Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vokal kord paralizileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vokal kord paralizileri"— Sunum transkripti:

1 Vokal kord paralizileri

2 Fonksiyonlarına göre larenks kasları iki grupda incelenir.
abduktorlar adduktorlar Larenks sinirleri de iki grupda incelenir: superior larengial inferior larengial ve ya rekürren

3 Kaslar Abduktorlar: Adduktorlar: Geren kaslar(+adduktorlar)
posterior crikoarytenoid Adduktorlar: lateral crikoarytenoid interarytenoid tiroarytenoid Geren kaslar(+adduktorlar) crikotiroid

4 Superior laringeal sinir
vokal kord üstündeki larenksin sensoriyal innervasyonu motor: crikotiroid kas Rekürren laringeal gerikalan tüm larenks kasları vokal kord altındakı larenks sensoriyal innervasyon

5 Neural yol Beyinsapındakı vagal nukleus Juguler foramen Üst boyun
Alt boyun Göğüs

6

7 Adduksiyon

8 Abduksiyon

9 Lezyon yerleşimi ve Nedenler
İntrakraniyal kraniyal Ekstrakraniyal boyun göğüş

10 İntrakranial Kafa travması Serebrovaskuler bozukluk Bulbar polimiyelit
İntrakraniyal kitleler

11 Kraniyal Kafatabanı kırıkları
Juguler foramen lezyonları(glomus tümörleri,nazofarengial karsinom) Kafatabanı osteomiyeliti

12 Boyun Tiroidektomi Tiroid tümörleri Larenks ca (Postkrikoid ca)
Malign servikal lenf nödleri Travma

13 Göğüs Bronkojenik ca Kardiotorasik cerrahi Aortik anevrisma
Mediastinal lemfoadenopati Trakeya/ozefagal cerrahi sol rekürren sinir paralizi

14 Diger nedenler Nörit,nöropati: İdiopatik Konjenital:
İlaçlar: vinkristin,fenitoin Toksik ve metabolik hastalıklar: - DM - Alkolizm - Ağır metal zehirlenmesi İdiopatik Konjenital: hidrosefali Arnold-chiari malformasyon

15 Semptomlar Ses degişikliği: Hava yolu problemleri Yutma problemleri
ses kısıtlığı diplofoniya eforlu konuşma anlaşılmayan konuşma zayıf konuşma Hava yolu problemleri eforlu solunum stridor effektif olmayan öksürük Yutma problemleri

16 İnceleme Radiolojik: göğüs X-ray CT- kafatabanı,boyun,göğüs MR
Tiroid sintigrafi Laboratuar: sifilis,tbc,DM,esr,viroloji Larengial EMG Endoskopi: direkt larengoskopi(paralizi,fiksasyon) panendoskopi(nazofarenks,özefagus,göğüş)

17 Unilateral superior larengial sinir paralizi
Supraglottik larenks sensitiv innervasyonun kaybı - sık boğaz temizleme,paroksizmal öksürük - ses yorgunluğu,bogazda yabançı cisim hissi Krikotiroid kas fonksiyon kaybı - sesde hafif degişiklik - diplofoniya Belirtiler: - istirahet döneminde solunumda vokal kordlar normal pozisyonda - konuşma zamanı arka komissurun paralizi tarafa deviye olması - paralizi tarafda vokal kord kısalmışdır

18 Unilateral rekürren sinir paralizi
Hem adduktor ,hem de adduktor kaslarda fonksiyon bozukluğu oluyor,ama crikotiroid kas fonksiyonuna baglı olarak vokal kordlar paramedian pozisyonda Ses kalitesi bozulmuş,ama zamanla kompensasyon ortaya çıkmakdadır Hava yolu problemi yokdur,ama efor zamanı zorluk ortaya çıka bilir

19 Bilateral rekürren sinir paralizi
Her iki vokal kord paramedian pozisyondadır Ses kalitesi bozulmuşdur Hava ciddi düzeyde darala bileceği için respirasyonda hafifde ciddi düzeye kadar etkilenme ola bilir Zamanla ve aniden ortaya çıka bilir. Acil yaklaşım gerektire bilir.

20 Tedavi Amac hava yolunu saglama ve ses kalitesini korumak
Trakeotomi- hava yolunu saglar,dezavantajı trakeostoma problemleri ve ses kalitesi için özel kanül sistemi Cerahi vokal kord lateralizasyonu kordotomi arytenoidektomi(thurnel) Cerrahi yaklaşımda solunum yolu saglanmasına ragmen ses kalitesinde bozukluklar ortaya çıka bilir. Reinnervasyon- başarı oranı tartışmalıdır


"Vokal kord paralizileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları