Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) PROGRAM HAKKINDA GENEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) PROGRAM HAKKINDA GENEL."— Sunum transkripti:

1 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ DPT Bilgi Toplumu Dairesi

2 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek

3 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek

4 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı İş programının yaklaşımı Bilgi ve iletişim teknolojilerinin potansiyelinden daha fazla faydalanmak Birlikte çalışabilirliği ve Avrupa çapında uygulanabilirliği sağlamak Deneyimleri paylaşmak Yeni politika girişimlerini desteklemek Temel sosyal sorunlara çözüm geliştirmek Sağlık, yaşlanma, çevre, enerji, hareketlilik, güvenlik vb.

5 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek

6 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı İş programının yapısı Temalar Amaçlar Destekleme Araçları Pilot A Pilot B Tematik Ağlar En İyi Uygulama Ağları

7 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek

8 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Destek Enstrümanları

9 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Destek Enstrümanları

10 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı A Tipi Pilot Projeler - Yaygın, açık ve birlikte işler çözümler - İş Programındaki her bir hedef için bir proje önerisi kabulü

11 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı A Tipi Pilot Projeler -Minimum 6 ülke -36 ay  12 ay çalışan - Maliyetlerin %50’sine kadar AB katkısı (Pilot başına 5-10M€)

12 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı B Tipi Pilot Projeler - Yenilikçi bir BİT çözümünün ilk uygulaması - Değer zinciri birlikteliği - Yenilikçiliği özendirmek - Birkaç projenin desteklenmesi

13 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı B Tipi Pilot Projeler - Minimum 4 farklı ülkeden 4 katılımcı - Oluşturulan konsorsiyumun hizmet değer zincirini tamamlaması - 24 - 36 ay  en az 6 ay çalışan - Maliyetlerin %50’sine kadar AB katkısı (Pilot başına 2-4 M€)

14 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tematik Ağlar - Bilgi Toplumu politikalarının desteklenmesi amacıyla paydaşların, uzmanlıkların bir araya getirilmesi - Yeni politika yürütme şemaları tasarlamak - Açıkça tanımlanmış ve ölçülebilir sonuçlar

15 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tematik Ağlar - Minimum 7 farklı ülkeden 7 paydaş - Açık ağ - 18 - 36 ay - Her bir ağ için 300 – 500 bin € Komisyon yardımı (%100 destek)

16 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı En İyi Uygulama Ağları - Sayısal Kütüphaneler teması kapsamında en iyi uygulamaları paylaşmak - Bu alanda standartların ve spesifikasyonların yaygınlaşmasını sağlamak - Sayısal kütüphanelerin erişilebilirliğini artırmak

17 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı En İyi Uygulama Ağları - Minimum 7 farklı ülkeden 7 paydaş - Her bir proje için 3 – 5 milyon € Komisyon yardımı (doğrudan giderlerin %80’i)

18 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek

19 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Teklifte Bulunma www.ec.europa.eu/ict_psp –ICT PSP İş Programı –Başvuru sahipleri için kılavuzlar –Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) –Taslak Hibe Anlaşması Dokümanı –EPSS Kılavuzu

29 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Teklifte Bulunma Elektronik Proje Teklif Sistemi (EPSS) –Bölüm A (online) İdari formlar Özet Konsorsiyum tanımları Bütçe –Bölüm B (pdf) Proje Teklifi (hedefler, etki analizi, uygulama etc.)

30 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Teklifte Bulunma Elektronik Proje Teklif Sistemi (EPSS) –Sisteme proje teklifinin değişik versiyonları yüklenebilmektedir. –Son dakikaya kadar beklemeden, dokümanların versiyonları üzerinden çalışılmalıdır. –Proje teklifinin sisteme kaydedilmesinden sonraki 10 gün içinde “Alındı” bilgisi gönderilecektir.

31 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tekliflerin Değerlendirilmesi Bağımsız değerlendirme uzmanları Çalışma Programı hedeflerine uyum Değerlendirme kriterleri –Uygunluk (Eligibility) –Ödüllendirme (Award) –Seçim (Selection)

32 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tekliflerin Değerlendirilmesi Uygunluk (Eligibility) –Başvuru zamanının uygunluğu –Teklifin eksiksiz sunulması –İş Programındaki konsorsiyum kurallarına uyum Bu kriterleri sağlamada başarısız olan projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

33 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tekliflerin Değerlendirilmesi Ödüllendirme (Award) –İlgililik –Etki –Uygulama Herhangi bir alt kriterden en az eşik değeri kadar puan alamayan projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

34 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tekliflerin Değerlendirilmesi Seçim (Selection) –Finansal yetkinlik Düzenli ve yeterli kaynak –Operasyonel yetkinlik Profesyonel yetkinlik ve vasıflar Yeterli insan kaynağı

35 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tekliflerin Değerlendirilmesi Değerlendirme sonucunda her bir projenin aldığı puan finansman için öncelik sırasını belirleyecektir.

36 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Öneriler Değerlendirme kriterleri İş programındaki öncelikler Rehberdeki “öneri öncesi kontrol hizmeti” ICT PSP Yardım Masası infso-ict-psp@ec.europa.eu EPSS Yardım Masası support@epss-fp7.org +32 2 233 3760 Çabanın kriterlere düzgün dağıtılması Açık ve net öneri Proje Yönetimi

37 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı İletişim Kanalları Ulusal irtibat noktaları (NCP) Internet sayfası –Ön bilgi: www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspxwww.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx –Detaylı bilgi: ec.europa.eu/ict_pspec.europa.eu/ict_psp Ideal-Ist: http://www.ideal-ist.net/partner-searchhttp://www.ideal-ist.net/partner-search Dış bağlantılar

38 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek

39 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Finansal Destek ICT PSP Grant Agreement Pilot A ve Pilot B Projeleri –%50 oranında destek (geçerli maliyetler) Doğrudan maliyetler Dolaylı maliyetler – Sabit Oran Uygulaması (%30) –Pilot A proje başına 5-10 Milyon Avro –Pilot B proje başına 2-4 Milyon Avro Tematik Ağlar –%100 destek –Proje başına 300-500 Bin Avro En İyi Uygulama Ağları –%80 destek (sadece doğrudan maliyetler) –Proje başına 3-5 Milyon Avro

40 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Finansal Destek Geçerli Maliyetler 1- Doğrudan Geçerli Maliyetler Lehdarın projeyle doğrudan ilişkilendirdiği maliyetler Sadece proje için harcanan iş gücü maliyeti Taşeron maliyetleri Diğer doğrudan maliyetler (seyahat, ekipman vs.) 2- Dolaylı Geçerli Maliyetler

41 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Raporlama ve Ödeme (Pilot A&B Projeler) KONSORSİYUMKOMİSYON 60 GÜN (RAPORLAMA PERİYODU) 105 GÜN (ÖDEME)

42 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Ödeme (Tematik Ağlar)

43 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Ödeme - Örnek (Tematik Ağlar)

44 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı TEŞEKKÜRLER www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx ictpsp-tr-ncp@dpt.gov.tr


"AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) PROGRAM HAKKINDA GENEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları