Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 1 Bölüm 2 Finansal Analiz Muhasebe: Karar vermenin dayanağı: Ne durumdayız?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 1 Bölüm 2 Finansal Analiz Muhasebe: Karar vermenin dayanağı: Ne durumdayız?"— Sunum transkripti:

1 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 1 Bölüm 2 Finansal Analiz Muhasebe: Karar vermenin dayanağı: Ne durumdayız? İşletmelerin finansal durum analizi Karar vermede kullanılan kritik oranlar

2 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 2 Muhasebe – İş Dünyasının Dili

3 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 3 Finansal Tablolar

4 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 4 Neden Mühendisler Finansal Tabloları Anlamak Zorundadırlar?

5 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 5 Muhasebe Denklemi Varlıklar Borçlar Öz Sermaye Varlıklar = Borçlar + Öz sermaye (Assets = Liabilities + Owner’s equity)

6 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 6 Bilanço – Dell Computer Co.

7 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 7 Gelir Tablosu – Dell Computer Co.

8 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 8 Nakit Akış Tablosu – Dell Computer Co.

9 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 9 Nakit Akış Tablosu Firmanın ne kadar nakit gelir ürettiğini ve firmanın gelirlerinin sağlıklı olup olmadığını gösterir. Hisse satmak veya hisse, varlık ve sermaye yatırımları almak için kullanılan nakit. Diğer kişilere ödenen nakit – örn: bankalar veya hissederlar Dönem başındaki ve dönem sonundaki net nakit akışı.

10 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 10 Finansal Tabloların Özeti - Dell

11 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 11 Özet - devam

12 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 12 Finansal Oranlar

13 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 13 Cari Oran = Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Bir firmanın kısa vadeli yükümlülüklerini (borçlarını) karşılamadaki yeteneğini ölçmek için kullanılr. Kısa vadeli borçları ödeyebilmek için yeterli miktarda dönen varlık var mıdır? Güvenlik sınırı nedir? Likidite Oranları

14 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 14 Bilanço Simsboro Bilgisayar Şirketi Nakit (Kasa) $175 Tic. Borçlar $115 Tic. Alacaklar 430 Borç Senetleri 115 Stoklar 625 Kısa Vadeli Borçlar $230 Dönen Varlıklar $1,230 Tahviller $600 Sabit Varlıklar $2,500 Öz Kaynaklar Eksi: Bir. Amortis. (1,200) Hisse Senetleri $300 Net Sabit Varlıklar 1,300 Ödenmiş Sermaye 600 Toplam Varlıklar $2,530 Dağıtılmayan Karlar 800 Toplam Özkaynak $1,700 Toplam Pasif $2,530 Aktif Pasif Gelir Tablosu Simsboro Bilgisayar Şirketi Satışlar $1,450 Satılan Malların Maliyeti 875 Brüt Kar $575 Faaliyet Giderleri 45 Amortisman Giderleri200 Net Faaliyet Karı $330 Faiz Giderleri 60 Faiz Öncesi Net Kar $270 Vergi (40%) 108 Net Kar $162 Ödenecek Kar payı100 Dağıtılmayan Karlara ek$62 $1,230 $230 = Cari Oran = = 5.35x

15 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 15 Likit Oran = Likit Oran = Dönen Varlıklar - Stoklar Kısa Vadeli Borçlar Bir firmanın kısa vadeli yükümlülüklerini (borçlarını) karşılamadaki yeteneğini ölçmek için kullanılr. En az likiditeye sahip olan varlıkları dönen varlıklar arasından çıkardığımızda firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneği nasıl olur?

16 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 16 $1,230 -$625 $230 =2.63x Nakit (Kasa) $175 Tic. Borçlar $115 Tic. Alacaklar 430 Borç Senetleri 115 Tahviller $600 Sabit Varlıklar $2,500 Öz Kaynaklar Eksi: Bir. Amortis. (1,200) Hisse Senetleri $300 Net Sabit Varlıklar 1,300 Ödenmiş Sermaye 600 Toplam Varlıklar $2,530 Dağıtılmayan Karlar 800 Toplam Özkaynak $1,700 Toplam Pasif $2,530 Bilanço Simsboro Bilgisyar Şirketi Aktif Pasif Gelir Tablosu Simsboro Bilgisayar Şirketi Satışlar $1,450 Satılan Malların Maliyeti 875 Brüt Kar $575 Faaliyet Giderleri 45 Amortisman Giderleri200 Net Faaliyet Karı $330 Faiz Giderleri 60 Faiz Öncesi Net Kar $270 Vergi (40%) 108 Net Kar $162 Ödenecek Kar payı100 Dağıtılmayan Karlara ek$62 Likit Oran = Stoklar 625 Kısa Vadeli Borçlar $230 Dönen Varlıklar $1,230 Tahviller $600

17 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 17 Borç Yönetimi Oranları Firmanın varlıklarını finanse etmek için kullanılan firma dışı (ortaklardan değil) kaynakların büyüklüğünü ölçmek için kullanılır.

18 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 18 Bilanço Kaldıraç Oranları dış kaynaklarla finanse edilmiş firma varlıklarının yüzdesini ölçer Borç Oranı = Toplam Borçlar Toplam Varlıklar Firma varlıklarının ne kadarı borçlarla finanse edilmiştir? $230 + $600 $2,530 Borç Oranı = = 33%

19 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 19 Faizleri Karşılama Oranları firmanın finansal kaldıraç (borçlanma) kullanması nedeniyle ortaya çıkan finansman giderlerini ödeyebilme yeteneğini ölçer. Faizleri Karşılama Oranı = Faaliyet Karı Faiz Giderleri Faiz giderlerinin ödenebilmesi için güvenlik sınırı (marjın) nedir? Faizleri Karşılama Oranı = $330 $60 = 5.50x

20 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 20 Ortalama Tahsil Zamanı = Ticari Alacaklar Günlük Satışlar Firmanın kaynaklarını satışların oluşturulmasında nasıl bir etkinlikle kullandığına dair temel bir değerlendirme sağlar. Firmanın kredili satışlarını müşterilerinden tahsil etmesi ne kadar zaman alır?

21 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 21 $430 $1,450/365 OTZ = = 108.24 gün Bir yıldaki gün sayısı Bilanço Simsboro Bilgisyar Şirketi Aktif Pasif Nakit (Kasa) $175 Tic. Borçlar $115 Borç Senetleri 115 Stoklar 625 Kısa Vadeli Borçlar $230 Dönen Varlıklar $1,230 Tahviller $600 Sabit Varlıklar $2,500 Öz Kaynaklar Eksi: Bir. Amortis. (1,200) Hisse Senetleri $300 Net Sabit Varlıklar 1,300 Ödenmiş Sermaye 600 Toplam Varlıklar $2,530 Dağıtılmayan Karlar 800 Toplam Özkaynak $1,700 Toplam Pasif $2,530 Satılan Malların Maliyeti 875 Brüt Kar $575 Faaliyet Giderleri 45 Amortisman Giderleri200 Net Faaliyet Karı $330 Faiz Giderleri 60 Faiz Öncesi Net Kar $270 Vergi (40%) 108 Net Kar $162 Ödenecek Kar payı100 Dağıtılmayan Karlara ek$62 Gelir Tablosu Simsboro Bilgisayar Şirketi Tic. Alacaklar 430 Satışlar $1,450

22 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 22 Stok Devir Hızı Oranı = Stok Devir Hızı Oranı = Satılan Malların Maliyeti Stoklar Stok düzeyi Firmanın satışları için uygunmudur? = Stok Devir Hızı Oranı = $875 $625 = 1.4x

23 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 23 Sabit Varlık Devir Hızı = Sabit Varlık Devir Hızı = Satışlar Net Sabit Varlıklar Firma sabit varlıklarını satışlarının oluşturulmasında ne kadar etkinlikle kullanmaktadır? $1,450 $1,300 Sabit Varlık Devir Hızı = Sabit Varlık Devir Hızı == 1.12x

24 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 24 Toplam Varlık Devir Hızı = Satışlar Toplam Varlıklar Firma tüm varlıklarını satışlarının oluşturulmasında ne kadar etkinlikle kullanmaktadır? $1,450 $2,530 Toplam Varlık Devir Hızı = = 0.57x

25 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 25 Karlılık Oranları Likidite, varlık yönetimi ve borç yönetimi fonksiyonlarının firmanın karlılığı üzerindeki toplu etkisini gösteren oranlardır.

26 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 26 Satışlarla İlişkili Karlılık firmanın satış hacmini faaliyet karlarına dönüştürebilmesindeki yeteneğini ölçer. Faaliyet Karı Marjını = Faaliyet Karı Satışlar Firma üretim (faaliyet) maaliyetlerinin düşük tutulmasında ne kadar etkindir? $330 $1,450 = 22.8% Faaliyet Karı Marjını =

27 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 27 Satışlara İlişkili Karlılık firmanın satış hacmini net kara dönüştürmedeki yeteneğini ölçer. Net Kar Marjı = Net Kar Satışlar Her bir satiş birimi için net kar miktarı nedir? $162 $1,450 = 11.2% Net Kar Marjı =

28 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 28 Yatırıma ilişkin karlılık firmanın kaynaklarını (yatırımlarını) faaliyet karlarına dönüştürebilmesindeki yeteneğini ölçer. Yatırımların (varlıkların) Karlılıgı Faaliyet Karı Toplam Varlıklar = Firmanın varlıkları ile faaliyet karı (finansamn maaliyeti ve vergiden önce) oluşturma yeteneği nedir? $330 $2,530 = 13.04% Yatırımların (varlıkların) Karlılıgı =

29 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 29 Yatırıma ilişkin karlılık firmanın kaynaklarını (yatırımlarını) net kara dönüştürebilmesindeki yeteneğini ölçer. Varlıkların Karlılığı= Net Kar Toplam Varlıklar Firmanın elde ettiği karlar ile varlıklarına yatırım arasındaki ilişki nedir? $162 $2,530 = 6.40% Varlıkların Karlılığı=

30 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 30 Öz Kaynakların Karlılığı = Karlılığı = Net Kar Öz Kaynak Firmanın elde ettiği karlar ile firmanın ortaklarının yatırımı arasındaki ilişki nedir? $162 $1,700 = 9.53% Öz Kaynakların Karlılığı = Karlılığı =

31 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 31 Piyasa/Trend Oranları Firmanın hisse fiyatı, kazançları ve nominal hisse fiyatları arasındaki ilişkileri gösterir.

32 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 32 Fiyat/Kazanç Oranı 1 TL kazanç için yatırımcıların ödeyecekleri yatırım miktarını gösterir.

33 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 33 Piyasa/Nominal Oran Yatırımcıların firmayı nasıl değerlendirdiklerini gösterir. Yüksek bir oran  yatırımcılar, yüksek yatırım dönüş oranına yatırım yapmaya istekli. Aşırı yüksek bir oran hissenin aşırı değerli (overpriced) olduğu gösterebilir. Bu durumda firmanın performans beklentileri gerçekleşmediğinde hisse fiyatında keskin düşüşler olabilir. Nominal hisse değeri = (toplam özsermaye) / hisse sayısı = $5308/ 2728= $1.95 Market/book ratio = Hissenin piyasa fiyatı/ nominal hisse değeri = $38.50 / $1.95 = 19.74 katı

34 MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 34 Oran Analizini Kimler Kullanır? Ticari kredi yöneticileri müşterilerinin durumunu görebilmek için bazı temel oranları kullanabilirler Menkul kıymet analizcileri farklı menkul kıymetlerin yatırım değerlerini ölçebilmek için oran analizinden faydalanabililer Banka uzmanları kredi taleplerini değerlendirmede oran analizlerini gerçekleştirebilirler Şirket iflaslarının öngörüsünde kullanılabilir


"MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum2: Finansal Analiz 1 Bölüm 2 Finansal Analiz Muhasebe: Karar vermenin dayanağı: Ne durumdayız?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları