Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURİZMİN GELİŞMESİNE ETKİ EDEN UNSURLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURİZMİN GELİŞMESİNE ETKİ EDEN UNSURLAR"— Sunum transkripti:

1 TURİZMİN GELİŞMESİNE ETKİ EDEN UNSURLAR

2 ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİ TURİZM
Sümerlerin ticareti ilk başlatanlar, Fenikelilerin de bugünkü anlamda ilk gezginler olduğu söylenmektedir. Eski Mısır gezginlerin en fazla ziyaret ettikleri yerdi. Modern anlamda turizm olayı Eski Yunan da yoğun olarak görülmüştür

3 ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİ TURİZM
İlk çağda meraktan dolayı seyahat eden ilk kişiler Heredot ve Paunaias’tır Turizmin ön koşollarından olan ilk düzenli yolları ve ulaştırma araçlarını Romalılar kullanmıştır Ortaçağ’ın bilinen en ünlü gezgini Marco Polo’dur. Ortaçağ’da turizme yönlendiren en önemli unsur Din dir. Rönesans'la birlikte kültür ve sanat yoğunluklu geziler daha çok İtalya’ya yönelmiştir.

4 ENDÜSTRİ DEVRİMİ ÖNCESİ TURİZM
Anadolu Selçuklu Devleti Kervansaraylar inşaa ettirmiştir. Osmanlılar birçok yol ve köprü yaparak turizmin gelişmesine katkı yaptı. Evliya Çelebi en önemli gezginidir ve Seyahatname’sinde önemli bilgiler verir. Anadolu Selçuklu ve Osmanlıların Türklerin hac görevlerini yerine getirmeleri için bir takım düzenlemeler yapmışlardır.

5 ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASINDA TURİZM
Turizm günümüzdeki çağdaş durumuna Endüstri devrimi ile ulaşmıştır. Kırsal kesimden kente göçler başlamış ve toplum yapısı değişmiştir Matbaanın yeni teknolojiye kavuşması basılı eserleri çoğaltmıştır. Sömürge ve kolonilerden Avrupa'ya zenginlik akmıştır. Sosyal sınıflar ortaya çıkmıştır

6 ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASINDA TURİZM
Eğitim soyluların tekelinden kurtulup yaygınlaşmıştır Kentler büyük şehirlere-metropollere dönüşmüştür Bu büyük şehirler de kaynaklarını kullanarak kültür ve sanat kentleri olmuştur Üretim, nakliye Pazar ilişkisi ulaşım sistemini güçlendirmiştir Sosyal adalet ve refah artmıştır.

7 ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASINDA TURİZM
İnsanların gelirleri ve alım gücü artmıştır Çalışma süresi azalmıştır Tüketim alışkanlıkları değişmiştir

8 ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASINDA TURİZM
Tarihte bilinen ilk paket tur 1841’de Thomas Cook tarafından gerçekleştirilmiştir ve modern turizm ve seyahat acentacılığının temeli atılmıştır. American Express Company ve Wagons-Lift isimli firmalar turistik amaçlı turlar düzenlemişlerdir.

9 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Boş Zamanın Artması saatten ---) 8 saate - Esnek Çalışma saatleri - Emeklilik sürelerinin artışı

10 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Ücretli Tatil Hakkı - Çalışanlara yönelik sağlanan hakların sonucu olarak ücretli tatil hakkı verilmiştir - İncentive (teşvik-ödül) turizmin yaygınlaşması

11 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Teknolojik Gelişmeler - Ulaştırma sektöründeki gelişmeler (hız, konfor, ucuzluk, toplu taşıma) - Kitle iletişim Araçları ve İnternet (Bilgi alma, Reklam, E-Ticaret, Uzaktan Rezervasyon imkanları)

12 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Gelir Düzeyinin Artması - Gelirlerdeki artış turizmin halk kitlesine yayılmasını sağlamıştır. - Turist gönderen ülkelere bakıldığında gelir ve turizm ilişkisi görülebilir. Avrupa Birliği Ülkeleri, ABD, Çin ve Japonya

13 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Kentleşme ve Nüfus Artışı - Hava ve Gürültü Kirliliği - Köyden kente göç - çevre kirliliği

14 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
İnsan Ömrünün Uzaması - Emeklilik yıllarının ve boş zamanın uzamasına katkı sağlamış - Üçüncü yaş turizmi gelişmiştir

15 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Sosyal Güvenlik - Sosyal güvenliği olmadan insanların turizm hareketlerine katılamaması

16 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Seyahat Özgürlüğü - Siyasi iktidarın yasakları - vize uygulaması vb

17 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Turizm Bilincinin Oluşması - Yenilik isteği ve merak, dinlenme ve eğlenme - Turizmin olumlu etkileri

18 Turizmin Gelişmesine Etki Eden Etmenler
Kültür ve Eğitim Düzeyinin Artması - Kültürel değerleri görmek - Eğitim amacıyla yapılan seyahatler - Eğitimli insanların turizm eğilimi


"TURİZMİN GELİŞMESİNE ETKİ EDEN UNSURLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları