Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL ANALİZ Finansal Analiz  Finansal analiz, finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL ANALİZ Finansal Analiz  Finansal analiz, finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu."— Sunum transkripti:

1

2 FİNANSAL ANALİZ

3 Finansal Analiz  Finansal analiz, finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu kapsayan bir faaliyettir.  Finansal analiz yapılarak, işletmenin mevcut durumu değerlendirilip, geleceğe ilişkin kararlar alınmaktadır.  Finansal analiz, finansal planlama ve finansal denetimin ön koşuludur. Mevcut bilinmeden, planlama yapılamaz.

4 Finansal Analiz  Finansal analiz, bizzat işletme tarafından yapılabileceği gibi, işletmeye kredi veren kurumlar veya yatırımcılar tarafından da yapılabilir.  Finansal analiz yapılırken, bilanço ve gelir tablosundan yararlanılır.

5 Bilanço ve Gelir Tablosu  Bilanço, bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren mali tablodur.  Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirlerle, yaptığı giderleri, tasnifli bir şekilde gösteren ve bir dönem faaliyetinin sonucunu kâr veya zarar olarak özetleyen tablodur

6 Finansal Analiz Türleri  Finansal analizin iki türü vardır. 1. Statik finansal analiz 2. Dinamik finansal analiz  Statik finansal analiz, belli bir döneme ait finansal verilerle faaliyet sonuçlarının analizidir.  Dinamik finansal analiz, işletmenin cari dönem verilerinin geçmiş yıllar veya rakip işletmelere ait verilerle karşılaştırılması yoluyla yapılır.

7 Finansal Analizin Amacı Finansal analizin yapılma amacı, bir işletmeyle ilgili olarak şu bilgileri elde etmektir: Finansal analizin yapılma amacı, bir işletmeyle ilgili olarak şu bilgileri elde etmektir: 1. İşletmenin likidite durumu 2. İşletmenin karlılık durumu 3. İşletmenin sermaye yapısı 4. İşletme aktiflerinin kullanım durumu

8 Mali Analiz Teknikleri  Oranlar  Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi  Dikey Yüzdeler Yöntemi  Trend/Eğilim Yüzdeleri Yöntemi  Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu

9 ORAN ANALİZİ  Oran, mali tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasındaki basit matematiksel bir ilişkiyi gösterir.  Çok sayıda oran elde edilebilir. Fakat, önemli olan, anlamlı ve gerekli oranları hesaplamaktadır.  Oranlar, doğru ve amaçlara uygun olarak yorumlanmalı ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılmalıdır.

10 Oran Analizi  Oranlar, oranda yer alan değerlerin tutarları da dikkate alınarak yorumlanmalıdır.  Yorum yapılırken, enflasyonun oranlar üzerindeki etkisi gözönünde bulundurul- malıdır.  Mevsimsel ve devresel değişikliklerin oranlar üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır.

11 Mali Analizde Kullanılan Oranlar  Bilanço ve gelir tablosu verilerinin analizinde kullanılan oranlar, beş grupta toplanmaktadır. 1.Likidite oranları, 2.Mali yapı / Kaldıraç oranları, 3.Faaliyet oranları, 4.Kârlılık oranları. 5.Borsa-Performans oranları

12 Likidite Oranları  Likidite, bir varlığın düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde nakde dönüşme yeteneğidir.  Likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyebilme gücünü gösterir.  Teknik likidite, işletmenin vadesi gelen borçlarını ödeyebilme gücünü, gerçek likidite ise, işletmenin tasfiyesi halinde borçlarını ödeyebilme gücünü ifade eder.  Kısa vadeli analizlerde genellikle teknik likidite kullanılmaktadır.

13 Likidite Oranları  Cari Oran= Döner Değerler/Kısa Vad. Borçlar “2” veya “1.5” olması iyidir.  Asit-Test Oranı=Döner Değerler-Stoklar/KVB “1” veya “1”’den büyük olması iyidir.  Hazır Değ. Oranı = Hazır Değerler/KVB %20 ve üzerinde olması iyidir.

14 Mali Yapı/Kaldıraç Oranları  Mali yapı oranları, işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini ve borçla finansmanının işletme için ne kadar yararlı olduğunu ölçmeye yarar.  Mali yapı oranlarıyla, işletmenin finansmanında kullanılan yabancı fonların oranı ölçülmeye ve işletmenin gelirleriyle sabit ödemelerini kaç defa karşıladığı belirlenmeye çalışılır.

15 Mali (Finansal) Yapı Oranları  Toplam Borç Oranı=Top. Borç/Top. Aktifler %50 ve altında olması iyidir. (Kaldıraç Oranı)  Toplam Borç/Özsermaye Oranı “1” veya “1”den küçük olması iyidir.  Kısa Vad. Borçlar/Özsermaye Oranı %35 ve altında olması iyidir.  Sabit Varlıklar/Özsermaye Oranı “1”in altında olması iyidir.

16  Uzun Vadeli Yab.Kay./Pasif Toplamı  Duran Varlıklar/Devamlı sermaye (uzun vad.yab.kay+Öz kaynk) 1’den küçük çıkması arzu edilir.  Faiz Karşılama Oranı = FVÖK/Faiz “8/1” veya “7/1” olması iyidir.

17 Faaliyet Oranları  Faaliyet oranları, işletmelerin sahip oldukları varlıkları ne derece etkin kullandıklarını gösteren oranlardır.  Faaliyet oranları, varlıkların devir hızı olarak bilinir. Bu oranlar, varlıkların her bir lirasının yarattığı geliri ölçer.  Faaliyet oranlarının payında, satışlar, paydasında ise, ilgili hesaplar yer alır.

18 Faaliyet Oranları  Alacak Devir Hızı= Kredili Satışlar Tic. Alacaklar Tic. Alacaklar  Alacak Tahsil Süresi= Alacaklar*360 Kredili Satışlar  Stok Devir Hızı=SMM / Ortalama Stoklar  Stok Devir Hızı= Net Satışlar Ortalama Stoklar

19 Faaliyet Oranları  Özsermaye Devir Hızı= Net Satışlar Özsermaye  Aktif Devir Hızı= Net Satışlar Aktif Toplamı Aktif Toplamı  Döner Sermaye Hızı= Net Satışlar Döner Sermaye Döner Sermaye  Sabit Varlık D. Hızı= Net Satışlar Sabit Varlıklar Sabit Varlıklar

20 Karlılık Oranları  Kârlılık oranları, işletmelerin faaliyetleri sonucunda elde ettikleri başarıyı ölçmeye yarayan oranlardır.  Kâr miktarının değerlendirilmesinde, şu faktörler gözönünde bulundurulur. 1.Sermayenin alternatif getirisi 2.Önceki yıl kârların gelişim seyri 3.Genel ekonomik koşullar 4.Aynı endüstrideki işletmelerin kâr oranları  Karlılık oranları, satışlar, özsermaye ve varlıklar üzerinden hesaplanabilir.

21 Karlılık Oranları  Brüt Kar Marjı= Brüt Kar / Satışlar  Net Kar Marjı= Net Kar / Satışlar  Net Kar/Özsermaye= Net Kar * Satışlar Satışlar Özsermaye  Yatırım Karlılığı= Net Satışlar * Net Kar Aktif Toplamı Net Satışlar Aktif Toplamı Net Satışlar

22 Borsa Performans Oranları  Fiyat/Kazanç Oranı= Hisse Senedi Fiyatı Hisse Başına Düşen Kar  Piyasa Değeri-Defter Değeri = Piyasa Değeri Defter Değeri Defter Değeri  Hisse Başına Kar = Dönem Net Karı Hisse Senedi Sayısı Hisse Senedi Sayısı


"FİNANSAL ANALİZ Finansal Analiz  Finansal analiz, finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları