Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slayt 0 EKONOMİK YAPI RASYOLARI ■ Bu rasyolar, işletmenin aktif yapısı içinde dönen ve duran varlıkların oransal durumunu belirtir. ■ İşletmenin faaliyet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slayt 0 EKONOMİK YAPI RASYOLARI ■ Bu rasyolar, işletmenin aktif yapısı içinde dönen ve duran varlıkların oransal durumunu belirtir. ■ İşletmenin faaliyet."— Sunum transkripti:

1 Slayt 0 EKONOMİK YAPI RASYOLARI ■ Bu rasyolar, işletmenin aktif yapısı içinde dönen ve duran varlıkların oransal durumunu belirtir. ■ İşletmenin faaliyet konusu bu rasyoların sonucunu önemli bir şekilde değiştirebilir. ■ Örneğin, endüstri işletmelerinde özellikle, ağır endüstride duran varlıklar, dönen varlıklara oranla daha büyük bir yer tutar. ■ Buna karşılık ticari işletmelerde dönen varlıkların payı çok daha büyüktür.

2 Slayt 1 Duran Varlıklar Rasyosu Duran Varlıklar Rasyosu = Duran Varlıklar Toplam Aktif Bir işletmenin duran varlıkları ile toplam aktifi arasındaki ilişkiyi göstermek anlam taşır. Çünkü, varlıklarının büyük kısmını duran varlıklara bağlamış bir işletme, teknolojik gelişmeler karşısında ekonomik ömrü kısalan duran varlıklarını yenilemek açısından finansman güçlükleri ile karşılaşabileceği gibi krizler karşısında da zor durumlara düşer.

3 Slayt 2 Dönen Varlıklar Rasyosu Dönen varlıklar rasyosu = Dönen Varlıklar Toplam Aktif Bu rasyo duran varlıklar rasyosunun tamamlayıcısı olup, işletme sermayesinin ağırlığını ve dinamizmini belirtir.

4 Slayt 3 Stokların Ağırlık Rasyosu Stokların ağırlık rasyosu = Stoklar Toplam Aktif Bir işletmede stokların ağırlığı işletmenin çalıştığı sektöre bağlı olduğu kadar, bazı koşullara da bağlıdır. Bu koşullar kısaca belirtilmiştir; Tedarik koşulları, Satın alma olanakları, Hükümetin ithalat ve ihracat politikası, İkame olanakları, Tedarik ve dağıtım kanalları, Fiyat ve koşulları, Fiyat değişimleri, Miktar ve peşin iskontoları. Stok yönetim politikası

5 Slayt 4 Kısa Süreli Alacak Rasyosu Kısa Süreli Alacak Rasyosu = Kısa Süreli Alacaklar Toplam Aktif Bir işletmede kısa süreli ticari alacakların büyüklüğü işletmenin çalıştığı sektöre olduğu kadar bazı koşullara da bağlıdır. Bu koşullar şunlardır; Satış hacmi, İşletmenin çalıştığı sektördeki ticari gelenekler, Rekabetin ortaya çıkardığı kredili satış zorlukları, Risk olasılığı, Alacakların tahsilindeki etkinlik, Alacak senetlerinin devir ve iskonto olanakları, Alacakların devir hızı rasyosu.

6 Slayt 5 Hazır Değerler Rasyosu Hazır Değerler Rasyosu = Hazır Değerler Toplam Aktif Genel olarak nakit olan kasa ve banka hesabı ile her an paraya çevrilmesi mümkün olan menkul kıymetlerin toplam aktifteki payını gösteren bir rasyodur. İşletmede fazla veya az nakit değerlerin bulunup bulunmadığını göstermektedir.

7 Slayt 6 FİNANSAL YAPI RASYOLARI ■ Bu rasyolar, fon kaynaklarının işletmenin finansal yapısındaki oransal dağılımı gösteren rasyolardır.

8 Slayt 7 Özsermaye Rasyosu ■ Özsermaye Rasyosu = Bu rasyo özsermayenin işletmenin finansal yapısındaki payını gösterir.

9 Slayt 8 Borçlar (Kaldıraç) Rasyosu Kaldıraç Rasyosu = İşletmenin tüm borçlarının finansal yapı içindeki payını gösterir.

10 Slayt 9 Bağımsızlık Rasyosu Bağımsızlık Rasyosu = Bu rasyo finansal yapı açısından çok önemli olup, solvabilite (ödeme gücü) rasyosu adını da taşır. Bu rasyo, işletmenin farklı fon kaynaklarından yararlanma derecesini, işletmenin finansal riskini, özsermayesi ile toplam borçlarını karşılama olanağına sahip olup olmadığını gösterir.

11 Slayt 10 Uzun Süreli Borçlanma Rasyosu Uzun Süreli Borç Rasyosu = Devamlı Sermaye Uzun Süreli Borçlar Bu rasyo bağımsızlık rasyosunu tamamlayan bir rasyo olup, işletmenin sermaye yapısındaki uzun süreli borçlar toplamının önemini gösterir. Devamlı sermaye; işletmenin özsermayesi ile kullandığı uzun süreli fonlardan oluştuğuna göre, bu rasyo; Bu rasyonun sonucunun genellikle (2)’den büyük çıkması istenir. Diğer bir deyişle, uzun süreli borçlar, o işletmenin özsermayesini aşmamalıdır.

12 Slayt 11 Özsermaye / Kısa Süreli Borç Rasyosu Özsermaye / Kısa Süreli Borç Rasyosu = Özsermaye Kısa Süreli Borçlar Özsermaye, işletmenin kullandığı süresiz fonlar olduğuna göre, işletmenin güvenliğinin de bir ölçütüdür. Sonuç ne kadar büyük çıkarsa, güvenliğin o derece korunduğu ve işletmenin borçlarını kolayca ödeyebileceği anlaşılır. İşletmeler, özsermaye zayıf ise uzun süreli borç bulmakta zorluk çekeceklerinden kısa vadeli borçlanmaya giderler. Endüstri işletmelerinde bu oranın genellikle 3-4 arasında olması beklenir.

13 Slayt 12 Özsermaye / Uzun Süreli Borç Rasyosu Özsermaye / Uzun Süreli Borç Rasyosu = Özsermaye Uzun Süreli Borçlar Bu rasyo, uzun süreli finansman politikası hakkında bilgi verir. Optimal sermaye yapısının oluşturulması, borç verenlere sağlanan güvenlik, işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde borçların oranı bakımından önemlidir. Bu rasyonun genel olarak (1)’den büyük çıkması uygundur. Özellikle borç sahipleri bu rasyonun büyük olmasını ve böylece alacaklarının da güven altında olmasını isterler.

14 Slayt 13 KARLILIK RASYOLARI ■ Bu gruptaki rasyolar, işletmeye gerek ortaklar tarafından getirilen fonların (özsermayenin), gerekse dış kaynaklardan borçlanma yoluyla elde edilerek yatırımlara tahsis edilen toplam fonların (yatırımların) ne derecede etkin ve kar getirici biçimde kullanıldığını belirlemede yararlanılan rasyolardır. ■ Özellikle faaliyet dönemi içinde gerçekleşen satışlardan elde edilen karın anlam ifade etmesi de bu rasyoların önemini ortaya koymaktadır.

15 Slayt 14 Özsermaye Karlılık Rasyosu Özsermaye Brüt Kar Özsermaye Net Kar veya

16 Slayt 15 Aktif (Yatırım) Karlılık Rasyosu Aktif Toplamı Brüt Kar Net Kar veya Aktif Toplamı

17 Slayt 16 Satış Karlılığı Rasyosu Net Satışlar Brüt Kar Net Kar veya Net Satışlar


"Slayt 0 EKONOMİK YAPI RASYOLARI ■ Bu rasyolar, işletmenin aktif yapısı içinde dönen ve duran varlıkların oransal durumunu belirtir. ■ İşletmenin faaliyet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları