Deneyimi Meme Ca. Vaka 2

27 Fertilitenin korunması: Kemoterapi sonrası IVF?

28 Doku elde edilmesi (L/S ile) Over medullasından temizlenen korteks dondurulur İdeal korteks fragmanları 6x6x1mm,10x5x1mm Overyan Doku Elde Edilmesi

29 n=14 hasta-overyan fragmanlar Grup 1 = Taze over dokusu Grup 2,3 = Hızlı dondurma-çözme Grup 4= Konvansiyonel dondurma-çözme Doku canlılığı hormon üretimi ve folikül gelişimi ile değerlendiriliyor Isachenko V, Cryobiology, 2007 Konvansiyonel Dondurma - Vitrifikasyon

30 Isachenko V, Cryobiology, 2007 Grup IGrup IIGrup IIIGrup IV Estradiol (pg/ml) 358275331345 Progesteron (ng/mL) 3.021.771.992.01 Normal folikül (%) 96363984 Konvansiyonel Dondurma - Vitrifikasyon

31 Ortotopik Transplantasyon

32 Heterotopik Transplantasyon

33 HastalıkLokalizasyonTaze / Kriyo Gebelik yöntemi Sonuç Oktay, 2004Meme CaHeterotopikKriyoIVFEmbryo (+), klin.gebelik(-) Meirow, 2005HodgkinOrtotopik, over üzeri KriyoIVFCanlı doğum Donnez, 2005HodgkinOrtotopikKriyoDoğalCanlı doğum Silber, 2005POFMonozigotik ikizden taze transplant TazeDoğalCanlı doğum Schmidt,2006HodgkinHeterotopikKriyoIVFBiyo. gebelik Oktay, 2006HodgkinheterotopikKriyoDoğalCanlı doğum Demeestere, 2006 HodgkinOrto/heteroKriyoDoğalKlinik gebelik İnsan Over Dokusu Transplantasyonu Klinik Sonuçları

34 Sonmezer&Oktay Textbook of Assisted Reproductive Technologies, 2005

35 Meme CA’da overyan transplantasyon ile sessiz tümör hücreleri aktive olabilir mi? Gerber B, Breast Cancer Res Treat, 2007 Meme Ca Overyan Transplanatsyon

36 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.........


"Meme Kanserinde Fertilitenin Korunması Doç. Dr. L. Cem Demirel ACIBADEM HASTANESİ IVF Ünitesi İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları