Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SES KISIKLIĞI ve DİSFONİ Dr.Engin ACIOĞLU. NEDEN? •Selim Lezyonlar: Prenodül,nodül,polip •Kistler ve Laringosel •Larengeal Ödem •Ülser ve Granülomlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SES KISIKLIĞI ve DİSFONİ Dr.Engin ACIOĞLU. NEDEN? •Selim Lezyonlar: Prenodül,nodül,polip •Kistler ve Laringosel •Larengeal Ödem •Ülser ve Granülomlar."— Sunum transkripti:

1 SES KISIKLIĞI ve DİSFONİ Dr.Engin ACIOĞLU

2 NEDEN? •Selim Lezyonlar: Prenodül,nodül,polip •Kistler ve Laringosel •Larengeal Ödem •Ülser ve Granülomlar •Enflamasyonlar •Vasküler Patolojiler •Travmatik Patolojiler •Larengeal Skarlar: Web •Larengeal Stenozlar: Glottik,Subglottik •Tümörler (selim,habis) •Nörolojik Patolojiler: Vokal kord parezi veya parelizi •Fonksiyonel Larengeal Patoloji –Hiperfonksiyon,Hipofonksiyon –Fonksiyonel afoni

3 Normal Larenks 34 yaşında bayan Sanatçı: Klasik müzik

4 Anatomik Varyasyon •38 yaşında erkek •İşadamı •Normal ses •Kornikulat kartilajlarda İrregülasyon mevcut •Ya ses kısıklığı ile gelseydi?

5 Prenodül •29 yaşında bayan •Şarkıcı •son 24 saat ?

6 Nodül •18 yaşında bayan •Şarkıcı •Vibratuar kaynak sadece nodüller.

7 Anjiomatöz Polip •60 yaşında erkek •Politikacı •Polipler erkekler de daha sık •Anjiomatöz polipler sıklıkla tedaviye cevap vermez.

8 Jelatinöz Polip •22 yaşında bayan •Kongre ? •Senkronize vibrasyon yok

9 Fibröz Polip •33 yaşında bayan •şarkıcı

10 Laringosel •75 yaşında erkek •Etyoloji? •Özellikle unilateral laringosel:Karsinom

11 Laringosel

12 Subglottik Kist •76 yaşında bayan •Evhanımı •Anterior subglottisde kist •Sağ vokal kord:Reinke

13 Reinke Ödemi •58 yaşında bayan •Evhanımı •70 paket/yıl sigara •Lamina propria: Reinke boşluğu •Bayanlarda sık

14 Kronik Alerji •45 yaşında bayan •Sekreter •ariepiglottik fold hipertrofik •Hikaye ve endoskopi

15 Akut Alerji •29 yaşında erkek •Deniz ürünlerine alerji •Sol supraglottik bölgede diffuz ödem

16 Kontak Granülom •67 yaşında erkek •Sıklıkla ünilateral •Bu bölgede gelişen kontak ülser iyileşmelerinde ? •GER?

17 Entübasyon Granülomu •54 yaşında bayan •Evhanımı •Majör abdominal cerrahi sonrası 4 hafta entübasyon •Sağ vokal kord :majör •Sol vokal kord :minör •Sıklıkla bilateral gelişim •Spontan rezolüsyon

18 Teflon Granülom •56 yaşında bayan •unilateral vokal kord paralizisi •1 yıl takip sonrası teflon enjeksiyonu •12 yıl olmuş

19 Akut Larenjit •31 yaşında erkek •Şarkıcı •irregüler, ödemli vokal kord •Genelde akut larenjit ilk bulgu: Ödem

20 Kronik Larenjit •49 yaşında erkek •İşadamı •60 paket/yıl sigara •Kalınlaşmış, Kısmen adinamik, vasküler vokal kord

21 Reflü Larenjit •42 yaşında bayan •Terapist •“çilek kırmızısı” aritenoid •24 st çift prob pH monitörizasyon •Disfoni, sık boğaz temizleme, göğüste yanma

22 TBC Larenjit •63 yaşında hasta •Aşırı infeksiyöz •AIDS? •Primer nadir •Kanseri taklit edebilir.

23 Larengeal Hemoraji •50 yaş bayan •Şarkıcı •Sesini zorlama ve aspirin öyküsü var •Sık tekrar: anjiomatöz polip

24 Larengeal varis •44 yaş bayan •Şarkıcı •Bilateral geniş damarsal odaklar •Sol vokal kord kanama ve rezorbsiyon döneminde •Anjiomatöz polip?

25 Larengeal Travma •10 yaş erkek •Boyun bölgesine künt travma •Bilateral hematom mevcut •Larengeal asimetri? BT?

26 Larengeal Fraktür •30 yaş erkek •7 yıl önce boyuna künt travma •Sağ vokal kord daha kısa •Konservatif kalınmış

27 Larengeal Skar •14 yaş erkek •Doğum sonrası uzamış entübasyon (3 hafta) •Posterior web’e bağlı sınırlı havayolu •24 pH mon. belirgin reflü (Kofaktör?)

28 Larengeal Skar •61 yaşında bayan •Evhanımı •Ehlers-Danlos •İdyopatik özefagial striktür sebebi ile yapılan dilatasyon girişimi sonrası gelişen ant. web

29 Larengeal Stenoz •10 yaş bayan •5 yıl önce araç kazası •Uzamış entübasyon (YBÜ) •Glottik stenoz nedeni ile opere edilmiş •Kendi çabası ile konuşmayı öğrenmiş •Sol kornikulat kartilaj ve epiglot ile fonasyon yapıyor. •Yaş ilerledikçe?

30 Larengeal Stenoz •38 yaşında hasta •Epidermolizis distrofika bülloza •minör travma=skar oluşumu •Bazal membranda ayrılma •Ağız,larenks ve üriner sistem sık •geçirilmiş multipl cerrahi •Ant. web+subglottik stenoz

31 Larengeal Tümörler •23 yaşında bayan •Sekreter •2 defa geçirilmiş MLC •HPV tip 6,11,16,18 •%2 Larenks Ca

32 Larengeal Tümörler Larenks karsinomları

33 Larengeal Sinir Parezi veya Paralizi Tiroidektomi sonrası bilateral vokal kord paralizisi Akciğer Ca sebebi ile gelişen sağ vokal kord paralizisi

34 Fonksiyonel Larengeal Patoloji •10 yaşında bayan •Öğrenci •Hipofonksiyon sebebi ile posterior bölgede kapanma tam olmuyor •2-3 mm gap kalıyor •Konuşma terapisi sonrası şikayetler geçti •musküler gerilim de problem?

35 Fonksiyonel Larengeal Patoloji •40 yaşında bayan •Hiperfonksiyon: Vokal kordlarda çabuk ve sıkı kapanma mevcut •Anterior-posterior kompresyon •Medial-lateral kompresyon •Ant-post kompresyonda epiglot anterior kommisur kısmında hump oluşumu •Med-lat kompresyonda band vokallerin aşırı kapanması sonucu vokal kord aralığı daralıyor

36 Fonksiyonel Larengeal Patoloji •34 yaşında bayan •Şarkıcı •Hiperfonksiyon •Anterior-posterior kompresyon •Medial-lateral kompresyon

37 Fonksiyonel Larengeal Patoloji •88 yaş en bayan hasta •“Disfoni plika ventrikülaris” hiperfonksiyone larenksin en komplike halidir. •Bant vokaller tamama yakın kord vokalleri kapatırlar. •Kord vokal ve band vokale bağlı diplofoni •Bazen komplet vokal kapanma olur.

38 Fonksiyonel Larengeal Patoloji •41 yaş erkek •2 yıl önce petrokimya fab. patlama •Fonasyon sırasında posterior bölgede kapanma tam olmuyor. •Fonksiyonel afoni •Ancak hasta bu bölgeyi kapatabiliyor. •Psikiatrik yardım ?

39 Fonksiyonel Larengeal Patoloji •31 yaşında bayan hasta •birkaç ay önce duygusal travma sonrası ses kısıklığı başlamış •Fonsiyonel afoni •Konuşma terapisi ve psikiatrik destek ile hastada düzelme sağlanmış

40


"SES KISIKLIĞI ve DİSFONİ Dr.Engin ACIOĞLU. NEDEN? •Selim Lezyonlar: Prenodül,nodül,polip •Kistler ve Laringosel •Larengeal Ödem •Ülser ve Granülomlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları