Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ"— Sunum transkripti:

1

2 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ

3 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ

4 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
Günümüzde ülke ekonomisine kalkındıracak döviz girdilerinin en büyük kaynaklarından olan ve bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm ve bunun en temel alt yapısın oluşturan Konaklama Sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri mesleğe ve yüksek öğrenime hazırlayan yabancı dil ağırlıklı eğitim veren ilköğretim okulu üzerine dört yıl süreli meslek lisesidir.

5 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
Meslek seçimi kişinin tüm hayatını etkilediğinden doğru yapılacak bir tercih kişinin tüm hayatı boyunca seveceği ve başarılı olacağı bir meslek anlamına da gelmektedir. Okulumuzu tercih eden öğrencinin sadece okumak üzere bir lise tercihi yapmadığı tüm hayatını olumlu ya da olumsuz etkileyecek bir meslek seçimi yaptığı da bu bağlamda unutulmamalıdır. Bundan dolayı okulumuza yönlendirilecek öğrencilerin doğru ve tam bilgilendirme yapılması öğrenci ve veli geleceği için çok büyük önem taşımaktadır.  

6 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
Anadolu Meslek Liselerinde olduğu gibi sınıfta 10 saatlik Yabancı Dil ve ilerleyen yıllarda da seçmeli ikinci Yabancı Dil eğitimi en üst seviyede verilmektedir. 10. sınıfa geçerken öğrenciler başarı ve istek durumlarına göre alanlara yerleştirilmektedir.

7 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
B. ALAN VE DALA YERLEŞTİRME 10. Sınıfta öğrenciler okulumuzda bulunan alanlara yerleştirilirler. Okulumuzda; a) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı, b) Konaklama Hizmetleri Alanı bulunmaktadır. Bunlardan Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanına yerleşenler yiyeceklerin hazırlanması ve sunulması konularında mesleki eğitim alırlar. Konaklama Hizmetleri alanına yerleşenler ise misafirlerin karşılanması, kayıtlarının tutulması, sorunlarının giderilmesi, uğurlanması ile otelin ve misafirlerin temizlik, tertip ve düzenleri konularında mesleki eğitim alırlar.

8 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
B. ALAN VE DALA YERLEŞTİRME 11. sınıfta ise Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanındaki öğrenciler başarı ve istek durumlarına göre; a) Mutfak dalına b) Servis dalına Konaklamak Hizmetleri Alanındaki öğrenciler ise başarı ve istek durumlarına göre a) Önbüro dalına b) Kat Hizmetleri yerleşirler ve bu dalda mesleki eğitimlerine devam edip 12. sınıfta sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi, tecrübe ve yabancı dil birikimine sahip olarak mezun olup çalışma hayatına atılırlar.

9 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 3308 sayılı kanun gereği eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülmektedir Bu okullarda eğitim gören 10. ve 11.sınıf öğrencileri (9. sınıf öğrencileri hariç) her yıl EKİM-MART ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; NİSAN-EYLÜL ayları arasında uygulamalı (beceri) eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren ve okulumuz tarafından kendini bu sektörde ispat etmiş tesisler arasından titizlikle seçilen otel ve turistik tesislerde yapmaktadırlar.

10 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM Okulumuzda öğrenim gördüğü dört yıl boyunca bir öğrenci il içinde ve dışında (Antalya) 10. ve 11. sınıfta olmak üzere iki defa Nisan-Eylül ayları arasında Beceri Eğitimine (staj) tabi olacaktır. Öğrencilerimize çalıştıkları iş yerleri tarafından asgari ücretin brütünün %60’ından az olmamak üzere ücret (2009 rakamlarıyla asgari ücret brüt 693 TL olup öğrencilerimize ödenen miktar 693*%60= 415 TL’dir.)

11 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM Çalıştıkları süre içerisinde her öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki protokol gereği okulumuz tarafından sigorta edilirler. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı (emeklilik hariç) sigortalı olan öğrencilerimizin Beceri Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

12 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM İl dışında yapılan Beceri Eğitimleri süresince öğrencimiz ülkemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini yakından tanıyarak bilgi ve görgüsü artar. Çalışma ortamında işinin ehli insanlar tarafından gerçek iş şartlarında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirler, kendilerine verilen görevleri yerine gitirerek sorumluluk bilinçleri artar. Tüm bunlarla beraber erken yaşlarda iş hayatına atılarak kendi başlarına iş yapabilme bunun karşılığında ücret kazanma ve kendine güven duyguları gelişir.

13 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM Mezun olduktan sonra ise okulumuz tarafından verilen kaliteli eğitim ve kalitesi yüksek turistik tesislerde beceri eğitimi yapılması sonucu iş bulma imkanı da oldukça yüksektir. Mezun öğrencilerin işe yerleşme yüzdesi ise % 60’tır.

14 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
D. YÜKSEK ÖĞRENİM Okulumuz hem mesleğe hem de yüksek öğrenime öğrenci yetiştiren bir meslek lisesidir. Çağımızın en gözde sektörlerinden olan turizm sektörüne dünyada ve ülkemizde büyük yatırımlar yapılmakta buna paralel olarak da bu mesleğin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel yetiştirmek üzere eğitim kurumlarının sayısı da her geçen gün artmaktadır.

15 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
D. YÜKSEK ÖĞRENİM Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mezunu öğrencilerin tercih edebileceği Eşit Ağırlık puan türünde öğrenci alan 4 yıllık fakülte sayısı 2009 rakamlarıyla 29 üniversitede 18 tanesi özel olmak üzere yaklaşık 65 lisans düzeyinde turizm alanında bölüm mevcuttur. Bununla beraber diploma notu üstünlüğüne göre 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş söz konusu olup yine 2009 rakamlarıyla 230 turizm alanında meslek yüksek okulu mevcuttur. Ayrıca okulumuzun her yıl ortalama üniversite kazandırma yüzdesi % 30 olup ortalamaların üzerinde yer almaktadır

16 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
E. KAYIT-KABUL ESASLARI Çorum Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine; ilköğretim okulu mezunlarından ara vermemiş SBS sonucu tercih yaparak okulumuzu kazanmış, ayrıca okul tarafından yapılacak mülakat sınavını kazanan kız ve erkek öğrenciler arasından gündüzlü olarak kayıt yapılmaktadır. Her yıl yayınlanan SBS tercih ve yerleştirme klavuzunda da açıklandığı gibi; sağlık ve fiziksel durumu turizm sektöründe çalışmaya el verişli; konuşmasında, görmesinde, yürümesinde, iskeletinde ve iç organlarında devamlı ve çalışmasını zorlayan (kalp, romatizma, şeker, epilepsi vb.) rahatsızlıkları olmayan öğrencilerin mülakat sınavını sonucunda kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

17 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
E. KAYIT-KABUL ESASLARI Tüm bu şartlar mülakat komisyonunda bulunan doktor tarafından kontrol edilmektedir. Yönlendirilecek öğrencilerin özellikle bu şartları taşımalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira bu sebeplerden dolayı SBS’yi kazandığı halde mülakatta elenen veya daha sonra rahatsızlığı ortaya çıkan öğrenci ve veliler psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedirler.

18 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
F. KAYIT İÇİN ARANAN ŞARTLAR Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İlköğretim mezunu olmak, İlköğretimden mezun olduktan sonra ara vermemiş olmak, evli olmamak, Sağlık ve fiziki durumu otelcilik ve turizm eğitimine ve turistik tesislerde görev yapmaya müsait olmak, Okul müdürlüğünce yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

19 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
G. YERLEŞTİRME TAKVİMİ Tercih sonucu okulumuzu kazanan öğrenci ve veliler ilan edilen SBS Tercih ve Yerleştirme takvimine göre hareket edeceklerdir. SBS

20 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
Rehberlik çalışmaları sonucu mesleki eğitim almaları uygun görülen sağlığı yerinde, fiziki görünümü düzgün, yetenekli bu mesleğe yatkın ve bu mesleği sevebilecek ve yapabilecek yapıda hayata kısa yoldan atılmak ve bir meslek sahibi olmak isteyen özellikle maddi durumu yetersiz öğrenciler için Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mükemmel bir tercihtir.

21 ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
Geleceğin sektörü olan hizmet sektöründe yer alan Turizm sektöründe çalışacak ileriyi gören ve buna yatırım yapmak isteyen herkes için mükemmel bir tercih Çorum Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi. Yüksek öğrenim görmek isteyen öğrenciler için nitelik ve nicelik yönünden üstün konuma sahip ek puan avantajlı bir meslek lisesi olarak yine Anadolu Otelcilik ve

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 OKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER

36 OKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER

37 OKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER

38 OKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER

39 OKULUMUZDAN GÖRÜNTÜLER

40 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


"ÇORUM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları