Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRNEK OLAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRNEK OLAY."— Sunum transkripti:

1 ÖRNEK OLAY

2 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ Gerçek hayatta ortaya çıkan ya da gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir.

3 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ:
Öğrenciler öğrendikleri bilgileri bir olay ya da durumda kullanarak sonuç elde ederler. Örnek olay dersin hedeflerine ve öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olmalıdır. Öğretmen öğrencilerin süreçte düşünmelerini sağlayacak anahtar sorular hazırlayarak yönlendirme yapmalıdır.

4 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ:
4. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir. 5. Öğrencilere yazılı metinler dağıtılarak ya da VCD’lerde izlemesi sağlanarak yönlendirilir. 6. Bilişsel alanın uygulama ve üzerindeki hedef alanlarını (analiz, sentez, değerlendirme) kazandırmada kullanılır. 7. Duyuşsal (ilgi, tutum, sosyal etkileşim) hedeflerin kazandırılmasında da kullanılır.

5 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Örnek olayda temel ayrıntılar belirlenmiş olmalıdır. Bir örnek olay seçerken olay gerçek mi? Anlamlı mı? Bir bütünlük taşıyor mu? soruları yanıtlanmalıdır. Örnek olayda temel bir sorun bulunmalıdır. Öğrencilerin örnek olayla ilgili önceden bilgi sahibi olmaları gerekir.

6 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
d) Örnek olayı yönlendirici sorular önceden hazırlanmalı, olayın nedeni ve sonuçları üzerinde durulmalıdır. e) Tartışma sonunda önerilen çözümler değerlendirilmeli ve en uygun çözüm yoluna sınıf olarak karar verilmelidir.

7 ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANIŞI
Derse bir örnek olay ile başlamak ve dersin konusunu seçilen örnek olay etrafında organize etmek.

8 ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANIŞI
Seçilen örnek olayın öğrencilerin dünyası ile yakından ilişkisini kurmak önemlidir. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılımlarını sağlayan en önemli etmen, öğrenme etkinliklerinin onların tecrübe ve yaşantıları ile yakından ilişkilendirilmesidir.

9 ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANIŞI
Öğrencilere kendi öğrenmelerini yönlendirmeleri için sorumluluk vermek. öğrencilerin seçilen örnek olaya nasıl bir çözüm bulacaklarını kendilerinin kararlaştırmaları gerekmektedir

10 ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANIŞI
Öğrenme zamanının çoğu için sınıfta küçük gruplar oluşturmak. Öğrenciler, örnek olayın bir çözüme kavuşturulması için birlikte çalışırlar.

11 ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANIŞI
Öğrencilerin, öğrendikleri şeyleri bir ürün ya da performans şeklinde sınıfta sunmalarını istemek.

12 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN ETKİLİ KULLANILIŞI
Bu yöntemin kullanılışı konuya bakılarak belirlenmelidir. Konu ile öğrencinin hazır bulunuşluluğu birbirine uyuyorsa kullanılmalı İdeal öğrenci sayısı 30 dur.

13 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN ETKİLİ KULLANILIŞI
Bu yöntem uzun zaman alabilir. Yöntemi kullanırken ‘U’ biçiminde oturulmalıdır. Öğretmen hoş görülü, yönlendirici ve sabırlı olmalıdır.

14 Örnek olay incelemesi metodunu kullanmanın faydaları
Öğrenciler belli bir sorunla ilgilendikleri için ilgi, güdü ve dikkatleri genellikle yüksektir. Öğrenciler, sorunları tartışarak çözme yeteneği geliştirirler.

15 Örnek olay incelemesi metodunu kullanmanın faydaları
Üst düzeyli hedef davranışlar öğrencilere kazandırılır. Etkili dinleme ve karar verme becerisi geliştirir. Öğrencilere diğer öğrencilerle çalışma imkânı sağlanır.

16 Örnek olay incelemesi metodunu kullanmanın sınırlılıkları
Yöntemin çok iyi planlanması gerekir. Uzun zaman alır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

17 Örnek olay incelemesi metodunu kullanmanın sınırlılıkları
Sınıfı kontrol etmede, tartışmaları yönetmede ve değerlendirmede zorlukla karşılaşılabilir. Öğrencilerin bazıları bu tür etkinliklere katılmak istemeyebilir.


"ÖRNEK OLAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları