Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME II FİNANSMAN FONKSİYONU 4.DERS Yrd. Doç. Dr. Recep KILIÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME II FİNANSMAN FONKSİYONU 4.DERS Yrd. Doç. Dr. Recep KILIÇ"— Sunum transkripti:

1 İŞLETME II FİNANSMAN FONKSİYONU 4.DERS Yrd. Doç. Dr. Recep KILIÇ
4.DERS FİNANSMAN FONKSİYONU Yrd. Doç. Dr. Recep KILIÇ Web: E mail: Twitter/krecep

2 FİNANS İşletmelerin faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütebilmeleri, ihtiyaç duydukları fonu sağlamalarına bağlıdır. İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmek için gerek duydukları fonun sağlanmasını ve bunun yönetimini FİNANS gerçekleştirir.

3 FON = PARA Fon : Nakit, vadesiz mevduat, nakde çevrilebilir değerler Para : Nakit ve bankadaki vadesiz mevduat

4 Finansmanın işlevleri
Finansal analiz Gerekli fonların kaynaklarının belirlenmesi Fonları uygun koşullarda ele geçirmek Ele geçirilen fonların etkin kullanımı Finansal planlama ve denetim (Muhasebe kayıtlarının izlenmesi) Finansal raporların düzenlenmesi Kar dağıtımı Gelecek dönem finansal olayların hazırlanması / öngörülmesi

5 FİNANSAL TABLOLAR 1. Bilanço
Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren bir tablodur. Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki kısımdan oluşur. Aktif, işletmenin tüm varlıklarını gösterir. Pasif ise kaynakları gösterir. Aktif ve pasif kalemlerin toplamları birbirine eşittir.

6 BİLANÇO

7

8 2. Gelir Tablosu Gelir Tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği gelirler ile aynı dönemdeki giderlerini ve bunların sonucunda elde ettiği dönem net karını ya da zararını kapsar.

9 Finansman Kaynakları Öz Sermaye
İşletme sahip veya sahiplerinin işletmenin kullanımına tahsis ettikleri fonlar Temel Kapital Yedek Kapital Yabancı Sermaye İşletmenin borçlanma yoluyla sağladığı fonlar Kısa süreli borçlar Uzun süreli borçlar

10 Çağdaş Finansman Kaynakları
Leasing : Kiralama şirketinin (kiralayan), kiracı konumundaki işletmenin ihtiyaçlarına uygun menkul veya gayrimenkul değeri satın alıp, bunu belirli bir süre için bu işletmenin kullanımına tahsis etmesidir. Kiralayan ve kiracı arasında düzenlenen, üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan mülkiyetini kiralayanda , kullanımını ise kiracıda bırakan bir anlaşmadır.

11 Çağdaş Finansman Kaynakları
Factoring : 1-12 ay vadeli kredili satış yapan işletmelerin bu satışlarından doğan alacak haklarını bir başka finansman kuruluşuna devretmeleri şeklinde gelişen bir finansman tekniğidir. Yani fon yaratmak amacıyla ticari alacakların satılmasıdır. Alacaklar önceden paraya çevrilir K.V.Alacağın %80-%90’ı peşin ödenir %20’lik kısım factoring şirketinin ücreti düşüldükten sonra ödenir.

12 Çağdaş Finansman Kaynakları
Forfaiting : 12 ay ve daha uzun vadeli senetli alacakların ödenmesinde kullanılan bir finansman tekniğidir. Belgelenmiş alacakların (bono,poliçe,garanti mektubu v.b.) finans kuruluşu tarafından satın alınmasıdır. Daha çok yatırım malları ihracatının finansmanında kullanılmaktadır.

13 Öz kaynakların maliyeti iki alt başlıkta incelenebilir.
SERMAYE MALİYETİ 1. Özkaynakların Maliyeti Öz kaynakların maliyeti iki alt başlıkta incelenebilir. 1-Hisse senedi maliyeti, 2- Otofinansman maliyeti


"İŞLETME II FİNANSMAN FONKSİYONU 4.DERS Yrd. Doç. Dr. Recep KILIÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları