Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta."— Sunum transkripti:

1

2

3 EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta Performans ve Kalite YönergesiEcz. Selim SEYİS 11.00-11.45 Hastane Değerlendirme Süreci, HKS Metodolojisi Hem. Bedia AYDIN 13.30-14.15Memnuniyet Anketleri ve GörüşlerEcz. Selim SEYİS 14.30-15.15Çalışan GüvenliğiUz. Dr. Özlem B. SARAL 27 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hasta Güvenliğinde İletişim, Hastaların Doğru Tanımlanması Hem. Derya HASANÇEBİ 10.00-10.45 İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği Dr. Ayla YAVUZ 11.00-11.45 Düşmelerin Önlenmesi, Güvenlik Raporlama Sistemi Dr. Ayla YAVUZ 13.30-14.15El HijyeniUz. Dr. Özlem B. SARAL 14.30-15.15Güvenli CerrahiDr. Osman Turan ÇAKAR 28 Temmuz 2011 09.00-09.45Hasta BakımıHem. Bedia AYDIN 10.00-10.45Laboratuar HizmetleriUz. Dr. Hakan TÜRKÖN 11.00-11.45 HKS Kapsamında Dokümantasyon, Hasta Kayıtları ve Dosyaları Hem. Özlem YILMAZ 13.30-14.15Atık Yönetimi, Renkli KodlarDr. Can Ertan ARGIN 14.30-15.15 Stok Yönetimi, İndikatör Yönetimi Dr. Metin BAKKALOĞLU

4 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER

5 Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Kavramları Hasta ve çalışan memnuniyeti kavramları, hasta ve çalışanların beklenti ve gereksinimlerinin hangi ölçüde karşılanabildiğini ifade etmektedir. Ayrıca hasta ve çalışanların görüş, deneyim ve geribildirimleri kurumların kalite çalışmalarına da yol gösterici olacaktır. Bakanlığımız kurumsal performans uygulamalarını hasta ve çalışan deneyimlerinden aldığı faydalı geribildirimlerle geliştirmiştir. İlerleyen süreçte sistemin tüm aktörlerinin görüş ve deneyimlerine başvurmaya devam edilmeli ve elde edilecek verilerden hareketle politikaların şekillendirilmesi yolu tercih edilmelidir. Sahadaki uygulayıcılardan geribildirim alınmış, pilot çalışmalar yapılarak anket 3’lü Likert ölçeğindeki cevaplarıyla daha çok uygulayıcı dostu hale getirilmeye çalışılmıştır. Her ne kadar ağırlığı azaltılsa da memnuniyet anketleri kurumsal performans modeli içerisindeki yerini korumaktadır.

6 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Memnuniyet Katsayısının KPK’ ya Etkisi 01 Temmuz 2011 Öncesi; 01 Temmuz 2011 Sonrası; KPK MEK % 25 MK % 25 HKS % 25 KVK % 25 KPK MK % 20 HKS % 65 İT % 15

7 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Hasta Memnuniyet Anketleri Anketlerin sonuçları hastaneler açısından fırsat olarak görülmeli ve hastaneler sonuçlarla kendi eksikliklerinin düzeltme yollarını aramalıdırlar. Hastalardan aldıkları hizmet konusundaki algılarını ölçmek literatürde genel olarak kabul görmüş bir uygulamadır. Ancak karşı çıkanlar ve uygulanması için nedenleri ortaya koyan argümanlar da mevcuttur;

8 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Hasta Memnuniyet Anketleri Karşı Çıkanlar; Hastalar ne istediklerini bilmezler. İstedikleri şey sağlıklarına zarar verebilir. Hasta olmak başlı başına kişinin doğru karar vermesine engeldir. Hastalar sağlıklı düşünemiyor olabilirler. Soru sorunca ortaya çıkan olumsuz düşünceler memnuniyetsizliğe neden olabilir. Anketler, kaliteden ziyade popülerliğe teşvik eder. Çok yüksek memnuniyet seviyesinde tedavi başarılı olmamış neye yarar? Öznel duyguları ölçemezsiniz. Anketler, gerçekçi olmayan beklentiler yaratır.

9 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Hasta Memnuniyet Anketleri Uygulanması için nedenler; Sadece doğru biçimde uygulamak bile istenen bir çıktıdır. Anket sonuçları, diğer istenen çıktılarla ilişkilidir. Hastaların çalışanlardan çoğu zaman daha geniş bakış açıları vardır. Çoğunlukla hastaların durumu karar vermek için en uygundur. Kamu hizmeti hakkında görüş beyan etmek demokratik bir haktır. Toplumun kamu hizmetine katılımının bir örneğidir. Organizasyonel, profesyonel performansı ölçmenin bir aracıdır. Organizasyonel rekabet bunun aracılığıyla kazanılabilir.

10 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Hasta Memnuniyet Anketleri Memnuniyet MakroMikro Sistem Performansı Ölçümü Kıyaslama Rekabet Daha Fazla Geribildirim Yerel Bilgi

11 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Hasta Memnuniyet Anketleri Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketi; 0-200 Yatak : 15 Kişiye 201-500 Yatak : 35 Kişiye 501 ve üzeri : 50 Kişiye Her ay Kişilerin işlemleri bittiğinde Ruh ve Sinir Hastalıkları

12 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Hasta Memnuniyet Anketleri Yatan Hasta Memnuniyet Anketi; 0-200 Yatak : 15 Kişiye 201-500 Yatak : 20 Kişiye 501 ve üzeri : 25 Kişiye Her ay Hasta taburcu edildiği gün 75 Yatak ve altı Hastaneler Ruh ve Sinir Hastalıkları

13 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Hasta Memnuniyet Anketleri Acil Servis Hasta Memnuniyet Anketi; 0-200 Yatak : 15 Kişiye 201-500 Yatak : 20 Kişiye 501 ve üzeri : 25 Kişiye Her ay Ayaktan hasta taburcu edilirken veya hasta gözlemdeyken Aktif Acil Hizmeti vermeyen Hastaneler 75 Yatak ve altı Hastaneler Dal Hastaneleri

14 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Hasta Memnuniyet Anketleri İstisnalar; Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde sadece çalışan memnuniyet anketleri uygulanır. Anket Uygulanamayacak Kişiler, 16 yaşından küçükler (yakınlarına uygulanır), Terminal dönemdeki hastalar, Cevaplamak istemeyenler, Psikiyatri hastaları, Diyaliz hastaları.

15 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Hasta Memnuniyet Anketleri Uygulama; Anketler mümkünse hastaya verilmemeli ve bir personel tarafından yüz yüze görüşme şeklinde yapılmalıdır (sorular personel tarafından okunur ve hastanın verdiği cevaplar forma işlenir). Sorular anlaşılmadığı takdirde anketi uygulayan personel, soruya örnekler vererek açabilir. Anketler çoğaltılırken üzerindeki puanlar silinmelidir. Anketörlere mutlaka kısa süreli bir eğitim verilmeli ve eğitim kayıt altına alınmalıdır. Anketör, hastanenin sağladığı insan kaynaklarıyla sağlanıyorsa anketin uygulanması sırasında çalışan üniforma giymemelidir. Anketör, ankete başlamadan kendini tanıtmalı ve hastayı yönlendirecek davranışlardan kaçınmalıdır. Anketör, anketin önemini anlatarak, gizlilik konusunda güvence vermelidir.

16 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Hasta Memnuniyet Anketleri Uygulama; Anketör, cevaplayıcının anlamadığı noktaları açıklamalıdır. Anketörün soruların cevaplanma süresi üzerinde kontrolü olmalıdır. Anketör, boş bırakılmış soru bulunmamasına dikkat etmelidir. Kalite Yönetim Birimi, anket sonuçlarının taraflı olmamasına dikkat etmelidir.

17 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Çalışan Memnuniyet Anketleri Tüm Hastaneler ve ADSM’lerde Mart ve Eylül aylarında Hekim Sağlık Hizmetleri Sınıfı Diğer (GİH, teknik, hizmet alımı) Asgari %50

18 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Kalite Yönetim Birimi Hastanelerde, anketlerin uygulanmasını takip etmek ve bundan doğacak iş ve işlemleri yürütmekle sorumludur. Görevleri; Anketlerin uygulanmasını sağlamak, Takibiyle sorumlu olmak, Anketlerin bir merkezde toplanmasını sağlamak, Anketlerin gizliliğini sağlamak, Anket uygulanacak kişilerin nasıl seçildiğini anket raporuna ayrıntılı yazmak, Anket verilerini istatistiksel analiz programları aracılığıyla değerlendirmek, Anket verileri doğrultusunda mevcut sorun alanlarını belirlemek, Tespit edilecek olumsuz durumlar için iyileştirici düzenlemeleri yönetime önermek, İstendiğinde HKS değerlendirmesi esnasında raporları değerlendiriciyle paylaşmak, Verileri, Kurumsal Kalite Sistemine aktarmak.

19 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Memnuniyet Katsayılarının Hesaplanması KATSAYIFORMÜL Ayaktan Hasta Memnuniyet Katsayısı (AHMK)(Anket toplam puan / kişi sayısı) * 100 / 36 Yatan Hasta Memnuniyet Katsayısı (YHMK)(Anket toplam puan / kişi sayısı) * 100 / 48 Acil Servis Hasta Memnuniyet Katsayısı (ASHMK)(Anket toplam puan / kişi sayısı) * 100 / 30 ADSM Hasta Memnuniyet Katsayısı(Anket toplam puan / kişi sayısı) * 100 / 33 Çalışan Memnuniyet Katsayısı (ÇMK)(Anket toplam puan / kişi sayısı) * 100 / 36 Genel Hastane Memnuniyet Katsayısı(AHMK*0,4)+(YHMK*0,4)+(ASHMK*0,2) Dal Hastanesi Memnuniyet Katsayısı(AHMK*0,5)+(YHMK*0,5) Yatak Sayısı 75 ve altı Hastaneler Memnuniyet KatsayısıAHMK

20 MEMNUNİYET ANKETİ VE GÖRÜŞLER Dikkat Edilecek Hususlar Tercih edilen anket uygulama yöntemi kayıt altına alınmalıdır. Yapılan işlemler (kararlar, tutanaklar, raporlar) başhekim tarafından onaylanarak kayıt altına alınmalıdır. Kurumlarda, hesaplanan memnuniyet katsayıları başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, başhemşire ve KYD tarafından tutanakla tespit edilmelidir. Yatan hasta memnuniyet anketlerinde yıl içinde servislere/kliniklere eşit şekilde dağıtılmasına dikkat edilmelidir. Anket toplam puanı her bir ankette üçlü Likert ölçeğinde işaretlenmiş puanlar toplanarak bulunur. Anket sonuçları ve hesaplanan katsayı her ay düzenli olarak Kurumsal Kalite Sistemine girilir. Memnuniyet katsayısı hesaplanarak Kurumsal Kalite Sistemine girilir.

21


"EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları