Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİHRİST İdari Davalar Projesinde, dava açan kişilerin sicil,ad ve soyadları ile idari davalar şubesinde bu dosyalardan sorumlu memurların sicil,ad.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİHRİST İdari Davalar Projesinde, dava açan kişilerin sicil,ad ve soyadları ile idari davalar şubesinde bu dosyalardan sorumlu memurların sicil,ad."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5 FİHRİST İdari Davalar Projesinde, dava açan kişilerin sicil,ad ve soyadları ile idari davalar şubesinde bu dosyalardan sorumlu memurların sicil,ad ve soyadlarının tutulduğu,sorgulandığı formdur. Bu formdaki veriler , İDARİ DAVALAR GİRİŞ GÜNLEME EKRANI’nda dava girişleri sırasında KİŞİ alanının doldurulması ile otomatik olarak oluşmaktadır. Bu formdaki amaç, dosyanın halen işlemde olup olmadığı ile sorumlu olan masa memurunu görebilmektir.

6

7 Evrak numarasına çift tıklandığında EVRAK_TAKİP_EKRANI gelir
Evrak numarasına çift tıklandığında EVRAK_TAKİP_EKRANI gelir. Bu ekranda SORGU butonu çift tıklandığında işlem ile ilgili evrak bilgileri görüntülenmiş olur.

8

9

10

11 .

12 İDARİ DAVALAR GİRİŞ GÜNLEME EKRANI
İdari davalar şubesi tarafından, açılan her idari davanın ilk girişlerinin yapıldığı, aynı davanın ilerleyen aşamalarının tutulduğu formdur. Form üzerinde istenilen her alan üzerinde sorgu yapılabilir, istenen dosyalar ayırt edilebilir,kod tabloları ile fihrist ekranları ile projenin kullanımının anlatıldığı bölüme yardım butonu aracılığı ile bu formdan ulaşılabilir. GİRİŞ EKRANINDA KULLANILAN ALANLAR SİCİL : Dava açan personelin sicil numarası yazılır.Kişi Personel Projesinde kayıtlı ise enter tuşuna basıldığında adı,soyadı,unvanı, görevyeri, ili, teşkilatı proje bilgisinden ekrana getirilip sıra numarası otomatik olarak verilmektedir. Personel Projesinde kayıt olmaması durumunda bu alanlara kullanıcı tarafından giriş yapılmalıdır.

13 Personel Projesinde kişinin bilgisi kayıtlı değil ise giriş yapılır.
ADI : Dava açan personelin adı bilgisi Personel Projesinden ekrana getirilir. Personel Projesinde kişinin bilgisi kayıtlı değil ise giriş yapılır. SOYADI: Dava açan personelin soyadı bilgisi Personel Projesinden ekrana getirilir. UNVANI: Dava açan personelin unvan bilgisi Personel Projesinden ekrana getirilir. Personel Projesinde kişinin bilgisi kayıtlı değil ise mause çift tıklanarak veya ctrl+l tuşları ile UNVAN kod tablosu açılır ve kodlama işlemi gerçekleştirilir. GÖREV YERİ: Dava açan personelin görevyeri bilgisi Personel Projesinden ekrana getirilir. Personel Projesinde kişinin bilgisi kayıtlı değil ise mause çift tıklanarak veya ctrl + l tuşları ile GÖREV YERİ kod tablosu açılır ve kodlama işlemi gerçekleştirilir

14 İL: Dava açan personelin il bilgisi Personel Projesinden ekrana getirilir. Personel Projesinde kişinin bilgisi kayıtlı değil ise mause çift tıklanarak veya ctrl + l tuşları ile İL_İLÇE kod tablosu açılır ve kodlama işlemi gerçekleştirilir. TEŞKİLATI: Dava açan personelin teşkilat bilgisi Personel Projesinden otomatik olarak gelir. Personel Projesinde kişinin bilgisi kayıtlı değil ise mause çift tıklanarak veya ctrl + l tuşları ile TEŞKİLAT kod tablosu açılır ve kodlama işlemi gerçekleştirilir. SIRA_NO: Kişinin bir yada birden fazla davası için programsal olarak verilen ve tutulan sıra numarasıdır. Sıra numarası aynı sicil için tekdir. İŞLEM_TURU: Mause çift tıklanarak veya ctrl + l tuşları ile DAVA_KONU kod tablosu açılır ve davanın konusu ne ise bu tablodan seçilerek kodlama işlemi gerçekleştirilir. Burada yapılacak yanlış kodlama fark edilmişse kayıt saklanmadan düzeltilebilir ancak kayıt saklandıktan sonra bu alanda düzeltme işlemi için menüden işlem türü değiştirme programı kullanılmalıdır. İŞLEM TEBLİĞ TARİHİ: Davacının dilekçesinde yazan tebliğ tarihidir. DAVA DİLEKÇE TARİHİ: Davacı tarafından yazılan dilekçe tarihi girilir. KİŞİ: Dosyadan sorumlu personelin sicil numarası girilir.Bu kişi projede kayıtlı ise sicil numara yazıldıktan sonra ad ve soyadı ekrana gelir.Buraya girilen bilgi fihrist programının verilerini oluşturmaktadır. BAK.ATAMALILAR, GELİR PERS.İÇİN”X”: Ayırt etmek istediğiniz dosyalar için ilk giriş sırasında yada sonradan dosya sorgulanarak ‘x’ yazılır

15 ARŞİV:İşlemi biten dosyalar için ‘x’ yazılır.
YARGI ORGANI: Mause çift tıklanarak veya ctrl + l tuşları ile DAVA_YARGI kod tablosu açılır ve kodlama işlemi gerçekleştirilir. ESAS SAYI: Yargı organı tarafından gönderilen evraktaki yargı organına ait esas sayı girilir. İDARE TEBLİĞ TARİHİ: Yargı organının tarafından gönderilen evrakın muhakemat birimine tebliğ tarihi yazılır. AŞAMA: Mause çift tıklanarak veya ctrl + l tuşları ile DAVA_ASAMA kod tablosu açılır ve kodlama işlemi gerçekleştirilir. KARAR SAYI/TRH: Yargı organının karar sayısı ve karar tarihi girilir. TEBELLÜĞ TARİHİ: Personel birimine tebliğ edildiği tarih yazılır. SONUÇ: Mause çift tıklanarak veya ctrl + l tuşları ile DAVA_SONUÇ kod tablosu açılır ve kodlama işlemi gerçekleştirilir. BAŞVURU YOLLARI: Mause çift tıklanarak veya ctrl + l tuşları ile DAVA_DIL_ADI kod tablosu açılır ve kodlama işlemi gerçekleştirilir. TARİHİ: Kişinin karara itiraz tarihi girilir.

16 EVRAK NO: Dava ile ilgili evrak numarası girilir
EVRAK NO: Dava ile ilgili evrak numarası girilir. Bu alan üzeride çift tıklandığında ilgili evrak bilgilerine görebilmek amacı ile EVRAK programı ekrana gelir. KARAR GEREKÇE: Davanın aşamaları ile ilgili açıklamaların yazıldığı alandır.Satır sınırlaması yoktur. GİRİŞ EKRANINDA KULLANILAN BUTONLAR “<" Bir önceki kayıta gider. ">" Bir sonraki kayıta gider. "SORGU" Butonuna çift tıklatıldığında SİCİL VE SIRA NUMARASINA göre ilk kayıt ekrana gelir. Sorgu butonuna tek tıklatılıp, sorgulanmak istenen alana bilgi girildikten sonra tekrar tıklatılırsa istenilen sorgu elde edilmiş olur. "TABLO" Butonu tıklatılarak İdari Davalar Projesinde kullanılan "KOD TABLOLARI" ekranına ulaşılır. Yeni bir kod girişi gerekiyorsa giriş_günleme ekranından çıkmadan "TABLO" butonu ile ilgili ekran çağırılır ve kod girişi yapılır. Kod tabloları ekranından "ÇIKIŞ" butonu ile yeniden giriş_günleme ekranına dönülür. "SAKLA" Girişi yapılan veya günlemesi yapılan bilgiler sakla butonu ile kütüğe işlenir. "FIHRIST" Butonuna tıklanarak FİHRIST ekranına ulaşılır. Fihrist ekranında "ÇIKIŞ" butonu ile yeniden giriş_günleme ekranına dönülür. "ÇIKIŞ" Butonu tıklatılarak "İDARİ DAVALAR TAKİP EKRANINA" dönülür. "YAZDIR" Butonu tıklanarak ekrandaki bilgilerin dökümü alınır. "YENİ" Yeni bir işlem için form temizlenir.

17

18

19

20

21

22

23 EVRAK KAYIT Evrak şubeye geldiğinde sıra no, gelen evrak sayı, varide sayı, varsa eki, geldiği yer, gelen tarih, varide tarih, özü, havale yer alanları doldurularak SAKLA butonu tıklanır ve evrak saklanmış olur Son tarih alanına girilen bilgi olursa SON TARİH LİSTESİ butonu tıklanarak bu evraklar listelenebilir. Evrak ile ilgili işlemler yapıldıktan sonra geldiği görev yerine sonuç olarak evrak gönderilecekse sorgulanarak evrak kaydı bulunur ve diğer alanlar doldurularak tekrar SAKLA butonu tıklanır.Bu programdaki amaç, şube tarafından kullanılan evrak defterinin elektronik ortamda tutulması ve takip edilmesidir. Son tarih butonu tıklandığında aşağıdaki ekran gelmektedir.Bu ekran sadece sorgu işlemi için kullanılmakta kayıt üzerinde düzeltme yapılmamaktadır.

24 İŞLEM TÜRÜ DEĞİŞTİRME Giriş günleme ekranında işlem türü yanlış kaydedilmiş ise bu ekranda sicil ve sıra numarası girilerek ilgili kayıt ekrana getirilir ve yeni işlem türü yazılarak ÇIKIŞ butonu tıklanır.


"FİHRİST İdari Davalar Projesinde, dava açan kişilerin sicil,ad ve soyadları ile idari davalar şubesinde bu dosyalardan sorumlu memurların sicil,ad." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları