Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LARİNKSİ ETKİLEYEN SİSTEMİK HASTALIKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LARİNKSİ ETKİLEYEN SİSTEMİK HASTALIKLAR"— Sunum transkripti:

1 LARİNKSİ ETKİLEYEN SİSTEMİK HASTALIKLAR
Dr. Ahmet Baki Uzman Dr. Müge Fethiye Yürekli Altındağ EĞİTİM SORUMLUSU: Doç. Dr. Özgür Yiğit

2 İMMÜNOLOJİ

3 ROMATOİD ARTRİT Otoimmün bir hastalık Erişkin popülasyon %2-3
35 – 45 yaş arası K / E = 3/1 Humoral ve Hücresel immünite Th1 ve Th2

4 TANI VE TEDAVİ Anamnez ve FM Ses kısıklığı, stridor, dispne
Submukozal nodül, Arytenoid mukozasında kalınlaşma, kord vokallerde kavisleşme, aritenoid kartilajda çeşitli derecelerde fiksasyon Medikal ve Cerrahi

5 SARKOİDOZ Kronik idiyopatik granülomatöz bir hastalık
En sık lenf nodu tutulumu Laringeal tutulum %1 – 5 En sık supraglottik alan Öksürük , dispne , hemoptizi en sık semptomlar

6 TANI VE TEDAVİ Anamnez ve FM Kweim testi PAAC
Serum ve idrarda kalsiyum ve ACE seviyelerinde artış KORTİKOSTEROİD DÜŞÜK DOZ RADYOTERAPİ (STEROİDE YANIT VERMEYEN OLGULARDA)

7 WEGENER GRANÜLOMATOZU
İdiyopatik nekrotizan granülomatöz vaskülit Multisistem hastalığı En sık üst – alt solunum yolları, renal tutulum Baş boyunda en sık bulgu kronik sinüzit ve nasofarinksin mukozal lezyonlarıdır.

8 WEGENER GRANÜLOMATOZU
Laringeal tutulum çok nadir ve hemen herzaman subglottik alan tutulur Subglottik alanda düzgün yüzeyli submukozal kitle En sık semptom dispne ve ses kısıklığı

9 TANI VE TEDAVİ Anamnez ve FM
Nekrotizan granülom ve vaskülitin histopatolojik incelemesi LABORATUAR: c- ANCA

10 TEDAVİ KORTİKOSTEROİD SİKLOFOSFAMİD
TRAKEOTOMİ Olguların % 20’ de subglottik CERRAHİ stenoz gelişebilir.

11 CERRAHİ Tekrarlayan dilatasyonlar ve lokal steroid enjeksiyonu
Laringeal rekonstrüksiyon veya stenoz bölgesine vertikal insizyon yaparak dilatasyon ile birlikte mitomisin uygulaması CO2 lazer eksizyonu daha fazla nedbe oluşturduğundan önerilmemektedir.

12 AMİLOİDOZ İdiyopatik ekstraselüler alanda amiloid protein birikmesiyle karakterize hastalık Primer formunda spontan Sekonder formunda kronik hastalıklar Solunum sisteminde %90 en sık trakea Laringeal tutulum oldukça nadir Glottik ve supraglottik alan En sık sepmtom ses kısıklığı ve stridor

13 TANI VE TEDAVİ Anamnez ve FM HİSTOPATOLOJİK LABORATUAR
CERRAHİ EKSİZYON

14 PEMFİGUS İdiyopatik otoimmün hastalık
Yüzeyel beyazımsı ülserlerle karakterize Epiglot yada bant ventrikül daha sık tutulur En sık semptom yutma esnasında ağrı

15 TANI VE TEDAVİ Anamnez ve FM HİSTOPATOLOJİK KORTİKOSTEROİD
SİKLOFOSFAMİD MTX

16 RELAPSİNG POLİKONDRİT
İdiyopatik otoimmün hastalık Kartilaj dokusunda destrüksiyona yol açan enflamasyon atakları ile karakterizedir En sık kulak, burun, larinks, trakea, kostal kartilaj ve tuba östaki kartilaj Laringeal tutulumda ses kısıklığı, hassasiyet ve disfaji en sık semptom

17 TANI VE TEDAVİ Anamnez FM Histopatoloji KORTİKOSTEROİD TRAKEOSTOMİ

18 SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOSUS
İdiyopatik otoimmün hastalık En sık deri, eklem, renal ve pulmoner tutulum Laringeal tutulum nadir Genellikle glottik alan ve krikoaritenoid eklem Ses kısıklığı, boğaz ağrısı, unilateral veya bilateral vokal kord fiksasyonu ve dispne

19 TANI VE TEDAVİ Anamnez FM LABORATUAR: ANA (+), CBC KORTİKOSTEROİD
CERRAHİ

20 TBC Larenksin en sık granülomatöz enflamasyonudur.
Hemen daima akciğer tüberkülozu ile beraberdir Semptomların benzerliği ve kitlenin görünümü nedeniyle larenks maligniteleri ile karışabilir.

21 TANI VE TEDAVİ Anamnez ve FM PAAC Balgam kültürü Kesin tanı biyopsi

22 TEDAVİ MEDİKAL CERRAHİ İzoniazid 5mg/kg/gün (max. 300mg/gün)
Rifampisin 10mg/kg/gün (max. 600mg/gün) Pirazinamid 25mg/kg/gün (max. 2000mg/gün) Etambutol 15mg/kg/gün (max. 1500mg/gün) CERRAHİ

23 KAYNAKLAR 1) Laringeal and Tracheal Manifestations of Systemic Disease; Kevin P. Leahy, Cummings Otolaryngology Head And Neck Surgery 5th ed. 2010, Mosby, Chapter 69, p889-89 2) Larenksin Enfeksiyonları ve Enflamatuar Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, Onur Çelik, 2. Baskı ,Cilt 2, s 3) Infectious and ınflammatory Diseases of Larynx, Ballanger’s Otorhinolaryngology Head And Neck Surgery, 16th ed, 2003, Chapter 52, p 4) Otolaryngologic Clinics of North America, Vol:36 Issue:4, 2003 , s


"LARİNKSİ ETKİLEYEN SİSTEMİK HASTALIKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları