Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fuat AYDEMİR Psk. Dnş. KAZIM ÖZDEMİR İLKÖĞRETİM OKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fuat AYDEMİR Psk. Dnş. KAZIM ÖZDEMİR İLKÖĞRETİM OKULU"— Sunum transkripti:

1 Fuat AYDEMİR Psk. Dnş. KAZIM ÖZDEMİR İLKÖĞRETİM OKULU
ANALOJİ TEKNİĞİ Fuat AYDEMİR Psk. Dnş. KAZIM ÖZDEMİR İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Slayt Arşivi:

2 ANALOJİ-METAFOR-BENZEŞİM
Metafor(Analoji); bilinmeyen, yabancılık çekilen bir olgunun, bilinen, benzer olgularla açıklanmasıdır. Bilinen durum, kaynak; bilinmeyen durum ise hedeftir. Hedefe ulaşmak için varolan kaynaklardan çağrışımlar yapılır.

3 “Eğitimin iki temel ilkesi, bilinenden bilinmeyene ve somuttan soyuta gitmektir. Analoji yöntemi soyut ilkeleri açıklarken somut örnekler kullanmaktadır.

4 “Analoji insanların sonuç çıkarmak ve yeni kavramları öğrenmek için kullandığı etkili bilişsel mekanizmalardan biridir. Analojiler, bilişsel fikir ve kavramların öğrenilmesi ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Çok güçlü öğrenme ve öğretme aracıdır. Analoji Yöntemi daha çok kavrama ve üstündeki bilişsel davranışların kazandırılmasında kullanılır.

5 “Yeni öğrenmeler ile önceden var olan bilgiler arasında güçlü bağlar kurulduğu zaman akılda tutmada iyileşmektedir. Analojinin bir öğretim aracı olarak en önemli yönlerinden birisi de uzun dönem akılda tutmayı sağlayıcı bir ortam yaratabilmesidir. “Anoloji kullanımı, genel olarak dünyayı kavrayışımıza yardım eden bir düşünme ve görme biçimi anlamına gelir.”

6 Kısaca Analoji, yabancılık çekilen bir olgunun bize tanıdık gelen bir olguya benzetilerek açıklanmasıdır. Öğrenmenin kalıcılığı için kavramların somutlaştırılması ve çocukların bildiği kavramlarla ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Metaforlar öğrencilerin olgulara, kavramlara ilişkin sahip oldukları kişisel algıları ortaya çıkarmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak da kullanılabilir.

7 ANALOJİLER 3’E AYRILIR;
1)Basit Analojiler; Direkt olarak bir şeyin bir şeye benzetilmesidir. Örn; Kalbin pompaya, fay hattının ok ve yaya benzetilmesi vb. 2)Hikâye Tarzında Analojiler; Bir olayın açıklanmasının bir başka olaya benzetilerek açıklanmasıdır. 3)Oyunlaştırılmış Analojiler; Olaylar oyunlaştırılır. Örn; bitkilerin fotosentez olayı insanların yemek pişirmesi olayına benzetilerek oyunlaştırılır.

8 Analoji ile yapılan anlamlı öğrenme için bilinenler ile bilinmeyenler arasında karsılaştırma yapılırken,benzerliklerin nasıl ve hangi amaçla oluşturulduğunun ortaya konması çok önemlidir. Analoji yöntemi bireyin geçmiş yaşantılarından, ön öğrenmelerinden ve sosyal çevresinden soyutlanamaz. Bu açılardan, eğitim ortamlarında kullanılan analojiler önemli işlevleri vardır.

9 Kullanılan analojilerin konuyla yakından ilgili olmasına,
Öğrencilerin günlük yaşantılarından izler taşımasına, Öğrencilerde kavram yanılgısına yol açmamasına dikkat edilmeli ve önbilgileriyle bağlantı kurmalarına imkan tanınmalıdır, Kullanılan analojiler, öğrencilerin bilişsel düzeyine uygun, onların anlayabileceği seviyede olmalıdır.

10 ANOLOJİLERİN YARARLARINA BAKACAK OLURSAK
Öğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar, Bilimsel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirir, Öğrenenlerin düşünme yetilerini ve yaratıcılıklarını geliştirir, Bilimsel kavramların öğrenilmesini ve akılda uzun süre tutulmalarını kolaylaştırır, • Anlaşılması zor olan soyut kavramların somut hale getirilmesinde oldukça kullanışlıdır,

11 ANALOJİ YÖNTEMİNİN SINIRLILIKLARI
Sürecin ve yöntemin çok iyi planlanması gerekir. Öğrenciler yeterli düzeyde bilgi, beceri ve hazırbulunusluğa sahip değilse yöntemin öğrenme-öğretme hedeflerini gerçekleştirmesi mümkün değildir. İncelenmesi düşünülen olaya veya kavrama tam olarak uyan bir örnek vermek bazen zor olabilir. İncelenen olaya veya kavrama verilen örnek, öğrenciler tarafından yanlış anlaşılabilir.

12 BENZETİM TEKNİĞİNİ UYGULARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
1) Öğrencilerin sahip olduğu ön bilgiler öğrenme sürecinde önemlidir. 2) Öğretmen uygulamaya başlamadan önce benzetimle ilgili tüm dökümanları hazır etmelidir. 3) Benzeyen konu benzetilenden kolay olmalıdır. 4) Eğer rol dağılımı yapılacaksa öğrencilere roller yazısız bir şekilde verilmelidir. 5) Benzetmelerin resimlendirilerek sunulması öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir. 6) Sosyal ve duygusal kavramların öğretilmesinde sınırlıdır.

13 BİLGİSAYAR DERSİ İÇİN ÖRNEK BİR ANALOJİ
Veri Yolu kavramı öğretilerken: Veriyi bir araç Adanayı bir bilgisayar parçası(donanım) Mersini başka bir bilgisayar parçası Mersinden Adanaya giden karayolu=veriyolu Yine Anakart tanımı için ise;

14 FEN DERSİ İÇİN ÖRNEK BİR ANALOJİ
Özellikle tabiat varlıklarının sınıflandırılması analoji tekniği için bire birdir. Kan dolaşımını anlatırken trafik sistemine benzetilebilir Akyuvarları vücudu koruyan adam resimleri veya karakterleri ile anlatabiliriz Alyuvarları oksijen torbalarını taşıyan adam resmiyle anlatabiliriz.

15 BENZETİM-ANALOJİ OHM –WAT–AMPER – REZİSTANS
BUNLARI ANLAMAK İÇİN GEREKLİ REFERANSLARA SAHİP MİYİZ? VEYA ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ ANLAYABİLİR MİYİZ? REZİSTANSI NASIL ANLATABİLİRİZ?? Sağlık Slayt Arşivi:


"Fuat AYDEMİR Psk. Dnş. KAZIM ÖZDEMİR İLKÖĞRETİM OKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları