Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 2 Finansal Analiz Muhasebe: Karar vermenin dayanağı: Ne durumdayız? İşletmelerin finansal durum analizi Karar vermede kullanılan kritik oranlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 2 Finansal Analiz Muhasebe: Karar vermenin dayanağı: Ne durumdayız? İşletmelerin finansal durum analizi Karar vermede kullanılan kritik oranlar."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 2 Finansal Analiz Muhasebe: Karar vermenin dayanağı: Ne durumdayız? İşletmelerin finansal durum analizi Karar vermede kullanılan kritik oranlar

2 Muhasebe – İş Dünyasının Dili

3 Finansal Tablolar

4 Neden Mühendisler Finansal Tabloları Anlamak Zorundadırlar?

5 Muhasebe Denklemi Varlıklar = Borçlar + Öz sermaye
(Assets = Liabilities + Owner’s equity)

6 Bilanço – Dell Computer Co.

7 Gelir Tablosu – Dell Computer Co.

8 Nakit Akış Tablosu – Dell Computer Co.

9 Nakit Akış Tablosu Firmanın ne kadar nakit gelir ürettiğini ve firmanın gelirlerinin sağlıklı olup olmadığını gösterir. Hisse satmak veya hisse, varlık ve sermaye yatırımları almak için kullanılan nakit. Dönem başındaki ve dönem sonundaki net nakit akışı. Diğer kişilere ödenen nakit – örn: bankalar veya hissederlar

10 Finansal Tabloların Özeti - Dell

11 Özet - devam

12 Finansal Oranlar

13 Likidite Oranları Bir firmanın kısa vadeli yükümlülüklerini (borçlarını) karşılamadaki yeteneğini ölçmek için kullanılr. Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Cari Oran = Kısa vadeli borçları ödeyebilmek için yeterli miktarda dönen varlık var mıdır? Güvenlik sınırı nedir?

14 Simsboro Bilgisayar Şirketi Simsboro Bilgisayar Şirketi
Bilanço Simsboro Bilgisayar Şirketi Aktif Pasif Nakit (Kasa) $ Tic. Borçlar $115 Tic. Alacaklar Borç Senetleri Stoklar Kısa Vadeli Borçlar $230 Dönen Varlıklar $1, Tahviller $600 Sabit Varlıklar $2, Öz Kaynaklar Eksi: Bir. Amortis. (1,200) Hisse Senetleri $300 Net Sabit Varlıklar 1, Ödenmiş Sermaye Toplam Varlıklar $2, Dağıtılmayan Karlar Toplam Özkaynak $1,700 Toplam Pasif $2,530 Gelir Tablosu Simsboro Bilgisayar Şirketi Satışlar $1,450 Satılan Malların Maliyeti Brüt Kar $575 Faaliyet Giderleri Amortisman Giderleri 200 Net Faaliyet Karı $330 Faiz Giderleri 60 Faiz Öncesi Net Kar $270 Vergi (40%) Net Kar $162 Ödenecek Kar payı 100 Dağıtılmayan Karlara ek $62 $1,230 $230 Cari Oran = = 5.35x

15 Dönen Varlıklar - Stoklar
Bir firmanın kısa vadeli yükümlülüklerini (borçlarını) karşılamadaki yeteneğini ölçmek için kullanılr. Dönen Varlıklar - Stoklar Kısa Vadeli Borçlar Likit Oran = En az likiditeye sahip olan varlıkları dönen varlıklar arasından çıkardığımızda firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneği nasıl olur?

16 Simsboro Bilgisyar Şirketi Simsboro Bilgisayar Şirketi
Bilanço Simsboro Bilgisyar Şirketi Aktif Pasif Nakit (Kasa) $ Tic. Borçlar $115 Tic. Alacaklar Borç Senetleri Tahviller $600 Sabit Varlıklar $2, Öz Kaynaklar Eksi: Bir. Amortis. (1,200) Hisse Senetleri $300 Net Sabit Varlıklar 1, Ödenmiş Sermaye Toplam Varlıklar $2, Dağıtılmayan Karlar Toplam Özkaynak $1,700 Toplam Pasif $2,530 Stoklar Kısa Vadeli Borçlar $230 Dönen Varlıklar $1, Tahviller $600 Gelir Tablosu Simsboro Bilgisayar Şirketi Satışlar $1,450 Satılan Malların Maliyeti Brüt Kar $575 Faaliyet Giderleri Amortisman Giderleri 200 Net Faaliyet Karı $330 Faiz Giderleri 60 Faiz Öncesi Net Kar $270 Vergi (40%) Net Kar $162 Ödenecek Kar payı 100 Dağıtılmayan Karlara ek $62 $1,230 -$625 $230 Likit Oran = =2.63x

17 Borç Yönetimi Oranları
Firmanın varlıklarını finanse etmek için kullanılan firma dışı (ortaklardan değil) kaynakların büyüklüğünü ölçmek için kullanılır.

18 Bilanço Kaldıraç Oranları dış kaynaklarla finanse edilmiş firma varlıklarının yüzdesini ölçer
Toplam Borçlar Toplam Varlıklar Borç Oranı = Firma varlıklarının ne kadarı borçlarla finanse edilmiştir? $230 + $600 $2,530 Borç Oranı = = 33%

19 Faizleri Karşılama Oranları firmanın finansal kaldıraç (borçlanma) kullanması nedeniyle ortaya çıkan finansman giderlerini ödeyebilme yeteneğini ölçer. Faaliyet Karı Faiz Giderleri Faizleri Karşılama Oranı = Faiz giderlerinin ödenebilmesi için güvenlik sınırı (marjın) nedir? $330 $60 = 5.50x Faizleri Karşılama Oranı =

20 Firmanın kaynaklarını satışların oluşturulmasında nasıl bir etkinlikle kullandığına dair temel bir değerlendirme sağlar. Ticari Alacaklar Günlük Satışlar Ortalama Tahsil Zamanı = Firmanın kredili satışlarını müşterilerinden tahsil etmesi ne kadar zaman alır?

21 Simsboro Bilgisyar Şirketi Simsboro Bilgisayar Şirketi
Bilanço Simsboro Bilgisyar Şirketi Aktif Pasif Nakit (Kasa) $ Tic. Borçlar $115 Borç Senetleri Stoklar Kısa Vadeli Borçlar $230 Dönen Varlıklar $1, Tahviller $600 Sabit Varlıklar $2, Öz Kaynaklar Eksi: Bir. Amortis. (1,200) Hisse Senetleri $300 Net Sabit Varlıklar 1, Ödenmiş Sermaye Toplam Varlıklar $2, Dağıtılmayan Karlar Toplam Özkaynak $1,700 Toplam Pasif $2,530 Tic. Alacaklar Gelir Tablosu Simsboro Bilgisayar Şirketi Satışlar $1,450 Satılan Malların Maliyeti Brüt Kar $575 Faaliyet Giderleri Amortisman Giderleri 200 Net Faaliyet Karı $330 Faiz Giderleri 60 Faiz Öncesi Net Kar $270 Vergi (40%) Net Kar $162 Ödenecek Kar payı 100 Dağıtılmayan Karlara ek $62 $430 $1,450/365 OTZ = = gün Bir yıldaki gün sayısı

22 Satılan Malların Maliyeti
Stoklar Stok Devir Hızı Oranı = Stok düzeyi Firmanın satışları için uygunmudur? $875 $625 = 1.4x Stok Devir Hızı Oranı =

23 Satışlar Net Sabit Varlıklar Sabit Varlık Devir Hızı = Firma sabit varlıklarını satışlarının oluşturulmasında ne kadar etkinlikle kullanmaktadır? $1,450 $1,300 Sabit Varlık Devir Hızı = = 1.12x

24 Satışlar Toplam Varlıklar Toplam Varlık Devir Hızı = Firma tüm varlıklarını satışlarının oluşturulmasında ne kadar etkinlikle kullanmaktadır? $1,450 $2,530 Toplam Varlık Devir Hızı = = 0.57x

25 Karlılık Oranları Likidite, varlık yönetimi ve borç yönetimi fonksiyonlarının firmanın karlılığı üzerindeki toplu etkisini gösteren oranlardır.

26 Satışlarla İlişkili Karlılık firmanın satış hacmini faaliyet karlarına dönüştürebilmesindeki yeteneğini ölçer. Faaliyet Karı Satışlar Faaliyet Karı Marjını = Firma üretim (faaliyet) maaliyetlerinin düşük tutulmasında ne kadar etkindir? $330 $1,450 Faaliyet Karı Marjını = = 22.8%

27 Satışlara İlişkili Karlılık firmanın satış hacmini net kara dönüştürmedeki yeteneğini ölçer.
Net Kar Marjı = Her bir satiş birimi için net kar miktarı nedir? $162 $1,450 Net Kar Marjı = = 11.2%

28 Yatırıma ilişkin karlılık firmanın kaynaklarını (yatırımlarını) faaliyet karlarına dönüştürebilmesindeki yeteneğini ölçer. Faaliyet Karı Toplam Varlıklar Yatırımların (varlıkların) Karlılıgı = Firmanın varlıkları ile faaliyet karı (finansamn maaliyeti ve vergiden önce) oluşturma yeteneği nedir? Yatırımların (varlıkların) Karlılıgı $330 $2,530 = = 13.04%

29 Yatırıma ilişkin karlılık firmanın kaynaklarını (yatırımlarını) net kara dönüştürebilmesindeki yeteneğini ölçer. Net Kar Toplam Varlıklar Varlıkların Karlılığı= Firmanın elde ettiği karlar ile varlıklarına yatırım arasındaki ilişki nedir? $162 $2,530 Varlıkların Karlılığı= = 6.40%

30 Öz Kaynakların Karlılığı = Net Kar Öz Kaynak Firmanın elde ettiği karlar ile firmanın ortaklarının yatırımı arasındaki ilişki nedir? Öz Kaynakların Karlılığı = $162 $1,700 = 9.53%

31 Piyasa/Trend Oranları
Firmanın hisse fiyatı, kazançları ve nominal hisse fiyatları arasındaki ilişkileri gösterir.

32 Fiyat/Kazanç Oranı 1 TL kazanç için yatırımcıların ödeyecekleri yatırım miktarını gösterir.

33 Piyasa/Nominal Oran Yatırımcıların firmayı nasıl değerlendirdiklerini gösterir. Yüksek bir oran  yatırımcılar, yüksek yatırım dönüş oranına yatırım yapmaya istekli. Aşırı yüksek bir oran hissenin aşırı değerli (overpriced) olduğu gösterebilir. Bu durumda firmanın performans beklentileri gerçekleşmediğinde hisse fiyatında keskin düşüşler olabilir. Nominal hisse değeri = (toplam özsermaye) / hisse sayısı = $5308/ 2728= $1.95 Market/book ratio = Hissenin piyasa fiyatı/ nominal hisse değeri = $38.50 / $1.95 = katı

34 Oran Analizini Kimler Kullanır?
Ticari kredi yöneticileri müşterilerinin durumunu görebilmek için bazı temel oranları kullanabilirler Menkul kıymet analizcileri farklı menkul kıymetlerin yatırım değerlerini ölçebilmek için oran analizinden faydalanabililer Banka uzmanları kredi taleplerini değerlendirmede oran analizlerini gerçekleştirebilirler Şirket iflaslarının öngörüsünde kullanılabilir


"Bölüm 2 Finansal Analiz Muhasebe: Karar vermenin dayanağı: Ne durumdayız? İşletmelerin finansal durum analizi Karar vermede kullanılan kritik oranlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları