Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akut Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akut Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım"— Sunum transkripti:

1 Akut Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Doç. Dr. Özge Onur 2011

2 TANIM Daha önceden tanısı konulmayan
1 haftadan daha az süredir devam eden karın ağrısı

3 SEBEPLER > 1000 sebebi bulunmaktadır: 20-40% yatış oranları
NSAP (34%) Akut appendisit (28%) Akut kolesistit (10%) Obstrüksiyon (4%) Perfore PU (3%) Pankreatitis (3%) Divertikular hastalıklar (2%) Diğerleri (13%) 20-40% yatış oranları 50-65% başlangıçtaki yanlış tanı oranları

4 Periton kavitesinde duysal nöroreseptörlerin çoğu 1- İçi boşluklu organların mukoza veya muskular tabakasında 2- Viseral ve parietal peritonda 3- Mezenterde bulunur.

5 Stimulus viseral afferent lifler dorsal kök gangliyonlar arka boynuz kontralateral spinotalamik traktusta talamik nukleus, ponsun retiküler formasyon nukleusu medulla limbik sistem ve frontal kortekse giderler.

6 Viseral ağrı reseptörleri demyelinize C lifleri
C lifleri kas, periost, mezenter, viseral ve parietal peritonda bulunur. Bu reseptörlerin uyarılması künt veya yanma tarzında, yavaş başlangıçlı kötü lokalize edilen ağrı şeklinde yorumlanır. İntraperitoneal organlar bilateral inerve olur, bu nedenle ağrı orta hatta hissedilir.

7 Viseral ağrı; •künt, •lokalizasyonu kötü, •kramplı, yanıcı tarzdadır.
Hissedilen ağrının lokalizasyonu organların dermatomları ile ilişkilidir. •Foregut özofagus, mide, duodenum, pankreas, safra yolları, ve dalak; •midgut distal duodenum, jejunum, ileum, apendiks, çıkan kolon, proksimal transvers kolon; •hindgut distal transvers kolon, inen kolon, dentate çizgisine kadar rektosigmoid bileşkedir. Terleme, huzursuzluk, bulantı, kusma, terleme ve solukluk sekonder otonom etkilerdir.

8 Somatik ağrı viseral ağrıdan daha yoğun ve daha iyi lokalize edilir (miyelin lifler). Bakteriyel ve kimyasal inflamasyonla birliktedir. Cilt dermatomları T6 ve L1’le ilişkili periferal sinirlerle spinal korda gelir.

9 Yansıyan ağrı Somatik afferent sinirlerle viseral afferent nörönlar arasındaki bağlantılarla tutulan organdan uzakta hissedilen ağrıdır. Gelişimsel embriyolojiye dayanan hissedilme yerleri vardır.

10 Yansıyan ağrının muhtemel orijinleri
1- Sağ omuz - diyafragm - safra kesesi - karaciğer kapsülü - sağ taraflı plevraya ait sorunlar 2- Sağ skapula - safra kesesi - safra yolları 3-Kasık veya genital bölge - böbrek - üreter - aort veya ilyak arter 4- Sırt –orta hat - pankreas - duodenum - aorta 5- Sol omuz - diafragma - dalak - pankreas kuyruğu - mide - splenik fleksura - sol taraflı pnömoperiton 6- Sol skapula - dalak - pankreas kuyruğu

11 KLİNİK Hastanın durumu çok kötü mü?
Hastanın semptomları bir hastalık paternine uyuyor mu? Hastanın mevcut durumunun anlaşılmasını zorlaştıracak risk faktörleri var mı(altta yatan hst, yaş, gebelik…)?

12 Genel durumu kötü olan hastaların resüsitasyonu ve hızlı değerlendirmesi aynı anda yürür.
Stabil hastalarda daha ayrıntılı hikaye, FM alınıp, tetkikler basamak basamak yürürken, risk taşıyan hastalarda ileri tetkiklerden başlanabilir.

13 Kırmızı Bayraklar Uç yaşlar Hızlı başlayan çok şiddetli ağrı
Anormal vital bulgular Dehidratasyon Viseral tutulum bulguları (terleme, kusma, solukluk…)

14 Normal vital bulgular özellikle yüksek risk grubu olan hastalarda durumun ciddiyetini ekarte ettirmez. ŞOK HIZLI GELİŞEBİLİR.

15 Kritik hastalarda hızla:
Damar yolu, sıvı Monitörizasyon Oksijen Eş zamanlı kan tetkikleri: elektrolit, BUN, Cr, Hemogram, PT,PTT, kan grubu, cross

16 Genel KA Perforasyon AAA Akut pankreatitis DM
Bilateral plevral efüzyon

17 Sentral KA Erken appendicitis Perforasyon Akut gastritis
Akut pankreatitis AAA rüptürü Mezenterik thromboz

18 Epigastrik ağrı DU / GU Özofajit Akute pankreatitis AAA

19 Sağ üst kadran ağrısı Safra kesesi hst DU Akut pankreatitis Pnömoni
Subfrenik abse

20 Sol üst kadran ağrısı GU Pnömoni Akut pankreatitis Dalak rüptürü
Akut perinefritik abse Subfrenik abse

21 Suprapubik ağrı Akut idrar retansiyonu İYE Sistit PID Ektopik gebelik
Divertikülit

22 Sağ alt kadran ağrısı Akut apendisit Mesenterik adenitis (genç)
DU perforasyonu Divertikulit PID Salfanjit Ureterde taş Meckel’s divertikulum Ektopik gebelik Crohn hst

23 Böğür ağrısı Kas ağrısı İYE Renal taş Pyelonefrit

24 Sol alt kadran ağrısı Divertikulitis IBH PID Rektal Ca UC
Ektopik gebelik

25 Akut karın ağrısı gibi semptom veren cerrahi dışı nedenler:
- Miyokard infarktüsü - Akut perikardit - Pnömoni - Pnömotoraks - Pulmoner infarkt - Orak hücreli kriz - Akut lösemi - Herpes zoster - Diyabet(hiperglisemi) - Sinir kökü basısı - Diabetik ketoasidoz - Akut porfiria - Hiperlipoproteinemi - Kurşun zehirlenmesi - Narkotiklerin kesilmesi

26 SINIRLILIKLAR Muayene bulgularının güvenilir olmaması
Altta yatan patolojinin tam oturmaması Kişiye özgü tecrübe farkları İyi bir hikaye ve geniş bir muayene gerektirmesi Operasyon sırası konulan tanıların 35% ‘inde atipik hikaye vardır.

27 Hikayede Anahtar Sorular
Yeri Doğası ve karakteri Süresi Şiddeti Arttıran ve azaltan faktörler Yayılımı Eşlik eden semptomlar

28 Ağrının sıklığı ve şiddeti
Sabit ağrı, kronik distande içi boş organ veya solid organ inflamasyonunda (hepatit veya pankreatit v.b) görülür. Şiddetli mezenterik iskemide fizik muayene bulgularına oranla çok şiddetli, sabit lokalize edilemeyen ağrı olur. Miyokard infarktüsü, akut pankreatit ve üreter koliğinde birlikte sıkıntı, terleme, bulantı veya kusma görülürken periton inflamasyonu olanlarda sıkıntı daha azdır. Pnömoni veya subdiafragmatik patolojilerde inspirasyonla ağrı artar. Yüzeyel ağrı; karın ön duvarına yakın inflamasyonlarda (apandisit gibi), karın duvarı fıtıkları, rektus kılıfı anomalileri ve sinir sıkışmasında olur.

29 Derinde hissedilen ağrı solid veya içi boşluklu karın içi organ patolojilerinde hissedilir.
Karın içi organ malignitelerinde pozisyon ve analjezikle değişmeyen derin, sabit ağrı olur. Yemeklerden önce ve gece yarısında olan ağrı peptik ülser hastalığında, postprandial ağrı biliyer kolikte olur. Saatler ve birkaç gün içinde şiddeti gittikçe artan kısa hikayeli ağrılar akut karın patolojilerine yönlendirir.

30 Hareketle artan, şiddetlenen ağrılar akut karın patolojilerinde olur.
Pankreatitli hastalar ağrıyı azaltmak için fetal pozisyonda durur. Retroçekal apandisitte psoas irritasyonunu azaltmak için sağ bacak diz ve kalçadan fleksiyona getirilerek ağrı azaltılmaya çalışılır. Mezenterik iskemide hiç bir pozisyonda ağrı azalmaz. Renal kolikte hasta ağrıdan kıvranır.

31 Eşlik eden semptomlar Ateş Genitoüriner Jinekolojik Vaskular

32 Özgeçmiş Önceki ataklar Araştırmalar Operasyonlar Kronik hst
Immün baskılama İlaçlar(NSAIDs,laksatifler,fertilite ajanları,RİA) Gebelik hik

33 Fizik Muayene Hastanın hali ve pozisyonunun gözlenmesi BAŞTA gelir.
Tüm sistemlerin muayenesi esastır.

34 Batın: Inspeksiyon - Karın içe mi çökük, gergin, distandü mü
Görünen peristaltik hareket var mı? Skar izleri var mı? Görünen kitle var mı(fıtık, glob) Ekimoz (travma, kanama diyatezi) KC hst bulguları(spider anjiom, caput medusa)

35 Oskültasyon BS > 2 dak Hiperaktif mi? Epigastrium da üfürüm var mı?

36 Perküsyon KC boyutu Asit varlığı Timpanism

37 Palpasyon Hernia olabilecek yerleri kontrol ediniz Hassasiyet Rebound Defans Rijidite

38 Cullen belirtisi Kehr bulgusu McBurney bulgusu Murphy bulgusu
Önemli Bulgular Bulgu Eşlik eden Cullen belirtisi Periumblikal mavi renk değişikliği Retroperitoneal kanama Kehr bulgusu Sol omuz ağrısı Dalak rüptürü McBurney bulgusu SAK 2 /3 de hassasiyet Appendisitis Murphy bulgusu SÜK palpasyonunda inspirasyonda ani kesilme Akut kolesistit Iliopsoas bulgusu Sağ kalça hiperekstansiyonunda karın ağrısı Obturator bulgusu Fleksiyondaki sağ kalçanın iç rotasyonunda ağrı Grey-Turner's bulgusu Flank bölgesinde renk değişikliği Chandelier bulgusu Servikse dokunma ile hastanın kalçasını masadan kaldırması PID Rovsing bulgusu Sol alt kadrana dokunmakla sağ alt kadranda hassasiyet

39 Kadınlarda Pelvik muayene

40 RT - hassasiyet - kitle - kan

41 ÖN TANI İlk 20 sn sadece 3 olası tanı vardır: Çok kötü: Hasta:
Muhtemel ölecek Resüsitasyona başla Hasta: Birkaç saat stabil? Hızlı araştırma, ilk tedaviler Nispeten iyi: Uygun şekilde araştır Gözle.

42 İlk tedavi ABCDE Resüsitasyon Monitörizasyon

43 Laboratuvar İstenilen lab tetkiklerinin amacı:
Ayırıcı tanıyı doğrulamak Tedavi planını değiştirecek bir şey bulmak HİÇBİR TETKİK AKUT CERRAHİ PATOLOJİYİ 100% DOĞRULAMAK İÇİN KULLANILAMAMAKTADIR…

44 Tetkikler Hemogram, gerekli ise PT,PTT AST,ALT Bun, Cr Elektrolitler
TİT Glukoz Amilaz AKG EKG Kardiyak enzimler Gebelik testi

45 Radyoloji Ayakta AC (Ac patolojisi, serbest hava)
Ayakta Batın grafisi (obstrüksiyon, perforasyon USG (bilier patoloji, hidronefroz, jinekolojik patoloji???)

46 BT Fizik muayene, hikaye , laboratuvar güvenilir değil
BT şu anda ilk tercih Yüksek tanı koyma olasılığı

47 Laparoskopi Erken diyagnostik laparoskopi :
doğru, hızlı, Tedavide de etkili Gereksiz laparotomi olasılığını azaltıyor Tanı doğruluğunu arttırıyor. NSAP da tanı konma olasılığı artıyor.

48 Eve gönderme/ Takip Yatış: Tanısı konulan yatış gerektiren sebepler
Karın ağrısına sebep olabilecek hayatı tehdit edebilecek sebeplerin ekarte edilemediği hastalar Yüksek riskli hastalarda karın ağrısı(yaşlı, immunkompromize, iletişim kuramayan…) Oral alamayan, kusması olan, çıkış önerilerini yapamayacak hst

49 Çıkışta net tanı konulamayan hast 12 saat içinde kontrole çağrılmalıdır.
Çıkış önerileri diyet konusunda, ağrı kesici konusunda verilmelidir. Aile de hasta da net tanı konulamadığından haberdar olmalıdır. Hangi durumlarda acile geri gelmesi konusunda da uyarılmalıdır.


"Akut Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları