Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü"— Sunum transkripti:

1

2 İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü
26 – 28 Temmuz 2011 HKS Eğitim Semineri

3 EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM SAATİ
EĞİTİM KONUSU EĞİTMEN 26 Temmuz 2011 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Hastane Değerlendirme Süreci, HKS Metodolojisi Hem. Bedia AYDIN Memnuniyet Anketleri ve Görüşler Çalışan Güvenliği Uz. Dr. Özlem B. SARAL 27 Hasta Güvenliğinde İletişim, Hastaların Doğru Tanımlanması Hem. Derya HASANÇEBİ İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği Dr. Ayla YAVUZ Düşmelerin Önlenmesi, Güvenlik Raporlama Sistemi El Hijyeni Güvenli Cerrahi Dr. Osman Turan ÇAKAR 28 Hasta Bakımı Laboratuar Hizmetleri Uz. Dr. Hakan TÜRKÖN HKS Kapsamında Dokümantasyon, Hasta Kayıtları ve Dosyaları Hem. Özlem YILMAZ Atık Yönetimi, Renkli Kodlar Dr. Can Ertan ARGIN Stok Yönetimi, İndikatör Yönetimi Dr. Metin BAKKALOĞLU

4 İLAÇ GÜVENLİĞİ UYGULAMADAN ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜN !

5 İLAÇ GÜVENLİĞİ İlaç hataları hastanelerdeki önlenebilir hataların
içerisinde en ön sıralarda yer almaktadır.

6 İlaç Güvenliğinin Amacı
a) Hasta güvenliğini sağlamak, b) Çalışan güvenliğini sağlamak, c) Ülke genelinde ortak bir dil oluşturmak, d) Standardizasyonu sağlamaktır.

7 İlaç güvenliği uygulaması aşağıda belirtilen bölümlerde değerlendirilir:
a) Klinikler b) Eczane c) Psikiyatri d) Diyaliz e) Yoğun Bakım f) Yeni Doğan Yoğun Bakım g) Acil h) Doğum i) Ağız-Diş j) Ameliyathane k) Nükleer Tıp

8 2. İlaç Yönetim Süreci İlaç yönetim sürecini altı başlık altında özetlenebilir. İlaç Temini Depolama İstem Ve Kayıt Hazırlama Ve Dağıtım Uygulama İzleme

9 İlaç Yönetim Süreci 1 2 6 5 4 3 Seçme ve Tedarik Depolama
İstem ve Kayıt 6 İzleme 5 Yönetim 4 Hazırlama ve Dağıtım

10 3- İlaç Uygulamada 8 Doğru
İlaç uygulamada 8 doğruyu uygulamanın hataların oluşmasını engellemede büyük rolü vardır.

11 8 Doğru İlkesi 1 5 2 6 3 7 4 8 Doğru hasta Doğru yol Doğru ilaç
Doğru ilaç formu 3 7 Doğru etki Doğru zaman 4 8 Doğru doz Doğru kayıt

12 1 Doğru hasta Doğru Hasta • Hastanın adı soyadı, • Protokolü,
• Doğum tarihi doğrulanmalı, • Kimlik tanımlayıcı kontrol edilmeli, • İlacın ismi ve verilme nedeni hastaya açıklanmalıdır.

13 2 Doğru ilaç Doğru İlaç • İlacın jenerik ve satış ismi bilinmeli
• İlaç isimleri birbirine benzediği için doğru ilaç olduğundan mutlaka emin olunmalıdır.

14 3 Doğru doz Doğru Doz • İlacın minimum ve maksimum dozu bilinmeli
• Önceki dozlardan farklılıklar araştırılmalı • Doğru şekilde hesaplama yapılmalı, gerekirse ikinci bir hemşirenin de fikri alınmalıdır.

15 4 Doğru zaman Doğru Zaman
• Belli aralıklarla verilen ilaçlar genellikle yarım saat önce ya da sonra verilebilir. • Sabah/öğle/akşam gibi günde 3 kere verilen ilaçlar hastanın yatma/kalkma alışkanlıklarına göre ayarlanabilir. • Saatlik ilaçlar dakik verilmelidir.

16 Doğru yol Doğru Yol • İlacın veriliş yolu hekim isteminde belirgin olmalı • Bazı ilaçlar birkaç yolla verilebilir, hekimin istediği yol hangisi buna dikkat edilmelidir.

17 6 Doğru ilaç formu Doğru İlaç Formu
• Aynı ilacın birden fazla formu olabilir. (kapsül, tablet gibi)

18 Doğru Etki Doğru Etki • İlacın beklenen etkisi ve yan etkisi bilinmeli • İlacın başka ilaçlarla ya da besinlerle etkileşimi olup olmadığı bilinmeli

19 Doğru Kayıt Verildikten sonra en kısa sürede kayıt yapılmalıdır.

20 4. İlaç Uygulamalarındaki Genel İlkeler
• Sakin ortamda/ dikkatli bir Şekilde hazırlanmalı • Başkasının hazırladığı ilaç verilmemeli • İlaçlar hastanın yanında bırakılmamalı • Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar kullanılmamalı • Hastanın alerjisi olup olmadığı kontrol edilmeli

21 5. İzleme • İlaçların hastaya etkilerini izleme
• İşbirliği içinde izleme (doktor, hemşire, hasta, eczane, Laboratuar) • İlaçların yan etkilerinin izlenmesi ve kaydı • Hangi etkilerin kaydedileceğinin tanımlanması • İlaç hatalarının raporlanması

22 6. Sonuç BAŞARINIZ Raporlama Sayınız İyileştirmeleriniz

23 01 Kurumsal Hizmet Yönetimi 1590
YÖNETİM HİZMETLERİ 950

24 İlaç yönetimine yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır Yazılı düzenleme; o Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimini, o Hastanın yatış sürecinde kullanmaya devam edeceği ilaçların yönetimini, o Hastanın taburcu olduktan sonraki süreçte kullanacağı ilaçların yönetimini, o Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların yönetimini, o İlaç güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri, o İlaç güvenliği ile ilgili hataların gerçekleşmesi durumunda yapılacakları, o İlaçla ilgili istenmeyen reaksiyon geliştiğinde yapılacakları kapsamalıdır.

25 H Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır. 15 H Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır. H Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalı, H Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmelidir. H Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır

26 00 01 01 24 00 H İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15
H İlaçlar , kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı, o Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır. H Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı, o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir. H Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir. H İlaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı, o Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır.

27 00 01 01 25 00 H İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15
H İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. H Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, o Listeler kullanım alanında bulunmalıdır. H Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır.

28 00 01 01 26 00 H Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik tedbirler alınmalıdır. 15
H Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde bulunmalıdır. H Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır. H Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli, o Listeler ilgili bölümde bulunmalıdır.

29 00 01 01 27 00 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır. Devir teslim kayıtlarında; o İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, o İlacın kullanıldığı tarih, o İlacı kimin uyguladığı, o Kime kaç adet ilaç teslim edildiği, Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları bulunmalıdır.

30 0 01 01 28 00 Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır
Farmakovijilans sorumlusu belirlenmelidir. Sorumlunun adı, iletişim bilgileri ve mesleki özgeçmişi Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirilmelidir. Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir. Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 15 gün içinde TÜFAM’a elektronik raporlama sistemi ile veya “advers etki bildirim formu” doldurularak faks veya posta yoluyla bildirilmelidir.

31 00 01 01 29 00 Akılcı ilaç kullanımının sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.10
Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır. Ekipte; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı yer almalıdır. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak; o Hastane politikası belirlenmeli, o Faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

32 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. 10 Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir . Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmalıdır. Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.

33 00 01 01 31 00 H Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15
H Sözel istem uygulama sürecinde; o İstem , istemi alan kişi tarafından yazılmalı, o Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı, 0 Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli, o İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır. H Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır. H Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim verilmelidir.

34 STOK YÖNETİMİ 55

35 00 01 07 01 00 İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve
malzemelerin takibi yapılmalıdır. 15 İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin stok takibi HBYS üzerinden yapılmalı, o İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin minimum stok seviyesi, kritik stok seviyesi, maksimum stok seviyesi belirlenmeli o Minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri HBYS’de takip edilmeli, o Belirlenen seviyelerde sapma olması durumunda HBYS’de uyarıcı düzenleme bulunmalıdır. İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin miatları HBYS üzerinden takip edilmeli, o Miadı yaklaşan ilaç, anestezik ajan, kit ve malzemelere yönelik HBYS’de uyarıcı bir düzenleme bulunmalıdır.

36 00 01 07 02 00 Depoda bulunan malzemelerin yerleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10
Malzemelerin yerleşim yerini gösteren yerleşim planları bulunmalıdır. Depolarda hemzemin yerleştirme yapılmamalıdır. İstifl eme tavandan en az 40 cm aşağıda olmalıdır. Malzemenin cinsine göre uygun yerleştirme yapılmalıdır.

37 00 01 07 03 00 Deponun koşullarına göre oluşabilecek risklere yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10
Deponun koşullarına göre riskler tanımlanmalıdır. Risklere yönelik koruyucu önlemler alınmalıdır.

38 00 01 07 04 00 Depoda sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır. 10
Depolarda bulunan malzemenin niteliğine göre sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır. Depoda bulunan buzdolaplarının sıcaklık ölçümleri yapılmalıdır.

39 02 Sağlık Hizmeti Yönetimi 5980
ECZANE HİZMETLERİ 200

40 00 02 12 01 00 Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. 10
Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

41 00 02 12 02 00 Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır 5
o İlaç ve malzeme istemlerinin eczaneye bildirilmesini, o İlaç ve malzemelerin teminini, o Teslim alınması ve yerleştirilmesini, o Saklama koşullarını, o Yüksek riskli ilaçların yönetimini, o Stok seviyeleri ve miat takibini, o Eczaneden ilaç ve malzeme istemlerini, o Eczanede ilaçların hazırlanması ve transferini, o Kullanımdan arta kalan ilaçların eczaneye iadesi ve değerlendirilmesini kapsamalıdır.

42 00 02 12 03 00 Yüksek riskli ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır
Yüksek riskli ilaçlar listesi belirlenmelidir . Diğer ilaçlarla karışmasını önleyecek şekilde depolanmalıdır. Eczanede renkli işaretleme işlemine tabi tutulmalıdır.

43 00 02 12 04 00 Eczaneden çıkışı yapılan ilaçlar
için düzenleme yapılmalıdır. 10 İlaçların çıkışı hasta bazında yapılmalıdır. İlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde paketlenmeli, o İlaçların adı, formu, dozu ve hasta bilgileri gönderilen pakette yer almalıdır. Hasta bazında çıkış yapılmayan ilaçların çıkışına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

44 00 02 12 05 00 Eczaneye iade edilen ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10
Eczaneye iade edilecek ilaçların teslimine ilişkin süreç belirlenmelidir. İade edilen ilaçların kayıtları tutulmalıdır.

45 00 01 01 09 00 İlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. 15
Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.

46 00 01 01 25 00 H İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15
H İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. H Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, o Listeler kullanım alanında bulunmalıdır. H Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır.

47 00 01 01 26 00 H Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik tedbirler alınmalıdır. 15
H Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde bulunmalıdır. H Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır. H Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli, o Listeler ilgili bölümde bulunmalıdır.

48 00 01 01 27 00 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır.

49 00 01 07 01 00 İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve
malzemelerin takibi yapılmalıdır. 15 İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin stok takibi HBYS üzerinden yapılmalı, o İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin minimum stok seviyesi, kritik stok seviyesi, maksimum stok seviyesi belirlenmeli, o Minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri HBYS’de takip edilmeli, o Belirlenen seviyelerde sapma olması durumunda HBYS’de uyarıcı düzenleme bulunmalıdır. İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin miatları HBYS üzerinden takip edilmeli, o Miadı yaklaşan ilaç, anestezik ajan, kit ve malzemelere yönelik HBYS’de uyarıcı bir düzenleme bulunmalıdır.

50 Transfüzyon güvenliği

51 TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ
Transfüzyon Güvenliği Uygulamalarının Amacı a) Yanlış transfüzyon uygulamalarını en aza indirmek, b) Hasta ve bağışçının güvenliğini sağlamak, c) Çalışan güvenliğini sağlamaktır.

52 2. Transfüzyon Hatalarının Nedenleri:
a) Kayıt sistemlerindeki eksiklikler, b) Kimlik doğrulanmaması, c) Uygulayıcıların dikkatsizliği, d) Grubu uygun olmayan ürün kullanımı, e) Saklanma zamanı geçmiş ürün kullanımı, f) Cross match yapılmamış ürün kullanımı olarak sıralanabilir.

53 3. HKS Kapsamında Transfüzyon Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirileceği Bölümler
a) Transfüzyon Merkezi b) Klinikler c) Ameliyathane d) Doğumhane e) Yoğun Bakım f) Diyaliz g) Yeni Doğan Yoğun Bakım

54 4. HKS Kapsamında İstenen Yazılı Düzenlemelerin İçeriği
a) Kan ve/veya kan ürünü istemi nasıl yapılmalı b) Kimlik doğrulama nasıl olmalı c) Çapraz karşılaştırma test sonucunun kontrolü nasıl yapılmalı d) Vital bulgular nasıl izlenmeli e) Transfüzyon reaksiyonu durumunda yapılması gerekenler nelerdir.

55 5. Kan ve Kan Ürünleri İstem Formu
Kan ve kan ürünleri istem formunda hastanın adı soyadı, bölümü, tanısı, kan grubu ve endikasyonu bulunmalıdır

56 6. Kimlik Doğrulama işlemi
a) Bilinci açık olan hastadan aktif iletişim yoluyla, b) Hastadan örnek alırken ve transfüzyon öncesinde, c) Hastaya ait barkod hasta başında yapıştırılmalı, d) Hasta hastanede tek bir protokol ile tanımlanmalıdır.

57  İlk 15 dakikada yavaş ve sağlık çalınanı kontrolünde yapılmalı.
Devamında son kez;  Hasta başında,  İki sağlık personeli ile,  Kimlik ve ürün doğrulaması yapılmalı,  İlk 15 dakikada yavaş ve sağlık çalınanı kontrolünde yapılmalı. Transfüzyon işlemi normal devam ediyorsa;  Uygun hızda işleme devam edilmeli,  Her 30 dakikada vital bulgular izlenmeli,  Elde edilen veriler transfüzyon takip formuna kaydedilmelidir.

58 Transfüzyon işlemine başlamadan önce riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır. ( H)

59 Reaksiyon oluşması durumunda personelin yapacağı müdahaleyi biliyor olması önemlidir.
Ayrıca yaşanan her olayda Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu doldurularak Kalite Yönetim Birimine iletilmesi gerekmektedir.

60 HKS VE TRANSFÜZYON

61 00 01 01 32 00 Transfüzyon sürecine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5
o Kan ve/veya kan ürünü isteminin yapılması, o Kimlik doğrulaması, o Çapraz karşılaştırma test sonucunun kontrolü, o Vital bulguların izlenmesi, o Transfüzyon reaksiyonu durumunda yapılması gerekenleri kapsamalıdır.

62 00 01 01 33 00 Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu doldurulmalıdır. 10
Kan ve/veya kan ürünleri istem formunda; o Hastanın; » Adı ve soyadı, » Protokol numarası, » Tedavi gördüğü bölüm, » Tanısı, » Kan grubu, » Transfüzyon endikasyonu, o Hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı, o Hasta kadın ise daha önce doğum yapıp yapmadığı, o Kan ve/veya kan ürününün istem gerekçesi, o Hazırlanacak kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, o Planlanan veriliş süresi, o Hekim kaşesi ve imzası yer almalıdır.

63 00 01 01 34 00 H Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır.15
H Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır. H Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından; o Hastanın kimliği, o Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, o Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır. H Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir. H Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir.

64 TRANSFÜZYON TIBBI HİZMETLERİ
TRANSFÜZYON TIBBI HİZMETLERİ 165

65 00 02 14 01 00 Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı
düzenleme bulunmalıdır.5 Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan alma, o Bağışçı kanının test edilmesi, o Bağışçının bağış sonrası takibi, o Tarama testi pozitif çıkan bağışçının bilgilendirilmesi, o Ürün etiketleme, saklama ve depolama, o Kan ve kan ürünlerinin istemleri, o Yapılan işlemlere dair kayıtların tutulması, o Ürünlerin ilgili birime transferini, o İade edilen ürünlerin iade kabul şartlarını, o İmha edilmesine karar verilen ürünlerin imha usul ve esaslarını içermelidir .

66 Kan ve/veya kan ürünü ile meydana gelen transfüzyon reaksiyonları kayıt altına alınmalıdır.10

67 00 02 14 03 00 Bağış sürecine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 10
Bağışçı seçimi, hekim tarafından yapılmalıdır. Bağışçı değerlendirmesi, mahremiyete uygun bir ortamda yapılmalıdır. Bağışçı sorgulama formu doldurulmalıdır. Kan alma koltukları pozisyon verilebilen nitelikte olmalıdır.

68 H Kan ve/veya kan ürünlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik testlere yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 H Bağışçı kanına yönelik aşağıdaki testler çalışılmalı; o Hemogram, o Grup tayini, » Grup tayini için asgari tüp yöntemi kullanılmalıdır. o Mikrobiyolojik testler, » HBV, HCV, HIV ve Sifiliz etkenlerine yönelik testler çalışılmalı, » HBV, HCV ve HIV’e yönelik testlerde asgari mikroelisa yöntemi kullanılmalı, » Mikrobiyolojik testlerin pozitif olması durumunda doğrulama testleri çalışılmalıdır. H Kan ve/veya kan ürünü için çapraz karşılaştırma testi çalışılmalı, o Çapraz karşılaştırma testi için asgari tüp yöntemi kullanılmalıdır.

69 H Kan ve/veya kan ürünlerinin güvenli depolanması ve transferini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 H Kan ve /veya kan ürünleri etiketlenmelidir. Etiket üzerinde; o Hazırlayan hizmet biriminin adı, o Bağışçının sayısal veya alfabetik tanımı, o ABO ve Rh D grubu, o Alınma ve son kullanma tarihi, o Bileşenin hacmi ve ağırlığı, o Depolama sıcaklığı, o Antikoagülan ve ek solüsyonlarının adı bulunmalıdır.

70 H Saklama dolabı, derin dondurucu, ajitatör veya soğuk odaların sıcaklık takibi yapılmalıdır. H Kan ve/veya kan ürününün; o Hastane dışı/içi naklinde sıcaklık kontrolü sağlanarak transferi yapılmalı, o Transfüzyon merkezinden çıkış saati kayıt altına alınmalıdır. H Saklama ve transfer koşullarının sağlanmadığı tespit edilen ürünler kayıt edilerek alınmalı ve belirlenen imha usul ve esaslarına göre imha edilmelidir.

71 00 02 14 06 00 Kan ve/veya kan ürünlerinin stok takibi yapılmalıdır. 10
Kan ve/veya kan ürünleri için haftalık kritik stok seviyesi belirlenmelidir. Kan ve/veya kan ürünlerinin miat takipleri yapılmalıdır.

72 00 01 01 09 00 İlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. 10
Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.

73 00 01 01 45 00 Ç Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 15
Ç Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir. Ç Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır. Ç Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

74 00 01 01 51 00 Acil müdahale seti bulunmalıdır. 15
Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır. acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir. İlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir. Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir. İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır.

75 00 01 01 52 00 H Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15
H Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. H Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı, o Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır. H Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette; o Kalibrasyonu yapan firmanın adı, o Kalibrasyon tarihi, o Geçerlilik süresi, o Sertifika numarası bulunmalıdır.

76 00 01 01 53 00 Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır
Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır. Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir. Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir. Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir. o Kontrol aralıkları, o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

77 00 01 01 55 00 Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15
Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır. Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır. Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı, o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

78 00 01 08 04 00 Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15
Her bölüm için atıklar belirlenmelidir . Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.

79

80

81 TEŞEKKÜRLER Dr.Ayla YAVUZ


"İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları