Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir.

2 Bir yere fabrika kurarken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Bir devletin kalkınmasında ticaret yapılan denizlere yakın olması ve zengin madenlere sahip olmasının rolü nedir?

3 Sermaye İpek Yolu 2 Hammadde Enerji Kral Yolu 1 Kalifiyeli eleman Ulaşım ve Pazarlama Pazar denilince aklınıza neler geliyor? Ticarette pazara yakın olmak niçin önemlidir? Tarihteki önemli ticaret yolları hangileridir? Ticaret yollarına sahip olmak devletler için önemli bir gelir kaynağı olduğu için devletler arasına mücadeleye neden olmuştur Baharat Yolu 3

4 Geçmişte Kral Yolu’nda neler taşınmış olabilir
“Yol boyunca Kraliyet konutları ve çok güzel kervansaraylar vardır. İnsanların oturdukları yerlerden güvenlik içinde geçilir. Frigya sınırı içinde Kızılırmak Irmağından geçilir. Bu ırmağı geçebilmek için buraya hakim durumda olan sıradağları ve ırmağı göz altında bulunduran önemli bir kaleyi aşmak gerekir. Onları aştıktan sonra Kilikya (Adana civarı) sınırına kadar Kapadokya içinde 28 konak gidilir; sınırda iki sıradağ aşacak ve iki kalenin önünden geçeceksiniz. İçinde gemilerin yüzebildiği bir ırmak olan Fırat’ı geçeceksiniz. Bu bölgede gemilerin yüzebildiği dört ırmak daha vardır.Kral Yolu’nun başlangıcı olan Sardes ile bitiş noktası olan Susa arasındaki konakların sayısı yüz on birdir.Bu yolda tastamam 90 günde aşılır... Geçmişte Kral Yolu’nda neler taşınmış olabilir Günümüzde Kral Yolu devam etseydi neler taşınırdı? Lidya ekonomisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kral Yolu hangi ülkelerden geçiyor? Kral Yolu nerede başlayıp nerede bitiyor?

5 Ben Marco Polo’yum. Babam ve amcamla Asya seyahatine çıktım
Ben Marco Polo’yum. Babam ve amcamla Asya seyahatine çıktım. Bu seyahatimizde İpek Yolu üzerinden de gittik ve doğuda gördüğümüz zenginlikleri Avrupa’ya ben tanıttım

6 Hunlar ile Çinliler İpek yolu için savaşlar yapmıştır
Tebriz’de yerliler ticaret ve el sanatları ile uğraşırlar. Dokudukları ipekli kumaşlar yüksek fiyata alıcı bulur. Hindistan, Bağdat, Musul ve Avrupa’nın çeşitli yörelerinden gelen tüccarlar mal satmak amacıyla buraya uğrarlar. Burada değerli taşlar, inciler de vardır Kaşgar halkı, ticaret ve el sanatları ile uğraşır. Pamuklu kumaşlar dokurlar, keten ve kenevir yetiştirirler. Bu ilin tüccarları bütün dünyayı gezerler Bağdat görkemli bir kenttir. Bu kentin içinden geçen büyük ırmaktan,tüccarlar, mallarını Hint denizine taşımak için yararlanırlar. Bağdat’ta altın sırmayla işlenmiş ipekliler, üzerinde hayvan motifleri bulunan kadife kumaşlar dokunur.Hindistan’dan geçip Avrupa’ya giden incilerin çoğu burada el değiştirir ve delinir Kansu’da misk veren hayvanlardan çok sayıda avlanır. Kuru karanfil, zencefil ve tarçın bol bol yetiştirilir. Ayrıca Avrupa’nın hiç görmediği koku ve baharatlar vardır Hunlar ile Çinliler İpek yolu için savaşlar yapmıştır sebepleri neler olabilir? Bağdat’ın görkemli bir şehir olmasında İpek Yolu’nun etkisi nedir? Marco Polo’nun anlattığı şehirlerin benzer ve faklı yönleri nelerdir? İpek Yolu’nun dünya tarihindeki yeri ve önemi nedir?

7 Tarihte, Orta Asya’da Çin ve Hindistan’daki bu baharatların Avrupa’ya götürüldüğü güzergaha da Baharat Yolu adı verilmiştir Zencefil, tarçın, nane, kekik, defne, karanfil, karabiber, sumak gibi maddelere Baharat denilmektedir.

8 Akdeniz’den İtalya aracılığı ile Avrupa’ya dağıtımını sağlayanlarda Venedikli tüccarlardır
Baharat Avrupa’da zenginliğin bir göstergesiydi. Sadece soylular kullanırdı gram Zencefil’in değeri bir koyuna eşitti. Londra Limanındaki görevliler, baharat çalmadıklarını göstermek için ceplerini boşaltmak zorundaydı. Avrupa’da taze et çok kullanıldığı için ve etin saklanması için baharata ihtiyaç duyulmaktaydı. Avrupa’da yetişmeyen baharatlar dıştan getirilirdi Çin ve Hindistan’dan çıkan kervan ve gemiler.İran Irak Basra Körfezi ve Kızıldeniz’de Osmanlı topraklarından geçerdi Baharat ve İpeğin çeşitli el değiştirmesi ile Avrupa’ya ulaşması fiyatını nasıl etkiler? Avrupa’ya baharat hangi amaçlarla taşınmak istenmiştir? Bu kadar bir uzun yoldan getirildiğine göre baharatların fiyatları sizce nasıldır? Avrupalılar İpek ve Baharata direk ulaşabilmek için ne yapmıştır? 15. Yüzyılda baharat yolunun hangi ülkelerden geçebileceğini haritadan bakarak söyleyiniz Sadece yiyeceklerde değil aynı zamanda dinsel ayinlerde, büyücülükte ve sağlık için de kullanılırdı

9 Ticaret yollarının hangi öneminden bahsedilmiştir?
Bering boğazı Cebeli Tarık Boğazı Süveyş Kanalı Panama Kanalı Akdeniz’den Kızıldeniz’e geçiş için yapılan yapay geçiş bölümüdür. Osmanlı devleti 1869’da Suveyş Kanalını açarak Akdeniz ticaretini tekrar canlandırmıştır Ticaret yollarının hangi öneminden bahsedilmiştir?

10 PANAMA KANALI

11 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Ticaret yolları üzerinde olan ülkeler ekonomik olarak güçlenmişlerdir Ticaret yolları ile sadece çeşitli ticari eşyalar diğer ülkelere götürülmüştür Üretim yerinin Pazar yerine yakın olması ticareti olumsuz etkiler Haçlı seferleri ile Akdeniz limanları, Coğrafi Keşiflerle Atlas Okyanusu limanları önem kazandı Osmanlı Devletinin, Süveyş Kanalını açması Akdeniz ticaretinin canlanmasını sağlamıştır

12 A) Ekonomide parayı kullanmaları B) Ticaret yolu üzerinde bulunmaları
SBS 2008 “Kral Yolu üzerinde kurulmuş olan Lidya uygarlığı, ekonomik faaliyetlerin kendilerine kazandırdığı büyük servetle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknikte üstün bir uygarlık seviyesine çıkmıştır.” Verilen bilgide, Lidya uygarlığının gelişmesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi vurgulanmıştır? A) Ekonomide parayı kullanmaları B) Ticaret yolu üzerinde bulunmaları C) Madencilik sanatında ileri oldukları D) Devlet yönetiminde tüccarların da etkili olmaları

13 A) Avrupa ile Hindistan arasındaki yolun kısalması
SBS 2010 Haritada Avrupa ile Hindistan-Çin arasındaki deniz ticaretinde kullanılan iki yol verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 2 nolu deniz yolunun faaliyete geçmesinin sonuçlarından biri olamaz? A) Avrupa ile Hindistan arasındaki yolun kısalması B) Ümit Burnu’nun ekonomik öneminin artması C) Akdeniz’in ticari öneminin artması D) Zamandan tasarruf sağlanması

14 Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethinden 15
Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethinden 15.yy sonlarına kadar ticaret gelirlerinde büyük bir artış söz konusuyken, 15.yy.ın sonları,16.yy.ın başlarından itibaren özellikle dış ticaret gelirlerinde önemli ölçüde düşüş söz konusu olmuştur. Osmanlı Devleti’nin ticaret gelirlerindeki bu azalma aşağıdakilerden öncelikle hangisiyle açıklanabilir? Osmanlı Devletinin tarım üretimine daha fazla önem vermesiyle Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önem kazanması Osmanlı Devletinin askeri üstünlüğünü yitirmesiyle Avrupa bilimsel gelişmelerin takip edilememesiyle

15 Çin’den başlayan İpek Yolu ve Hindistan’dan başlayan Baharat Yolu Osmanlı Yükselme Dönemi’nde Türkler tarafından ele geçirilmesi üzerine Avrupalılar, Çin ve Hindistan’a ulaşabilecekleri yeni yollar bulmak amacıyla Coğrafi Keşifleri başlatıp, Atlas Okyanusu’nu kullanarak Afrika’yı dolaşmış ve Hint Okyanusu’na ulaşmayı başarmışlarıdır. Böylece Akdeniz limanları ile İpek ve Baharat yolları önemini yitirmiştir. Parçada verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi Avrupalıları rahatsız etmiştir. Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler gerilemiştir Yeni ticaret yollarının bulunması Akdeniz ticaretinin aksamasına neden olmuştur Coğrafi keşiflerin temelinde ekonomik nedenler vardır

16 İpek, baharat mücevher ve değerli kumaşların ticaretinin yapıldığı yollar uzun yıllar Osmanlı Devletinin egemenliğinde kalmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir? Devletin ekonomik yönden güçlenmesine Ürün fiyatlarının pahalılaşmasına. Osmanlı devletinin siyasi açısından zayıflamasına. Osmanlı Devletinde halkın üretim faaliyetlerini bırakmasına


"KAZANIMLAR 2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları