Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLGİLER Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’da yaşamaları aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır? A) Anadolu’ya yönelik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLGİLER Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’da yaşamaları aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır? A) Anadolu’ya yönelik."— Sunum transkripti:

1

2 SOSYAL BİLGİLER

3 Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’da yaşamaları aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır? A) Anadolu’ya yönelik Moğol tehlikesinin önlenmesine B) Türk-İslam kültürünün Anadolu’ya yerleşmesine D) Medreselerin önem kazanmasına C) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına

4 A) B) D) C)

5 Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalardan biri değildir? A) Esnaflar arasındaki mesleki dayanışmanın artırılması B) Devlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirilmesi D) Tarımsal üretimde devamlı bir verimlilik sağlanması C) Taşrada devlet otoritesinin ve güvenliğin sağlanması

6 Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethiyle Osmanlı Devleti’nin ekonomik kazanç elde ettiğinin göstergesi olamaz? I- Önemli ticaret yollarının İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmesi II- Bizans’ın Karadeniz ticaret yolundan vergi alması III- İstanbul’daki Hristiyan bilim adamlarının İtalya’ya göç etmesi A) Yalnız I B) Yalnız III D) II - III C) I - II

7 Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Batı’dan borç para alabilmek B) Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek C) Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek

8 Bu konuşma ile kendini tanıtan Osmanlı askeri, Aşağıdakilerden hangisidir? A) Akıncı B) Yeniçeri D) Tımarlı sipahi C) Levent

9 Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilalı sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımından etkilenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeniliklere kapalı olması B) Ekonomisinin zayıf olması D) Çok uluslu bir yapıya sahip olması C) Yöneticilerinin yetersiz olması

10 Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden bazıları şunlardır: I- Avusturya - Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi II- Devletler arasındaki silahlanma yarışı III- Sanayileşen ülkelerin ham madde ve pazar rekabeti Bunlardan hangileri, Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında ekonomik nedenlerin etkili olduğunu gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I - II - III C) I - II

11 Tabloda bazı nüfus sayımı yıllarına göre kır- kent nüfus oranları verilmiştir. Buna göre, kentsel nüfus oranı, ilk kez hangi sayım yılında kırsal nüfusu geçmiştir? A) 1927 B) 1970 D) 2000 C) 1985

12 Yandaki diyaloga göre, hangi öğrencinin ailesi doğal afetten dolayı Ankara’ya göç etmiştir? A) Gökhan B) Nazlı D) Sibel C) Ercan

13 D) Zamandan tasarruf sağlanması Yandaki haritada Avrupa ile Hindistan-Çin arasındaki deniz ticaretinde kullanılan iki yol verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 2 nolu deniz yolunun faaliyete geçmesinin sonuçlarından biri olamaz? A) Avrupa ile Hindistan arasındaki yolun kısalması B) Ümit Burnu’nun ekonomik öneminin artması C) Akdeniz’in ticari öneminin artması

14 Buna göre, Nurgül’ün mesleğini seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir? A) İlgi alanlarına B) Mesleğin kazancına D) Ailesinin beklentilerine C) Mesleğin iş imkânlarına

15 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü, korumasına aldığı çocukların kendilerini ev ortamında hissetmelerini sağlamak amacıyla “çocuk evi” projesini uygulamaya başlamıştır. En çok 6-8 çocuğun barınacağı evin düzeni, çocukların dersleri ve ihtiyaçları bakım anneleri ile öğretmenler tarafından karşılanmaktadır. Bu uygulama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin öncelikle hangi niteliğe sahip olduğunun bir göstergesidir? A) Laik devlet B) Hukuk devleti D) Demokratik devlet C) Sosyal devlet

16 Yanda bazı muhabirlerin verdiği haberler yer almaktadır. Hangi muhabirin verdiği haberde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği söylenebilir? A) Muhabir 1 B) Muhabir 2 D) Muhabir 4 C) Muhabir 3

17 Dünyadaki birçok tarihi mekânların ve eserlerin koruma altına alınması, aşağıda verilen sorumluluklardan öncelikle hangisinin yerine getirildiğinin göstergesidir? A) Dünya barışının sağlanması B) Toplumsal dayanışmanın artırılması D) Kültürel varlıkların korunması C) Doğal kaynakların korunması

18 Yandaki tabloda 15 ve 19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelere ait olay ve sonuçları eşleştirilerek verilmiştir. Verilen eşleştirme tablosunda (?) ile belirtilen yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Milliyetçilik hareketlerinin başlaması B) İşçi sınıfının ortaya çıkması D) Kol gücünün yerini makine gücünün alması C) Gözlem ve deneye dayalı bilginin önem kazanması

19 Aşağıdakilerden hangisi günümüzde toprağın korunduğu ve verimli kullanıldığına bir örnektir? A) Trakya’da sanayi tesislerinin tahıl alanlarına yayılması B) Konya’da erozyona açık alanların ağaçlandırılması D) Güneydoğu’da tarım alanlarının baraj suları altında kalması C) Güney kıyılarımızdaki narenciye bahçelerine turistik tesislerin kurulması

20 İklim değişikliğinin önlenmesine karşı duyarlı olan bir bireyin, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? A) Ağaç dikmesi B) Su kaynaklarını verimli kullanması D) Fazla yakıt tüketen motorlu araçları tercih etmesi C) Geri dönüşümü olan ürünleri kullanması


"SOSYAL BİLGİLER Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’da yaşamaları aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır? A) Anadolu’ya yönelik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları