Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLGİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLGİLER."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL BİLGİLER

2 Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’da yaşamaları aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır? A) Anadolu’ya yönelik Moğol tehlikesinin önlenmesine B) Türk-İslam kültürünün Anadolu’ya yerleşmesine C) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına D) Medreselerin önem kazanmasına

3 A) B) C) D)

4 Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Esnaflar arasındaki mesleki dayanışmanın artırılması B) Devlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirilmesi C) Taşrada devlet otoritesinin ve güvenliğin sağlanması D) Tarımsal üretimde devamlı bir verimlilik sağlanması

5 II- Bizans’ın Karadeniz ticaret yolundan vergi alması
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethiyle Osmanlı Devleti’nin ekonomik kazanç elde ettiğinin göstergesi olamaz? I- Önemli ticaret yollarının İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmesi II- Bizans’ın Karadeniz ticaret yolundan vergi alması III- İstanbul’daki Hristiyan bilim adamlarının İtalya’ya göç etmesi A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - II D) II - III

6 Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve
Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Batı’dan borç para alabilmek B) Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak C) Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek

7 Bu konuşma ile kendini tanıtan Osmanlı askeri, Aşağıdakilerden
hangisidir? A) Akıncı B) Yeniçeri C) Levent D) Tımarlı sipahi

8 Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilalı sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımından etkilenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeniliklere kapalı olması B) Ekonomisinin zayıf olması C) Yöneticilerinin yetersiz olması D) Çok uluslu bir yapıya sahip olması

9 Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden bazıları şunlardır:
I- Avusturya - Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi II- Devletler arasındaki silahlanma yarışı III- Sanayileşen ülkelerin ham madde ve pazar rekabeti Bunlardan hangileri, Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında ekonomik nedenlerin etkili olduğunu gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - II D) I - II - III

10 Tabloda bazı nüfus sayımı yıllarına göre kır-kent nüfus oranları verilmiştir.
Buna göre, kentsel nüfus oranı, ilk kez hangi sayım yılında kırsal nüfusu geçmiştir? A) 1927 B) 1970 C) 1985 D) 2000

11 Yandaki diyaloga göre, hangi öğrencinin ailesi doğal afetten dolayı Ankara’ya göç etmiştir?
A) Gökhan B) Nazlı C) Ercan D) Sibel

12 Yandaki haritada Avrupa ile Hindistan-Çin arasındaki deniz ticaretinde kullanılan iki yol verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 2 nolu deniz yolunun faaliyete geçmesinin sonuçlarından biri olamaz? A) Avrupa ile Hindistan arasındaki yolun kısalması B) Ümit Burnu’nun ekonomik öneminin artması C) Akdeniz’in ticari öneminin artması D) Zamandan tasarruf sağlanması

13 Buna göre, Nurgül’ün mesleğini seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir?
A) İlgi alanlarına B) Mesleğin kazancına C) Mesleğin iş imkânlarına D) Ailesinin beklentilerine

14 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü, korumasına aldığı çocukların kendilerini ev ortamında hissetmelerini sağlamak amacıyla “çocuk evi” projesini uygulamaya başlamıştır. En çok 6-8 çocuğun barınacağı evin düzeni, çocukların dersleri ve ihtiyaçları bakım anneleri ile öğretmenler tarafından karşılanmaktadır. Bu uygulama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin öncelikle hangi niteliğe sahip olduğunun bir göstergesidir? A) Laik devlet B) Hukuk devleti C) Sosyal devlet D) Demokratik devlet

15 Yanda bazı muhabirlerin verdiği haberler yer almaktadır.
Hangi muhabirin verdiği haberde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği söylenebilir? A) Muhabir 1 B) Muhabir 2 C) Muhabir 3 D) Muhabir 4

16 Dünyadaki birçok tarihi mekânların ve eserlerin koruma altına alınması, aşağıda verilen sorumluluklardan öncelikle hangisinin yerine getirildiğinin göstergesidir? A) Dünya barışının sağlanması B) Toplumsal dayanışmanın artırılması C) Doğal kaynakların korunması D) Kültürel varlıkların korunması

17 Yandaki tabloda 15 ve 19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelere ait olay ve sonuçları eşleştirilerek verilmiştir. Verilen eşleştirme tablosunda (?) ile belirtilen yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Milliyetçilik hareketlerinin başlaması B) İşçi sınıfının ortaya çıkması C) Gözlem ve deneye dayalı bilginin önem kazanması D) Kol gücünün yerini makine gücünün alması

18 Aşağıdakilerden hangisi günümüzde toprağın korunduğu ve verimli kullanıldığına bir örnektir?
A) Trakya’da sanayi tesislerinin tahıl alanlarına yayılması B) Konya’da erozyona açık alanların ağaçlandırılması C) Güney kıyılarımızdaki narenciye bahçelerine turistik tesislerin kurulması D) Güneydoğu’da tarım alanlarının baraj suları altında kalması

19 İklim değişikliğinin önlenmesine karşı duyarlı olan bir bireyin, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? A) Ağaç dikmesi B) Su kaynaklarını verimli kullanması C) Geri dönüşümü olan ürünleri kullanması D) Fazla yakıt tüketen motorlu araçları tercih etmesi


"SOSYAL BİLGİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları