Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme Finansı Doç.Dr. G. Cenk AKKAYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme Finansı Doç.Dr. G. Cenk AKKAYA."— Sunum transkripti:

1 İşletme Finansı Doç.Dr. G. Cenk AKKAYA

2 Finans Nedir Finans, işletmenin gereksinim duyduğu fonların en uygun koşullarda ele geçirilmesi ve ele geçirilen fonların en etkin kullanımını sağlamaktır. 1950’li yıllara kadar, finansın fon bulma fonksiyonu ön plandayken, bu tarihten sonra, fonların kullanımı daha fazla önem kazanmıştır.

3 Son Yıllarda Finanstaki Gelişmeler
Uluslararası Finansman Türev Ürünler ve Türev Piyasalar Finans Mühendisliği Risk Yönetimi

4 Finansın Kapsamına Giren Konular
Finansal yönetim veya İşletme finansı Para ve sermaye piyasaları Yatırım

5 Finansman Fonksiyonu İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli olan kısa, orta, uzun vadeli olan fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik etmeleri, Bu fonları işletmenin faaliyetlerini sürekli kılmada etkin olarak kullanmaları ve bu amaçlara yönelik kararlar almalarıdır.

6 Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler
PARA VE SERMAYE PİYASALARI YATIRIMLAR FİNANSAL YÖNETİM Fonlar Yatırımcılar Firmalar Menkul Kıymetler Karlar

7 Finansal Piyasalar Yatırımcılar Hisse snd. tahvil İşletmeler Men. Kıy.
Para Ali Ayşe Para Birincil Piyasa İkincil Piyasa

8 Finans Yöneticisinin Amaç Fonksiyonu
Max V = f (I, F, D) V = İşletmenin Değeri I = Yatırım Kararları (hangi varlıklara, ne kadar yatırım yapılacağı) F = Finansal Kararlar (yatırımların nasıl finanse edileceği) D = Firmanın Kar Dağıtımına İlişkin Kararlar

9 Bir İşletmede Finans Yöneticisinin Görevleri
İşletmenin uzun dönem planlamasına katılmak Muhasebe faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak Kısa vadeli fon gereksinimleri için bankalarla ilişkiler kurmak ve sağlıklı bir şekilde yürütmek Uzun vadeli finansal bütçeleri hazırlamak Yapılacak yatırımlarla ilgili önerilerde bulunmak Nakit bütçesini hazırlamak Hisse senedi ve tahvil ihracını planlamak, Kâr payı dağıtım politikası konusunda önerilerde bulunmak

10 İşletmelerde Finans Fonksiyonunun Örgütlenmesi
İşletmelerde finans bölümü, fon gereksinimlerinin belirlendiği ve fonların bölümlere tahsisinin yapıldığı bir merkezdir. Finans fonksiyonunun örgütteki yeri, işletmelerin küçük, orta veya büyük işletme oluşuna göre değişiklik göstermektedir.

11 Küçük işletmelerde finans fonksiyonu, genellikle işletme sahibi veya genel müdür tarafından yerine getirilir. Orta büyüklükteki işletmelerde, genellikle finans fonksiyonu ile muhasebe fonksiyonu aynı çatı altında toplanmış ve aynı yöneticinin sorumluluğu altındadır.

12 Büyük ölçekli işletmelerde, finans fonksiyonu, ayrı bir departman olarak örgüt şemasındaki yerini alır. Büyük işletmelerde, muhasebe, finans fonksiyonun altında alt bir fonksiyon olarak yer almaktadır. Büyük işletmelerde, “Finans Komitesi”de oluşturulmaktadır.

13 BİLANÇO Belirli bir tarihte, bir işletmenin varlık ve kaynak yapısını gösteren temel mali tablodur. Bilanço AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/…. PASİF (KAYNAKLAR) I. Dönen Varlıklar CARİ AKTİF I. Kısa Süreli Yabancı Kaynaklar CARİ PASİF LİKİDİTE SÜRE (İşletme Sermayesi) Hazır Değerler Alacaklar Stoklar II. Uzun Süreli Yabancı Kaynaklar Ekonomik Yapı Mali Yapı III. Özkaynaklar Sermaye Yapısı II. Duran Varlıklar AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

14 DURAN VARLIKLAR REEL VARLIK-FİNANSAL VARLIK

15 ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ VE VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI
FİNANSAL YAPININ OLUŞTURULMASI KAYNAK TÜRLERİ VE MALİYETLERİ KALDIRAÇ ANALİZLERİ ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ VE VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI FACTORING, FORFAITING, SWAP, LEASİNG FUTURES, FORWARD, OPTIONS SÖZLEŞMELERİ

16 Finansman Fonksiyonunun Amaçları
Uygun finansal yapıyı oluşturmak Özsermayenin güvenliğini korumak Yeterli bir kar ve karlılık sağlamak İşletmenin likiditesini korumak

17 Finansman Fonksiyonunun İlkeleri
Kısa süreli fon ihtiyacı cari pasifleri artırmakla karşılanmalıdır. Orta vadeli fon ihtiyacı orta vadeli kaynaklardan karşılanmalıdır. Sabit değerlerin finansmanı, işletmenin emrine uzun süre için tahsis edilmiş olan devamlı sermaye ile yapılmalıdır. Minimum Finansal Denge Kuralı

18 Finansman Fonksiyonunun İlkeleri
Stokların karşılık olabilmesi için, likidite derecelerinin yüksek olması gerekir. Dönen aktif, kısa vadeli borçlardan fazla olmalı, böylece bir güvenlik marjı oluşturulmalıdır. Minimum net dönen aktif miktarı(güvenlik marjı), ihtiyaçlara uygun olarak saptanmalı ve sabit bir değer niteliğinde düşünülerek, süreklilik gösteren uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmelidir. Özkaynakların, işletmenin bağımsızlığını güvence altında tutmak için uzun ve orta vadeli borçlarını karşılayabilecek düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

19 Finansman Yöneticisinin Görevleri
Finansal analiz ve kontrol Finansal planlama Aktiflerin yönetimi Dönen değerlerin yönetimi Sabit değerlerin yönetimi İhtiyaç duyulan fonların tedariki Fonların ihtiyaca göre kullanımı

20 Finans Yöneticisi Finans yöneticisi, bir işletmenin yatırım ve finans kararlarından sorumlu olan kişidir. Finans yöneticisi, iki temel sorunla karşı karşıyadır: İşletme, hangi tür varlıklara, ne miktarda yatırım yapacaktır? (Sermaye Bütçelemesi veya Yatırım Kararı) Yatırım için gerekli fonlar nasıl elde edilecektir? (Finanslama Kararı)


"İşletme Finansı Doç.Dr. G. Cenk AKKAYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları