Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karın ağrılı hastaya yaklaşım Doç. Dr. Cengiz Aydın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karın ağrılı hastaya yaklaşım Doç. Dr. Cengiz Aydın."— Sunum transkripti:

1 Karın ağrılı hastaya yaklaşım Doç. Dr. Cengiz Aydın

2 Tanım-IAPS  Ağrı, hoşa gitmeyen olmuş ve olma potansiyeli olan doku hasarıyla giden veya böyle bir hasarla açıklanan duyusal ve duygusal bir deneyimdir  Ağrı her zaman subjektiftir

3  Karın ağrısı –kronik –akut

4 Akut ağrı  Akut yaralanma veya hastalığa bağlıdır  Belirli bir başlangıcı vardır, süresi sınırlıdır, ve süreci tahmin edilebilir  Aşırı sempatik sistem aktivasyonu eşlik eder

5  Ağrının doğal seyri altta yatan patoloji ile direkt ilişkilidir –Tedavi gerektirmeyecek kadar basit –Ölümcül olabilecek kadar karmaşık  Metodolojik yaklaşım gerekir  Hızla karar verilmeli ve uygulanmalıdır ancak gereksiz acelecilikle yanlış yönlenilmemelidir  Doğru tedavi için doğru tanı konulmalıdır

6 Akut abdominal ağrı  Tek bir hastalık değildir  Çok sayıda ve değişik patolojilerin neden olabildiği klinik bir tablodur  Tedavisi cerrahi girişim gerektirir

7 Ağrı nedenleri  İnflamasyon  İçi boş organlarda distansiyon  Kontraksiyon, spazm  İskemi  Kimyasal irritasyon

8

9  3 yolla santral sinir sistemine ulaşır –Parasempattik sinirler –Sempatik sinirler –Somatik sinirler

10

11  GIS ‘deki uyarı otonomik sinir sistem ile alınıp arka boynuza götürülür, burada çaprazladıktan sonra, lateral ve ventral spinotalamik yol ile ilerler ve talamustan geçip parietal kortekste sonlanır

12 Viseral ağrı  Viseral peritonun uyarılmasıyla ortaya çıkar  Sınırları iyi lokalize edilemeyen künt bir ağrı şeklindedir  Lokalizaston ilgili organın embriyolojik pozisyonuna bağlıdır  Viseral ağrısı olan hastada ilave olarak terleme, huzursuzluk, bulantı vardır

13

14 Somatik ağrı  Ağrıyan organa komşu olan parietal periton tutulur  Daha keskin ve tanımlanabilir  Ağrı lokalize edilebilir  Beyinde kortekste sonlanır

15

16 Yansıyan ağrı Bir ağrıyan organ, aynı segment ile innerve edilen deride de ağrıya neden olabilir Hafif veya şiddetli hassasiyet alınabilir Kaşınma, yanma yapabilir İğne ile deriye uyarı verilerek hangi segmentin olduğu saptanabilir

17 Dekresendo kresendo Perforasyon Latent dönem

18 Ağrısız Dönem

19

20 Karın İçinde Ağrı Doğuran Nedenler  A- Periton iltihabı  1- Kimyasal – nonbakteriyel peritonit  2- Bakteriyel peritonit

21  B- İçi boş organların inflamasyonu ile giden hastalıklar  - Apandisit  - Kolesistit  - Peptik ülser  - Gastroenteritler  - Regional enterit  - Meckel divertiküliti  - Kolitler

22  C- Solid organlar inflamasyonu  KC : hepatitis, KC absesi  Dalak : dalak absesi  Pankreas : pankreatit

23  D- Mezenter  Mezenterik lenfadenit –Genelde ÜSYE’den sonra mezenter lenf nodların şişmesi nedeniyle meydana gelir –Karnı ağrıyan hastaya 10 günlük ÜSYE öyküsü sorulmalıdır –Genelde ilioçekal bölgedeki lenf bezleri büyür Sağ abdomen ağrısı meydana gelir

24  E-Pelvik organ inflamasyonu  PID: pelvik inflamtuvar hastalık  Tubaovarion abse  Endometrit

25  A-İçi boş organlarda distansiyon  İntestinal obstrüksiyon –Brid ileus –Strangüle herni –Tümör –Volvulus –İntussepsiyon (invaginasyon)

26  2- safra yollarında obstrüksiyon  Kolelithiyazis  Koledokolitiyazis  Tümör  Koledok kisti  Hemobilia

27  B- Solid organlar  1-Akut splenomegali  2-Akut hepatomegali –sağ kalp yetmezliği veya VCİ de basınç artması nedeniyle büyür –Budd – Chiari sendromu

28  D-Pelvik organlar  Over kisti  Torsiyon  Ektopik gebelik

29 III-Vasküler  A-intraperitoneal kanama  KC rüptürü  Dalak  Mezenter  Ektopik gebelik  Aort, splenik, hepatik anevrizma

30 B-İskemi  Mezenterik tromboz  Hepatik infarkt  Dalak infarktı  Omental iskemi

31  C- Endometriozis –Endometrium uterustan çıkar karın içine yayılır –IB üzerine yerleşebilir –Yerleştiği yerde kitle özelliği oluşturur –Adetle beraber karın içine kanama ve karın ağrısı oluşur

32 Abdominal ağrının cerrahi dışı nedenleri KardiyakMyokard enfarktüsü, akut perikardit PulmonerPnömoni, pulmoner enfarktüs GİSA.pankreatit, gastroenterit, A. hepatit EndokrinDiabetik ketoasidoz, akut adrenal yetmezlik MetabolikAkut porfiria, FMF, hiperlipidemi Kas, İskeletRektus kası hematomu Santral ve periferik sinir sistemi Tabes dorsalis, sinir kökü kompresyonu Genitoüriner sistemPyelonefrit, akut salpenjit HemotolojikSickle cell krizi

33  Bakterial (tetanoz)  İlaçlar  Böcek ısırmaları  Venom (yılan zehirleri)  Kurşun zehirlenmesi

34  Psikojenik

35

36

37 Öykü  Ağrı  bulantı- kusma  İştahsızlık  Barsak fonksiyonları  Menstrurasyon  Geçirilmiş hastalık ve ameliyatlar  Aile öyküsü

38 İnspeksiyon Oskültasyon Perküsyon Palpasyon Özel testler Fizik muayene

39 Son altı saat içinde ortaya çıkan Akut karın ağrısı Rijidite varRijidite yok ( abdominal kaslar gergin değil) Cerrahi girişim gereklidir Tanı sürecine devam edilmelidir

40 LABARATUAR  Kan testleri –Kan sayımı ve periferik yayma Lökosit, Hg,Hct, (lösemi, sikle cell) –Açlık kan şekeri –BUN, kreatinin –KCFT –Amilaz, Lipaz –B-hcg –İnorganik fosfor, Pb, Hg  İdrar –Sedim, Şeker, Aseton, Amilaz

41  Radyolojik –Direk karın grafisi(yatarak ve ayakta) –PA akciğer grafisi –USG –BT –MRI  Diğer –EKG

42 Ne yapmamalı  Analjezik verme  Antiinflamatuvar verme  Tanıyı güçleştirecek veya maskeleyecek herhangi bir tedavi yapma (lavman, antibiotik, vs)  Akut karın şüphesiyle hasta gözlenmemelidir

43 Ne yapmalı  Hasta yeterli ve tedbirli bir cerrahla konsülte edilmeli ve devredilmelidir

44 Gebelikte akut karın  Gebelikte akut karın oluşumunda tanı, genişlemiş uterus ve karının değerlendirilmesinin zorluğu nedeni ile güçtür  Apandisit 2000 gebelikte bir görülür  Tanı gebe uterusun çekum veya apandiksi sağ üst kadrana itmesi nedeni ile zordur  Kolesistektomi 10.000 gebeliğin 3-8’inde yapılmaktadır  Akut pankreatit ve perfore ülser gibi durumlar nadir görülür  Tanı ve tedavide bu farklılıklar göz önüne alınmalıdır

45 AIDS, immünsupresyon ve akut karın  Öykü –Seksüel tercihler, i.v ilaç kullanımı  CMVinfeksiyonları, akut gastroenteritler ve organomegaliler  Tanı ve tedavi daha zordur


"Karın ağrılı hastaya yaklaşım Doç. Dr. Cengiz Aydın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları