Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5. ÜNİTE Finansal Analiz Finansal Yönetim, 2. Baskı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5. ÜNİTE Finansal Analiz Finansal Yönetim, 2. Baskı"— Sunum transkripti:

1 5. ÜNİTE Finansal Analiz Finansal Yönetim, 2. Baskı
Prof. Dr. Nurhan AYDIN Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç. Dr. Metin COŞKUN

2 İÇİNDEKİLER Finansal Analiz Türleri
Anadolu Üniversitesi İÇİNDEKİLER Finansal Analiz Türleri Finansal Analizde Kullanılan Tablolar Finansal Analizde Kullanılan Teknikler Aydın, Başar, Coşkun

3 Finansal Analiz Türleri
Anadolu Üniversitesi Finansal Analiz Türleri Analizin Yapılma Amacına Göre Yatırım Analizi Kredi Analizi Analizin Yapılış Biçimine Göre Statik Analiz Dinamik Analiz Analizi Yapacak Kişilere Göre İç Analiz Dış Analiz Aydın, Başar, Coşkun

4 Finansal Analizde Kullanılan Tablolar
Anadolu Üniversitesi Finansal Analizde Kullanılan Tablolar Bilanço Gelir Tablosu Satışların Maliyeti Fon Akım Tabloları Nakit Akım Tabloları Kar Dağıtım Tabloları Öz Kaynaklar Değişim Tablosu Aydın, Başar, Coşkun

5 Finansal Analizde Kullanılan Tablolar
Anadolu Üniversitesi Finansal Analizde Kullanılan Tablolar Bilanço – Aktif Kısmı (1) Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Diğer Dönen Varlıklar Aydın, Başar, Coşkun

6 Finansal Analizde Kullanılan Tablolar
Anadolu Üniversitesi Finansal Analizde Kullanılan Tablolar Bilanço – Aktif Kısmı (2) Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Diğer Duran Varlıklar Aydın, Başar, Coşkun

7 Finansal Analizde Kullanılan Tablolar
Anadolu Üniversitesi Finansal Analizde Kullanılan Tablolar Bilanço – Pasif Kısmı (1) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Alınan Avanslar Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Borç ve Gider Karşılıkları Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Aydın, Başar, Coşkun

8 Finansal Analizde Kullanılan Tablolar
Anadolu Üniversitesi Finansal Analizde Kullanılan Tablolar Bilanço – Pasif Kısmı (2) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Alınan Avanslar Borç ve Gider Karşılıkları Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Aydın, Başar, Coşkun

9 Finansal Analizde Kullanılan Tablolar
Anadolu Üniversitesi Finansal Analizde Kullanılan Tablolar Bilanço – Pasif Kısmı (3) Öz Kaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Zararları Dönem Net Karı Aydın, Başar, Coşkun

10 Finansal Analizde Kullanılan Tablolar Gelir Tablosu
Anadolu Üniversitesi Finansal Analizde Kullanılan Tablolar Gelir Tablosu A- BRÜT SATIŞLAR B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) NET SATIŞLAR C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI D- FAALİYET GİDERLERİ (-) FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI İ- DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI Aydın, Başar, Coşkun

11 Finansal Analizde Kullanılan Teknikler
Anadolu Üniversitesi Finansal Analizde Kullanılan Teknikler Oran Analizi Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz) Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz) Eğilim Analizi (Trend Analizi) Aydın, Başar, Coşkun

12 Oran Analizi Likidite Oranları Faaliyet Oranları
Anadolu Üniversitesi Oran Analizi Likidite Oranları Faaliyet Oranları Finansal Kaldıraç Oranları Karlılık Oranları Piyasa Performansını Değerlendirmede Kullanılan Oranlar Aydın, Başar, Coşkun

13 Likidite Oranları Cari Oran Asit – Test Oranı Nakit Oranı
Anadolu Üniversitesi Likidite Oranları Cari Oran Dönen Varlıklar / KVYK Asit – Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVYK Nakit Oranı (Hazır Değerler+Menkul Kıymetler)/KVYK Aydın, Başar, Coşkun

14 Faaliyet (Etkinlik) Oranları
Anadolu Üniversitesi Faaliyet (Etkinlik) Oranları Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Ticari Alacaklar / (Yıllık Kredili Satışlar/360) Alacak Devir Hızı Kredili Satışlar / Ticari Alacaklar Aydın, Başar, Coşkun

15 Faaliyet (Etkinlik) Oranları
Anadolu Üniversitesi Faaliyet (Etkinlik) Oranları Stok Devir Hızı Satışların Maliyeti / Ortalama Stok Stok Tüketilme Süresi Ortalama Stok / (Satışların Maliyeti/365) Aydın, Başar, Coşkun

16 Faaliyet (Etkinlik) Oranları
Anadolu Üniversitesi Faaliyet (Etkinlik) Oranları Sabit Aktiflerin Devir Hızı Net Satışlar / Net Sabit Varlıklar Toplam Varlıkların Devir Hızı Net Satışlar / Ortalama Toplam Varlıklar Aydın, Başar, Coşkun

17 Borç Oranları Borç Oranı Borç Öz Sermaye Oranı
Anadolu Üniversitesi Borç Oranları Borç Oranı Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar Borç Öz Sermaye Oranı Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Öz Sermaye Aydın, Başar, Coşkun

18 Borç Oranları Faizin Kazanılma Katsayısı
Anadolu Üniversitesi Borç Oranları Faizin Kazanılma Katsayısı FVÖG/ Faiz Gelirleri Sabit Giderleri Karşılama Oranı (FVÖG +Sabit Giderler) / (Faiz Ödemeleri + Dividant Ödemeleri + Vergi Öncesi Ödenim Fonu) Aydın, Başar, Coşkun

19 Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı Net Kar Marjı
Anadolu Üniversitesi Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı (Net Satışlar – Satışların Maliyeti) / Net Satışlar Net Kar Marjı Net Kar / Net Satışlar Aydın, Başar, Coşkun

20 Karlılık Oranları Öz Sermaye Karlılık Oranı
Anadolu Üniversitesi Karlılık Oranları Öz Sermaye Karlılık Oranı Net Kar / Öz Sermaye Toplam Varlıkların Karlılık Oranı Net Kar / Toplam Varlıklar Kaynaklar Üzerinden Karlılık Oranı FVÖG/Toplam Kaynaklar Aydın, Başar, Coşkun

21 Piyasa Performansını Değerlendirmede Kullanılan Oranlar
Anadolu Üniversitesi Piyasa Performansını Değerlendirmede Kullanılan Oranlar Fiyat Kazanç Oranı Hisse Başı Pazar Fiyatı / Hisse Başı Kazanç Pazar Değeri – Defter Değeri Oranı Hisse Başı Pazar Değeri/ Hisse Başı Defter Değeri Kar Payı Dağıtım Oranı Hisse Başına Dağıtılan Kar Payı/ Hisse Başına Düşen Kar Aydın, Başar, Coşkun

22 Piyasa Performansını Değerlendirmede Kullanılan Oranlar
Anadolu Üniversitesi Piyasa Performansını Değerlendirmede Kullanılan Oranlar Kar Payı Verim Oranı H. B. Dağıtılan Kar Payı / H. B. Kar Payı Adi Hisse Senedi Başına Düşen Kar (Net Kar – İmtiyazlı Hisse Senedine Ödenen Kar Payı) / Adi Hisse Senedi Sayısı İmtiyazlı Hisse Senedi Başına Düşen Kar Net Kar / İmtiyazlı Hisse Senedi Sayısı Aydın, Başar, Coşkun

23 Finansal Oranlar Arasındaki İlişkiler (DuPont Analizi)
Anadolu Üniversitesi Finansal Oranlar Arasındaki İlişkiler (DuPont Analizi) Aydın, Başar, Coşkun

24 Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz)
Anadolu Üniversitesi Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz) Karşılaştırmalı analiz, bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin değerlendirilmesidir. Aydın, Başar, Coşkun

25 Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz)
Anadolu Üniversitesi Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz) 2005 2006 2007 Mutlak % Kasa 300 400 500 100 33,3 200 66,7 25 Alacaklar 160 40 -40 -20 Stoklar 600 -100 20 50 Dönen Varlıklar 960 1.000 1.060 4,1 31,2 260 26 Aydın, Başar, Coşkun

26 Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)
Anadolu Üniversitesi Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) Dikey analiz, ortak esasa indirgenmiş tablolar analizi olarak da isimlendirilen bu analiz yönteminde, mali tablolarda yer alan her bir kalemin toplam içerisindeki payı yüzde olarak ifade edilir. Aydın, Başar, Coşkun

27 Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)
Anadolu Üniversitesi Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) A İşletmesi Endüstri Ortalaması 2007 2006 2005 Net Satışlar 100,0 (-)Satışların Maliyeti 67,5 68,2 70,5 72,6 73,0 Brüt Satış Karı 32,5 31,8 29,3 27,4 27,0 (-)Faaliyet Giderleri 24,1 23,8 23,4 22,0 21,4 21,2 Faaliyet Karı 8,4 8,0 6,1 5,4 5,6 6,2 (-)Faiz 2,3 2,0 2,1 1,4 1,3 1,2 Olağan Kar 6,0 4,0 4,3 5,0 (-)Vergi 2,7 2,6 1,8 1,9 Dönem Net Karı 3,4 2,2 2,5 3,1 Aydın, Başar, Coşkun

28 Anadolu Üniversitesi Trend Analizi Trend analizi, bir işletmenin uzun bir zaman dönemi içindeki (5-10 yıl gibi) değişimlerinin, endüstrideki diğer işletmelere oranla ya da o işletmenin baz olarak alınan yılına oranla ne yönde olduğunu belirlemek için yapılır. Aydın, Başar, Coşkun


"5. ÜNİTE Finansal Analiz Finansal Yönetim, 2. Baskı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları