Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Similasyon (Benzetim)Tekniği. Similasyon Tanımları Genel olarak : Günümüzde mevcut olan ve daha önemlisi yarın da mevcut olabilecek işlemler hakkında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Similasyon (Benzetim)Tekniği. Similasyon Tanımları Genel olarak : Günümüzde mevcut olan ve daha önemlisi yarın da mevcut olabilecek işlemler hakkında."— Sunum transkripti:

1 Similasyon (Benzetim)Tekniği

2 Similasyon Tanımları Genel olarak : Günümüzde mevcut olan ve daha önemlisi yarın da mevcut olabilecek işlemler hakkında objektif bilgilere ulaşmamızı sağlayan bir süreçtir. Eğitim açısından : Eğitici ortamda similasyon, gerçekteki olayların taklit veya kopyalarının güçlü bir teknikle öğretilmesidir. Öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışmalar yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir.

3 Temel Amaçları Bir gerçek hayat sistemini girdi ve çıktılarıyla ifade etmek Gerçek sistemi, kurulan model üzerinden tanıyıp araştırmak,değişik kararları ve seçenekleri gerçek sistemde hiçbir değişiklik yapmadan deneyebilmek Elde edilen bilgiler ışığında sistemle ilgili öngörümler de bulunabilmek ve uygulamaya esas olan kararları belirlemek

4 Similasyon Kullanım Alanları Genel olarak bir benzetim çalışması, Sistem deney yapmaya uygun değilse Sistem henüz tasarım aşamasındaysa Sistem/problem karmaşıksa Sistemin davranışı analiz edilecekse

5 Similasyon Çeşitleri Bir şey hakkında bilgi veren benzetimler Fiziksel Benzetimler, Yöntemsel Benzetimler Birşeyin nasıl yapılacağını öğreten benzetimler Prosedürel Benzetimler, İşlevsel Benzetimler

6 Yararlılıkları  En kötü durum senaryoları  Güdüleme  Öğrenci merkezliliği  İş kazaları  Öğrenci aktifliği  Yaparak öğrenme  Öğrenciye kazandırdıkları

7 Sınırlılıkları  Her zaman ölçülebilirlik ve uyarlanabilirlik durumu  Karışık Modellerin Uygulanılabilirliği  Öğrencinin Dikkatini Çekebilme

8 Similasyon Ortamı Hazırlanırken  Öğretmenin kendisi de rol almalıdır.  Öğretmen uygulamaya geçmeden önce bu tekniğin genel noktalarını kısaca anlatmalı ve anlaşılmayan noktalara açıklık getirmelidir.  Öğrencilere roller yansız bir şekilde verilmelidir.

9 Similasyon Ortamı Hazırlanırken  Benzetim tekniği ile ele alınan olay eğer birkaç aşamadan oluşuyorsa olayı kontrol edecek kişi her aşamadan önce küçük bir açıklama yapmalıdır.  Uygulamaya başlamadan önce benzetimle ilgili tüm dökümanlar hazır olmalıdır.

10 Çeşitli Benzetim Örnekleri Uçuş Simulatörleri Yarış Simulatörleri Deney Setleri Bilgisayar Programları ve Oyunları

11 Örnek Olay Yöntemi

12 Gerçek hayatta ortaya çıkan ya da gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir.

13 Örnek Olay Yönteminin Özellikleri  Öğrenciler öğrendikleri bilgileri bir olay ya da durumda kullanarak sonuç elde ederler.  Örnek olay dersin hedeflerine ve öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olmalıdır.  Öğretmen öğrencilerin süreçte düşünmelerini sağlayacak anahtar sorular hazırlayarak yönlendirme yapmalıdır.

14 Örnek Olay Yönteminin Özellikleri  Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir.  Bilişsel alanın uygulama ve üzerindeki hedef alanlarını (analiz, sentez, değerlendirme) kazandırmada kullanılır.  Duyuşsal (ilgi, tutum, sosyal etkileşim) hedeflerin kazandırılmasında da kullanılır.

15 Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar  Örnek olayda temel ayrıntılar belirlenmiş olmalıdır. Bir örnek olay seçerken olay gerçek mi? Anlamlı mı? Bir bütünlük taşıyor mu? soruları yanıtlanmalıdır.  Örnek olayda temel bir sorun bulunmalıdır.  Öğrencilerin örnek olayla ilgili önceden bilgi sahibi olmaları gerekir.

16 Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar  Örnek olayı yönlendirici sorular önceden hazırlanmalı, olayın nedeni ve sonuçları üzerinde durulmalıdır.  Tartışma sonunda önerilen çözümler değerlendirilmeli ve en uygun çözüm yoluna sınıf olarak karar verilmelidir.

17 Örnek Olay Yönteminin Etkili Kullanılışı  Bu yöntemin kullanılışı konuya bakılarak belirlenmelidir.  Konu ile öğrencinin hazır bulunuşluluğu birbirine uyuyorsa kullanılmalı  İdeal öğrenci sayısı 30 dur.

18 Örnek Olay Yönteminin Etkili Kullanılışı  Yöntemi kullanırken ‘U’ biçiminde oturulmalıdır.  Öğretmen hoş görülü, yönlendirici ve sabırlı olmalıdır.

19 Örnek Olay İncelemesi Metodunu Kullanmanın Faydaları  Öğrenciler belli bir sorunla ilgilendikleri için ilgi, güdü ve dikkatleri genellikle yüksektir.  Öğrenciler, sorunları tartışarak çözme yeteneği geliştirirler.  Üst düzeyli hedef davranışlar öğrencilere kazandırılır.

20 Örnek Olay İncelemesi Metodunu Kullanmanın Faydaları  Etkili dinleme ve karar verme becerisi geliştirir.  Öğrencilere diğer öğrencilerle çalışma imkânı sağlanır.

21 Örnek Olay İncelemesi Metodunu Kullanmanın Sınırlılıkları  Yöntemin çok iyi planlanması gerekir.  Uzun zaman alır.  Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

22 Örnek Olay İncelemesi Metodunu Kullanmanın Sınırlılıkları  Sınıfı kontrol etmede, tartışmaları yönetmede ve değerlendirmede zorlukla karşılaşılabilir.  Öğrencilerin bazıları bu tür etkinliklere katılmak istemeyebilir.

23 Kaynaklar  http://www.odevsel.com/egitim/2607/ornek-olay-incelemesi- yontemi-ornek-olay-analizi.html http://www.odevsel.com/egitim/2607/ornek-olay-incelemesi- yontemi-ornek-olay-analizi.html  http://www.rehberogretmen.biz/ornek-olay- yontemi%C2%A0/3.gazi.edu.tr/web/alperal/orn-ola.pdf http://www.rehberogretmen.biz/ornek-olay- yontemi%C2%A0/3.gazi.edu.tr/web/alperal/orn-ola.pdf  http://bilgibirikimi.tripod.com/simulasyon.htm http://bilgibirikimi.tripod.com/simulasyon.htm  www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr  www.uludag.edu.tr/~fenbil/_private/20072008/Fizik.ppt www.uludag.edu.tr/~fenbil/_private/20072008/Fizik.ppt


"Similasyon (Benzetim)Tekniği. Similasyon Tanımları Genel olarak : Günümüzde mevcut olan ve daha önemlisi yarın da mevcut olabilecek işlemler hakkında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları