Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAROTİS BEZİ BÜYÜMELERİ Dr.Şahin ÖĞREDEN. ANATOMİ Tükrük bezleri majör ve minör olmak üzere ikiye ayrılır. MAJÖR TÜKRÜK BEZLERİ Parotis, submandibuler,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAROTİS BEZİ BÜYÜMELERİ Dr.Şahin ÖĞREDEN. ANATOMİ Tükrük bezleri majör ve minör olmak üzere ikiye ayrılır. MAJÖR TÜKRÜK BEZLERİ Parotis, submandibuler,"— Sunum transkripti:

1 PAROTİS BEZİ BÜYÜMELERİ Dr.Şahin ÖĞREDEN

2 ANATOMİ Tükrük bezleri majör ve minör olmak üzere ikiye ayrılır. MAJÖR TÜKRÜK BEZLERİ Parotis, submandibuler, sublingual bezler iken minör tükrük bezleri üst solunum yoluna yerleşmiş sayıları 600-1000 kadar olan bezlerdir.

3

4 PAROTİS GLAND Yüzün her iki tarafına fossa retromandibularise yerleşmiş olan en büyük tükrük bezi,14-30gr arasında değişen bir ağırlığa sahiptir. Derin boyun fasyasının süperficial tabakası ile kaplıdır.Bu fibröz kılıf bezin derinliklerine doğru bölmeler yaparak ilerleyip bezi kompartmanlara ayırır.

5

6 KOMŞULUKLARI Önde ;Ramus mandibula ve onu örten kasların kenarları ile komşudur.(Masseter ve medial pterygoid kas) Arkada; Proc.mastoideus, M.sternocleidomatoideus Arka altta; M.digastrikusun arka karnı

7

8 Üst uç Dış kulak yolu ve çene ekleminin arka yüzü ile komşudur.Üst uçdan Art.temporalis superficialis, N.aurikulotemporalis bez dokusundan çıkar. Parotis fasyası alt uçda submandibuler bezden parotisi ayırır. A.carotis ext., V.Jug ext., N.Facialis,N.aurikulotemperalis parotis bezinin içinden geçer. A.carotis ext. bezin arka iç yüzüne yakın kesiminden beze girer ve burada mandibula hizasında uç dallarına ayrılır

9

10

11 DUCTUS PAROTİDEUS (STENON KANALI) Arcus zygomatikusun altında olmak üzere tragusdan dudak komissürüne çekilen bir çizgi üzerinde masseterin ön kenarına kadar ilerler. Burda birden içeri doğru bükülerek corpus adipozum buccayı geçip m.buccinatoru deler ve ikinci üst molar dişin bukkal yüzü hizasında vestibulum orise açılır. 3,5-6cm uzunluğunda 0,5cm genişliktedir.

12

13  Bezin arteriyel kanlanması eksternal karotis arterden  Venöz drenajı ise eksternal juguler vene olur.  Sinir innervasyonu n. glossofaringeus’ tan kaynaklanır.

14 Tükrük bezinde büyüme Öykü ve fizik muayene Başlangıç/süre Travma öyküsü Özgeçmiş Ağrı,kilo kaybı Tam KBB muayenesi Unilateral veya bilateral Tek veya birden çok bez Kulak muayenesinde otore Eritem hassasiyet Labaratuvar Kültür/antibiyogram HİV romatolojik faktörler Biyopsi,BT,MR,siyalogrfi

15

16 Parotis bezinde büyüme Sistemik hastalık Lokalize hastalık Akciğer grafisi Dudak biyopsisi PPD, İİAB Romatolojik faktörler Sjögren sendromu Lenfoma Tüberküloz Sarkoidoz

17 Lokalize hastalık Bilateral yada Multıpl bezler Neoplazmlar Rekürren,kronik siyaloadenitler Akut siyaloadenit unilateral Benign,malgn metastatik

18 Rekürren,Kronik Siyaloadenit Siyalolitiyazis, striktür veya siyalektaziye sekonder gelişen obstrüksiyon sonucu oluşur.

19

20 Tükrük sekresyonunda azalma ve staz vardır.Hastalar yemek esnasında artan parotis ağrı ve şişliğinden yakınırlar.

21 Tedavide ilk olarak taş yada striktüre predispozan faktör düzeltilmeli,akut ataklarda siyalogoglar, masaj,antibiyotikler kullanılmalıdır.

22 unilateral edinsel konjenital Akut siyaloadenit Şişlik,ağrı,ateş Hidrasyon,kültür antibiyogram Antibiyotikler,siyalogoglar

23

24 konjenital Diffüz, yumuşak kitle Vasküler lezyon Hemanjiom,lenfanjiom Vasküler malformasyon Parotiste kitle ve otore 1.Brankiyal ark malformasyonu Takip,yada cerrahi

25 Acinic cell carcinoma

26 Olguların %90 ı parotiste, %10 u submandibuler ve minör bezlerde görülür.Kadınlarda daha sıktır.En önemli özelliği lokal infitratif davranmasıdır.Tedavi cerrahidir.

27 Mukoepidermoid karsinom Parotisin en sık benign tümörü

28 En sık karşılaşılan malign tükrük bezi tümörüdür.Parotis malgnitelerinin %35 ni oluşturur.

29 Low –grade prognoz iyi High –grade prognoz kötü Cerrahi tedavi ilk ve gerekli yöntemdir.

30 Pleomorfik adenom Parotisin en sık benign tümörü

31

32 Hem epitelyal hem de konnektif dokudan kaynaklanır Tm soliter, sert, yuvarlak yapıda İnce ve tam olmayan kapsüllü, kapsülün uzantıları mevcuttur

33 4-5 dekat % 90 lateral lobta % 6 malignite

34 Basit eksizyonda % 30 nüks Rekürrens psödopodlara bağlıdır Cerrahi eksizyon (süperfisiyal parotidektomi ) Fasiyal sinir çoğunlukla korunur

35 TEŞEKKÜRLER

36 Çuhruk Ç. Yımaz O. :Tükrük Bezi Hastalıkları: Çelik O (ed). Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi,1. Baskı, Turgut Yayıncılık, İstanbul.2002: 553- 585 Çakır N.: Otolaringoloji, Baş ve Boyun Cerrahisi.1.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri.İstanbul 1996 Dr. Celil USLU, Dr. Melik AYVERDİ. Parotis Tümörleri sunumu Myers Kulak, Burun Boğazda Semptomdan Tanıya Tanıdan Tedaviye Algoritmik Yaklaşım Nobel tıp Kitabevleri 2004.


"PAROTİS BEZİ BÜYÜMELERİ Dr.Şahin ÖĞREDEN. ANATOMİ Tükrük bezleri majör ve minör olmak üzere ikiye ayrılır. MAJÖR TÜKRÜK BEZLERİ Parotis, submandibuler," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları