Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ABDOMİNAL ANJİNA Uzm.Dr. Esin KORKUT Doç.Dr. Yusuf AKCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ABDOMİNAL ANJİNA Uzm.Dr. Esin KORKUT Doç.Dr. Yusuf AKCAN."— Sunum transkripti:

1 ABDOMİNAL ANJİNA Uzm.Dr. Esin KORKUT Doç.Dr. Yusuf AKCAN

2  Yaşlı hastalarda görülen kronik iskemi tablosu  En sık nedeni atherosklerotik vasküler hastalıktır.  İnsidansı bilinmemektedir  Kadınlarda 3x fazladır  >60 yaş  Sigara ilişkili risk faktörüdür (~%75-80)  Hastaların ~1/2sinde bilinen vasküler hastalık veya KAH mevcuttur.

3 Ağrı için 2 olası açıklama ; 1.Splanknik kan akımı ve intestinal metabolik istem arası uyumsuzluk 2. Kanın mideye şantı nedeni ile intestinal hipoperfüzyon

4 Anamnez  Yemekten ~10-15 dak. Sonra başlayan midepigastrik veya santral abdominal ağrı  Ağrı iyi lokalize edilemez. Kramp, sızı, sabit veya intermittan karakterde olabilir.  Şiddeti gittikçe artar, plato çizer yemekten 1-2 saat sonra azalır  Başlangıçta sadece aşırı yemeklerden sonra olur, hastalık ilerledikçe az miktarda yemek ile de ağrı oluşur.  Yemekten korkma  Kilo kaybı

5  24 saatte 20 gramın üzerine çıkabilen steatore  Bazı hastalarda motilite bozuklukları mevcuttur. Diare, konstipasyon, şişkinlik, kusma..  Periferal vaskuler hastalık anamnezi sıktır.  Sigara predominansı vardır.

6 Fizik Muayene  Kilo kaybını yansıtır  Hastaların yarısından fazlasında epigastrik sistolik üfürüm alınabilir; tanıyı destekleyici bir bulgudur.  Periferal vaskuler hastalık belirtileri mevcuttur.

7 Laboratuar Çalışmaları  Hiçbir laboratuar çalışması tanısal değildir.  İskemik pankreatiti olan hastalarda amilaz ve lipaz seviyeleri artmış olabilir.  Radyografide mezenterik damarlarda kalsifikasyon gösterilebilir yol göstericidir.

8 Görüntüleme Yöntemleri  Aertography standart testtir.  Anjıografi öncesi hidrasyon önemlidir. –Renal toksisiteden korunmak –Kontrast madde enjeksiyonu visseral infarktı presipite edebilir.  Tarama testiDupleks USG  MR anjıografi

9 Tedavi I- Cerrahi revaskülarizasyon –Tipik klinik semptom ve anjıografi bulguları olan hastalar için tercihi yöntemdir –Bypass graft, endarterektomi, reimplantasyon gibiyöntemler mevcut olup birinin diğerine üstünlüğü gösterilmemiştir. II- PTA (perkütan translüminal anjografi) –Tanısal verileri yeterli olamayan veya cerrahi iyi aday olmayan hastalar için alternatiftir. –Başarı %80 –İlk yılda restenoz, semptomlar tekrarlayabilir (1/2- 1/3 hastada).

10  Hastalara sigaranın bırakılması önerilmelidir.


"ABDOMİNAL ANJİNA Uzm.Dr. Esin KORKUT Doç.Dr. Yusuf AKCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları