Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
( HBYS ) HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Hoparlöre tıklayarak sesleri dinleyin)

2 HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan biridir. Doğru ve düzenli verilerle bölgenin sağlık kültürünü ve gereksinimlerini belirleyebilmek amacıyla dünya standartlarındaki teknolojiler kullanılarak üretilmiştir. Bir sağlık kurumu bakışının iç içe yansıtıldığı HBYS'nde hem hastane işleyişi etlilik ve verimlilik kazanmakta, hem de insan yaşamının konu olduğu bu kurumlarda hata ve risk oranı azaltılmaktadır. Yönetimsel, Tıbbi ve Finansal olarak üç boyutta geliştirilmiştir. Bu üç boyutta ele alınan tüm işlemler hem hızlı ve kolay yapabilmekte, hem de aralarındaki ilişkiler rahatça izlenerek kurumun kayıpları en aza indirilmektedir.

3 Genel Özellikler A - Hasta bilgilerine doğrudan etkin, güvenli ve hızlı olarak erişilir. B - Hastalar için (ayakta tedavi ve yatan) tüm işlemler ve tüm istatiksel değerlendirmeler yapılır. C - Hastanın tüm kayıtlarının tek bir "Dosya No'su" altında toplanarak tıbbi ve finansal arşivleme gerçekleştirilir. D - Gerek yerel gerek uluslararası hastalık kodlamasına uygunluk sağlar. E - Poliklinik ve kliniklerden tüm laboratuarlara doğrudan tetkik isteğinde bulunulur. F - Masraflar faturalandırılır, masraf denetleme yapılır. G - Faturalama işlemleri muhasebe ile birleşik olarak çalışır. H - Eczane Bilgi Yönetim Sistemi ile tam uyumlu olarak çalışır. I - Hastane için gerek duyulan tüm vezne işlemleri gerçekleştirilir. J - Değişik ölçütlere göre sorgulama olanağı sağlar. K - Çok yönlü raporlama olanağı vardır.

4 Müracaat Hasta ilk gelişinde tüm bilgileri girilir daha sonraki gelişlerinde ise kimlik numarası girilerek sadece gideceği poliklinik seçilerek müracaatı sağlanır. Hastalarda internet üzerinden müracaat modülünden çıkmadan PROVİZYON sorgulaması yapılır.

5 Poliklinik Müracaat eden hasta Poliklinik Modülünde poliklinik sırasına göre görülür. Laboratuar ve Röntgenden Tetkik tedavi istekleri yapılır Hasta ile ilgili Tıbbi Bilgiler Saklanır Hasta ile ilgili tüm geçmiş bilgiler anında sorgulanabilir. Laboratuardan istenen tetkiklerin sonuçları laboratuardan çıktığı anda Poliklinik programında görülür.

6 Tetkik Kodlama İsteğe bağlı olarak yatan ve ayaktan poliklinik hastalarının laboratuar ve radyoloji tetkiklerinin birimlerde gözükmesi ve hastanın kurum faturasına işlemesi için tetkik kayıtları işlenir.

7 Yatış İşlemleri (Karantina)
Yatışına karar verilmiş olan hastanın hastaneye ait karantina numarası alarak doktorun onaylamış olduğu servise yatışı sağlanır. Burada servis seçildiğinde hasta servis modülünde otomatik olarak görünür.

8 Servis İşlemleri Yatışı onaylanan hasta bu modülde servise ait kodlanmış olan oda ve yatak seçilerek servise yatışı sağlanır. Servis defter numarası alır, hastaya laboratuar ve röntgenden tetkikler istenilebilir, eczaneden kullanılacak ilaçlar buradan seçilebilir bu seçilen ilaçlar eczane de otomatik olarak görünür. Hasta gözlem bilgileri ve epikriz dökümü bu modülden alınabilir. Laboratuardan istenen tetkik tedavi sonuçları çalışıldığında sonuçlar otomatik olarak bu modüle yansır.

9 Laboratuar Hastaya istenen tetkik, tahlil bilgileri bu modülde otomatik görülür. Defter no verilerek onaylama işlemi yapılabilir. Bu modülde kullanılan malzemeler ile ilgili stok takibi yapılabilir. Laboratuar defteri bu modülden çıkartılır ayrıca elden kayıt yapılması gerekmez.

10 Ameliyat Hastaya defter no verilir . yapılan ameliyatlar işlenerek ameliyat ekibi hemşireler, teknisyenler, narkoz veren, ameliyatı yapan doktor, ameliyat ile ilgili tüm bilgiler girilerek, ameliyat kağıdı çıktısı alınır. Ameliyathanede İlaç ve Sarf malzemelerinin takibi yapılır.

11 Eczane Servisten yapılmış olan isteklerin kabulü yapılarak istenen ilaçlar hastanın kaydına girmesi sağlanır. Yapılan kayıtlar sonucunda stok kontrolü yapılabilir. Hasta taburcu olmadan önce tabela dökümü sayesinde kullanılan ilaçların ve bedellerinin dökümü alınabilir. Bu tutarlar Fatura modülüne otomatik olarak aktarılır. Yıl sonunda ise Eczane Defteri bire bir alınabilir.

12 Taburcu Servisten taburcusu yapılan hastanın dosyası taburcu işlem modülünden düşürülerek dosya faturalamaya hazır hale getirilir.

13 Sağlık Kurulu Sağlık Kuruluna müracaat eden hastaların müracaatta hangi heyet raporu için geldiği belirlenerek, sağlık kuruluna otomatik yansıması sağlanır, Ehliyet, ilaç, gemici adamı, özürlü raporları yazıcıdan çıktı alınır. Bunlara muayene formuda çıkartılabilir. Geçmişe ait sorgulamalar kolayca yapılabilir.

14 Vezne Hastaya polikliniklerden ve servislerden istenen tetkik ve tahlillerin vezneye ücret yatırılmadıysa laboratuarda bu hasta için işlem yapılması önlenmiştir. İstenen tetkik ve tahliller hastanın ödeyeceği ücret veznede otomatik olarak görülür. Günlük kasa tahsilatları listesi alınır. Günlük yapılan tahsilatlar, saymanlık programında saymalık işlem fişi olarak aktarılır tekrar fiş kalemlerinin girilmesi gerekmez.

15 Evrak Kontrol Hastaya ait faturanın çıkarılmasından önce yapılmış olan tüm işlemlerin kontrolünün yapılması sağlanır.

16 Ayaktan Hasta Ayaktan tedavi görmüş hastaların kurumlara faturalarının kesildiği modüldür. Kurumun talebine göre ister tek bir fatura numarası altında gruplu olarak isterse her hastaya tek bir numara verilerek faturalandırılması sağlanılabilir.

17 Yatan Hasta Yatarak tedavi görmüş hastaların kurumlara faturalarının kesildiği modüldür. Hastaya yapılan tüm işlemler faturasında istenilirse detaylı olarak istenilirse gruplu olarak basılabilir.Hastaya birimlerden yapılmış olan tüm işlemler bu modüle otomatik olarak yansır. Fatura numarası otomatik yada kullanıcı isteğine göre manuel olarak verilebilir.

18 Raporlamalar Bu modülde hastanemize gelen hastaların, yatışı ve çıkışı yapan hastaların, röntgen ve laboratuar tetkiklerin, doktorların bakmış olduğu hastaların detaylı dökümlerini tarih aralığı vererek almamızı sağlar.

19 İstatistik İstatistik modülü F-56A ve F-53A olarak Sağlık Bakanlığının hastanelerden istemiş olduğu genelgeye uygun olarak otomatik hazırlar ve yazıcıdan çıktı alınmasını sağlar.

20 Depo - Ambar - Demirbaş Hastane depo ve ambarlarında tutulan sarf malzemelerine ilişkin stok işlemlerinin yürütülmesini, demirbaş kayıtlarının tutulmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını amaçlar. Devlet ayniyat ve muhasebe sisteminin gereklerini yerine getirir.

21 Mikayil GÜLERİM Personel Özlük
Hastane personelinin kurum içi atama hareketlerinin izlenmesi, atama, terfi, kadro bilgileri ile hizmet içi eğitimlerinin düzenlenmesi ve izlenmesi; izin, rapor, nöbet, vardiya işlemlerinin düzenlenmesi ve izlenmesi sağlar. Mikayil GÜLERİM


"HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları