Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SES KISIKLIĞI ve DİSFONİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SES KISIKLIĞI ve DİSFONİ"— Sunum transkripti:

1 SES KISIKLIĞI ve DİSFONİ
Dr.Engin ACIOĞLU

2 NEDEN? Selim Lezyonlar: Prenodül,nodül,polip Kistler ve Laringosel
Larengeal Ödem Ülser ve Granülomlar Enflamasyonlar Vasküler Patolojiler Travmatik Patolojiler Larengeal Skarlar: Web Larengeal Stenozlar: Glottik,Subglottik Tümörler (selim,habis) Nörolojik Patolojiler: Vokal kord parezi veya parelizi Fonksiyonel Larengeal Patoloji Hiperfonksiyon,Hipofonksiyon Fonksiyonel afoni

3 Normal Larenks 34 yaşında bayan Sanatçı: Klasik müzik

4 Anatomik Varyasyon 38 yaşında erkek İşadamı Normal ses
Kornikulat kartilajlarda İrregülasyon mevcut Ya ses kısıklığı ile gelseydi?

5 Prenodül 29 yaşında bayan Şarkıcı son 24 saat ?

6 Nodül 18 yaşında bayan Şarkıcı Vibratuar kaynak sadece nodüller.

7 Anjiomatöz Polip 60 yaşında erkek Politikacı
Polipler erkekler de daha sık Anjiomatöz polipler sıklıkla tedaviye cevap vermez.

8 Jelatinöz Polip 22 yaşında bayan Kongre ? Senkronize vibrasyon yok

9 Fibröz Polip 33 yaşında bayan şarkıcı

10 Laringosel 75 yaşında erkek Etyoloji?
Özellikle unilateral laringosel:Karsinom

11 Laringosel

12 Subglottik Kist 76 yaşında bayan Evhanımı Anterior subglottisde kist
Sağ vokal kord:Reinke

13 Reinke Ödemi 58 yaşında bayan Evhanımı 70 paket/yıl sigara
Lamina propria: Reinke boşluğu Bayanlarda sık

14 Kronik Alerji 45 yaşında bayan Sekreter ariepiglottik fold hipertrofik
Hikaye ve endoskopi

15 Akut Alerji 29 yaşında erkek Deniz ürünlerine alerji
Sol supraglottik bölgede diffuz ödem

16 Kontak Granülom 67 yaşında erkek Sıklıkla ünilateral
Bu bölgede gelişen kontak ülser iyileşmelerinde ? GER?

17 Entübasyon Granülomu 54 yaşında bayan Evhanımı
Majör abdominal cerrahi sonrası 4 hafta entübasyon Sağ vokal kord :majör Sol vokal kord :minör Sıklıkla bilateral gelişim Spontan rezolüsyon

18 Teflon Granülom 56 yaşında bayan unilateral vokal kord paralizisi
1 yıl takip sonrası teflon enjeksiyonu 12 yıl olmuş

19 Akut Larenjit 31 yaşında erkek Şarkıcı irregüler, ödemli vokal kord
Genelde akut larenjit ilk bulgu: Ödem

20 Kronik Larenjit 49 yaşında erkek İşadamı 60 paket/yıl sigara
Kalınlaşmış, Kısmen adinamik, vasküler vokal kord

21 Reflü Larenjit 42 yaşında bayan Terapist “çilek kırmızısı” aritenoid
24 st çift prob pH monitörizasyon Disfoni, sık boğaz temizleme, göğüste yanma

22 TBC Larenjit 63 yaşında hasta Aşırı infeksiyöz AIDS? Primer nadir
Kanseri taklit edebilir.

23 Larengeal Hemoraji 50 yaş bayan Şarkıcı
Sesini zorlama ve aspirin öyküsü var Sık tekrar: anjiomatöz polip

24 Larengeal varis 44 yaş bayan Şarkıcı Bilateral geniş damarsal odaklar
Sol vokal kord kanama ve rezorbsiyon döneminde Anjiomatöz polip?

25 Larengeal Travma 10 yaş erkek Boyun bölgesine künt travma
Bilateral hematom mevcut Larengeal asimetri? BT?

26 Larengeal Fraktür 30 yaş erkek 7 yıl önce boyuna künt travma
Sağ vokal kord daha kısa Konservatif kalınmış

27 Larengeal Skar 14 yaş erkek Doğum sonrası uzamış entübasyon (3 hafta)
Posterior web’e bağlı sınırlı havayolu 24 pH mon. belirgin reflü (Kofaktör?)

28 Larengeal Skar 61 yaşında bayan Evhanımı Ehlers-Danlos
İdyopatik özefagial striktür sebebi ile yapılan dilatasyon girişimi sonrası gelişen ant. web

29 Larengeal Stenoz 10 yaş bayan 5 yıl önce araç kazası
Uzamış entübasyon (YBÜ) Glottik stenoz nedeni ile opere edilmiş Kendi çabası ile konuşmayı öğrenmiş Sol kornikulat kartilaj ve epiglot ile fonasyon yapıyor. Yaş ilerledikçe?

30 Larengeal Stenoz 38 yaşında hasta Epidermolizis distrofika bülloza
minör travma=skar oluşumu Bazal membranda ayrılma Ağız,larenks ve üriner sistem sık geçirilmiş multipl cerrahi Ant. web+subglottik stenoz

31 Larengeal Tümörler 23 yaşında bayan Sekreter 2 defa geçirilmiş MLC
HPV tip 6,11,16,18 %2 Larenks Ca

32 Larengeal Tümörler Larenks karsinomları

33 Larengeal Sinir Parezi veya Paralizi
Tiroidektomi sonrası bilateral vokal kord paralizisi Akciğer Ca sebebi ile gelişen sağ vokal kord paralizisi

34 Fonksiyonel Larengeal Patoloji
10 yaşında bayan Öğrenci Hipofonksiyon sebebi ile posterior bölgede kapanma tam olmuyor 2-3 mm gap kalıyor Konuşma terapisi sonrası şikayetler geçti musküler gerilim de problem?

35 Fonksiyonel Larengeal Patoloji
40 yaşında bayan Hiperfonksiyon: Vokal kordlarda çabuk ve sıkı kapanma mevcut Anterior-posterior kompresyon Medial-lateral kompresyon Ant-post kompresyonda epiglot anterior kommisur kısmında hump oluşumu Med-lat kompresyonda band vokallerin aşırı kapanması sonucu vokal kord aralığı daralıyor

36 Fonksiyonel Larengeal Patoloji
34 yaşında bayan Şarkıcı Hiperfonksiyon Anterior-posterior kompresyon Medial-lateral kompresyon

37 Fonksiyonel Larengeal Patoloji
88 yaş en bayan hasta “Disfoni plika ventrikülaris” hiperfonksiyone larenksin en komplike halidir. Bant vokaller tamama yakın kord vokalleri kapatırlar. Kord vokal ve band vokale bağlı diplofoni Bazen komplet vokal kapanma olur.

38 Fonksiyonel Larengeal Patoloji
41 yaş erkek 2 yıl önce petrokimya fab. patlama Fonasyon sırasında posterior bölgede kapanma tam olmuyor. Fonksiyonel afoni Ancak hasta bu bölgeyi kapatabiliyor. Psikiatrik yardım ?

39 Fonksiyonel Larengeal Patoloji
31 yaşında bayan hasta birkaç ay önce duygusal travma sonrası ses kısıklığı başlamış Fonsiyonel afoni Konuşma terapisi ve psikiatrik destek ile hastada düzelme sağlanmış

40


"SES KISIKLIĞI ve DİSFONİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları