Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Comenius Okul Ortaklıkları Eğitimde kaliteyi arttırmak ve Avrupa boyutunu geliştirmek amacıyla, Avrupa’nın farklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Comenius Okul Ortaklıkları Eğitimde kaliteyi arttırmak ve Avrupa boyutunu geliştirmek amacıyla, Avrupa’nın farklı."— Sunum transkripti:

1 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Comenius Okul Ortaklıkları Eğitimde kaliteyi arttırmak ve Avrupa boyutunu geliştirmek amacıyla, Avrupa’nın farklı ülkelerindeki öğrenci ve öğretmenlere ortak ilgi alanlarındaki bir konuda birlikte çalışma fırsatı sağlamayı amaçlar.

2 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Proje konuları Proje konuları, tüm ortak okulların müfredatları ile ilişkilendirilebilen ve ortak ilgi alanlarına giren hemen her konu olabilir. Seçilen konuların genel olarak şu özellikleri taşıması tavsiye edilir:  Farklı ülkelerden gelen ortak okulların taleplerine de hitap edebilmeli,  Tüm ortak okulların ders müfredatları ile ilişkilendirilebilmeli,  Çok sık tekrarlanan, basmakalıp konular yerine özgün nitelik taşıyan konular tercih edilmeli.

3 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Çok Taraflı Okul Ortaklıkları

4 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri “Öğrenci Odaklı Okul Ortaklıkları”  Ancak, bazı ortaklıkların faaliyetleri öğrencilerin aktif katılımına daha uygundur. Bunlar “Öğrenci Odaklı Okul Ortaklıkları” olarak anılır.  Öğrencilerin aktif katılımına odaklı Ortaklıklar, sanat, bilim, dil, çevre bilgisi, kültür mirası, Avrupa vatandaşlığı, BIT'lerin kullanımı veya ırkçılıkla mücadele gibi konularla ilgili olabilir.

5 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri “Okul odaklı okul ortaklıklar”  Bazı ortaklıklar ise pedagojik veya okul ve eğitim konularına yoğunlaşabilir. Bu ortaklıklar da “Okul odaklı okul ortaklıkları” olarak anılır.  Okul odaklı okul ortaklıkları öğretmenlere ve okul idarecilerine ihtiyaçları doğrultusunda yeni yöntemler ve yaklaşımlar geliştirmek amacıyla diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunma imkanı sağlamaktadır.  Bu ortaklıklarda okulun çevresindeki yerel otoriteler, sosyal hizmet kuruluşları, dernekler, üniversiteler ve ticari kurumlar gibi toplumdaki diğer kuruluşların da işbirliğini gerektirir.

6 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri “İki Taraflı Okul Ortaklıkları”

7 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri “Dil odaklı okul ortaklıkları”  Bunların yanısıra, bazı ortaklık projeleri ise dil odaklı olup öğrencilerin ortak ülkenin dilini tanıma fırsatı bulmasını amaçlar.  Dil odaklı projeler ise İki Taraflı Ortaklıklar olup en az biri Avrupa Birliği üyesi olmak üzere iki ülkenin ortaklığıyla gerçekleştirilir ve en az 10 günlük bir sınıf değişimini içerir.

8 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Ortaklık Yapısı Ortaklık Projeleri koordinatör ve ortaklardan oluşur:  Koordinatör (Coordinator): Projenin hazırlık aşamasından başlayarak tamamlanmasına kadar geçen süreçte projenin ana fikrinin oluşturulması, ortakların bulunması, görev ve sorumlulukların dağıtılması ve projenin yönetilmesinden sorumlu olan proje ortağıdır.  Ortak (Partner): Projeyi kendi ülkesinde yürütmekten koordinatöre ve kendi ulusal ajansına karşı sorumlu olan proje ortağıdır. Hibe alabilmek için hem koordinatörün hem de her ortağın ayrı ayrı kendi ulusal ajanslarına başvuru yapmaları zorunludur.

9 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Ortak Sayısı  Ortaklık projelerinde en az üç farklı katılımcı ülkeden (okulunuzla birlikte) en az 3 okul ortak olmalıdır. Bu ortaklardan en az biri AB üyesi bir ülkeden olmalıdır.  Ortaklık projelerinde en ideal ortak sayısı 5 ila 8 arasıdır. Ortaklar arttıkça projenin yönetimi ve takibi ile ortaklararası iletişim güçleşmektedir. Daha az ortaklı projelerde ise üç ortaklı yapının oluşmama riski artmakta veya kabul edilen projelerin uygulanması esnasında çeşitli nedenlerle bazı ortakların projeden çekilmesi durumunda ortak sayısının üçün altına düşmesi nedeniyle projenin tamamının iptal edilme riski olabilmektedir.

10 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Projenin konusu ve ana hatları  Okulun ihtiyaçları, öncelikleri ve kapasitesi doğrultusunda bir proje konusu seçilir. Proje konusu, Öğrenci Odaklı, Okul Odaklı ya da Dil Odaklı ortaklık alanlarından birine uygun olmalıdır.  Projenin amaçları, hedef kitlesi ve planlanan faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili ortaklardan beklenen roller ortaya konmalıdır. Böylece projenin ana hatları ortaya konmuş olur.

11 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Ortak Bulma: Ortak arama veritabanları  Global Gateway ve eTwinning siteleri ortak veri tabanı olarak en yaygın olarak kullanılan sitelerdir.  Bu sitelere, okulumuzun profili ve proje fikrimizin ana hatlarını anlatan kayıtlar bırakılır.  Ancak, proje başvuru süresinin sonuna yakın zamanlarda, bu sitelerde verimli olmamaktadır.

12 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Ortaklardan geri dönütler alınması  Ortak olmayı talep eden okullar arasından uygun görülen ortaklara, projenin kapsamı ve planlanan aktivitelerle ilgili biraz daha detaylı bilgi verilir. Bu taslak başvuru da olabilir.  Ortak adaylarının bu bilgilere geri dönüt vermesi ve katkıda bulunması beklenir. Somut ve tutarlı geri dönütler ortağın ne derece uygun seçildiğinin de bir göstergesi olacaktır.

13 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Başvurunun yapılması  Tamamlanan başvuru formu koordinatör tarafından online olarak gönderilir.  Daha sonra koordinatör online gönderdiği formu elektronik ortamda ortaklarla paylaşır.  Koordinatör ve ortaklar bu formun çıktısını alarak kendi ulusal ajanslarına gönderirler.  Ancak, bu genel açıklamanın yanında ulusal ajansın yıldan yıla farklılıklar gösterebilen başvuru talimatlarını çok dikkatli bir şekilde takip etmek gerekir.  Ulusal ajans bu başvuru yılına ait açıklamayı önümüzdeki günlerde web sitesinden yapacaktır.

14 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Mevcut bir projeye ortak olunacaksa;  Daha önce sözü edilen ortak arama sitelerindeki kayıtlar taranır. Proje kapsamı ve içeriği, okulun yapısına ve önceliklerine uygun olan proje kayıtları belirlenerek, bu kayıtlarda belirtilen kontak kişilerle e-posta ya da benzeri. yollarla temas kurulur.  Bu yazışmalar sırasında okulun ortaklığının proje faaliyetlerine nasıl bir katma değer sağlayacağı ve ülkemizdeki kültürel ve tarihi zenginliğin projeye renk katacağı iyi anlatılmalıdır.

15 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Başvuru formunu Ulusal Ajansa Gönderme  Başvuru formu koordinatör tarafından doldurulup, on-line olarak gönderildikten sonra, her ortak başvuru formunun çıktısını kendi ulusal ajansına iletmekle yükümlüdür.

16 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Hibe Mikarı  Comenius Okul Ortaklığı projelerinde verilecek hibe götürü usülde düzenlenir ve hareketlilik sayısına bağlıdır. Yapılması Gerekli Asgari Hareketlilik Sayısı Götürü Hibe Miktarı (€) Çok taraflı ortaklıklar 46000 89500 1213000 2423000 İki taraflı ortaklıklar 1213000 2423000

17 Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Dikkat !  Her okul bir tek Comenius Okul Ortaklığı başvurusu yapabilir.  Bir projede ülkemizden yanlızca bir okul olmalıdır.  Başvuru formu doldurulmadan önce 2011 Ulusal Teklif Çağrısı mutlaka okunmalıdır.


"Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri Comenius Okul Ortaklıkları Eğitimde kaliteyi arttırmak ve Avrupa boyutunu geliştirmek amacıyla, Avrupa’nın farklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları